Minoritatea croată 1996

5 ianuarie 1996, Caraşova. Congresul UCR

Congresul al patrulea al UCR a adus unele modificări în statut care mai târziu vor genera noi conflicte alimentate de ambiţii personale ce duceau în direcţia „cine are dreptul de a reprezenta minoritatea croată în funcţia de deputat în Parlamentul României". La Congres s-a ajuns la o înţelegere, un algoritm de ocupare a funcţiilor: Caraşova candida prima cu lista candidaţilor la alegerile parlamentare, iar la alegerile următoare urma comuna Lupac. Pentru funcţia de consilier judeţean ordinea era inversă. La acel Congres a mai fost operată o modificare în statut; preşedintele şi secretarul general UCR au aceleaşi atribuţii, ambii reprezintă Uniunea. Cu acea ocazie a fost ales un alt preşedinte UCR, în persoana lui Mihai Todor, iar Radan Mihai secretar general. Acea conducere bicefală constituită la Congres va genera mai târziu probleme mari. Antagonismele latente vor exploda în conflict deschis în pragul alegerilor parlamentare, care urmau a fi organizate în acelaşi an pe data de 3 noiembrie 1996.

 

2 iunie 1996, Caraşova. Alegeri locale

La alegerile locale din data de 2 iunie în comuna Caraşova candidează următoarele persoane pentru funcţia de primar: Radan Mihai - UCR, Sorca Gheorghe - PDSR, Beţa Mihai - PSM. În comuna Lupac, din partea UCR candidează Lauş Gheorghe. Pentru funcţia de consilier judeţean, tot din partea UCR, candidează Lucacela Marian şi Todor Mihai.

În comuna Caraşova, din totalul de 891 de alegători prezenţi la urne, pentru Radan Mihai votează 659, Sorca Gheorghe primeşte 115 voturi, iar Beta Mihai 65. Pentru funcţiile de consilieri locali cele mai multe voturi a strâns lista UCR - 378, urmează: PSM - 177, PDSR - 134, candidatul independent Tincul Petru - 126, Partidul Democraţiei Sociale din România - 116, MER - 81, UDSR - 54. După alocarea voturilor fiecărei grupări politice în Consiliul Local din Caraşova au intrat pe funcţiile de consilieri următorii localnici: din partea UCR - Bogdan Petru, Ghera Nicolae, Păun N., Jigmul M., Mihăila M.; din partea PSM - Beţa M., Miştoiu Arcadie; USD - Zaharia Petru, Mihăila Petru; PDSR - Catici Petru; Tincul Petru independent; Călina Marius - MER; Udoviţa Mihai - UDSR. În comuna Lupac, mandatul de primar a fost câştigat de candidatul UCR, Lauş Gheorghe, iar de pe lista UCR, în Consiliul Local Lupac, intrau următorii: Vatav Nicolae, Lauş Nicolae, Gherliţa Mihai, Duma Mateia.

 

8 iunie 1996, Reşiţa. Sesiunea de comunicăriInterferenţe etno-lingvistice româno-croate"

Sesiunea s-a desfăşurat sub egida Uniunii Croaţilor din România în colaborare cu Societatea de Ştiinţe Filologice din România, filiala Reşiţa. Sesiunea de comunicări a fost deschisă de prof. univ. dr. Marcu Mihai Deleanu. În cadrul sesiunii au fost abordate două teme care vizau relaţiile lingvistice şi etnografice conservate în zona de contact româno-croată: interferenţe româno-croate din zona „bazinului caraşovenesc" şi din zona Istriei, Croaţia.

 

20 iunie 1996, Lupac. Sesizarea membrilor Consiliului coordonator zona Lupac trimisă organului de control guvernamental pentru efectuarea unui control financiar la sediul UCR

În sesizare, secretarul general UCR este acuzat de cheltuirea ilegală a banilor publici. Sesizarea a fost trimisă Guvernului României şi a fost semnată de 8 persoane. În sesizarea scrisă doar preşedintele UCR apare cu nume, prenume şi funcţie. La finalul verificării efectuate de organul de control nu se confirmă cele sesizate. După terminarea controlului semnatarii sunt contactaţi de organul de control şi li se cer explicaţii scrise cu privire la sesizare. Se constată următoarele: unul din semnatari nu era membru în conducerea organizaţiei, doi nu recunosc semnătura aplicată pe sesizare, unul era plecat în străinătate în perioada adresării sesizării, patru recunosc semnătura.

 

22 iunie 1996, Recaş. Masa rotundă cu temaAsociaţiile culturale ale croaţilor din România"

Întâlnirea a fost organizată în clădirea Casei de Cultură a comunei Recaş. Discuţiile au fost deschise de domnul Mate Amroş, localnic din Recaş, colecţionar de obiecte vechi care ţin de cultura şi portul popular al croaţilor din Recaş. Discuţiile au fost continuate de profesoara Mariţa Pelici care a făcut o scurtă prezentare istorică a corului bisericesc Laudate Dominum.

 

5 iulie 1996, Zagreb. Delegaţia UCR participă la Convenţia CWC

Şedinţa a fost organizată pe insula Brijuni din Marea Adriatică. La şedinţa s-au adus modificări în statut. Modificările priveau modalitatea de alegere a noilor membri în Consiliul Central CWC. S-a mai discutat şi problema alocării spaţiului de emisie în cadrul grilei de program HRT (televiziunea naţională), spaţiu dedicat croaţilor din diasporă.

 

12 septembrie 1996, Clocotici. Slujba de aniversare a 150 de ani de la sfinţirea bisericii Sf. Filip şi Iacob din Clocotici

Biserica din Clocotici a fost construită în anul 1846, iar primul preot a fost Andria Pokorny. Înainte de anul 1789, credincioşii catolici din satul Clocotici aparţineau de parohia Caraşovei. După acea dată se construieşte prima capelă în satul Clocotici. Primul capelan a fost franciscanul Zeopold Capann. La slujba de aniversare erau prezenţi preoţii din eparhia Timişoarei, dar şi din Croaţia. Din Croaţia a sosit preotul Vladimir Stanković - preşedintele Caritas-ului din Zagreb, şi mai era prezent şi preotul Lovro Cindri - parohul bisericii din Marija Bistrica.

 

16 septembrie 1996, Caraşova. Inaugurarea Liceului bilingv româno-croat din Caraşova

Liceul bilingv din Caraşova a fost înfiinţat în mare parte datorită insistenţelor şi muncii în folosul comunităţii a preşedintelui UCR, Radan Mihai. Şi atunci şi acum fiecare milimetru câştigat în favoarea predării în limba maternă a fost greu de păstrat şi încă mai este. Atunci, la acea dată, exista o opoziţie la toate nivelele de decizie; în minister era Nicolas Klininger - declarat convins împotriva proiectului; la nivel judeţean - inspectorul general Ţunea Petru; la nivel local - directorul şcolii din Caraşova Sorca Gheorghe. Începând din anul 1995, ziarul local Hrvatska Grančica publica regulat un anunţ scris cu litere mari în care se face apel la profesori, la conştiinţa lor morală, se face apel la părinţi, explicându-se care sunt drepturile lor. Se organizează seminarii şi întâlniri cu profesorii şi se încearcă motivarea lor; rezultatul a fost modest. Şi acum şi atunci, în mod formal, după denumire, funcţionează predarea bilingvă, însă liceul e cu predare în limba română.

 

3 noiembrie 1996, Clocotici. Acţiunea de contestare a listei candidaţilor UCR la alegerile parlamentare

Contestaţia a fost semnată de preşedintele UCR, Todor Mihai şi era întocmită împotriva candidaţilor Radan Mihai, Bogdan Petru, Lauş Gheorghe. Motivul contestaţiei era unul formal: „lista cu candidaţii propuşi pentru alegerile parlamentare nu era semnată şi de preşedintele organizaţiei". Lista era semnată doar de secretarul general Radan Mihai şi de vicepreşedintele Ghera Nicolae. Acea listă de propuneri cu candidaţi a fost semnată cu ocazia şedinţei extraordinare din data de 25 aprilie - preşedintele lipsea. Din punct de vedere statutar, lista era întocmită corect. Statutul prevedea algoritmul ocupării funcţiilor, modificarea în statut s-a operat la Congresul din 5 ianuarie 1996. Primii care candidau pe listă erau cei din zona Caraşova, următorii cei din zona Lupac. Ce e interesant de observat la acest conflict sunt următoarele: în aprilie a fost organizată şedinţa Consiliului coordonator UCR în comuna Lupac, se discută lista, nu sunt obiecţii; pe data de 25 aprilie se organizează şedinţa extraordinară a Consiliului coordonator UCR, preşedintele Todor Mihai lipseşte, lista e semnată; pe data de 2 iunie candidaţii participă la alegerile locale, lista nu e contestată (nici acea listă nu a fost semnată de preşedinte); pe data de 11 octombrie în pragul alegerilor parlamentare preşedintele Todor Mihai depune contestaţia la Tribunalul Judeţean din Reşiţa. Tribunalul admite contestaţia.

 

6 noiembrie 1996, Caraşova. Şedinţa Consiliului coordonator UCR, lipsa membrilor din zona Lupac

Modificările aduse în statut la Congresul din 5 noiembrie au declanşat un concurs pentru putere şi funcţii. Structura bicefală preşedinte-secretar general şi algoritmul ocupării funcţiilor nu a rezolvat problema latentă „apetitul pentru funcţii", „graba de a accede în vârf". Lipsa preşedintelui de la şedinţa extraordinară din data de 25 aprilie, acţiunea de contestare a listei candidaţilor la alegerile parlamentare şi blocarea candidaţilor la alegerile parlamentare a determinat excluderea celor care au întreprins acţiunea din Consiliul coordonator UCR. Pe data de 6 noiembrie se organizează şedinţa Consiliului coordonator UCR, sunt prezenţi doar membrii din zona Caraşova şi preşedintele organizaţiei locale Timiş. Membrii din zona Lupac nu apar la şedinţă. Se hotărăşte excluderea din Consiliul coordonator a preşedintelui UCR, Todor Mihai, prof. Todor Mihai din Reşiţa, a părintelui Dobra Petru şi a domnului Vatav Nicolae. Prerogativele preşedintelui sunt preluate de secretarul general, iar locurile vacante în Consiliul coordonator au fost ocupate la Congresul următor.

 

27 noiembrie 1996, Baja, Ungaria. Formaţia folclorica Karaševska Zora participă la festivalul folcloric din oraşul Baja

La festival, împreună cu formaţia folclorică Karaševska Zora, participă şi grupul de dansatori de dansuri populare din Recaş. Invitaţia vine ca urmare a vizitei făcute de formaţia folclorică Čitaonica în anul 1994 Caraşovei, cu ocazia organizării festivalului folcloric local.