Minoritatea macedoneană 2012

14.01.2012, Craiova. Cercul de Limbă, Istorie și Tradiții Macedonene

Prima întâlnire a membrilor Cercului de Limbă, Istorie și Tradiții Macedonene, având caracter săptămânal, s-a desfășurat în data de 14 ianuarie 2012 la sediul din Craiova al Asociației Macedonenilor din România. Acesta s-a născut din inițiativa câtorva părinți de a cunoaşte mai bine istoria, trecutul, tradiţiile neamului macedonean, pentru a putea transmite mai departe copiilor identitatea acestui popor cu oameni iubitori de soare.


23-25.01.2012, București. Festivalul Animaţiei Macedonene

În perioada 23-25 ianuarie 2012, Arhiva Naţională de Filme (A.N.F.) a României, Cinemateca – Sala Union – şi Cinemateca Macedoniei au organizat pentru prima dată în ţara noastră Festivalul Animaţiei Macedonene. La proiecţia inaugurală din data de 23 ianuarie a fost prezentă, alături de Anca Mitran, directoarea A.N.F., şi de Marian Ţuţui, redactor-şef la A.N.F., şi Mimi Giorgiovska-Ilievska, directoarea Cinematecii Macedoniei. Evenimentul organizat de A.N.F. a prilejuit cunoaşterea unei şcoli de animaţie remarcabile, ai cărei reprezentanţi sunt atraşi deopotrivă de metaforă şi simbol, de alegorie şi paradox, de satiră politică şi fantezie ironică. În anii 1970, datorită unor animatori de valoare precum Darko Markovici, Petar Gligorovski, Delcio Mihailov şi Boro Peicinov, s-a impus pe plan internaţional școala de animaţie de la Skopje. Încă de la primele filme realizate în 1976, Gligorovski a obţinut Ursul de Argint la Berlin cu „Feniks”, iar Markovici a obţinut în 1976 şi 1980 premii la Oberhausen pentru „Stop”, respectiv pentru „Ultima fereastră”, iar în 1977 şi 1982, la Festivalul de Televiziune de la Montreux, pentru „Mis-mas”, respectiv „Festival”. Iubitorii filmului din România nu sunt familiarizaţi nici cu cinematografia, nici cu animaţia provenind din Republica Macedonia. Evenimentul de la Sala Union a dovedit că Macedonia are o importantă şcoală de animaţie, iar în interiorul acestui gen, o personalitate comparabilă cu cea a lui Ion Popescu-Gopo – Darko Markovici – poate crea momente de paralelism și analiză. Seara inaugurală a evenimentului i-a fost dedicată chiar lui Darko Markovici, din creaţia căruia au fost selectate trei scurtmetraje de animaţie clasice: „Mâna”/„A Hand” (1980), „Faţada”/„Facade” (1996) şi „Festival” (1982).


10.02.2012, București. Primul mic dicționar român-macedonean

La Bucureşti, în ziua de 10 februarie s-a desfăşurat o masă rotundă cu tema „Primul mic dicţionar român-macedonean, o necesitate”, ocazie cu care a fost subliniată necesitatea imperioasă de a fi realizat și tipărit primul mic dicționar român-macedonean, dar au fost puse în discuție și elementele lingvistice care ar trebui să intre în componența sa.


24-25.02.2012, București. „Folclorul – element de legătură între generațiile de etnici macedoneni”

În zilele de 24 şi 25 februarie, la Bucureşti s-a desfăşurat masa rotundă cu tema „Folclorul – element de legătură între generaţiile de etnici macedoneni”. Pe lângă materialele dedicate acestui subiect, participanţii s-au mai putut delecta şi cu un spectacol oferit de ansamblul Sonţe – Soarele, care funcționează în cadrul Asociației.


01.03.2012, București. Comisia pentru cultură, culte şi mass-media

În data de 1 martie 2012 a avut loc prima reuniune din anul 2012 a Comisiei pentru cultură, culte şi mass-media din cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale. Agenda reuniunii a cuprins, printre altele, și informarea privind rezultatele provizorii ale primei monitorizări a aplicării „Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare în România”. Elaborarea şi adoptarea raportului s-au realizat după vizita de monitorizare pe care o delegaţie a Consiliului Europei a efectuat-o în România în perioada 14-18 martie 2011 la Târgu-Mureş, Sibiu şi Bucureşti. Raportul include o evaluare amănunţită a modului în care România respectă angajamentele pe care şi le-a asumat prin ratificarea „Cartei europene a limbilor”.


01.03.2012, Băilești. Mărțișorul – Мартеници

În data de 1 martie 2012, la sediul din Băileşti al Asociaţiei Macedonenilor din România s-a desfăşurat acţiunea „Mărţişor”. Cu această ocazie, pentru a se păstra tradiţia, participantelor le-au fost oferite mărţisoare realizate chiar de membrele şi angajatele organizaţiei.


08.03.2012, Craiova. Ziua Internațională a Femeii

Asociația Macedonenilor din România a celebrat în data de 8 martie, la Craiova, Ziua Internațională a Femeii, demonstrând că această sărbătoare nu are numai un caracter internațional, ci și unul intranațional în momentul transpunerii sale la nivelul României.


08-09.03.2012, Craiova, București. Organizația de Femei

În zilele de 8 și 9 martie, la sediile din Craiova şi Bucureşti ale Asociației s-au desfăşurat manifestări dedicate împlinirii a 11 ani de la înfiinţarea Organizaţiei de Femei din cadrul A.M.R. Cu această ocazie, mai multe generaţii de etnice macedonene s-au întâlnit şi au depănat amintiri legate de momentul înfiinţării acestei organizaţii.


12.03.2012, București. „Primăvara în poezia macedoneană”

În ziua de 12 martie, la sediul central din Bucureşti al Asociaţiei Macedonenilor din România s-a organizat o serată culturală cu tema „Primăvara în poezia macedoneană”. Evenimentul a făcut posibilă trecerea în revistă a poeţilor clasici şi moderni care au scris în limba macedoneană, fie ei macedoneni sau etnici macedoneni. Micile recitaluri de poezie au fost acompaniate de interpretări moderne ale unor bine-cunoscute melodii macedonene.


01.04.2012, Craiova. „Istoria pecialbarilor macedoneni în România”

La sediul de la Craiova al Asociaţiei Macedonenilor din România s-a desfăşurat în data de 1 aprilie 2012 masa rotundă cu tema „Istoria pecialbarilor macedoneni în România”. Cu această ocazie s-a materializat primul pas al dorinţei organizaţiei de a edita o istorie a macedonenilor ce au venit să lucreze în România în secolele XVIII-XIX.


19-22.04.2012, București. Târgul de carte Livresque

În perioada 19-22 aprilie 2012, la București, la Sala Palatului, s-a desfășurat târgul de carte Livresque, la care a participat și Asociația Macedonenilor din România, acesta reprezentând o nouă oportunitate de a face cunoscută publicului larg activitatea culturală a Asociației.


25-29.04.2012, Craiova, București. „Regionalismele din S-V României sub influența limbii macedonene”

La sediile din Craiova şi Bucureşti ale organizaţiei s-a desfăşurat, în zilele de 25, respectiv 29 aprilie, masa rotundă cu tema „Regionalismele din S-V României sub influenţa limbii macedonene”. Cu această ocazie au fost trecute în revistă toate regionalismele caracteristice zonei Oltenia care de-a lungul timpului au derivat din cuvinte și termeni uzuali aparținând limbii macedonene.


09.05.2012, Craiova. 9 Mai

9 Mai, Ziua Europei, a fost celebrată la sediul A.M.R. din Craiova. Cu această ocazie a fost prezentat un program artistic-cultural.


24.05.2012, București. Ziua Eroilor

În data de 24 mai, la București a fost celebrată Ziua Eroilor, ocazie cu care au fost depuse coroane de flori în memoria etnicilor macedoneni care s-au jertfit pentru noua lor patrie de adopție, România.


09-10.06.2012, Craiova. „Promovarea dialogului intercultural între tineri”

În perioada 9-10 iunie, la Craiova s-a desfășurat wokshopul cu tema „Promovarea dialogului intercultural între tineri”, ocazie cu care tineri aparținând mai multor comunități etnice din România s-au întâlnit și au discutat care sunt principalele direcții pe care trebuie să se dezvolte intercultural. La final tinerii au elaborat un plan în cinci puncte de promovare a dialogului intercultural.


10.06.2012. România. Alegeri locale

În data de 10 iunie 2012, în toate localităţile din România s-au desfăşurat alegerile locale. În virtutea exercitării drepturilor de a alege şi de a fi ales, drepturi prevăzute în Constituţia României, Asociaţia Macedonenilor din România şi-a prezentat listele de candidaţi pentru poziţiile de consilieri judeţeni şi consilieri locali în mai multe circumscripţii electorale. Astfel, A.M.R. a depus liste de candidaţi pentru poziţia de consilier local în circumscripţiile electorale ale municipiului Craiova, municipiului Băileşti şi comunei Urzicuţa. De asemenea au fost depuse liste de candidaţi pentru poziţia de consilier judeţean în judeţul Dolj. Macedonenii care au participat în cursa electorală pentru alegerile locale din această vară pentru poziţia de consilier au fost: Septimiu Sorin Popescu, Adina Ştefania Gaciu şi Lelius Tanciu, iar pentru poziţia de consilier judeţean: Marian Popa. Participarea la alegerile din această vară a reprezentat nu numai o exercitare a drepturilor cetăţeneşti, ci şi un exerciţiu de participare activă la viaţa comunităţii macedonene din România.


17-19.07.2012, Skopje (Republica Macedonia). Cel de-al treilea Congres al Organizațiilor Etnicilor Macedoneni

O delegația a Asociației Macedonenilor din România a participat la Skopje, în perioada 17-19 iulie, la cel de-al treilea Congres al Organizațiilor Etnicilor Macedoneni.


20-27.08.2012, Eforie Nord. Școală de vară – „Dialog intercultural”

Asociaţia Macedonenilor din România a participat la Şcoala de Vară 2012 – seminarul „Dialog intercultural”, care a avut loc în staţiunea Eforie Nord, în perioada 20-27 august. Acest eveniment a fost organizat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, și scopul său a fost ca tinerii care fac parte din diverse etnii să se cunoască mai bine unii cu alţii, dar şi să aducă la cunoştinţă reprezentanţilor populaţiei majoritare problemele şi interesele pe care le au tinerii aparţinând minorităţilor. Seminarul a debutat cu un dialog între tineri şi un reprezentant al minorităţilor din Parlamentul României, pe tema: minorităţile în România, care este rolul lor în evoluţia României ca stat al Uniunii Europene şi mai precis care este rolul minorităţilor în Parlament. A doua temă a seminarului a fost: drepturile şi obligaţiile minorităţilor în România reflectate în jurisprudența română. Cea de-a treia temă de discuție în cadrul seminarului a fost aceea a discriminării şi a combaterii acesteia.


25-26.08.2012, Urzicuța. Celebrarea înființării Asociației Macedonenilor din România

În perioada 25-26 august, la Urzicuța s-a desfăşurat celebrarea a 12 ani de la înființarea Asociaţiei Macedonenilor din România.


20-23.09.2012, Sibiu. Târg de carte Bookfest

Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să participe în perioada 20-23 septembrie la târgul de carte Bookfest, care s-a desfăşurat în piața centrală a municipiului Sibiu. La eveniment, ca întotdeauna la astfel de evenimente, a participat un grup de membri ai A.M.R., care s-au întâlnit cu membrii comunităţii macedonene din zonă.


03-07.10.2012, Cluj-Napoca. Târg de carte BookShow

În perioada 3-7 octombrie, Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să participe la Cluj-Napoca la târgul de carte BookShow.


08.10.2012, Băilești. Vernisaj expoziție

În cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România – Băileşti, în data de 8 octombrie 2012 a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură „Fantezii de toamnă”, autor Ionuț Alexandru, persoană de origini macedonene care trăiește în localitate. Expoziţia a cuprins lucrări care surprind momente, secvenţe şi personaje conturate în cele mai frumoase nuanţe şi care sunt animate de lumina propriei viziuni. Poveştile din tablouri au prins viaţă cu ajutorul culorilor, pasiunea pentru artele plastice şi bucuria de a fi copil însoțind privitorul de îndată ce trece pragul expoziţiei.


21.10.2012, București. Expoziție de afișe

Sediul din Bucureşti al organizaţiei a fost în data de 21 octombrie gazda unei expoziţii de afişe, care s-au constituit într-o călătorie în timp ad-hoc, privitorii putând cu această ocazie să vadă care a fost activitatea Asociaţiei în perioada 2003-2010.


25-28.10.2012, București. Târgul Etno-Rustica

În perioada 25-28 octombrie 2012, Asociaţia Macedonenilor din România a participat la cea de-a VI-a ediţie a târgului Etno-Rustica, organizat la Palatul Copiilor din Bucureşti. La eveniment organizaţia a expus costume tradiţionale caracteristice etnicilor macedoneni din România.


02-03.11.2012, Urzicuța. „Revoluționarii macedoneni în perioada 1893-1908”

La Urzicuța, în zilele de 2 și 3 noiembrie 2012 a fost organizată masa rotundă cu tema „Revoluționarii macedoneni în perioada 1893-1908”. Cu această ocazie au fost trecuți în revistă toți marii revoluționari macedoneni din perioada în care lupta de clasă și lupta armată a macedonenilor împotriva asupririi Imperiului Otoman au ajuns pe cele mai înalte culmi.


09-10.11.2012, Craiova. „Referiri biblice despre Macedonia şi poporul macedonean”

La Craiova, în zilele de 9 şi 10 noiembrie 2012 s-a desfăşurat masa rotundă cu tema: „Referiri biblice despre Macedonia şi poporul macedonean”. Evenimentul a dorit să treacă în revistă toate mențiunile făcute în biblie despre Macedonia şi poporul macedonean, demonstrând astfel vechimea acestui popor.


17.11.2012, București. Nocturna Bibliotecilor

În data de 17 noiembrie 2012, Asociaţia Macedonenilor din România, la invitația reprezentanţilor Bibliotecii Pedagogice Naţionale din București, a participat cu un stand propriu la evenimentul cultural inedit intitulat Nocturna Bibliotecilor. Acest eveniment a fost demarat la initiaţiva Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi a avut loc în 23 de instituţii din întreaga ţară. Noutatea acestei campanii a fost dată de diversitatea manifestărilor culturale, care s-au îmbinat armonios cu manifestările artistice. Imaginaţia şi creativitatea bibliotecarilor a dat valoare acestui eveniment, care s-a concretizat printr-un număr foarte mare de participanţi, sediul bibliotecii devenind neîncăpător. S-au aflat laolaltă copii, părinţi şi bunici pentru a admira o îmbinare minunată de arte şi carte. Manifestările culturale şi artistice au cuprins: spectacole susţinute de copii, un recital de poezie, scenete, interpretări de cântece, lansări de carte, expoziţii de carte, expoziţii de pictură, dans indian, un curs de artă naivă, recital de muzică folk şi vizitarea sediului bibliotecii.


28.12.2012, București. „Colede, Colede – Коледе, Коледе – Colindele la etnicii macedoneni”

La Bucureşti, la sediul central, a fost organizat în data de 28 decembrie un colocviu dedicat colindelor: „Colede, Colede – Colindele la etnicii macedoneni”. Cu această ocazie au fost trecute în revistă principalele caracteristici ale colindelor macedonene: ritm, rimă, tip de versificație și problematică socială.


Decembrie 2012, București. Noul deputat al comunității macedonene

În luna decembrie 2012, în urma alegerilor parlamentare, domnul Ionel Stancu a devenit cel de-al treilea deputat ce reprezintă comunitatea macedoneană în Parlamentul României.