Minoritatea albaneză 1999

31.03.1999, Bucureşti. Marşul Tăcerii

Uniunea Culturală a Albanezilor din România a organizat în ziua de 31 martie 1999 un „Marş al Tăcerii" în centrul Bucureştiului pentru a atrage atenţia opiniei publice româneşti şi străine asupra pierderilor de vieţi omeneşti din Kosovo, asupra tragediei refugiaţilor, obligaţi să-şi părăsească locurile natale şi să ia drumul pribegiei. „Ne exprimăm speranţa că opinia publică, oamenii politici, vor reuşi să impună încetarea masacrelor, reîntoarcerea refugiaţilor la casele lor, statornicirea unor relaţii de bună convieţuire şi securitate a vieţii tuturor locuitorilor din Kosovo, prin reluarea negocierilor şi găsirea căilor paşnice de soluţionare a periculosului conflict din această zonă a Europei", se spune într-o Declaraţie oficială a UCAR, datată 31 martie 1999.

 

30.06.1999, Craiova. Înfiinţarea Asociaţiei Liga Albanezilor din România

La Craiova a fost înfiinţată Asociaţia Liga Albanezilor din România, persoană juridică română, neguvernamentală, fără scop lucrativ, de către Oana Manolescu.