Minoritatea albaneză 1995

06.01.1995, Bucureşti. Întâlnire oficială între conducerea UCAR şi ambasadorul României în Albania, dl. Gheorghe Micu

La sediul UCAR din str. Matei Millo nr. 7, a avut loc o întâlnire oficială între conducerea UCAR şi ambasadorul României în Albania, decanul Corpului Diplomatic de la Tirana, dl. Gheorghe Micu. Ei au discutat despre raporturile româno-albaneze, despre modul de organizare a românilor din Albania, precum şi despre manifestările ce se vor desfăşura în anul 1995, în mod deosebit cele legate de aniversarea a 400 de ani de atestare documentară a albanezilor pe pământ românesc.

 

14.03.1995, Bucureşti. Depunerea unei coroane de flori la monumentul lui Mihai Viteazul din Piaţa Universităţii

La monumentul lui Mihai Viteazul din Piaţa Universităţii a fost depusă o coroană de flori cu o eşarfă tricoloră în semn de recunoştinţă din partea albanezilor din România. Primul document care atestă prezenţa albanezilor pe teritoriile româneşti este cel redactat la 12/24 martie 1595 de Giovani de Marini Poli, trimisul împăratului habsburgic Rudolf II în Ţările Române, expediat din Alba Iulia către Bartolomeu Pezen, sfetnic imperial la Curtea din Viena. Acesta spune că Mihai Viteazul permite unui număr de 15.000 de suflete de albanezi (bărbaţi cu familiile lor) să se aşeze la nord de Dunăre în Ţara Românească. Este considerat primul act ce atestă începutul existenţei pe teritoriile româneşti a albanezilor ca o comunitate distinctă. Ca urmare, albanezii din România îi poartă domnitorului român Mihai Viteazul o recunoştinţă deosebită.

 

26-27.03.1995, Tirana, Albania. Preşedintele României Ion Iliescu, primul şef de stat român în vizită în Albania

O delegaţie oficială, condusă de preşedintele Ion Iliescu, s-a aflat în vizită la Tirana, după ce, în mai 1994, o delegaţie albaneză, în frunte cu preşedintele Republicii Albania, Sali Berisha, vizitase România. Aceste două vizite au fost receptate cu deosebită căldură de românii din Albania şi de albanezii din România. S-a vorbit despre probleme concrete, printre altele despre libera circulaţie a cetăţenilor celor două ţări, construirea unei biserici ortodoxe pentru românii din Korcea, despre restituirea Institutului Român de la Saranda, întemeiat de Nicolae Iorga şi despre schimburi comerciale.

 

03.04.1995, Bucureşti. Editura Enciclopedică din Tirana, la Bucureşti

La Biblioteca Naţională a României, a avut loc vernisajul expoziţiei de carte albaneză, organizată de BNR şi Editura Enciclopedică din Tirana, la care au vorbit scriitorul Marius Dobrescu, directorul Bibliotecii Naţionale şi preşedinte al Asociaţiei de Prietenie România-Albania, şi scriitorul Arben Xoxa, directorul Casei Editoriale Enciclopedice din Albania. Printre participanţi s-au aflat membrii UCAR, reprezentanţi ai Ambasadei Albaniei la Bucureşti, ziarişti şi numeroşi români.

 

26-30.06.1995, Tirana, Albania. Întâlnire la Asociaţia de Prietenie Albania-România

Rolanda Dhimitri, preşedinta Asociaţiei de Prietenie Albania-România, s-a întâlnit la Tirana cu preşedintele Asociaţiei de Prietenie România-Albania, scriitorul Marius Dobrescu. În cadrul convorbirilor, au fost evidenţiate activităţile socioculturale organizate de cele două asociaţii şi s-au proiectat viitoare vizite de studiu în Albania şi România. Ca director al Bibliotecii Naţionale, Marius Dobrescu a promis preşedintei APAR importante donaţii de carte românească în scopul constituirii, la sediul asociaţiei albaneze, a unui fond documentar cu privire la cele mai cunoscute personalităţi româneşti.

 

30.06.1995, Tirana, Albania. Primire la ministrul culturii din Albania, Teodor Laço, a scriitorului Marius Dobrescu, preşedintele Asociaţiei de Prietenie România-Albania

O delegaţie a Bibliotecii Naţionale a României, din care a făcut parte directorul BNR, scriitorul şi preşedintele Asociaţiei de Prietenie România-Albania, Marius Dobrescu, a fost primită de ministrul albanez al culturii, scriitorul Teodor Laço. La dialogul cu ministrul culturii a participat şi ambasadorul României în Albania, dl Gheorghe Micu. Convorbirea a scos în evidenţă bunele relaţii existente între instituţiile de cultură din România şi Albania, relaţii bazate atât pe îndelungata tradiţie, cât şi pe experienţa comună a ultimilor ani.

 

07.10.1995, Bucureşti. Prima reuniune a Cercului Doamnelor Albaneze

La noul sediu al UCAR din Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, a avut loc prima reuniune a Cercului Doamnelor Albaneze, condusă de dr. Adria Calogheri. Au luat parte circa 50 de femei care au audiat expunerile Adrianei Tabacu şi ale Doinei Maksutovici cu privire la recentele lor călătorii în Albania.

 

27.10.1995, Bucureşti. Doi ambasadori, român şi albanez, în vizită la UCAR

Excelenţele Sale, domnii Gheorghe Micu, ambasadorul român la Tirana, şi Fran Çukaj, ambasadorul albanez la Bucureşti, au vizitat sediul UCAR, unde s-a discutat cu preşedintele Gelcu Maksutovici despre problemele actuale ale albanezilor din România şi ale românilor din Albania, noi posibilităţi de colaborare şi schimburi de experienţă în domenii culturale.

 

02.11.1995, Bucureşti. Vicepreşedintele Comisiei de politică externă din Parlamentul albanez, în vizită la sediul UCAR

Sediul UCAR din Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3 a fost vizitat de vicepreşedintele Comisiei de politică externă din parlamentul albanez Bashkim Zeneli şi de parlamentarii Rushen Golemi şi Izet Sheku. Aceştia au fost însoţiţi de Fran Çukaj, ambasadorul albanez la Bucureşti, şi au fost primiţi de Lule Simion, secretar general al UCAR, Costin Christescu, vicepreşedinte, Adria Calogheri, Cornelia Dănilă, Veronica Naum ş.a.

 

18.11.1995, Bucureşti. Seara tineretului albanez

La sediul comunităţii, a avut loc „Seara tineretului albanez", organizată de Cristia Maksutovici. Au fost prezenţi şi studenţi albanezi care îşi fac studiile în România.

 

28.11.1995, Bucureşti. APRA: Seară cultural-ştiinţifică sub semnul Zilei Naţionale a Albaniei

Asociaţia de Prietenie România-Albania, condusă de scriitorul Marius Dobrescu, a organizat la sediul Bibliotecii Naţionale a României o seară cultural-ştiinţifică dedicată celebrării Zilei Naţionale a Albaniei. Lectori români şi albanezi au comunicat publicului studii de lingvistică comparată, istorie şi artă, iar orchestra simfonică a Liceului „Dinu Lipatti" din Bucureşti a oferit un concert. Au fost prezenţi preşedintele Asociaţiei de Prietenie România-Albania, scriitorul Marius Dobrescu, prof.univ. Nicolae Djamo, prof.univ. Grigore Brâncuş, ambasadorul albanez la Bucureşti, Fran Çukaj, consilierul la Ministerul Culturii Genan Bolat, prof. univ. Gheorghe Zbuchea, medicul Florin Colonaş.

 

1995, Bucureşti. Reînfiinţarea Cercului Doamnelor Albaneze

Desfiinţat în 1953, Cercului Doamnelor Albaneze a fost reînfiinţat ca structură a comunităţii albaneze din România. Doamnele venerabile erau în anii '50 tinerele fete ce participau la manifestări culturale pentru păstrarea tradiţiilor strămoşeşti. Lor li s-au alăturat noi membre ale UCAR.

 

1995, Bucureşti. „Despre Albania şi albanezi" - volum apărut cu ocazia aniversării a 400 de ani de atestare documentară a albanezilor pe teritoriul României

Apare la Bucureşti, Editura Ararat, volumul „Despre Albania şi albanezi", cu ocazia aniversării a 400 de ani de atestare documentară a albanezilor pe teritoriul României. Autorul cărţii este Gelcu Sefedin Maksutovici. Tot din 1995 a început să apară publicaţia „Anuarul Albanezul", ca supliment al revistei „Albanezul" (Shqiptari).