Minoritatea romă 2001

 

06.02.2001, Târgu Mureș. Spectacolul „Dezrobirea romilor"

La Sala Mare a Palatului Culturii din Tg. Mureș are loc spectacolul "Dezrobirea romilor", organizat de Centrul Intercultural al Ligii Pro Europa. Dedicat celebrării eliberării romilor, spectacolul cuprinde momente de teatru popular în limba romani, dansuri și cântece susținute de mai multe ansambluri rome din Tg Mureș, Gornești, Mediaș, Sâncrai și Târnăveni. În cadrul spectacolului, la care asistă circa 600 de persoane, majoritatea romi, sunt decernate diplomele de absolvire ale cursanților programului „Școala Liderilor Romi". Acest proiect, derulat din iunie 2000 de Liga Pro Europa, se adresează romilor din județul Mureș. Beneficiarii cursului au urmat cursuri de formare în domeniile drepturile omului, management organizațional, educație interculturală etc. (Romano Lil. Buletin informativ al Asociației Romani CRISS, II (2), 2001, p. 12).

 

20.02.2001, București. Lansări de carte romă la librăria „Mihail Sadoveanu", cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la dezrobirea romilor

Evenimentul este organizat de Vasile Ionescu (Aven Amentza). Sunt prezenți numeroși activiști romi, jurnaliști, cititori (Gheorghe Ivan, Delia Grigore, Mariana Buceanu, Dan Doghi, Rupert von Murray etc). Cu acest prilej este anunțată crearea, în curând, a unui centru al romilor care să cuprindă o librărie, un anticariat pentru cei interesați. (Romano Lil. Buletin informativ al Asociației Romani CRISS, II (2), 2001, p. 13; Asul de Treflă, IX (95), 1-15.2.2001, p. 25).

 

02.03.2001, București. Romani CRISS protestează public față de intenția primarului municipiului Bârlad, Ioan Juverdeanu, de a amenaja un sat special pentru romi, la periferia orașului. (Asul de Treflă, IX (98), 2001, p. 9).

 

26-28.03.2001, Snagov. Are loc primul seminar de lucru vizând elaborarea Cartei Albe a Guvernului, conform planificării din cadrul Proiectului PHARE RO 9803.01 pentru îmbunătățirea situației romilor din România

Reprezentanții Guvernului afirmă necesitatea elaborării Cartei până la sfârșitul lunii iunie 2001, prin continuarea lucrărilor fostului Subcomitet Interministerial pentru Romi (înființat în 1998). (Asul de Treflă, IX (98), 2001, p. 1-2; Asul de Treflă, IX (105), 2001, p. 11-13).

 

07.04.2001, Târgu Mureş. Este lansat primul abecedar rom, intitulat „Mirri chib, I rromani" (Limba mea, limba romani; abecedar rom)

Autoarele sunt Paula Mailat, Olga Marcus, Mirena Cionca, trei învăţătoare rome, absolvente ale primei serii de învăţători romi (1990-1995). Lansarea este organizată la inițiativa PER (Maria Koreck), a Fundației CASROM (Rudolf Moca) și a inspectoarei școlare Olga Mărcuș. Prezenți la eveniment sunt și profesorul Gheorghe Sarău și Florin Moise (din partea CRCR care a finanțat abecedarul). La scurt timp, la București, apare un al doilea abecedar, „ABC. Anglutno lil" (Abecedar rom), autor fiind învăţătoarea Mihaela Zătreanu. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 89).

 

08.04.2001, Sibiu. Miting al romilor pentru restituirea aurului confiscat în perioada comunistă, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la primul congres internațional al romilor (Londra, 8 aprilie 1971). (Franz Remmel, Die rumänischen Roma in Daten und Fakten, p. 131).

 

09.04.2001, Bacău. Are loc prima olimpiadă oficială de limba romani

Organizată de Gheorghe Sarău (Ministerul Educaţiei) şi de Anghel Năstase (ISJ Bacău), olimpiada se bucură de participarea a 42 de elevi. În 2000, la inițiativa prof. Ion Ionel, a prof. Gheorghe Sarău și a învățătoarei Mirena Iovan - Cionca, se desfășurase, la Brăila, prima olimpiadă de limba romani, neoficială. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 90; completare Gheorghe Sarău).

 

20.04.2001, București. Biroul Permanent al Partidei Romilor decide redenumirea Partidei Romilor în Partida Romilor Social-Democrată din România

În 13 iunie 2001, Judecătoria Sectorului 1 admite aceasta solicităre. Noua denumire reflectă atașamentul manifestat în această perioadă de Partida Romilor față de PSD. (Judecătoria sectorului 1, Persoane juridice, dos. 1111/1990, f. 179-192).

 

25.04.2001, București. Este adoptată HG 430/2001 - „Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situației rromilor" (publicata în MO din 16 mai 2001)

Strategia este pregătită de Biroul național cu problemele romilor (în cadrul Departamentului pentru Minoritățile Naționale) și apoi de Departamentul de Relații Interetnice. Însărcinat cu organizarea și coordonarea activităților prevăzute de Strategie este un „Comitet comun pentru implementare și monitorizare", al cărui organ executiv e Biroul Național cu Problemele Romilor. Pe lângă acest Comitet, tot la nivel central, Strategia prevede și formarea unor comisii interministeriale pentru romi (pentru coordonarea diverselor ministere în cadrul Strategiei). La nivel local, sunt prevăzute înființarea Birourilor județene pentru romi și numirea în primării a unor experți locali în problemele romilor. Strategia își propune să contribuie la crearea condițiilor pentru eliminarea discriminării romilor și pentru obținerea unei vieți decente, punând accent pe ameliorarea situației social-economice a acestora. Sunt menționate domenii de acțiune precum asistență socială, medicală, protecția copilului, cultură, comunicare și participare civică, administrație, locuințe, justiția și ordinea publică, sunt prevăzute planuri de acțiune și sunt menționate instituțiile responsabile pentru aceste acțiuni. Termenul de realizare a Strategiei este de zece ani (2001-2010), cu un plan de acțiune pe termen mediu de patru ani. Strategia vizează nu doar etnicii romi ca grup țintă, ci și liderii politici, administrația publică locală și centrală, mass-media, reprezentanții opiniei publice, unul dintre obiective fiind eliminarea prejudecăților răspândite inclusiv la nivelul funcționarilor publici. Totuși, deși Strategia menționeaza necesitatea includerii liderilor romi în procesul decizional, nu sunt date detalii asupra felului în care Guvernul va face acest lucru (ulterior, Guvernul va fi criticat pentru favorizarea Partidei Romilor în detrimentul altor organizații rome). La fel, Strategia nu abordează problema asigurării fondurilor. (ERRC, Stare de impunitate: Încalcarea drepturilor omului - cazul romilor din România, 2001).

 

29-30.04.2001, București. „Romii și Pactul de Stabilitate în Sud-Estul Europei"

MAE găzduiește lansarea programului „Includerea pe agenda politică a problematicii rome, întărirea și comunicarea în rețea a romilor, ca participanți activi la rezolvarea situațiilor de post-criză și dezvoltarea unei societăți civile viabile în sud-estul Europei". Programul este inițiat de Punctul de Contact pentru Problemele Romilor și Sintilor din cadrul OSCE , este implementat de Romani CRISS (România) și DROM (Macedonia) și implică organizații ale romilor din Kosovo, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Croația, Bosnia-Herțegovina, Albania, România și Bulgaria. Obiectivele programului sunt: realizarea unei structuri de cooperare între OSCE, Consiliul Europei și ONG-uri pentru rezolvarea dificultăților romilor, încurajarea procesului de organizare a romilor și de participare a lor la societea civilă. (Romano Lil. Buletin informativ al Asociației Romani CRISS, II (3-4), 2001, p. 8-10).

 

09.05.2001, București. Max van der Stoel, Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE, vizitează sediul Romani CRISS, dorind să aibă o întâlnire și cu reprezentanții romilor

Au fost prezenți: Florin Cioabă (CCR), Dumitru Ion-Bidia (CER), Bălan Paustin (ROMSTAR, Bacău), Costel Bercuș (Romani CRISS). Oaspetele vrea să cunoască opinia liderilor romi în legătură cu lansarea Strategiei guvernamentale pentru îmbunătățirea situației romilor. Toți cei prezenți o apreciază. Totuși, Florin Cioabă este nemulțumit că romilor nu li s-au restituit proprietățile confiscate în comunism, fiind abrogată ordonanța 190/2000 a guvernului Isărescu privind regimul metalelor prețioase în România. De asemenea, este criticată preferința Guvernului de a lucra doar cu PR, neimplicând și celelalte organizații rome. (Romano Lil. Buletin informativ al Asociației Romani CRISS, II (3-4), 2001, p. 11).

 

15.06.2001, București. La sediul Partidei Romilor are loc o ședință extraordinară în urma căreia sunt desemnate persoanele care urmează să lucreze în cadrul prefecturilor ca experți pentru romi. (Asul de Treflă, IX (102), 2001, p. 5-6).

 

06.2001. Potrivit Ordinului MEN 4542/18.09.2000 (dat de Andrei Marga) cu privire la sprijinirea accesului în școli profesionale, licee, colegii universitare și facultăți a tinerilor romi, începând cu sesiunea din iunie 2001, este extins numărul de locuri acordate romilor și în alte licee decât cele pedagogice. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 90).

 

25.07.2001, București. Romani CRISS solicită Ministerului Muncii includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România a ocupației de mediator sanitar rom. Răspunsul, dat în 6 august 2001, este pozitiv. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 90).

 

28.07.2001. Florin Cioabă, lider al romilor căldărari, cere romilor de limba maghiară din Transilvania să refuze legitimațiile de maghiar și drepturile aferente (dreptul la muncă în Ungaria, asistență medicală, școlarizare etc) oferite de Ungaria.

 

07.2001, Luminița Cioabă lansează un „Ghid de conversaţie român-ţigănesc".

 

01-21.08.2001, Călimănești. Are loc cea de-a treia ediție a Școlii naționale de vară pentru limba romani, organizată de profesorul Gheorghe Sarău. (Gheorghe Sarău, Cronica rromă (1990-2011), p. 93).

 

01-10.08.2001, Eforie Nord. Tabără de creație pe tematică romă

Organizată de Fundația Phoenix (condusă de profesorul Ion Ionel), cu finanțare de la CRCR Cluj, tabăra de creație prilejuiește elaborarea mai multor picturi cu subiect rom, executate de pictori romi și neromi. Acestea vor fi expuse în cadrul unei expoziții itinerante cu ocazia mai multor întâlniri naționale și internaționale ale romilor. (Asul de Treflă, IX (105), 2001, p. 17).

 

16.08.2001, București. Dumitru Ion-Bidia, președintele Comunității Etniei Rromilor din România (CERR), adresează o scrisoare deschisă președintelui Ion Iliescu și premierului Adrian Năstase în care critică Partida Romilor și Aven Amentza și solicită schimbarea membrilor Comitetului mixt de implementare și monitorizare a Strategiei Guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor

Bidia afirmă că actualul Comitet este impus de Partida Romilor care și-ar promova doar proprii membri, excluzând propunerile altor organizații rome. Tensiunile dintre liderii romi sunt provocate și de numirea consilierilor romi în cadrul prefecturilor și de constituirea Birourilor Județene ale Romilor, prevăzute de Strategia pentru Îmbunătățirea Situației Romilor. De aceeași părere sunt și alți lideri romi precum Nicolae Bobu, Florin Cioabă. Practic, Federația „Convenția Cadru a Romilor", care reunește 16 asociații ale romilor și care se consideră partener al Guvernului în implementarea Strategiei, susține că Guvernul favorizează Partida Romilor (de asemenea membră a Federației) în detrimentul celorlalte. În 20 august, survine replica lui Mădălin Voicu, deputat PSD și președinte de onoare al Partidei Romilor. Acesta cere într-o manieră jignitoare diverșilor lideri romi să nu destabilizeze buna relație romi-Guvern-Președinție, declară ONG-urile acestora a fi organizații fantomă și afirmă că singurul partener credibil al actualei guvernări nu poate fi decât Partida Romilor. În 22 august, Vasile Ionescu, președintele Federației Convenției Cadru a Romilor (FCCR), solicită deputatului PSD să-și ceară scuze publice pentru jignirile aduse membrilor FCCR, anunță ca FCCR se va adresa cu un memoriu Guvernului prin care îi va cere să nu coopereze doar cu Partida Romilor și cere Partidei Romilor să renunțe la practicile partizane. În caz contrar, FCCR va începe procedurile de excludere a PR din FCCR. Mădălin Voicu acuză UDMR că, în intențiile sale de federalizare a României, s-ar folosi și de organizațiile rome neagreate de Voicu pentru ca acestea să convingă o parte a romilor din Transilvania să ceară legitimații de maghiari și să se declare maghiari (în perspectiva Recensământului din martie 2002). Ulterior, Voicu cere SRI, SIE, MI să investigheze cum reacționează aceste organizații rome în legătură cu ideea federalizării României și cu intenția crearii unui „stat al romilor". Organizațiile vizate resping criticile. (Inforrom, nr.24 / 5.09.2001).

 

24.08.2001, București. Liderii romi reclamă faptul că Facultatea de Drept a Universității București refuză acordarea a cinci locuri pentru tinerii romi

Prin aceasta sunt încălcate dispozițiile Ministerului Educației. Facultatea de Drept motivează refuzul, invocând autonomia universitara și principiul constituțional al egalității indiferent de sex, etnie sau religie. (Inforrom, nr. 21 / 1 - 2.09.2001).

 

31.08-08.09.2001, Durban (Africa de Sud). Se desfășoara Conferința mondială împotriva rasismului

În cadrul unei reuniuni cu ONG-urile romilor din întreaga lume, reprezentanți ai DRI expun legislația românească pentru tratatea problematicii romilor și măsurile de combatere a discriminării în România. Participă și reprezentanți ai romilor din România precum Delia Grigore, Marian Mandache, Lavinia Olmazu. (Inforrom, nr.23 / 4.09.2001).

 

09.2001. În cadrul Prefecturilor încep să se organizeze Birourile Județene pentru Romi

Competiția este acerbă, diverșii membri ai acestor Birouri fiind înlocuiți la scurt timp. (Franz Remmel, Die rumänischen Roma in Daten und Fakten, p. 135).

 

09.2001, Cluj-Napoca. La Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este lansat volumul de documente „Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Țiganii din România (1919-1944)", coordonat de Lucian Nastasă și Andrea Varga

Culegerea acoperă documentar debutul organizării romilor în perioada interbelică și episodul deportării romilor în Transnistria (1942-1944). Volumul are 684 de pagini, conținând 365 de documente, trei interviuri de istorie orală cu supraviețuitorii romi și un Cuvânt înainte semnat de Alexandru Zub.

 

04.09.2001, Strasbourg. În cadrul dezbaterilor din PE, Günter Verheugen, Comisarul pentru Extinderea UE, cere țărilor candidate la intrarea în UE să adopte încă de pe acum strategii credibile pentru integrarea socială a romilor:

„Integrarea romilor rămâne o problemă spinoasă și deranjantă. Ar fi iluzoriu să gândim că discriminarea socială și culturală exercitată la adresa romilor ar putea să fie eliminată înainte de aderare. Acest lucru necesită decenii. Solicităm, însă, ca toate țările candidate să elaboreze și să aplice strategii credibile pentru o mai bună integrare a rromilor - și aceasta, înainte de aderare". Raportul asupra demersurilor de aderare a României la UE, adoptat în 4 septembrie, salută adoptarea în 25 aprilie a Strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor. (Inforrom, nr.28 / 8 - 9.09.2001).

 

04.09.2001, București. La finalul primei reuniuni a Comisiei guvernamentele de monitorizare a Strategiei, Vasile Dâncu, ministrul Informațiilor Publice, declară că responsabilii guvernamentali trebuie să finalizeze în cel mai scurt timp evaluarea privind fondurile necesare derulării Strategiei

Acestea urmau să fie incluse în bugetul de stat pentru 2002. De asemenea, trebuie stabilit cât din sumă va fi acoperit de bugetul de stat și cât din surse străine. Comisia Europeană oferise deja peste un milion de euro pentru implementarea acestei Strategii, aceștia fiind la dispoziția Guvernului care intenționează să folosească aceste fonduri pentru instruirea reprezentanților romi din teritoriu (experții și BJR). Ministrul afirmă că anumite ministere au înființat deja prin programe proprii, chiar înaintea demarării Strategiei, structuri destinate integrării romilor (învățământ pentru romi, campanii de vaccinare, eliberarea de acte de identitate celor care nu aveau etc. (Inforrom, nr.24/5.09.2001).

 

05.09.2001, București. FCCR lansează un comunicat de presă

Prin comunicat atrage atenția că principiul consensualitatii din HG 430/2001 (aplicarea Strategiei se realizează în consultare cu reprezentanții organizațiilor de romi) nu este respectat și acuză Ministerul Informațiilor Publice de înregimentare politică. Ca atare, pentru a preveni imixtiunea politicului în implementarea Strategiei, FCCR decide excluderea Partidei Romilor și își reafirmă disponibilitatea de a-și pune la dispoziția Guvernului expertiza. (Inforrom nr.24 / 5.09.2001).

 

07.09.2001, București. În Piața Constituției are loc spectacolul „Damian's Fire", concertul extraordinar al lui Damian Drăghici, naist de succes, născut în București și stabilit în California. (Evenimentul Zilei, 8.9.2001; Adevărul, 8.9.2001).

 

08.09.2001, Roșia (Sibiu). Este inaugurată prima școala în sistem Waldorf pentru copiii care provin din familii sărace de romi

Aceasta este rezultatul unui proiect derulat de ONG-ul „Vasile Voiculescu" și are ca scop prevenirea abandonului școlar din rândul romilor. (Inforrom, nr. 30 / 10.09.2001).

 

08.09.2001, Costești-Vâlcea. Mii de romi participă la tradiționala întâlnire a căldărarilor de la M-rea Bistrița

Alături de Florin Cioabă, la eveniment participă și Emil Scuka, președintele International Roma Union (IRU), venit în România cu ocazia conferinței OSCE de la București, din 10-13 septembrie 2001. (Adevărul, 9.9.2001; Libertatea, 9.9.2001).

 

10-13.09.2001, București. În cadrul exercitării de către România a președinției OSCE, se desfășoară conferința OSCE „Oportunități egale pentru romi&sinti: transpunerea vorbelor în fapte"

Conferinţa este sponzorizată de programul PHARE. Unul dintre coordonatorii conferinței este sociologul Nicolae Gheorghe, reprezentant al romilor la OSCE. Lucrările, la care participă 300 de invitați din 55 de țări membre OSCE, reprezentanți ai CE, UNICEF, OIM etc, au loc la hotelul Marriott. La solicitarea conducerii IRU, în 10 septembrie 2001, președintele Ion Iliescu primește la palatul Cotroceni o delegație a romilor (Emil Scuka - președinte IRU, Florin Cioabă-vicepreședinte IRU, Luminița Cioabă, Mădălin Voicu - deputat PSD, Nicolae Păun - reprezentantul romilor în Parlament, Nicolae Gheorghe - consilier OSCE pentru sinti și romi). Cu acest prilej, președintelui României îi sunt prezentate IRU, proiectele pentru îmbunătățirea situației romilor și pentru recunoașterea lor ca națiune. Cuvântul de deschidere a conferinței îi revine premierului A. Năstase care declară că în România există o problemă a romilor care necesită politici coerente de incluziune social-economică, participare civică, acces nediscriminatoriu etc., incluse în HG 430/2001. Mircea Geoană, ministrul de externe și președintele în exercițiu al OSCE, solicită o mai mare implicare a romilor în elaborarea strategiilor guvernamentale care-i vizează și prezintă problemele romilor ca fiind europene, ele trebuind tratate la nivel european. Activitățile Conferinței se desfășoara în mai multe grupuri de lucru, vizând combaterea discriminării, elaborarea unor politici eficiente pentru ameliorarea situației romilor, acordarea de drepturi politice pentru romi, asigurarea condițiilor pentru o mai bună participare a romilor la elaborarea politicilor vizându-i pe aceștia, compararea eforturilor de integrarea a romilor depuse de țările candidate la aderarea în UE etc. De-a lungul conferinței devin vizibile mai multe perspective asupra problematicii romilor: 1) oficialii europeni sugerează că problemele romilor trebuie rezolvate de guvernele naționale, la nivel european urmând doar să fie elaborat un cadru instituțional și legislativ; 2) unii reprezentanți ai romilor (precum Nicolae Gheorghe, consilierul OSCE pentru romi) doresc, însă, o mai mare implicare a autorităților europene pentru a pune presiune pe guvernele est-europene și solicită crearea unui mecanism instituțional european permițând o mai activă participare a romilor în viața publică; 3) guvernele est-europene au început abia recent, în contextul creat de discuțiile pentru aderarea la UE, să-și asume existența unei probleme a romilor, existând riscul de a o trata lucrurile superficial, doar ca pe o simplă temă de rezolvat în scopul obținerii aderării la UE. În cazul României, la data derulării acestei conferințe, încă nu se alocaseră fonduri pentru implementarea Strategiei. (Inforrom, nr. 31 / 11.09.2001; Inforrom, nr.34 / 14.09.2001).

 

12.09.2001, București. În cadrul conferinței OSCE despre romi este lansată agenția de presă ROMA News Centrul Romilor de Comunicare și Relații cu Mass-Media

Acesta este un proiect realizat de Romani CRISS în colaborare cu Agenția de Monitorizare a Presei - Academia Cațavencu, CJI și Rompres, finanțat de UE prin Programul PHARE - Fondul de Parteneriat pentru Romi. Scopul este de a pune la dispoziția publicului și jurnaliștilor o imagine alternativă, pertinentă a romilor. Agenția va furniza informații pe propria pagină de internet, dar și prin fluxuri de informații trimise zilnic mass-mediei românești. Jurnaliștii romi au beneficiat de cursurile de jurnalism oferite de CJI în cadrul programului de pregătire jurnalistică pentru tinerii romi. (Inforrom, nr.34 / 14.09.2001).

 

17.09.2001, București. Audierea unei delegații a societății civile rome în cadrul celei de-a 12-a reuniuni a Comitetului parlamentar mixt România-UE

Delegația pentru România a Parlamentului European vrea să cunoască viziunea atât a societății civile rome, cât și a lui Vasile Dâncu, ministrul Informațiilor Publice, asupra felului în care se derulează Strategia pentru romi. Dâncu afirmă că până la sfârșitul anului 2000 au fost inițiate circa 3000 de proiecte pentru romi, dar fără impact deosebit în absența coordonării. În plus, implementarea Strategiei lasă de dorit din cauza neînțelegerilor dintre liderii romi, nu pentru că Guvernul ar fi politizat Strategia. Delegații romi, prezenți la reuniune, nu sunt de acord și promit trimiterea propriului Raport asupra implementării Strategiei pentru a fi inclus în Raportul de țară. (Inforrom, nr.37 / 18.09.2001).

 

01.10.2001, începe anul universitar 2001/2002 pentru care Ministerul Educației a oferit candidaților romi 373 de locuri. (Inforrom, nr.21 / 1 - 2.09.2001).

 

03.10.2001, Mădălin Voicu lansează în presa cele „20 de porunci" către romi (să nu mintă, să nu fure, să nu cerșească etc) dacă vor să evite discriminarea

Gestul este văzut ca o provocare de către activiștii romi, aceștia afirmând că rezolvarea problemei istorice a integrării romilor nu poate fi redusă la un asemenea program. (Inforrom, nr. 46 /4.10.2001).

 

08.10.2001, Timișoara. Debutează cursul on-line EURROM oferit de Institutul Intercultural Timișoara

Acesta se adresează, îndeosebi, cadrelor didactice din învățământul primar, care lucrează cu copiii romi.

 

09.10.2001, Piatra Neamț. Ion Rotaru, primarul PSD al orașului Piatra Neamț, declară la PRO TV că intenționează crearea unui ghetto pentru romii din oraș

Primarul afirmă că locuințele sociale acordate romilor în centrul orașului fuseseră transformate în ruine și că se impune mutarea lor. În acest scop Consiliul Local cumpărase trei hale care aparținuseră unei ferme agro-zootehnice, în apropierea orașului. Acestea urmau transformate în locuințe sociale pentru romi care ar fi dispus și de un dispensar, școală, grădiniță și alimentară. Din declarația primarului: "Locul va fi împrejmuit cu un gard înalt de sârmă ghimpată. La intrare vom instala un post de control, păzit de jandarmi, și unde se va afla un funcționar al Primăriei. Fiecare locuitor va avea o legitimație fără de care nu va putea intra în perimetrul înconjurat de gard". Romii care ar refuza mutarea din oraș vor fi duși acolo cu forța. Interviul șochează și determină reacții. Planul este declarat rasist de Monica Macovei (președinte APADOR-CH), Cristian Pârvulescu (Pro-Democrația), liderii romi acuză această măsură ca fiind discriminatorie, mass-media națională și internațională acordă mare atenție evenimentului, se fac paralele cu "soluțiile" naziste de rezolvare a problemelor romilor, este menționată prezența statuii lui Ion Antonescu din apropierea gării Piatra Neamț etc. La scurt timp, Președintele și Premierul României dezavuează ideea construirii de cărțiere speciale pentru romi, iar PSD începe să critice atitudinea primarului. Deși inițial Consiliul Local a fost de acord cu măsura, ulterior, tot mai mulți consilieri se distanțează de această idee. Federația „Convenția Cadru a Rromilor" anunță că îl va da în judecată pe primarul orașului Piatra Neamț. În cele din urmă, în 15 octombrie, primarul Rotaru susține că nu-i va mai muta acolo pe etnicii romi, ci doar pe românii doritori de locuințe sociale. Pentru atenuarea scandalului, conducerea PSD îi va interzice primarului Ion Rotaru să mai facă declarații politice, activitatea lui urmând să fie monitorizată de organizația locală a PSD. (Jurnalul Național, 10.10.2001; Cotidianul, 10.10.2001; Adevărul, 14.10.2001).

 

16-30.10.2001. La comanda CRDE, Institutul Metro Media Transilvania face un sondaj despre relațiile interetnice în România

În ceea ce-i privește pe romi, 50% din repondenții români îi consideră murdari, 50% hoți, 39% leneși și 19% înapoiați. Rezultatele vor fi făcute publice în decembrie 2001. (Inforrom, nr. 93 / 13.12.2001).

 

19.10.2001, București. Premierul Adrian Năstase declară la teleconferința cu prefecții că, în conformitate cu Strategia pentru romi, la fiecare prefectură a fost încadrat câte un consilier rom, fiecare BJR urmând a fi constituit din 3-4 experți

Aceștia vor asigura legătura cu comunitățile romilor, vor coordona experții locali din cadrul primăriilor și vor asigura implementarea programelor locale pentru romi. În perioada 15-20 octombrie avusese loc în județul Covasna programul de formare pentru experții romi din cadrul BJR. În plus, premierul afirma că nu sunt firești inițiativele de a crea spații de cazare doar pentru romi, accentul trebuind să cadă, dimpotrivă, pe integrarea lor în rândul majorității.

 

24.10.2001, Ciocănari-Dâmbovița. Un grup de romi atacă un echipaj de poliție în momentul în care aceștia din urmă încearcă să rețină câteva persoane aflate lângă conductele de benzină. Patru polițiști sunt răniți (doi internați în stare gravă), iar mașina Poliției este distrusă. Pentru restabilirea ordinii intervin 300 de jandarmi. Evenimentul provoacă discuții în favoarea creării unui cadru mai permisiv pentru utilizarea de către polițiști a armamentului din dotare. (Adevărul 29.10.2001).

 

29.10-03.11.2001, SUA. Vizită oficială a premierului Adrian Năstase cu care ocazie viziteaza și US Holocaust Memorial Museum

Într-un discurs din 30 octombrie 2001, Adrian Năstase declară „Suntem hotărâți să trecem peste trecut și să extirpăm antisemitismul sau naționalismul extremist din sânul societății noastre. [...] Va fi adoptată o lege care să interzică toate simbolurile sau manifestările asociate cu persoane care au comis crime de război. [...] Mă voi ocupa personal să îndepărtez orice statuie a mareșalului Antonescu". (Inforrom nr. 71 / 10 - 12.11.2001).

 

30.10.2001, Cluj-Napoca. Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) organizează o întâlnire a reprezentanților organizațiilor rome câștigatoare de proiecte

Această întâlnire are ca scop pregătirea lansării unei Rețele Naționale a Romilor. Se dorește crearea unei baze de date despre organizațiile membre, realizarea unui buletin informativ al rețelei, schimb de experiență, proiecte comune, monitorizarea felului în care este implementată Strategia pentru romi.

 

01.11.2001, București. Adunare a PRSD în care se decide înființarea Cartelului RO 430/2001

Scopul adunării este de a discuta propunerile de sprijinire a Guvernului A. Năstase în vederea urgentării aplicării HG 430/2001. În acest scop este decisă constituirea asă-zisului Cartel RO 430/2001 care își propune să înlocuiască mai vechea Convenție Cadru. Printre vorbitori se numără Nicolae Păun, Gheorghe Ivan, Gheorghe Răducanu (consilier pentru romi al președintelui Ion Iliescu), Ilie Dincă, Simona Botea, Dan Jurcan, Gh. Păun Ialomițeanu, Anghel Petre, Iulian Rădulescu ș.a. (Asul de Treflă, IX (104), 2001, p. 1-8; Asul de Treflă, IX (105), 2001, p. 11-13).

 

01.11.2001, București. Senatul aprobă OUG 190/2000 privind regimul metalelor prețioase

Acest act elimină monopolul statului asupra deținerii aurului și permite acumularea oricărei cantități de metal prețios. În plus, persoanele cărora li s-a confiscat aurul în perioada 1946-1990 pot solicită restituirea acestuia și, dacă obiectele prețioase nu pot fi restituite, sunt prevăzute despăgubiri corespunzătoare la prețul de referință al BNR. Acest lucru înseamnă și pentru romi că își vor putea recupera aurul confiscat în perioada comunistă. Florin Cioabă declară că această lege va permite revenirea către romi a circa 300 de kilograme de aur, propria lui familie având de recuperat trei kilograme de aur. (Inforrom nr. 68/7.11.2001).

 

2-3.11.2001, București. La Senat are loc seminarul „Îmbunătățirea situației romilor din România", organizat cu sprijinul ONU și al Senatului

În cadrul Seminarului sunt dezbătute problemele ridicate de implementarea Strategiei pentru Romi. Vasile Dâncu, ministrul Informațiilor Publice, evaluează promovarea Strategiei, deplânge tensiunile și neînțelegerile dintre reprezentanții romilor și cere formarea unei elite care să colaboreze cu Guvernul. Costel Bercuș, președintele executiv al Romani CRISS, reclamă neînființarea CNCD și subordonarea de către Guvern a Comitetului Mixt de Monitorizare a Strategiei, acest lucru nepermițând o evaluare obiectivă a progreselor. Vasile Ionescu, președintele Federației Convenția Cadru a Rromilor, critica PSD și favorizarea de către acesta a Partidei Romilor în detrimentul celorlalte organizații. (Asul de Treflă, IX (104), 2001, p. 20-21; Jurnalul Național, 4.11.2001; Curentul, 4.11.2001).

 

23.11.2001, București. Comisia Ministerială pentru Romi din cadrul Ministerului Culturii și Alianța Studenților și Tinerilor Romi Antirasiști organizează simpozionul „Stimularea parteneriatului dintre autoritățile locale și asociațiile rome în implementarea Direcției de acțiune Cultura și culte a Strategiei Guvernului de îmbunătățire a situației romilor"

Acesta vizează crearea unei rețele a asociațiilor rome de tineret, care să asigure parteneriatul structurilor descentralizate ale Ministerului Culturii în implementarea Strategiei pentru romi. (Inforrom, nr. 75 / 17 - 19.11.2001).

 

26.11.2001, București. Dan Jurcan, secretar de stat în Ministerul Informațiilor Publice (MIP), anunță într-o conferință de presă ca MIP negociază cu delegația Comisiei Europene atragerea pentru anul 2002 a unui credit nerambursabil de 6 milioane de euro, menit implementării Strategiei pentru romi

Jurcan anunță că banii respectivi vor veni prin Programul PHARE și precizează că în anul 2001 autoritățile române au dispus de 900.000 euro prin programul PHARE de dezvoltare locală, cu care au finanantat 40 de proiecte. (Inforrom, nr. 81 / 27.11.2001).

 

23.11.2001, București. Costel Bercuș (Romani CRISS), Vasile Ionescu (Aven Amentza) și Delia Grigore (SATRA/ASTRA), trei din cei cinci reprezentanți ai societății civile rome din cadrul Comitetului Mixt de implementare a Strategiei de îmbunătățire a situației romilor, își manifestă intenția de a părăsi Comitetul

Acest lucru ar echivala cu refuzul de a se mai implica în implementarea Strategiei. Cei trei condiționează ieșirea din Comitet de rezultatele discuțiilor cu ministrul Vasile Dâncu. În consecință, Dan Jurcan, președintele Comitetului Mixt, declară că va organiza o întâlnire cu cei trei lideri nemulțumiți de colaborarea Guvernului cu Partida Romilor, dar că, indiferent de rezultatul discuțiilor, Guvernul nu va renunța la parteneriatul cu Partida Romilor. În cazul retragerii celor trei experți, ei vor fi înlocuiți cu alții. (Inforrom, nr. 80 / 24-26.11.2001; Inforrom, nr. 83 / 29.11.2001).

 

27.11.2001, București. Hotărârea Guvernului nr. 1194 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Acesta urmează să constate și să sancționeze actele de discriminare. În plus, CNCD poate să înainteze Guvernului propuneri de acte normative vizând exercitarea drepurilor în condiții de nediscriminare. Deși înființarea CNCD fusese stipulată de OG 137/2000 (prevăzând eliminarea tuturor formelor de discriminare), înființarea sa efectiva a fost întârziată, lucru care a atras critici interne și internaționale întrucât, în absența CNCD, OG 137/2000 rămânea nefuncționala. (Inforrom, nr. 78 / 22.11.2001).

 

27.11.2001, București. În cadrul videoconferinței cu prefecții, premierul Adrian Năstase cere acestora să se abțină de la organizarea unor manifestări de onorare a lui Ion Antonescu (statui, busturi etc) și citează pasaje din documente de arhivă despre executarea civililor în Odessa în 1941. (Cotidianul, 28.11.2001).

 

12.2001, București. Apar trei noi cărți despre romi, publicate la editura Centrului Romilor pentru Politici Publice Aven Amentza

Acestea sunt: „Deportarea Rromilor în Transnistria - documente de arhiva", "Robia rromilor în Țara Românească" (vol. II) și „Patrin thaj jag (Frunza și foc)- Rromii și cultura populară românească".

 

04.12.2001, București. Semnarea a patru memorandumuri PHARE 2001 prin care România va primi de la UE fonduri nerambursabile de 290 milioane euro

Printre proiectele finanțate de aceste fonduri se numără și cele care vizează accesul la educație pentru grupurile dezavantajate (vizați fiind îndeosebi romii). (Inforrom, nr. 87 / 5.12.2001).

 

31.12.2001. Termenul limită până la care victimele regimului nazist mai pot depune cereri pentru a obține despăgubiri

Ulterior, persoanele respective vor primi formularele necesare în interval de trei luni. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) este responsabilă pentru supraviețuitorii din România, în cadrul Programului german pentru muncă forțată. (Ziua, 16.12.2001; Național, 19.12.2001, Michelle Kelso, Romanian Roma and Holocaust Compensation Funds: A Policy Review, Anuarul Centrului de Studii Rome, 2008, p. 119-158).