Minoritatea romă 2005

 

21.01.2005, București. Publicarea rezultatelor unui sondaj efectuat de Metro Media Transilvania

În ceea ce privește atitudinile față de romi, 46% din repondenți ar fi deranjați să aibă romi în familie, 34% să aibă romi ca prieteni, 23%, colegi de muncă și 34%, vecini. Circa 32% consideră ca în România minoritățile au prea multe drepturi.

 

25.01.2005, București. Seminar marcând finalul unui program derulat de Asociația Femeilor Rome din România, cu susținerea Ministerului german al Afacerilor Externe

Proiectul a vizat ameliorarea participării femilor rome în viață publică și politică, diferite persoane reușind să fie angajate ca experți sau consilieri de către autoritățile locale.

 

02.2005, Constanța (Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universității „Ovidius"). Viorel Achim începe ținerea cursului și seminarului special "Istoria ţiganilor din Europa de Sud-Est"

Acesta durează tot semestrul de vara al anului universitar 2004/2005.

 

02.02.2005, Sofia. Lansarea programului „Deceniul de integrare a romilor"

La acest eveniment participă reprezentanții celor opt state central și est-europene implicate în program (Bulgaria, Cehia, Croația, Macedonia, România, Serbia-Muntenegru, Slovacia, Ungaria), dar inițiativa este susținută și de Banca Mondială, OSI, Comisia Europeană, Consiliul Europei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ai căror reprezentanți de cel mai înalt nivel sunt prezenți. Reprezentanții celor opt state semnează un tratat prin care se obligă să sprijine prin programe concrete includerea în societate a romilor. Fiecare țară participantă își fixează obiective în patru domenii prioritare (educație, sănătate, asigurarea de locuințe și locuri de muncă), tratatul asigurând și cadrul de monitorizare a progreselor privind eliminarea discriminării și sărăciei care-i afectează pe romi. România a fost reprezentată de o delegație guvernamentală condusă de vicepremierul Marko Bela și de o delegație a societății civile rome.

 

03.02.2005, București. Dezbaterea și aprobarea în Senat a două texte legislative vizând ameliorarea situației romilor

Senatorii discută și aprobă OUG pentru completarea legii Fondului Român de Dezvoltare Socială care vizează ameliorarea situației romilor prin finanțarea de proiecte ce se adresează comunităților rome sărace și OUG pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi.

 

14.02.2005, București. Ministrul Educației aprobă prin Ordinul nr. 3249 Programa de istoria și tradițiile minorității romilor (elaborata în 1999 de Liviu Cernăianu pentru clasele VI-VII și revizuită între 2003-2005 de Petre Petcuț, Delia Grigore și Laura Căpiță). (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 142).

 

18.02.2005, București. Celebrarea a 149 de ani de la eliberarea din robie

Asociațiile Satra/A.S.T.R.A. - Aven Amentza și ArtisRroma împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF celebreaza 149 de ani de la dezrobirea ultimilor romi. Festivitatea are loc în holul Muzeului Municipiului București. Reprezentanții romilor deplâng absența dezbaterii publice despre robie și efectele ei și propun măsuri reparatorii precum înființarea unui centru de studiu, acordarea de burse care să încurajeze cercetarea istorică. Participă și Renate Weber (consilier prezidențial) și academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, care afirmă că în prezent este necesară o integrare reală a romilor, venită să completeze integrarea juridică efectuată în 1856. Este inaugurată o expoziție a unor pictori romi și este lansată cartea „Legile șatrei", a scriitorului rom Valerică Stănescu, el însuși născut în timpul deportării în Transnistria. Evenimentul s-a încheiat cu un recital de poezie și muzică romă. În aceeași zi, la Palatul Parlamentului, Partida Romilor și Camera Deputaților organizează un seminar consacrat zilei dezrobirii romilor (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 144)

 

22.02.2005, Alba Iulia. Mădălin Voicu anunță intenția de a crea un Consiliu Național al Romilor

În cadrul unei conferințe de presă, Mădălin Voicu anunță intenția de a construi un Consiliu Național al Romilor ca alternativă la Partida Romilor. Acesta se dorea a fi o structură apolitică și capabilă să impună ca problema romilor să devină o prioritate pentru toate partidele venite la guvernare.

 

28.02.2005, București. Parlamentul aprobă Legea nr. 7 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenției Naționale pentru Romi (ANR)

Se prevede ca finanțarea ANR să fie făcută de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului și ca ANR să preia dotările și fondurile aferente activității Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relații Interetnice. Legea e publicată în MO din 3 martie 2005.

 

03.2005, București. Ministerul Educației și Cercetării anunță alocarea a 398 de locuri în învățământul universitar pentru candidații romi

La înscriere, candidații romi trebuie să prezinte, pe lângă actele cerute de facultăți, și o recomandare scrisă din partea unei organizații rome care să confirme apartenența candidatului la etnia romă.

 

08-10.03.2005, Washington DC, SUA. Vizita președintelui Traian Băsescu la Muzeul Memorial al Holocaustului

Aflat în vizită oficială în SUA, președintele Băsescu a făcut o vizită și la Muzeul Holocaustului unde, după depunerea unei coroane de flori în memoria victimelor, a vorbit despre necesitatea asumării propriei istorii. La scurt timp, într-un interviu dat la B1TV, președintele a declarat: „Am văzut partea rezervată României din acest muzeu. Probele de acolo, realitățile de acolo, nu mai lasă nici un dubiu. Din vagoane inscripționate cu Căile Ferate Române erau descărcați evrei. Coloane de evrei și de țigani, însoțite de militari îmbrăcați în uniforma Armatei Române, pe teritoriul Transnistriei, sunt o realitate pozată și probată acolo".

 

10.03.2005, Alba Iulia. Romii din Alba sunt incluși în programe de formare profesională

Prefectura județului Alba și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba au încheiat un protocol de colaborare cu comunitatea romilor din județ, în vederea îndeplinirii sarcinilor din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătățire a situației romilor. Ca urmare, (AJOFM) Alba va include 20 de romi în programele de formare profesională, va organiza în luna mai 2005 Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă și va informa lunar Biroul Județean pentru Romi din cadrul Prefecturii Alba despre situația locurilor de muncă vacante la nivelul județului Alba.

 

15.03.2005. București. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a adoptat o decizie privind interzicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare și a denigrării victimelor acestora în emisiunile audiovizuale

Potrivit dispozițiilor articolului 90 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, abaterile de la această decizie urmau sacționate cu amenzi între 50 și 500 milioane lei. Adoptarea proiectului de decizie a fost determinată de o sesizare făcută de GDS în 8 martie 2005 care s-a plâns de numeroasele cazuri în care diferite posturi TV făceau apologia crimelor regimurilor totalitare.

 

06.04.2005, București. Proiect româno-danez pentru îmbunatatirea relațiilor dintre poliție și romi

La sediul M.A.I. are loc întâlnirea grupului de specialiști din cadrul M.A.I. cu specialiști danezi și reprezentanți ai Centrului Regional de Facilitare și Negociere pentru finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității Poliției Române de rezolvare a conflictelor". Finanțat de Ambasada Danemarcei la București, acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea relațiilor dintre poliție și comunitățile de romi și vizează pregătirea a 15 ofițeri de Poliție în domeniul rezolvării conflictelor și drepturilor omului. Aceștia urmau la rândul lor să devină formatori pentru ofițerii de poliție din toate județele, în cadrul unui program de pregătire profesională continuă.

 

07.04.2005, București. În cadrul emisiunii „Șah Mat", difuzată de postul de televiziune OTV, moderatorul și invitații i-au acuzat pe romii din România că afectează imaginea României în străinătate

Ca urmare, Agenția de Monitorizare a Presei "Academia Cațavencu" a atras atenția CNA și CNCD, apreciind că emisiunea s-a făcut vinovată de atitudine xenofobă și discriminare pe criterii etnice, intrând sub incidența deciziei CNA nr. 228 din 1 iulie 2004 (care interzice difuzarea în programele audiovizuale a oricăror discriminări pe bază de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie) și a OG nr. 137 din 2000 (cu privire la combaterea tuturor formelor de discriminare). Ca urmare a acestei sesizări, CNA a sancționat public postul OTV.

 

08.04.2005, Cluj-Napoca. Lansarea cărții „Prețul libertății" a lui Mateo Maximoff, un clasic al literaturii rome

În cadrul evenimentelor organizate cu ocazia zilei internaționale a romilor, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) lansează prima ediție în limba română a lucrării „Prețul libertății" de Mateo Maximoff. Printre alții prezintă și Mihaela Mudure, Mircea Muthu (Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai) și Rudolf Moca, activist rom. Cartea este inclusă în bibliografia studenților de la Litere - Limba Romani. Aceasta este a a șaptesprezecea carte apărută cu sprijinul finanaciar al CRCR în cadrul unui program de publicare a cărților cu specific rom (printre alții au mai fost publicați și Luminița Cioabă, Costică Bățălan, Marius Lakatos etc).

 

09.04.2005, București. Celebrarea Zilei Internaționale a Romilor

În urma decesului Papei Ioan Paul al II-lea și a doliului declarat, Ziua Romilor (8 aprilie) a fost decalată și sărbătorită în 9 aprilie. În București, manifestarea are loc la Teatrul Național. Deschiderea oficială are loc în prezența reprezentanților Uniunii Europene și ai Guvernului României și cuprinde spectacole de muzică și dansuri rome, expoziții ale meșteșugarilor romi, iar în foaierul Teatrului Național pot fi văzute expoziția de pictură cu specific rom a artistului Eugen Raportoru precum și expoziția de fotografie și reproduceri din pictura universală cu tematică romă. În plus, este lansată broșura „Rromanipe - fundamente ale culturii rromilor", editată de Asociația Satra/ASTRA - Amare Rromentza.

 

13.04.2005, București. Stadionul Ghencea. Meciul de fotbal dintre Steaua și Rapid în timpul căruia galeria Steaua a scandat lozinci rasiste, iar crainicul stadionului Ghencea a făcut aluzii sau referiri explicite la pretinsa origine etnică a rapidiștilor, insultați ca țigani, a pus la pauză, la stația de amplificare, melodia „Țigan și OZN", cântată de formația Zdob și Zdub și l-a insultat pe Răzvan Lucescu, numindu-l „țigan".

 

18.04.2005, București. Comunicat de presă al mai multor organizații rome care condamnă manifestările țiganofobe din timpul meciului Steaua-Rapid din 13 aprilie. Printe semnatarii comunicatului, Romani CRISS, CRCR, ERIO, ASTRA-Amare Rromentza, Agenția „Împreună" care deplâng aceste atitudini nesportive și atrag atenția că ele sunt incriminate de legislația românească și europeană.

 

19.04.2005, București. CNCD s-a autosesizat în cazul meciului Steaua-Rapid

Ca urmare, situația a fost analizată în ședința din 19.04.2005, dosarul intrând sub incidența O.G. nr. 137/2000. CNCD a decis sancționarea clubului Steaua cu 40 milioane de lei din cauza manifestărilor rasiste ale galeriei Steaua. FC Rapid trimisese în 14.04.2005 un protest oficial către LPF, solicitând sancționarea vinovaților.

 

20.04.2005, București. FRF a decis sancționarea vinovaților de la meciul Steaua-Rapid

Comisia de Disciplină a FRF a decis ca echipele de fotbal Steaua și Rapid să dispute câte un meci pe teren propriu cu porțile închise, ambele cluburi fiind amendate cu câte 700 de euro, iar crainicul stadionului Ghencea a fost suspendat din funcție pentru șase luni. Oficialii Comisiei de Disciplină a FRF susțin că doresc să fie mai fermi față de violența de pe stadioane.

 

05.05.2005, București. Senatul votează un proiect de lege referitor la negarea Holocaustului

Proiectul de lege vizează Ordonanța de urgență 31/2002, aflată în dezbaterea Senatului din 2002. Proiectul prevede sancțiuni pentru cei care neagă în public Holocaustul sau promovează cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii. De asemenea, sunt interzise organizațiile și simbolurile fasciste. Potrivit textului votat de Senat, Holocaustul înseamnă „persecuția sistematică sprijinită de stat și anihilarea evreilor europeni de către Germania nazista, precum și de aliații și colaboratorii săi din perioada 1933-1945". Această definiție a Holocaustului îi omite însă pe romii deportați în Transnistria, fapt care-i nemulțumește pe liderii romilor. Trecut de Senat, proiectul de lege urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților. (Comunicare Viorel Achim).

 

13.05.2005, București. A treia ediție a Bursei locurilor de muncă pentru romi, organizată de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Participă la acest eveniment 66 de agenții județene și locale și sunt disponibile 4.287 locuri de muncă. Organizatorii declară că au solicitat și au primit sprijin din partea organizațiilor rome și din partea consilierilor pentru problemele romilor din cadrul autorităților locale.

 

23.05.2005, București. Închiderea oficială a programului „Activități de implementare și monitorizare a strategiei pentru îmbunătățirea situației romilor - 2004"

Evenimentul este organizat de Secretariatul General al Guvernului, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și de Agenția Naționala pentru Romi. Programul, declarat un succes, a presupus finanțarea a 17 proiecte de care au beneficiat mai multe comunități de romi (circa 8000 de persoane) prin reabilitarea școlilor și grădinițelor, asfaltarea de drumuri, racordări la utilități. În plus, a fost pusă în valoare forța de muncă romă, s-au creat parteneriate între autoritățile locale și asociațiile rome.

 

06.06.2005, București. George Soros, finanțatorul Open Society Institute, îi cere premierului Călin Popescu Tăriceanu să susțină proiectele pe care fundația sa le deruleaza în România în scopul ameliorării situației romilor

Aflat la București pentru a pregăti momentul preluării de către România a președinției Decadei de incluziune a romilor, Soros discută cu Tăriceanu despre accesul romilor la învățământul superior și la serviciile medicale și despre lipsa locuințelor. Premierul promite că se va implica în rezolvarea problemelor romilor, inclusiv prin direcționarea unor fonduri europene pentru finanțarea unor programe care să ușureze accesul la educație și la sistemul de sănătate. În plus, premierul a decis înființarea unei echipe care să armonizeze proiectele derulate de Guvern pentru ameliorarea situației romilor cu programele Open Society Institute.

 

14.06.2005, București. CNCD decide sancționarea lui Antonie Solomon, primarul Craiovei

În urma analizei declarațiilor discriminatorii la adresa etnicilor romi, făcute de Antonie Solomon în data de 04.05.2005, într-un interviu acordat cotidianului „Gardianul", CNCD a decis sancționarea acestuia cu amenda contravențională de 15 milioane lei. CNCD primise sesizări în acest sens din partea unor ONG-uri, dar și din partea Ambasadei SUA la București sau a Parlamentului European.

 

20.06.2005, Bacău. Debutul manifestării „Rromii - victime ale Holocaustului"

Manifestarea este organizată de Asociația „Ovidiu-Rom", Casa Corpului Didactic și Prefectura județului Bacău. În prezența regizorului Michelle Kelso are loc proiecția în premieră a documentarului „Dureri ascunse", urmat de seminarul „Deportarea romilor în Transnistria" și de un spectacol susținut de formații artiștice rome. Aceasta manifestare are loc în cadrul programului de formare continuă „Rasism, xenofobie, antisemitism - probleme educaționale, Holocaustul", care a debutat în 2005 la Bacău. Participă istorici din București, Iași și Cluj-Napoca, inspectori școlari, consilieri pe problemele romilor, profesori de limba romani, membri ai Comunității evreiești, autorități locale etc.

 

05.07.2005, Ministerul Afacerilor Externe anunță ca CEDO a decis scoaterea de pe rol a 18 dintre cei 25 de romi, victime ale violențelor de la Hădăreni (septembrie 1993)

Decizia a fost luată după ce aceștia acceptaseră oferta statului român de a renunță la proces pe cale amiabilă în schimbul unor despăgubiri de 262.000 euro, plătite de Guvernul român. Sumele primite individual se situează între 11.000 și 23.000 de euro cu titlu de despăgubiri materiale și morale. La rândul lor, cei 18 s-au angajat să renunțe la orice pretenții față de statul român. Celelalte șapte persoane care nu au acceptat oferta Guvernului roman de soluționare amiabilă urmează să primeasca o soluție de la CEDO în 12 iulie 2005.

 

12.07.2005, București. Masă rotundă cu tema „Strategii la nivel local pentru integrarea comunităților de romi din Ungaria, Bulgaria și România", organizată de Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est

Au fost formulate concluziile vizitelor de documentare în Bulgaria și Ungaria la care au participat reprezentanți ai Ministerelor Educației, Sănătății, Administrației și Internelor, ANR, ziariști cu experiență în domeniul minorităților etc. În cele trei țări au apărut forme specifice de rezolvare a problemelor romilor, experiențele pozitive meritând să fie preluate. Se apreciază că în România există Agenția Națională pentru Romi, Departamentul pentru Relații Interetnice, diferite ministere au consilieri și experți ce se ocupă de situația romilor, dar se simte lipsa unei coordonări instituționale a acestor activități. Este discutată și apreciată instituția mediatorului sanitar, proiect inițiat de Romani CRISS și ulterior adoptat și de Ministerul Sănătății prin Ordonanța 619/2002.

 

12.07.2005, CEDO condamnă statul român la plata a 238.000 euro despăgubiri pentru șapte romi, victime ale violențelor din Hădăreni (septembrie 1993).

 

15.07.2005, București. Premierul Tăriceanu decide eliberarea lui Ilie Dincă din funcția de președinte al ANR și inlocuirea lui cu Maria Ionescu.

 

19.07.2005, București. Reprezentanții Comisiei Europene în România și ai Ministerului Educației anunța începerea unui program de instruire a profesorilor în scopul eliminării discriminării copiilor

Într-o conferința de presă, Jonathan Scheele, seful Delegației Comisiei Europene în România, declară că programul trebuie să amelioreze în școli relația dintre profesori, elevi și părinți, afirmă că angajamentele anterioare în acest sens ale autorităților locale nu au fost consecvent puse în practică și-și exprimă speranța că Ministerul Educației se va implica pentru rezolvarea rapidă a acestor probleme. Programul, în valoare de 11 milioane de euro, este finanțat din fonduri PHARE ale Uniunii Europene și cuprinde 11 județe pilot (Alba, Bacău, Brăila, Covasna, Harghita, Ialomița, Mureș, Maramureș, Neamț, Sibiu și Vâlcea, rezerve fiind Botoșani și Iași). Acesta este o continuare a programului PHARE lansat în 2002 prin care a fost finanțat accesul la educație al grupurilor dezavantajate, vizați fiind îndeosebi romii.

 

25.07-16.08.2005, Costinești. A opta ediție a Cursurilor naționale de vară de limba și istoria romilor

Aceste cursuri sunt organizate de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Reprezentanta UNICEF în România. La aceasta ediție participă 55 de cursanți din 30 de județe, nominalizați de inspectoratele școlare județene. Participanții urmează cursuri de limba romani, dar și de istoria și tradițiile romilor, de cultură și civilizație veche indiană, cum să comunice cu elevii romi și cu comunitățile rome. La final, cursanții susțin un examen din cursurile urmate, cei promovați primind o adeverință care le permite încadrarea în învățământ ca profesori în curs de calificare pentru limba și istoria romilor. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 142-143)

 

04.08.2005, București. Guvernul adoptă Hotărârea nr. 902 prin care este înființat Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" (INSHR-EW), aflat în subordinea Guvernului

INSHR-EW își propune atât identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la Holocaust, cât și elaborarea şi implementarea de programe educaţionale cu privire la Holocaust. Deschiderea oficală a INSHR-EW are loc în 9 octombrie 2005, de Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului în România. (http://lege5.ro/Gratuit/gy4tonrq/hotararea-nr-902-2005-privind-infiintarea-institutului-national-pentru-studierea-holocaustului-din-romania-elie-wiesel ; www.inshr-ew.ro; completare Alexandru Florian).

 

06-7.08. 2005, Sâncraiu de Mureș. A zecea ediție a Festivalului de cântece și jocuri populare „Romafest".

 

10.08.2005, Hădăreni, județul Mureș. A început executarea silită a celor ce au incendiat casele romilor la Hădăreni în septembrie 1993

Venirea în Hădăreni a unui executor judecătoresc pentru a pune sechestru pe proprietățile celor găsiți vinovați de incendierea în septembrie 1993 a caselor de romi a creat noi tensiuni în localitate. Situația este ținută sub control de forțele de ordine. Împotriva acestei decizii, cei vizați de executarea silită formulează contestație la executare, care urmează să se judece la Judecătoria Luduș.

 

22.08.2005, București. Campania împotriva inscripțiilor rasiste de pe clădiri

CNCD a început o campanie de ștergere a inscripțiilor rasiste de pe pereții clădirilor din București. Președintele CNCD, Ferenc Astalosz Csaba, adjunctul Delegației Comisiei Europene în România, Onno Simons, și deputatul PSD Mădălin Voicu au acoperit cu vopsea albă mai multe inscripții printre care și texte precum „Moarte țiganilor!", zvastici etc. Debutul acestei campanii coincide cu împlinirea a trei ani de la înființarea CNCD, președintele CNCD afirmând că angajații instituției sale vor continua această campanie de ștergere a inscripțiilor rasiste până când acestea vor deveni incidente izolate.

 

08.09.2005, Costești, județul Vâlcea. Are loc întrunirea tradițională a căldărarilor.

 

21.09.2005, București. Este semnat acordul cu UNDP pentru aplicarea Strategiei pentru romi

ANR, Secretariatul General al Guvernului și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) semnează un memorandum vizând administrarea și cofinanțarea programului „Activități de implementare și monitorizare a Strategiei pentru îmbunătățirea situației rromilor - Parteneriat pentru sprijinul romilor - 2005". Acordul presupune finanțarea unor programe care să contribuie la o mai bună integrare socială a romilor, fondurile fiind preponderent destinate instituțiilor publice locale care, în parteneriat cu organizațiile romilor, derulează proiecte vizând pregătirea profesională, reabilitarea locuințelor, activități generatoare de venit, infrastructură.

 

21-23.09.2005, București. Reuniune de lucru organizată de Agenția Națională pentru Romi în scopul actualizării Planului General de Măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătățire a Situației Romilor din România

Strategia pentru romi, stabilită pe o perioadă de zece ani și adoptată în 2001 prin Hotarârea de Guvern nr. 430 avea ca scop îmbunătățirea situației romilor, prin acțiuni vizând domenii precum: administrație, securitate socială, locuințe, sănătate, economie, protecția copilului, educație, cultură, comunicare, participare civică. Strategia a urmat un Plan General de Măsuri până în 2004, care a fost actualizat și completat în cadrul acestei întâlniri de lucru. La această reuniune au participat experți pentru problemele romilor din cadrul Birourilor Județene pentru Romi, reprezentanți ai ministerelor și ai ONG-urilor. ANR își expune noua viziune prin care intenționează flexibilizarea dialogului cu ONG-urile și o mai mare transparență a activității sale.

 

22.09.2005, București. Guvernul emite HG nr. 1124 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Romi.

 

04.10.2005, București, România preia de la Ungaria președinția „Deceniului de Incluziune a Romilor"

Maria Ionescu, președintele ANR, preia de la omologul sau maghiar documentele elaborate pe durata președinției maghiare a Decadei, se angajează să continue programele regionale inițiate de autoritățile maghiare și să înceapă noi politici publice în favoarea romilor. Maria Ionescu declară că ANR intenționeaza să colaboreze eficient cu ministerele cu atribuții în domeniul romilor și cu ONG-urile cu interese similare. La festivitate au fost prezenți activiști din sectorul nonguvernamental, dar și oficiali din partea UNDP, Băncii Mondiale, Delegației Comisiei Europene în România, care susțin politicile pentru romi.

 

19.10.2005. Mai multe personalități rome și ne-rome, din România și din străinătate, adresează președintelui Traian Băsescu o scrisoare deschisă în care solicită includerea romilor în definiția Holocaustului

Potrivit proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002, propus spre promulgare președintelui, Holocaustul era definit ca fiind strict "persecutarea și anihilarea sistematică a evreilor", fără a menționa și romii deportați în perioada războiului. Invocând Raportul Comisiei Wiesel (care are un capitol special dedicat romilor, menționând deportarea a 25.000 de romi și moartea a aproximativ 11.000 în Transnistria), semnatarii apreciază că neincluderea suferințelor romilor în definiția Holocaustului va exclude romii de la orice discuție despre Holocaust și va afecta impactul educației privitoare la Holocaust. Campania, inițiată de Petre Florin Manole, Ciprian Necula și Michelle Kelso, se bucură de o susținere considerabilă (peste 2000 de semnături de la diverse personalitati din țară și străinătate (Adrian Cioroianu, Felicia Waldman, Mircea Toma, Gheorghe Sarău, Maria Ionescu, Valeriu Nicolae, Gelu Duminică, Magda Matache, Petre Petcuț, Delia Grigore, Ciprian Necula, Ian Hancock, europarlamentarii Livia Jaroka și Viktoria Mohacsi etc). (DIVERS; comunicare Ciprian Necula; comunicare Petre Florin Manole, comunicare Michelle Kelso; http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-10-21/romii-cer-sa-nu-fie-eliminati-din-istoria-holocaustului.html).

 

25.10.2005, București. Președintele României solicită ca și romii să fie inclusi în definiția Holocaustului

În urma sesizărilor societății civile, președintele refuză să promulge legea privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002, întrucât în definiția Holocaustului din România nu erau incluși și romii deportați în Transnistria. Băsescu trimite textul înapoi în Parlament spre reexaminare.

 

28-29.10.2005, București. Actorul Ethan Hawke participă la o serie de evenimente caritabile și susține asociația umanitară „Ovidiu Rom", condusă de Leslie Hawke, mama actorului. Asociația derulează proiecte în beneficiul copiilor și tinerilor defavorizați, în special din rândul romilor.

 

02.11.2005, București. Adunarea Generală a Partidei Romilor la Palatul Parlamentului

Participa 583 de reprezentanți ai PR. Cu acest prilej, este modificată titulatura din Partida Romilor Social Democrata (PRSD) în Partida Romilor „Pro Europa" și au loc noi alegeri. Sunt reconfirmați în conducere Nicolae Păun (președinte), Gheorghe Ivan (președinte executiv), Gheorghe Răducanu (secretar general), Gheorghe Toma (secretar adjunct), Constantin Pădureanu (prim-vicepreședinte), este ales un nou Consiliu Director al P.R. și este modificat statutul. În plus, P.R. își desemnează patru reprezentanți în Forumul European al Romilor (ERTF) în care mai sunt reprezentate Bulgaria, Spania, Ungaria, Slovacia, Turcia, Franța, Rusia, Macedonia, Cehia, Grecia, Marea Britanie, Italia și Germania. Deputatul Nicolae Păun, liderul Partidei Romilor, declară că strategia națională de ameliorare a situației romilor este ineficientă și că la nivelul executivului nu există nicio instituție capabila să administreze eficient fondurile pentru ajutarea romilor. (Judecătoria Sectorului 1, Persoane juridice, dos. 1111/1990, f. 264-265).

 

03.11.2005, București. La MȚR este inaugurată expoziția de fotografie „Peisaj minim garantat - sărăcia extrema", a arhitectului Cătălin Berescu, rezultat al unui proiect amplu realizat în echipa (Cătălin Berescu, Mariana Celac, Oana Ciobanu, Simona Ilie și Cosmin Manolache). Fotografiile expuse reprezintă comunități de romi, în contextul unei locuiri precare, și se vor parte a unui efort de soluționare a acestei probleme. Expoziția dureaza până la 1 decembrie.

 

10.11.2005. Coranul este tradus în romani pentru romii musulmani

Traducerea este efectuata de Muharem Serbezoski. (Franz Remmel, Die rumänischen Roma in Daten und Fakten, p. 194).

 

16.11.2005, județul Neamț. Inspectoratul Județean de Poliție Neamț scoate la concurs trei posturi pentru etnici romi

Măsura face parte din măsurile afirmative impuse de Strategia Guvernului de Îmbunătățire a Situației Romilor (H.G. 430/2001), aceasta prevăzând și angajarea romilor în serviciile de ordine publică.

 

17.11.2005, București. Guvernul României adoptă un plan de măsuri prioritare pentru integrarea europeană, unele dintre ele referindu-se și la romi

În urma ultimelor recomandări ale Comisiei Europene, a fost adoptat un plan de măsuri valabil pentru perioada noiembrie 2005-decembrie 2006. Printre măsurile vizându-i pe romi, se află și cele menite să faciliteze accesul acestora în cadrul Poliției, la serviciile sociale, o mai buna participare a romilor în procesul decizional, la elaborarea și implementarea politicilor publice destinate romilor, asigurarea cu resurse bugetare la nivel central și local a ANR, continuarea implementării Strategiei de îmbunătățire a situației romilor.

 

17-18.11.2005, București. Întâlnirea Comitetului Internațional de Coordonare a Deceniului de Incluziune a Romilor - prima întâlnire organizată sub președinția României

Au participat premierul României, George Soros, președintele Open Society Institute, Renate Weber, consilier prezidențial, Maria Ionescu (președinte ANR), alte oficialități și reprezentanți ai guvernelor celor opt țări implicate, ai Băncii Mondiale, Comisiei Europene în România, UNDP etc. S-au desfășurat în paralel întâlnirea Comitetului Internațional de Coordonare a Decadei și un atelier pe tema "Media și romii". Delegațiile guvernamentale au raportat progresele și obstacolele pentru fiecare țară și au semnat Termenii de Referință ai Deceniului, document agreat de toți participanții, acesta urmând să reprezinte baza acțiunilor ulterioare pentru integrarea romilor. O problema discutată este aceea a surselor de finanțare, bugetele naționale, care ar trebui să fie principalii contributori, neprevăzând sume suficiente pentru programele de integrare a romilor. Ca atare, se speră ca fondurile structurale și de pre-aderare să constituie o sursa de finanțare a Decadei.

 

22.11.2005, Alba Iulia. Într-o conferință de presa, Florin Cioabă cere includerea romilor în definiția Holocaustului

Florin Cioabă cere ca și romii să fie incluși alături de evrei în categoria victimelor Holocaustului avertizând că, în caz contrar, se va recurge chiar și la proteste în stradă. Referindu-se la proiectul de lege care definea Holocaustul ca fiind "persecuția sistematică sprijinită de stat și anihilarea evreilor europeni de către Germania nazista, precum și de aliații și colaboratorii săi din perioada 1933-1945", Cioabă a mai afirmat: „se vorbește tot timpul de Holocaustul evreilor și romii sunt dați la o parte. [...]. Este o discriminare ca romii să nu fie incluși în categoria victimelor Holocaustului. Atât evreii, cât și romii au suferit și au murit în acele lagăre de exterminare". Acest proiect nu fusese aprobat spre promulgare de către președintele Băsescu (25 octombrie 2005), acesta retrimițându-l Parlamentului pentru reexaminare și sugerând ca în definiția Holocaustului să fie incluși și romii.

 

05.12.2005, București. Banca Națională a României restituie în luna noiembrie circa 20 de kilograme aur confiscate în perioada regimului comunist

Mulți dintre cei care își primesc aurul înapoi sunt romi, dar întreg procesul de reintrare în posesie este apreciat ca fiind îndelungat și complicat. (Franz Remmel, Die rumänischen Roma in Daten und Fakten, p. 195).

 

12-13.12.2005, București. Conferința ANR privind sănătatea în comunitățile de romi

Agenția Națională pentru Romi în colaborare cu Open Society Institute, organizează conferința internațională cu tema „Politici și proiecte trecute și viitoare: Cum să acționezi cel mai eficient asupra sănătății romilor?" care se desfășoară în cadrul programului Deceniul de Incluziune a Romilor. Una dintre intenții este ca România, care asigură în această perioadă președinția Decadei, să ofere celorlalte state participante informații despre mediatorii sanitari, inițiativă care s-a dovedit un succes.