Minoritatea croată 2001

2 martie 2001, Clocotici. Lansarea cărţii de poeziiIz daleka glas se čuje"

Cartea a fost lansată în satul Clocotici, în clădirea Şcolii Generale cu clasele I-VIII. Autorul, Nicolae Jurcul, ester originar din satul Clocotici, născut pe data de 30 noiembrie 1924. Cartea a fost tipărită la sediul Uniunii Croaţilor din România şi a fost structurată în patru capitole: „Cuibul natal", „Religioase", „Relaţii", „Obiceiuri".

 

24 martie 2001, Caraşova. Congresul UCR

La al V-lea Congres pe ţară al UCR au fost prezenţi 53 de delegaţi din totalul de 63 invitaţi. La lucrările congresului sunt propuse modificări în statut. Modificările vizau: preşedintele şi secretarul general nu sunt propuşi alternativ de către organizaţiile zonale Lupac şi Caraşova (se revine la forma iniţială din 1991, se scot modificările adoptate la Congresul din '96) şi sunt aleşi delegaţii prezenţi la Congres. Astfel, au fost aleşi următorii în conducerea organizaţiei: Radan Mihai - preşedinte, Ghera Nicolae - secretar, Bogdan Petru - vicepreşedinte, Iancov Gheorghe - vicepreşedinte. Membri în Consiliul coordonator erau: Sera Gheorghe, Miloş Marian, Lugojan Petru, Krsta Alexandru, Mihăilă Marian, Bocşan Petru, Todor Petru, Haţegan Petru, Haţegan Gheorghe, Filca Mihai.

 

31 iulie 2001, Caraşova. Primarul Bogdan Petru depune jurământul în Consiliul Local la învestirea în mandat

În anul 1990, funcţia de primar o preia provizoriu Radan Mihai, care demisionează, iar mandatul este preluat de Bocşan Ştefan; în 1992 alegerile locale sunt câştigate de candidatul FSN Zaharia Petru; în 1996 de către candidatul UCR Radan Mihai, care în 2000 câştigă din nou şi în acelaşi an câştigă şi mandatul de deputat. Astfel, Mihai Radan renunţă la funcţia de primar, mandatul este preluat provizoriu de viceprimarul Bogdan Petru; în 2001 Bogdan Petru câştigă alegerile locale şi ocupă funcţia de primar. Bogdan Petru era membru activ în UCR încă din perioada înfiinţării organizaţiei. A fost pentru mult timp membru în Consiliul coordonator, membru în Comisia de cultură şi învăţământ, iar în 2001 a fost ales vicepreşedinte UCR. După demisia primarului Radan Mihai, organizaţia îl propune candidat pe lista UCR la alegerile locale din 2001 (erau alegeri organizate special pentru ocuparea postului de primar rămas vacant).

 

29 august 2001, Sighişoara. Karasevska Zora participă la festivalul Proetnica

La festivalul minorităţilor Proetnica, croaţii din România participă cu un grup de 30 persoane. Formaţia folclorică Karaševska Zora reprezintă minoritatea la festival şi evoluează pe scenă cu un repertoriu de cântece şi dansuri autentice specifice croaţilor din „bazinul caraşovenesc".

 

17 octombrie 2001, Checea. Aniversarea a 200 de ani de la venirea croaţilor în localitatea Checea

Croaţii din Checea au venit mult mai recent decât celelalte grupuri de croaţi din România şi cunosc locul exact de unde au venit strămoşii lor. Locul se numeşte „Turopolje", zonă situată la câţiva kilometri între Sisak şi Zagreb. La aniversare a fost prezent şi ambasadorul croat, Nika Bezmalinović.

 

28 octombrie 2001, Bucureşti. Învestirea în mandat a noului ambasador croat Zeljko Kuprešak

După pierderea majorităţii în Parlamentul Croat (HDZ), pierderea alegerilor prezidenţiale, şi venirea noii coaliţii de stângă la guvernare, apar schimbări majore în politica externă croată. HDZ era un partid de centru dreapta şi promova relaţii bune cu comunităţile croate din diasporă, fiind la rândul lui susţinut cu voturi de alegătorii cu dublă cetăţenie. Politica noului guvern viza limitarea influenţei comunităţilor croate din diasporă asupra rezultatului alegerilor. Apar idei cum că ar trebui limitat dreptul la vot. Informal se duce o politică de dezbinare în rândul comunităţilor din diasporă, susţinându-se antagonismele. În România, situaţia era similară. Noul ambasador numit Zeljko Kuprešak declară „...o să am o colaborare doar cu reprezentanţii puterii locale", refuză să recunoască legitimitatea organizaţiilor care-i reprezintă pe croaţi. Deşi, mai târziu, neutralitatea declarată e flagrant încălcată prin implicarea directă în conflictul dintre UCR şi UDCR. La o întâlnire organizată la sediul Ambasadei Z. Kuprešak, îl întreabă pe deputatul minorităţii croate „pe cine reprezintă el". Momentul generează animozităţi personale. O politică similară e practicată şi în alte locuri unde trăiesc croaţii din diasporă. La Conferinţa CWC, membrii reclamă comportamente similare. În comunitatea croată din România, politica dusă de ambasadorul Z. Kuprešak a adus o mai mare dezbinare şi agravare a problemelor latente.

 

10 noiembrie 2001, Clocotici. Hrvatska matica iseljenika" acordă titlul deNajselo" localităţii Clocotici

Cu ocazia decernării titlului „Najselo", la Clocotici era prezentă în localitate şi formaţia folclorică Seljacka sloga din Buševec. Clocoticienii au avut relaţii de colaborare cu locuitorii din localitatea Busevec şi înainte de 1989. În 1972, croaţii vizitează pentru prima oară satul Clocotici, iar apoi, periodic, formaţiile folclorice din Buševec şi Clocotici au repetate schimburi culturale.