Minoritatea croată 2009

15 ianuarie 2009, Subotica. Tinerii din satele caraşoveneşti participă la festivalulPrelo Mladosti"

Festivalul a fost organizat de DSHV (Uniunea Democrată a Croaţilor din Voivodina) în oraşul Subotica. Uniunea Croaţilor din România a participat cu un grup de 33 de persoane din satele caraşoveneşti.

 

10 februarie 2009, Rafnic. Informarea Inspectoratului Şcolar Caraş-Severin cu privire la desfiinţarea claselor V-VIII din Şcoala cu clasele I-VIII din Rafnic

Conflictele pe marginea desfiinţării Şcolii cu clasele I-VIII au apărut în anul 2003, de atunci aproape în fiecare an problema se repeta. În 2009, nu se anunţă desfiinţarea şcolii, se anunţă doar desfiinţarea claselor V-VIII. Problema a fost rezolvată similar cu anii precedenţi prin completarea cererii ataşate cu semnăturile părinţilor, trimiterea cererii  către prefect, Ministerul Învăţământului, Inspectoratul Şcolar Judeţean. De data aceasta, se aprobă şi înfiinţarea unei clase cu predare în limba croată.

 

27 martie 2009, Caraşova. Consiliul Local din Caraşova; proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune înregistrat cu nr. 1153/19.04.2006

În 2008, PDL câştigă alegerile locale şi câştigă majoritatea în Consiliul Local din Caraşova. Apare o opoziţie dură din partea consilierilor PDL faţă de proiectele UCR. Opoziţia era alimentată de sentimente viscerale, ură personală, şi nu de o acţiune raţională. Acea situaţie nu era generată de evenimente recente, se trăgea din anii '89. În 1989, s-a structurat puterea locală, atunci au apărut şi „nemulţumiţii", „frustrări personale", la unele grupări cu pretenţii de a conduce. Această stare a adus comunitatea în pragul absurdului: pe data de 27 martie 2009, consilierii PDL propun rezilierea contractului de concesiune înregistrat cu nr. 1154/19.04.2006, în acea locaţie UCR urma a construi „Muzeul minorităţii croate". Pentru adoptarea hotărârii era nevoie de 2/3 din voturi. PDL nu a strâns numărul necesar de voturi, din totalul de 13 consilieri, doar 5 au votat pentru hotărâre.

 

10 mai 2009, Caraşova. Slujba de comemorareSf. Ivan Mertz" oficiată în biserica din Caraşova

Slujba a fost condusă de preotul Božidar Nagy venit din Zagreb special pentru a comemora împreună cu credincioşii romano-catolici din Caraşova acel eveniment. La slujbă au participat şi studenţii Universităţii din Bucureşti, Catedra de limba şi literatura croată. Dânşii au venit în comunitatea din Caraşova pentru a cunoaşte obiceiurile locului. Printre ei era prezent şi profesorul Haţegan Petru, localnic din Caraşova, profesor la Universitatea din Bucureşti.

 

21 mai 2009, Caraşova. A fost publicat volumul doi al cărţiiMarchen und Sagem aus dem Banater Bergland"

Cartea a fost scrisă în limba germană de profesorul Alexandru Tietz. Dânsul a cules o parte din legendele şi miturile locale ale Banatului Montan. În volumul doi dedică un capitol croaţilor din Caraşova.

Pe data de 21 mai 2009, a fost organizată o întâlnire cu profesorii Liceului „Diaconovici-Tietz" şi profesorii Liceului bilingv româno-croat din Caraşova la sediul Uniunii Croaţilor din România. La întâlnire a fost prezentat şi volumul II al cărţii.

 

13 iunie 2009, Bistriţa. Ansamblul folcloric Karaševska Zora participă la festivalulInteretnic Festival"

Festivalul a fost organizat în perioada 13-14 iunie. Uniunea Croaţilor a fost reprezentată la festival de formaţia folclorică Karaševska Zora.

 

19 iunie 2009, Reşiţa. Delegaţia UCR cere preşedintelui Consiliului Judeţean semnarea unui protocol de colaborare

Delegaţia UCR era compusă din următorii: Radan Mihai, Ghera Nicolae, Inacov Gheorghe, Bogdan Petru, Bocşan Petru, Miloş Marian, Lucacela B, Marian, Şera Gheorghe. Preşedintele Consiliului Judeţean era domnul Sorin Frunzăverde.

Protocolul prevedea următoarele: reabilitarea drumului judeţean 581A, reactivarea proiectului de aducţiune cu apă curentă în localitatea Lupac, modernizarea străzii principale din localitatea Nermed şi Vodnic, includerea cetăţii Caraşovei în cadrul proiectului transfrontalier, construirea grădiniţei în cadrul Şcolii Generale nr. 2 din Caraşova, susţinerea comunităţii pentru păstrarea neschimbată a structurii unităţilor de învăţământ, susţinerea promovării în funcţia de inspector şcolar pentru minorităţile naţionale a reprezentantului comunităţii croate, susţinerea cererii părinţilor pentru introducerea învăţământului bilingv în unităţile şcolare. Protocolul nu a fost semnat, s-a obţinut doar o promisiune verbală de susţinere.

 

29 iunie 2009, Caraşova. Cardinalul Vinko Puljić vine printre credincioşii romano-catolici din satele caraşoveneşti

La invitaţia preotului Tincul Marian din Lupac, cardinalul vizitează satele caraşoveneşti. Vizita a durat câteva zile, începând din data de 29 iunie şi până pe data de 4 iulie.

 

15 septembrie 2009, Rafnic. Se deschide Secţia cu predare în limba croată în cadrul Şcolii Generale cu clasele I-VIII din Rafnic

Începând din anul 2003, în documentele trimise Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, părinţii cereau aprobarea deschiderii unei secţii cu predare în limba maternă în Şcoala Generală din Rafnic. În 2009, Inspectoratul aprobă cererea părinţilor şi pe 15 septembrie se deschide Secţia cu predare în limba croată la clasa I. Învăţătoare era Marta Arjoga. Iniţial, semnează 16 părinţi, ulterior 8 renunţă (prejudecata este aceeaşi care era în anii '90 în Caraşova, „copiii nu o să fie capabili de a se integra în societate", de multe ori frica este alimentată, argumentul folosindu-se de multe ori în luptele politice locale).

 

10 octombrie 2009, Zagreb. CorulLaudate Dominum" reprezintă UCR la gala corurilor din Zagreb

La spectacol a fost invitat să participe şi corul Laudate Dominum din Recaş. Corul participă pentru a patra oară la o asemenea festivitate organizată anual în Zagreb.

 

12 octombrie 2009, Caraşova. Seminarul etnologic

Seminarul a fost organizat de Uniunea Croaţilor din România în perioada 12-13 octombrie. Printre participanţii la seminar se numără şi dr. Ardelean Radu, dr. Hadiji Maria Vasinca, dr. Traian Ioan, dr. Naiescu Petru, dr. Taban Mircea.

 

21 octombrie 2009, Caraşova. Corul Franjo Glavinić din Rovinj la cererea UCR vizitează comuna Caraşova

Corul a vizitat comuna Caraşova în perioada 21-23 octombrie. Relaţiile de prietenie au fost legate în vara aceluiaşi an, când un grup de copii (40) din satele caraşoveneşti îşi petrec vacanţa de vară în oraşul Rovinj. La invitaţia preşedintelui UCR, corul vizitează România. Duminică, 23 octombrie, corul susţine un concert de muzică clasică în Biserica romano-catolică din Clocotici.