Minoritatea macedoneană 2004

 

04-05.01.2004, Târgu-Jiu. Sfântul Părinte Nicodim de la Tismana

Acţiunea desfăşurată la Târgu-Jiu face parte dintr-o serie mai amplă de manifestări care se vor derula sub egida „Spiritualitate macedoneană" şi care au drept principal obiectiv a face cunoscute faptele de cultură şi spiritualitate ale macedonenilor care au ales ca pământul românesc să le fie a doua casă.

 

23-25.01.2004, Bucureşti. Şedinţa de analiză a activităţii A.M.R.

S-a desfăşurat la Bucureşti şedinţa de analiză a activităţii Asociaţiei Macedonenilor din România în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003. Concluziile acestei şedinţe de analiză au fost că resursele umane de care dispune organizaţia nu sunt folosite cu maximă eficienţă.

 

30.01-01.02.2004, Craiova. Aniversare Goţe Delcev

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Craiova aniversarea a 132 de ani de la naşterea lui Goţe Delcev, unul dintre cei mai mari luptători pentru independenţa Macedoniei din secolul XX.

 

06-08.02.2004, Bucureşti. „Primăvara la etnicii macedoneni"

Această acţiune a dorit să facă cunoscute manifestările tradiţionale ale comunităţii macedonene stabilite în România legate de venirea primăverii, anotimpul înnoirii şi al trezirii naturii la viaţă.

 

09.02.2004, Bucureşti. Întâlnire româno-macedoneană la nivel înalt

Ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti, Tihomir Ilievski, a discutat cu preşedintele României, Ion Iliescu, despre convergenţa intereselor române şi macedonene în ceea ce priveşte securitatea în regiunea Balcanilor.

 

13-15.02.2004, Urzicuţa. „Păstrătorii memoriei noastre"

S-a desfăşurat la sediul A.M.R. acţiunea „Păstrătorii memoriei noastre", acţiune de strângere de obiecte casnice şi de îmbrăcăminte care să creeze fondul de bază al Muzeului Comunităţii Macedonene din această comună.

 

20-22.02.2004, Craiova. Seminarul „Rolul tinerilor aparţinând minorităţilor etnice în procesul de integrare europeană"

Sediul din Craiova al Asociaţiei Macedonenilor din România a găzduit seminarul cu tema „Rolul tinerilor aparţinând minorităţilor etnice în procesul de integrare europeană". Acest eveniment a prilejuit întâlnirea reprezentanţilor mai multor minorităţi naţionale prezente în zona Olteniei la masa rotundă a dezbaterilor.

 

28-29.02.2004, Craiova. In memoriam Boris Trajkovski

La iniţiativa Asociaţiei Macedonenilor din România, întreaga comunitate macedoneană care trăieşte în România a adus un pios omagiu celui ce a fost Boris Trajkovski, cel de-al doilea preşedinte al Republicii Macedonia şi primul care a condus această ţară pe drumul integrării europene.

 

19-21.03.2004, Uricani. Cenaclul literar-artistic „Alexandru Macedonski"

S-a desfăşurat la Uricani cenaclul literar-artistic „Alexandru Macedonski". Realizat la iniţiativa Asociaţiei Macedonenilor din România, acest cenaclu a adunat numeroşi autori aparţinând etniei macedonene şi un public dornic să ştie care sunt ultimele creaţii ale acestora. Cei prezenţi la manifestare au mai putut participa la două mese rotunde, unde au fost dezbătute temele: „Încotro se îndreaptă creaţia artiştilor proveniţi din comunitatea macedoneană stabilită în România?" şi „Limba română şi limba macedoneană ca limbi de exprimare artistică pentru etnicii macedoneni din România".

 

27.03.2004, Göteborg (Suedia). „Seri de poezie macedoneană"

A avut loc la Göteborg, în Suedia, o manifestare culturală intitulată „Seri de poezie macedoneană", iniţiată de Organizaţia Macedonenilor din Suedia, la care a participat şi A.M.R.

 

02-04.04.2004, Bucureşti. „Tinerii împotriva discriminării"

Sucursala din Bucureşti a A.M.R. a fost organizatoarea şi gazda seminarului „Tinerii împotriva discriminării". Peste 25 de membri ai Organizaţiei de tineret a A.M.R. au participat la lucrările acestui seminar, în cadrul căruia au fost discutate mai multe probleme referitoare la discriminare. Seminarul a încercat să răspundă la întrebările : „Ce este discriminarea?", „Când, unde şi cum apare discriminarea?", „Cum se manifestă discriminarea individuală şi cum se manifestă discriminarea socială?", „Care este diferenţa dintre identitate naţională şi naţionalism?", „Care este atitudinea faţă de minorităţi etnice, sexuale şi imigranţi în România?", „Care sunt organismele de stat şi legile care împiedică discriminarea?", „Care este rolul tinerilor în lupta împotriva discriminării?".

 

16-18.04.2004, Bucureşti. „Festival de poezie macedoneană"

În cele trei zile cât а durat acest festival au fost recitate poezii scrise în limba română şi în limba macedoneană de către autori aparţinând comunităţii macedonene din România şi diasporei macedonene sau comunităţii macedonene din Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Suedia, Bulgaria şi Danemarca.

 

Aprilie 2004, Toronto (Canada). Comunitatea macedoneană în „Ştiri macedonene"

În publicaţia lunară „Ştiri macedonene" a apărut un articol semnat de Liliana Ristova, care este şi redactorul publicaţiei canadiene, despre revista lunară „Macedoneanul", despre Asociaţia Macedonenilor din România şi despre etnia macedoneană care trăieşte în România.

 

30.04-02.05.2004, Constanţa. Festival de etnografie şi folclor al etnicilor macedoneni din România

S-a desfăşurat la Constanţa primul festival de etnografie şi folclor al etnicilor macedoneni din România. În cele trei zile de desfăşurare festivalul a adus în faţa numeroşilor participanţi costume realizate acum sute de ani şi purtate cu dragoste şi mândrie de către acei falnici bărbaţi şi destoinice femei care au venit din Macedonia şi s-au aşezat pe pământ românesc, precum şi obiecte de uz casnic şi gospodăresc.

 

10.05.2004, Bucureşti. Întâlnirea ambasadorului Tihomir Ilievski cu ministrul Mircea Geoană

Ambasadorul Republicii Macedonia în România, Excelenţa Sa Tihomir Ilievski, a avut o întâlnire la Bucureşti cu ocazia zilei de 9 mai, Ziua Europei, cu ministrul de externe al României, Mircea Geoană. În cadrul acestei întrevederi au fost subliniate încă o dată care sunt expectativele Republicii Macedonia la Summitul NATO care va avea loc la Istanbul în luna iunie, precum şi dorinţa ca ea să devină cât mai repede membru cu drepturi depline al Alianţei Nord-Atlantice. Mircea Geoană a confirmat poziţia de sprijin pe care România o va adopta în vederea îndeplinirii acestor deziderate.

 

14-16.05.2004, Craiova. Expozitii de pictură si fotografie

În cadrul evenimentului „Credinţă şi creaţie în spiritul românilor şi al macedonenilor din România" au fost prezentate două expoziţii: una de icoane pe sticlă şi pictură pe teme biblice realizată de tinerii şi talentaţii artişti din cadrul A.M.R. şi alta de fotografii ale unor vechi icoane pe lemn sau în metale preţioase, aflate fie în Macedonia, fie în România.

 

21-23.05.2004, Urzicuţa. Tradiţia „Slobozirea apelor"

În spiritul păstrării tradiţiilor strămoşilor veniţi din Macedonia pentru a se stabili pe pământ românesc, Asociaţia Macedonenilor din România a organizat acţiunea „Slobozirea apelor" în localitatea Urzicuţa. Această acţiune a trecut în revistă ritualistica unui eveniment de importanţă capitală în viaţa oricărei societăţi umane, şi anume darea în folosinţă a unei fântâni.

 

25.05.2004, Bucureşti. Ratificarea legii privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor

Prin Legea nr. 193 se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor.

 

28-30.05.2004, Craiova. „Sărbătoarea copiilor"

S-a desfăşurat la Craiova manifestarea cultural-artistică „Sărbătoarea copiilor". Acţiunea a cuprins un concurs de desene pentru copii cu vârste între 9 şi 16 ani, un concurs de recitare de poezie în limba macedoneană şi în limba română, audierea de noi melodii pentru copii şi tineret, vizionarea proaspătului ansamblu de jocuri populare constituit din patru perechi de copii din clasele a II-a - a V-a, ansamblu care fiinţează în cadrul filialei Urzicuţa a A.M.R.

 

04-05.06.2004, Bucureşti. Seminarul „Ritualurile verii la etnicii macedoneni"

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Bucureşti un seminar cu tema „Ritualurile verii la etnicii macedoneni". Această manifestare a debutat cu prezentarea tuturor ritualurilor legate de sărbătorile religioase pe care etnicii macedoneni care trăiesc în România le celebrează de-a lungul celor trei luni de vară (din iunie până în august).

 

06.06.2004, România. Primul tur de scrutin al alegerilor locale

În România s-a desfăşurat primul tur de scrutin al alegerilor locale, desfăşurate separat pentru primar, consiliile generale şi consiliile locale ale tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din ţară. Alegerile au constituit pentru etnia macedoneană care trăieşte în România şi pentru Asociaţia Macedonenilor din România o premieră şi un exerciţiu de democraţie, chiar dacă niciunul dintre candidaţi nu a fost ales.

 

06.06.2004, Bucureşti. Republica Macedonia participă la TIBCO

În cadrul Târgului Internaţional de Bunuri de Consum (TIBCO) 2004 Macedonia a participat cu o misiune economică extinsă în spaţiile puse la dispoziţia sa în mod gratuit de către organizator - Romexpo.

 

11-13.06.2004, Constanţa. Şedinţă de analiză a rezultatelor la alegerile locale

Asociaţia Macedonenilor din România a desfăşurat la Constanţa şedinţa de analiză a rezultatelor la alegerile locale. Chiar dacă niciunul dintre candidaţii organizaţiei nu a fost ales în funcţia pentru care a candidat, această şedinţă de analiză a ajuns la concluzia că aceste alegeri au fost bine-venite, ele arătând gradul de încredere de care se bucură fiecare candidat în sânul comunităţii.

 

18-20.06.2004, Bucureşti. Acordarea  de diplome de merit pentru cei mai tineri dintre macedoneni

Asociaţia Macedonenilor din România a luat decizia acordării de diplome de merit pentru cei mai tineri dintre membrii săi care în decursul anului şcolar 2003-2004 au avut rezultate excepţionale la învăţătură şi au participat la faza pe judeţ sau pe ţară a olimpiadelor şcolare la diferite discipline. Premierea s-a făcut într-un cadru festiv la Bucureşti.

 

25-27.06.2004, Craiova. Seminarul „Să ne cinstim strămoşii"

Seminarul a fost dedicat perioadei antice a Macedoniei, momentul în care s-a înfiinţat ca stat şi perioada de maximă înflorire a acestuia din vremea lui Alexandru Macedon. Invitat la această sesiune de referate a fost domnul Eugen Borza, profesor emerit de istorie antică macedoneană la Facultatea de Ştiinţe Istorice din statul Illinois, care, din păcate, nu a putut participa, dar a trimis materiale spre a fi citite în cadrul sesiunii.

 

09-11.07.2004, Constanţa. Seminar privind istoria emigranţilor macedoneni

S-a desfăşurat la Constanţa acţiunea „Macedonenii din întreaga lume - istoria diasporei macedonene". Această acţiune se doreşte a fi una în care să se prezinte toate ţările care au ajuns să primească pe pământul lor emigranţii macedoneni, precum şi istoria acestora.

 

27.08-03.09.2004, Ohrid. Tabără de limbă, cultură şi folclor

Spre bucuria celor mai tineri şi mai merituoşi membri ai comunităţii macedonene din România, Asociaţia Macedonenilor din România a participat la tabăra de limbă, cultură şi folclor „Prin cântec şi joc spre noi prietenii". Participarea la acest festival se datorează conlucrării dintre A.M.R., Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti, Soiuzot za griji i vospituvania na deţata na grad Skopje şi instituţiile de resort din Republica Macedonia.

 

08.09.2004, Craiova. Sărbătorirea Zilei Naţionale a Macedoniei

S-a desfăşurat o manifestare dedicată Zilei Naţionale a Macedoniei, zi în care poporul macedonean, şi alături de el şi etnicii din România, celebrează câştigarea independenţei naţionale de către Republica Macedonia.

 

10-12.09.2004, Bucureşti. Deschiderea anului şcolar la şcoala de duminică în limba macedoneană

S-a desfăşurat la Bucureşti deschiderea unui nou an şcolar la şcoala de duminică în limba macedoneană.

 

Octombrie 2004, Bucureşti. Inaugurarea site-ului Asociaţiei Macedonenilor din România

Începând cu această lună membrii comunităţii macedonene din România, precum şi membrii organizaţiei pot accesa on-line o serie de informaţii utile pentru o minoritate naţională.

 

01-03.10.2004, Podari. Festivalul „Iabolko - Mărul"

Sucursala din Podari a Asociaţiei Macedonenilor din România a fost gazda Festivalului „Iabolko - Mărul", care se află la cea dea treia ediţie.

 

15-17.10.2004, Bucureşti. „Tendinţe ale meşteşugurilor practicate în sânul comunităţii macedonene din România"

S-a desfăşurat la Bucureşti masa rotundă cu tema „Tendinţe ale meşteşugurilor practicate în sânul comunităţii macedonene din România". La baza realizării acestei mese rotunde a stat identificarea traseului pe care l-a avut fiecare dintre meşteşugurile specifice etniei, a modului în care aceste meşteşuguri s-au modificat, s-au transformat, s-au adaptat de-a lungul ultimilor două sute de ani, influenţate fiind de elementele sociale, culturale, economice, geografice şi istorice ale zonei.

 

22-24.10.2004, Bucureşti. Comunitatea macedoneana la Târgul Minorităţilor Etnice

La iniţiativa Muzeului Ţăranului Român a fost organizat Târgul Minorităţilor Etnice. La acest târg, comunitatea macedoneană din România, reprezentată de Asociaţia Macedonenilor din România, a participat cu un stand permanent unde au fost expuse creaţii ale etnicilor macedoneni din cele mai variate domenii, plecând de la covoare, kilimuri, velinţe, ştergare, costume tradiţionale, elemente de gastronomie şi terminând cu culegeri de poezii, istoriografii, reviste şi CD-uri cu muzică interpretată în limba română şi în limba macedoneană.

 

29-31.10.2004, Bucureşti. „Zilele pâinii la macedoneni"

Acţiunea a fost dedicată, după cum o spune şi numele său, pâinii - aliment şi element al cotidianului. Dorind să aducă un omagiu pâinii, precum şi acelora care îi dau viaţă în orice zi şi cu orice ocazie, acţiunea a trecut în revistă toate obiceiurile şi tradiţiile etniei macedonene legate de pâine, toate obiceiurile şi tradiţiile în a căror desfăşurare pâinea este un element de bază, precum şi toate tipurile de aluat şi toate metodele de preparare.

 

08-11.11.2004, Bucureşti. „Săptămâna prieteniei româno-macedonene"

Asociaţia Macedonenilor din România în colaborare cu Fundaţia „Paul Polidor" a organizat la Bucureşti manifestarea cultural-artistică „Săptămâna prieteniei româno-macedonene". De-a lungul a patru zile, bucureştenii au putut să ia contact în patru locaţii diferite cu elemente de cultură română şi macedoneană şi să realizeze interferenţele ce au avut loc între aceste culturi de-a lungul timpului.

 

19-21.11.2004, Bucureşti. Masă rotundă

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Bucureşti masa rotundă cu tema: „Ortodoxia, primul element de legătură dintre români şi etnicii macedoneni din România".

 

26.11.2004, Băileşti. Inaugurarea sediului A.M.R. din localitate

Sucursala din Băileşti a Asociaţiei Macedonenilor din România i-a invitat pe toţi aceia care au dorit să participe la inaugurarea noului sediu. Având un nucleu puternic de membri şi fiind una dintre primele sucursale constituite ale organizaţiei, sucursala din Băileşti a A.M.R. a dorit să sărbătorească cum se cuvine faptul că are un sediu nou, pe măsura dorinţelor şi aspiraţiilor sale.

 

28.11.2004, România. Participarea la alegerile parlamentare

La scrutinul din data de 28 noiembrie 2004, Asociaţia Macedonenilor din România a acumulat 9.750 de voturi şi astfel Liana Dumitrescu a devenit deputat, urmând să reprezinte comunitatea macedoneană şi organizaţia în Camera Deputaţilor din cadrul Parlamentului României. La alegeri a mai participat şi Asociaţia Culturală a Macedonenilor Slavi din România, formaţiune care a obţinut în total 9.595 voturi.