Minoritatea macedoneană 2015

29.01.2015, Craiova. „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”

În data de 29 ianuarie 2015, la Craiova, Asociația a participat la lansarea proiectului „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”.


05.02.2015, București. Clubul Prozatorilor și al Poeților Macedoneni

La București, la sediul central, în data de 5 februarie s-a desfășurat prima întâlnire a Clubului Prozatorilor și al Poeților Macedoneni din această localitate.


13-14.03.2015, Craiova. Cea de-a doua ediție a Festivalului-Concurs Național de Literatură „Alexandru Macedonski”

Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” (denumirea primei ediții a fost: Festivalul-Concurs Naţional de Poezie „Alexandru Macedonski”), organizat sub egida Asociaţiei Macedonenilor din România, a ajuns la cea de-a doua ediţie şi şi-a desemnat laureaţii, poeţi şi prozatori, unii de etnie macedoneană, din mai multe zone ale ţării, în perioada 13-14 martie 2015. La această a doua ediţie a festivalului, concurenţii au avut posibilitatea să participe la patru secţiuni – câte două pentru fiecare gen literar. Astfel, atât la Poezie, cât şi la Proză, au putut participa la secţiunile „Autori cu cărţi editate” şi „Debutanţi”. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova. Cu această ocazie a fost lansat și volumul de debut al autoarei Oana Mihaela Pop din Cluj-Napoca – „Jumătate eu într-un jumătate demon”, care a obținut premiul I la ediția din anul trecut, secțiunea Poeți Neconsacrați, a Festivalului-Concurs „Alexandru Macedonski”.


Aprilie 2015, București. De la tradiție la școală

Pe parcursul întregii luni aprilie, Asociația Macedonenilor din România a participat cu propriile exponate la expoziţia „De la tradiţie la şcoală şi profesie”, organizată de Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie Leonida” din Bucureşti. Printre exponate s-au numărat costume populare tradiționale ale comunității macedonene din București, lăzi de zestre, războaie de țesut, precum și mic mobilier casnic și obiecte casnice.


06.07.2015, București. „Identitatea macedoneană într-o lume globalizată”

La București, în data de 6 iulie 2015 s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Identitatea macedoneană într-o lume globalizată”, menită să pună în discuție modul în care o etnie națională poate să-și păstreze nealterată identitatea în mijlocul unui curent de globalizare. Au fost discutate strategii și modalități de conservare a elementelor definitorii ale etniei macedonene.


14.08.2015, Sinaia. Seară macedoneană

În perioada 12-15 august, Asociația Macedonenilor din România a participat la Festivalul de Carte și Film desfășurat la Sinaia. În cadrul acestui festival, în data de 14 august a fost organizată o seară macedoneană, ocazie cu care au fost prezentate elemente de cultură, de istorie, precum și tradiții și elemente de folclor.


18-20.09.2015, București. Cupa Diversității – Satul Minorităților

În perioada 18-20 septembrie, Asociația a participat la prima ediție a evenimentului Cupa Diversității – Satul Minorităților, ocazie cu care toate comunitățile etnice din România au participat cu un stand. La standul Asociației au fost expuse elemente de îmbrăcăminte tradițională macedoneană, preparate culinare tradiționale macedonene și diferite publicații. Evenimentul a avut și o dimensiune sportivă, ocazie cu care echipele de fotbal ale diferitelor comunități etnice din România s-au întâlnit într-un mod amical, dominat de fair-play, într-o cupă fotbalistică a diversității etnice.


07.12.2015, București. „Colindele etnicilor macedoneni – expresie a spiritualităţii şi culturii transmise pe cale orală”

La București, în data de 7 decembrie s-a desfășurat masa rotundă/workshopul cu tema „Colindele etnicilor macedoneni – expresie a spiritualităţii şi culturii transmise pe cale orală”, ocazie cu care au fost trecute în revistă și cele mai cunoscute colinde ale etnicilor macedoneni care trăiesc pe teritoriul de astăzi al României.


29.12.2015, București. „Limba macedoneană – exponent al trecutului, element al viitorului”

În data de 29 decembrie, la București s-a desfășurat colocviul cu tema „Limba macedoneană – exponent al trecutului, element al viitorului”, cu această ocazie punându-se în discuție modificările suportate de limba macedoneană de-a lungul timpului, dar și faptul că ea reprezintă un element care ne caracterizează și ne diferențiază de populația majoritară din această țară, de unde și necesitatea ca ea să fie bine cunoscută și de cei mai tineri reprezentanți ai etniei.