Minoritatea croată 1992

7 ianuarie 1992, Caraşova. Recensământul populaţiei

Rezultatul recensământului era: 3730 - croaţi; 2775 - „caraşoveni"; 148 - sârbi. În cele două comune Caraşova şi Lupac, situaţia era următoarea: în Caraşova din totalul de 3320 locuitori, 1141 se declară de etnie croată; în Lupac, din totalul de 3017, 2129 se declară de etnie croată. În celelalte localităţi în care trăiau croaţi, datele erau următoarele: Reşiţa 296 croaţi, Recaş 100 croaţi, Timişoara 93 (judeţul Timiş 299). Imediat după definitivarea recensământului apar speculaţii legate de conceptul de „caraşovean". UDSR specula semnificaţia conceptului explicând „caraşovenii sunt un popor aparte", pe de altă parte, neasumat până la final, „caraşovenii sunt de origine sârbă" - argumentele în favoarea tezei erau de ordin lingvistic. UCR explica fenomenul „conceptul e un toponim"; „localnicii leagă identitatea de apartenenţa de loc, zona teritorială, sentimentul de rudenie". Adevărul era că populaţia care se declara „caraşovean" nu dorea să fie obiectul disputei ideologice dintre sârbi si croaţi. Din păcate, se alimenta artificial confuzia printre localnici, mai ales din partea UDSR. Ideea era: „...dacă tot nu vor să recunoască apartenenţa lor sârbă, noi îi luăm împreună cu noi, îi punem lângă noi, poate pe viitor, când o să conştientizeze identitatea lor adevărată şi nu o să mai aibă nevoie de paşaportul croat, o să îşi revină". În acelaşi an, UDSR îşi schimbă denumirea în Uniunea Democrată a Sârbilor şi Caraşovenilor din România.

 

9 februarie 1992, Caraşova. Alegerile locale

Pe lista UCR la alegerile locale pentru funcţia de primar candidează Ghera Nicolae, iar contracandidatul lui era Zaharia Petru. Alegerile au fost câştigate de candidatul FSN, Zaharia Petru, cu 840 de voturi, Ghera Nicolae strângând 424 de voturi. Structura Consiliului Local era următoarea: Ursul Petru - FSN, Slovenski Mihai - FSN, Catici Petru - FSN, Cataluşa Gheorghe - FSN, Haţegan Mihai - FSN, Ghera Nicolae - UCR, Bogdan Petru - UCR, Bocşan Petru - UCR, Borca Marian - UCR, Filca Petru - UCR, Fera Martin - MER, Călina Marius - MER. Din totalul de 26 de locuri în Consiliile Locale din comunele Caraşova şi Lupac, 15 locuri au fost câştigate de UCR - 5 locuri în Caraşova, 10 în Lupac.

 

18 iulie 1992, Caraşova. Congresul UCR

A fost organizat al II-lea Congres UCR. Raportul asupra activităţii organizaţiei a fost citit de preşedintele UCR şi consemna următoarele: cooptarea în organizaţie şi a croaţilor din Tirol, Cenei, Recaş, Reşiţa; deschiderea şcolilor în limba maternă în Caraşova şi Clocotici (numărul total de elevi era de 56). Preşedintele aminteşte şi de unele probleme cum ar fi: o colaborare defectuoasă cu directorii şcolilor din satele caraşovene; neînţelegeri apărute în sânul organizaţiei (nu cu totul clare); „orgolii personale" (probabil acele neînţelegeri care mai târziu vor duce la scindarea grupului din zona Lupac din UCR); conflictul cu inspectorul de limbă sârbă Berislav Cârstici, care cerea renunţarea la utilizarea manualelor în limba croată din şcolile caraşovene, manuale împrumutate din Croaţia. Situaţia din urmă a fost rezolvată de inspectorul pentru limba croată, Radan Mihai, care a înaintat o cerere Ministerului Învăţământului în care cerea aprobarea utilizării manualelor.

 

24 iulie 1992, Zagreb. Formaţiile artistice ale Căminelor Culturale din Caraşova, Clocotici, Lupac participă laFestivalul Internaţional al Croaţilor" din Zagreb

Cu ocazia acelui eveniment se întăreşte colaborarea cu „Hrvatska matica iseljenika" (o instituţie din Croaţia care intermedia legăturile croaţilor din diasporă cu Guvernul Croat). La festival au participat toate formaţiile folclorice din satele caraşovene. În anul 1992, se înfiinţează formaţia folclorică „Karaševska Zora", care participă pentru prima oară la acel festival. Membrii formaţiilor folclorice care erau prezenţi la acel eveniment erau forte activi şi în conducerea organizaţiei minoritare şi se implicau intens în structurarea organizaţiei. Dintre aceştia amintim: Vatav Gheorghe şi Lucacela Marian din Clocotici; Mihăilă Marian, Bogdan Petru, Păun Nicolae, Vorga Gheorghe, Bocşan Petru - toţi din Caraşova.

 

27 septembrie 1992, Caraşova. Alegerile generale

În pragul alegerilor, UDSR a contestat lista candidaţilor UCR în circa electorală numărul 11 din judeţul Caraş-Severin. Contestaţia a fost depusă în ultima zi legală pentru a se bloca participarea la alegeri, pe data de 4 septembrie 1992. Din acest motiv UCR nu se încadrează în termenul legal de recurs, iar Tribunalul Judeţean Caraş-Severin declară lista candidaţilor nulă.