Minoritatea croată 2007

8 februarie 2007, Caraşova. Prim-ministrul croat, Ivo Sanader în Caraşova

Cu ocazia vizitei organizate pe data de 5 martie 2004 la Bucureşti, prim-ministrul croat Ivo Sanader promite delegaţiei caraşovenilor venite să îl întâmpine, că la următoarea vizită în România o să viziteze şi satele din „bazinul caraşovenesc". La următoarea venire în România, organizată pe data de 8 februarie 2007, vizitează satele Caraşova, Clocotici, Lupac. În Caraşova este întâmpinat de preşedintele UCR, se opreşte în faţa clădirii UCR şi se adresează mulţimii adunate cu un discurs scurt, apoi are o întâlnire cu liderii locali. În delegaţia venită, împreună cu el, era şi ministrul culturii Božo Biškupić.

 

1 mai 2007, Oraviţa. Ansamblul folcloric Mladost participă la festivalul Alaiul primăverii pe valea Caraşului

Organizatorul festivalului era Casa de Cultură „Mihai Eminescu" şi Primăria oraşului Oraviţa. Formaţia folclorică venită să reprezinte croaţii din România era Mladost din satul Clocotici. Formaţia era condusă de profesorul Lucacela Marian.

 

26 mai 2007, Caraşova. UCR organizează seminarulDidactica Internaţional"

Tema impusă la al XVI-lea seminar „Didactica Internaţional" era „Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie". În cadrul seminarului, învăţătoarea Vlasici Maria susţine un discurs despre transformările şi evoluţia formelor în elementele decorative din portul popular croat, specific minorităţii croate din satele caraşoveneşti.

 

30 mai 2007, Caraşova. Întâlnirea bilaterală dintre conducerea UCR şi Comisia pentru probleme minoritare din Parlamentul Croat

Delegaţia venită în România era formată din câţiva parlamentari croaţi, preşedintele Consiliului Minorităţilor Naţionale, Aleksandar Tolnauer, consiliera pe problemele minorităţilor naţionale, Milena Klajner, consilierul în Ministerul de Externe, Ivica Čulina, consiliera în Ministerul Educaţiei, Martina Oršolica. Delegaţia a vizitat Bucureştiul, Timişoara şi comuna Caraşova. În Caraşova au fost primiţi de delegaţia UCR condusă de preşedintele Radan Mihai. După ce au vizitat Liceul bilingv româno-croat au rămas la sediul UCR unde au stat de vorbă cu reprezentanţii delegaţiei. Interesul lor era centrat asupra felului cum este organizată minoritatea şi a modului cum îşi conservă identitatea.

 

31 mai 2007, Caraşova. Uniunea Croaţilor din România organizează campionatul de fotbalHrvatska Grančica - junior"

Prima ediţie a campionatului „Hrvatska Grančica" a fost organizată pe data de 24 aprilie 2006 şi era un campionat unde au participat jucători din echipele locale. Campionatul din 2007 promova fotbalul printre şcolari. Ce este interesant de menţionat, campionatele din 2006 şi 2007 au impulsionat câţiva entuziaşti locali ai sportului de a se organiza şi a reînfiinţa vechea echipă de fotbal „Prolaz" care în anii '90 îşi încetase activitatea.

 

9 iunie 2007, Caraşova. Festivitatea de inaugurare oficială a noului sediu UCR din Caraşova

Cu ocazia festivităţii de deschidere a noului sediu UCR se organizează şi un program artistic susţinut de formaţiile folclorice Karaševska Zora, Mladost Klokotič şi corul Laudate Dominum.

 

15 septembrie 2007, Caraşova. La Şcoala Generală nr. 2 din Caraşova se deschid Secţiile cu predare în limba croată pentru clasele I şi a II-a

În partea de jos a satului exista o oarecare reticenţă la deschiderea Secţiilor cu predare bilingvă sau integral croată. Reticenţa venea din ani '90 când s-au structurat unele cercuri de influenţă locală. Se considera (mai ales în partea de jos a satului numită „Kurjačica") că „predarea bilingvă o să educe cetăţeni incapabili de a se integra în societate". De aceea, majoritatea secţiilor erau deschise în Şcoala Generală nr. 1 din Caraşova (în 1990 învăţătoarea Radan Elena, în 1994 învăţătorul Vorga Martin). Cu o singură excepţie, pe perioada cât a fost detaşată din Croaţia învăţătoarea Ecaterina Uichiţa, la Şcoala Generală nr. 2, exista o secţie cu predare în limba croată. În anul 2007, situaţia se schimbă, directoarea Filca Ana deschide la Şcoala Generală nr. 2 din Caraşova, Secţia cu predare în limba croată.

 

23 noiembrie 2007, Caraşova. Expoziţie de pictură organizată la sediul Uniunii Croaţilor din România

Vernisajul de pictură a fost organizat ca urmare a activităţii artistice desfăşurate pe perioada „Taberei de creaţie artistică". Tabără a fost organizată în vara anului 2007, în localitatea Caraşova, la sediul Uniunii Croaţilor din România.

 

25 noiembrie 2007, Caraşova. Alegerile parlamentare croate

De data aceasta a fost deschisă doar o singură secţie de votare, în localitatea Caraşova. Interesul pentru alegerile din 2007 era mult mai scăzut faţă de alegerile precedente. Din totalul aproximativ de 3500 de alegători înscrişi în lista electorală permanentă cu drept de vot s-au prezentat în jur de 400 de alegători.