Minoritatea croată 1998

 

11 martie 1998, Zagreb. Conferinţa CWC; raportul preşedintelui UCR

La Conferinţă preşedintele UCR, Radan Mihai, a prezentat detaliat participanţilor situaţia politică din comunitatea croată şi problemele organizatorice cu care se confruntă organizaţia minoritară. Raportul ilustrează o situaţie clară a învăţământului la nivel local; raportul vorbeşte de lipsa manualelor în limba maternă, opoziţia factorilor decizionali locali de a deschide grădiniţe şi secţii cu predare în limba maternă (chiar dacă proveneau din sânul comunităţii), opoziţia cadrelor didactice de a preda în limba maternă (exista o teamă în rândul cadrelor didactice de a preda în limba maternă, se credea că odată cu deschiderea şcolilor în limba maternă o să îşi piardă locurile de muncă), politica duplicitară dusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean, care la insistenţele părinţilor deschidea secţii cu predare în limba maternă, pe care le închidea fără argumente în anul următor. Discursul prezintă încă o problemă, un fapt: membrii prezenţi la Conferinţă au avut prilejul de a auzi explicaţii directe asupra faptului că în comunitatea croată din România a apărut o nouă organizaţie minoritară (UDCR).

 

25 aprilie 1998, Caraşova. Formaţia folclorică Lisinski din Našice prezintă un program artistic

În perioada 25-27 aprilie, formaţia artistică Lisinski din Našice, Croaţia vizitează satele caraşovene Caraşova, Clocotici, Lupac. Susţine spectacole în fiecare localitate şi prezintă un program artistic de muzică şi dans specific zonei de est din Croaţia (Slavonia).

 

16 mai 1998, Rešetari. Karaševska Zora participă la festivalulRešetarski pleter"

Festivalul a fost organizat în localitatea Rešetari din Croaţia. Formaţia folclorică Karaševska Zora a fost invitată de preşedintele formaţiei folclorice Rešetari, Ivan De Villa, să participe la festival.

 

26 iulie 1998, Selce. Seminar de limbă şi literatură croată

Seminarul, organizat anual, a avut loc în localitatea Selce din Croaţia. Din satele caraşovene şi din judeţul Timiş a participat un grup de 20 de profesori. Seminarul se organiza de obicei pe o perioadă de câteva zile şi urmărea perfecţionarea abilităţilor pedagogice ale cursanţilor, precum şi dezvoltarea abilităţilor metodice în predarea limbii şi literaturii croate.

 

4 august 1998, Bucureşti. Întâlnirea dintre UCR şi conducerea organizaţiei, în plin proces de înfiinţare UDCR

Întâlnirea a avut loc la sediul Ambasadei Croate din Bucureşti. Scopul întâlnirii era de a se găsi o soluţie de compromis, de a se depăşi situaţia conflictuală. Cu ocazia vizitei la Bucureşti a prim-ministrului croat, Zlatkao Mateša, liderii celor două organizaţii rivale se întâlnesc la sediul Ambasadei Croate. Prim-ministrul încearcă medierea conflictului, sugerează soluţia discuţiilor pentru a se lega un canal de comunicare. Se promite găsirea unor soluţii de către liderii prezenţi. Se ajunge la o înţelegere; continuarea discuţiilor. Se încearcă stabilirea unei date pentru continuarea discuţiilor; UCR propune o dată, UDCR o respinge, promite că o să anunţe o altă dată. Nu a mai fost trimisă o altă dată pentru continuarea discuţiilor.

 

15-16 octombrie 1998, Caraş-Severin. Învăţământ în limbile minorităţilor naţionale

Pe 15 şi 16 octombrie 1998, membrii Comisiei de învăţământ, ştiinţă şi tineret din cadrul DPMN s-au deplasat în judeţul Caraş-Severin pentru a vedea cum se aplică noul plan-cadru de învăţământ în şcolile cu predare în limbile minorităţilor din acest judeţ.

În prima zi a fost vizitat Liceul bilingv româno-croat cu clasele I-XII din localitatea Caraşova. După ce a vizitat şcoala şi a asistat la două ore de limba croată, comisia s-a întâlnit cu profesorii şi învăţătorii în cancelaria şcolii. Directorul şcolii, Gheorghe Sorca, a prezentat colegiul profesoral şi activitatea şcolii. În această şcoală învaţă 250 de copii şi predau 25 de cadre didactice. Problemele cu care se confrunta şcoala erau lipsa manualelor în limba croată şi a cadrelor didactice calificate.

 

31 octombrie 1998, Caraşova. Comunei Caraşova i se acordă titlul deNajselo"

Titlul oferit de către „Hrvatska matica iseljenika" se acordă în fiecare an satelor din diaspora croată. Criteriile de selecţie sunt următoarele: localnicii vorbesc limba maternă în familie dar şi în comunitate; liderii comunităţii fac eforturi pentru a păstra identitatea culturală şi pentru a păstra legăturile de prietenie cu ţara de origine.

Premiul a fost înmânat de preşedintele „Hrvatske matice iseljenika", Hrvoje Salopek, în sala Căminului Cultural din Caraşova. Cu ocazia decernării premiului a fost organizat un spectacol folcloric susţinut de formaţia folclorică Karaševska Zora.

 

20 decembrie 1998, Caraşova. Şedinţa Consiliului coordonator UCR; comunicat de presă

Uniunea Democrată a Croaţilor din România a fost înfiinţată legal pe data de 23 aprilie 1998. În comunicatul de presă publicat în ziarul Timpul pe data de 23 aprilie 1998 se anunţă componenţa organului de conducere UDCR: Birta Ioan - preşedinte, Lauş Gheorghe, Dobra Petru, Todor Mihai - vicepreşedinţi, Vlasici Maria - secretar, Vatav Nicolae - contabil.

Legal, organizaţia s-a constituit la acea dată, deşi informal funcţiona din data de 2 aprilie 1994 când s-a întrunit „comitetul de criză" şi când în convocator apare denumirea UDCR - la acea dată, un grup de membri se desprind din UCR, al doilea grup desprinzându-se mai târziu cu ocazia demisiei colective, după ce Consiliul coordonator UCR sancţionează o parte din membrii săi prin excluderea din rândul Consiliului coordonator UCR (printre aceia se aflau viitorii lideri UDCR Todor Mihai, Vatav Nicolae, Laus Gheorghe). Reacţia la comunicatul UDCR a fost publicată în ziarul Timpul, pe data de 2 iunie 1998, şi conţine concluziile Consiliului coordonator UCR. Concluziile contestă legitimitatea şi dreptul de a reprezenta minoritatea croată. Şedinţa Consiliului coordonator UCR a fost organizată pe data de 24 mai 1998, ulterior pe data de 20 decembrie 1998, se discută din nou problema iar concluziile sunt publicate sub formă de comunicat în ziarul Hrvatska Grancica.