Minoritatea macedoneană 2008

 

16-22.02.2008, Dyiarbakir (Turcia). „Losing our heritage - Pierzându-ne moştenirea"

O delegaţie de tineri macedoneni a participat în localitatea Dyiarbakir (Turcia) la o manifestare iniţiată de organizaţia mondială „Youth in Action - Tineri în acţiune" cu tema „Losing our heritage - Pierzându-ne moştenirea".

 

09.03.2008, Bucureşti. „Ziua Copacului - Plantează-ţi Viitorul"

În urma unei iniţiative cetăţeneşti, Guvernul Republicii Macedonia a luat decizia ca în Macedonia să fie sădiţi două milioane de copaci. În acest sens Ambasada Republicii Macedonene la Bucureşti a organizat plantarea unui brad în curtea instituţiei pe data de 9 martie 2008. La eveniment au fost prezenţi conducerea centrală a Asociaţiei Macedonenilor din România, în persoana deputatei Liana Dumitrescu, personalul acreditat al ambasadei, reprezentanţi ai etniei macedonene şi tineri macedoneni aflaţi la studii în România.

 

09-11.03.2008, Sinaia. Masă rotundă D.R.I.

La Hotel Mara din Sinaia, Departamentul pentru Relaţii Interetnice a organizat o masă rotundă cu tema „Reflectăm diversitatea - Mass-media şi abordarea dialogului intercultural". Această manifestare s-a desfăşurat sub egida „2008 - Anul dialogului intercultural". Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Editurii Macedoneanul şi ai Asociaţiei Macedonenilor din România.

 

20-22.03.2008, Căciulata. Organizaţia de femei din cadrul A.M.R. sărbătoreşte 7 ani de la înfiinţare

Cu această ocazie s-a desfăşurat o paradă a costumelor populare.

 

23.03.2008, Bucureşti. Al treilea ambasador al Republicii Macedonia în România

E.S. dl. Ljupcio Arsovski devine cel de-al treilea ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Macedonia în România. Misiunea sa se va încheia la data de 31 mai 2012.

 

11-13.04.2008, Bucureşti. Masă rotundă

La Bucureşti s-a desfăşurat masa rotundă cu tema „Rolul social al Editurii Macedoneanul", ocazie cu care a fost discutat şi programul comisiei editoriale pentru următorii doi ani.

 

15-17.04.2008, Craiova. Masă rotundă

La sediul filialei A.M.R. din Craiova a avut loc manifestarea „Să ne cunoaştem străbunii - Macedonenii din zonă la început de secol XX". Desfăşurată sub forma unei mese rotunde, manifestarea a reunit reprezentanţii mai multor generaţii de macedoneni din zonă.

 

23.04.2008, Bucureşti. Lansare de carte

S-a desfăşurat în sala Paris Rive Droite a Hotelului Novotel din Bucureşti lansarea cărţii de debut a poetei Constantina Dumitrescu, preşedinta A.M.R., „Viaţa în anotimpuri".

 

16-18.05.2008, Valea Cerului. Festival folcloric

O delegaţie compusă din membri mai multor filiale din ţară ale AMR au participat la festivalul folcloric „Cerovina", organizat de comunitatea slovacă în judeţul Bihor la Valea Cerului.

 

20.05.2008, Craiova. „Festivalul porţilor deschise"

La invitaţia conducerii Colegiului Naţional „Nicolae Bălcescu", o delegaţie de copii macedoneni, membri ai A.M.R., a participat la un festival al porţilor deschise. Evenimentul a avut drept scop conştientizarea de către majoritate a existenţei minorităţilor naţionale pe teritoriul românesc, dar şi de cunoaştere a caracteristicilor acestora legate de cultură, tradiţii, folclor şi limbă.

 

23-25.05.2008, Urzicuţa. „Cumicitul"

La Urzicuţa s-a desfăşurat sub forma unei mese rotunde acţiunea „Cumicitul - Năşitul şi relaţiile sociale în sânul comunităţii macedonene din România". Manifestarea face parte din seria de evenimente dedicate culegerii folclorului etniei macedonene, în vederea publicării unor culegeri de tradiţii.

 

28.05.2008, Urzicuţa. Lansare de carte

Filiala din Urzicuţa a A.M.R. a fost gazda lansării primului volum al unei culegeri de poezii intitulate „Poezii din suflet". Autori au fost copiii şi tinerii aparţinând comunităţii locale. Scrise de-a lungul timpului, începând cu anul 2002 şi terminând cu anul 2007, poeziile culese în acest prim volum au înmagazinat savoarea şi inocenţa unei copilării rurale neatinse.

 

01.06.2008, România. Participare la alegerile locale

S-au desfăşurat alegerile locale în vederea desemnării prin vot direct a reprezentanţilor administraţiei locale. Este pentru a doua oară în istoria comunităţii macedonene din România când aceasta îşi desemnează reprezentanţii la alegerile locale. Candidaţii Asociaţiei Macedonenilor din România nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a ocupa funcţiile pentru care au candidat.

 

09.06.2008, Urzicuţa. Acordarea de diplome

Conducerea A.M.R., prin persoana preşendintei Constantina Dumitrescu, a acordat diplome tuturor acelora care fie au participat în mod direct la cursurile de limbă macedoneană ca limbă maternă organizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cadrul Şcolii Generale „Barbu Ionescu" din Urzicuţa, fie s-au implicat în precesul educaţional.

 

15.07.2008, Urzicuţa. „Nou şi vechi în folclorul etnicilor macedoneni din România"

La sediul filialei din Urzicuţa a A.M.R. s-a desfăşurat acţiunea „Nou şi vechi în folclorul etnicilor macedoneni din România". La acest eveniment a participat ansamblul de dansuri populare „Copiii soarelui", ai cărui membri sunt cu toţii tineri macedoneni din zona Urzicuţei.

 

02.08.2008, Bucureşti. Expoziţie de costume tradiţionale macedonene

Cu ocazia sărbătoririi Ilindenului, la sediul central al A.M.R. a fost organizată o expoziţie de costume macedonene, ce a adunat peste 250 de elemente de îmbrăcăminte provenind din aproape toate zonele etnografice şi a reprezentat cea mai completă trecere în revistă a portului macedonean.

 

21-23.08.2008, Sighişoara. ProEtnica 2008

La eveniment A.M.R. a fost reprezentată de ansamblul artistic Sonţe. Cu această ocazie A.M.R. a lansat şi ultimele apariţii editoriale ale Editurii Macedoneanul.

 

08.09.2008, Bucureşti. Delegaţie a A.M.R. la Ambasada Republicii Macedonia

O delegaţie a A.M.R. condusă de deputata Liana Dumitrescu a participat la manifestările organizate de Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a Macedoniei.

 

08.09.2008, Bucureşti. Sărbătorirea Zilei Naţionale a Republicii Macedonia

A.M.R. a sărbătorit Ziua Naţională a Republicii Macedonia cu o serie de manifestări cultural-artistice la sediul central al organizaţiei din Bucureşti.

 

25-28.09.2008, Bucureşti. „Rustica 2008"

A.M.R. a participat la „Rustica 2008", eveniment dedicat etnoturismului şi valorilor multiculturale şi plurietnice ale satului românesc. La acest eveniment organizaţia a participat cu un stand de publicaţii, în cadrul căruia au fost prezentate şi câteva produse gastronomice tradiţionale. Organizaţia a prezentat în premieră şi volumul al III-lea din culegerea de tradiţii macedonene păstrate pe teritoriul României: „Reţete inedite macedonene". La manifestare a participat ansamblul cultural-artistic Sonţe. Standul organizaţiei a fost vizitat şi de ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti, E.S. dl Liupcio Arsovski.

 

24-29.10.2008, Bucureşti. Zilele Filmului Macedonean

Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti, Arhiva Naţională de Filme şi Cinemateca Macedoniei au organizat la Bucureşti Zilele Filmului Macedonean", evenimentul desfăşurându-se în perioada 24-29 octombrie la Bucureşti, la Sala Eforie a Cinematecii Române din strada cu acelaşi nume.

 

30-31.10.2008, Bucureşti. Masă rotundă

La sfârşitul lunii octombrie A.M.R. a organizat masa rotundă cu tema „Spirit şi credinţă la etnicii macedoneni".

 

19-23.11.2008, Bucureşti. Participare la Târgul de Carte „Gaudeamus"

Pentru prima dată, A.M.R. a participat alături de celelalte minorităţi naţionale la Târgul Internaţional de Carte „Gaudeamus", care s-a desfăşurat în Pavilionul Central „Romexpo" din Bucureşti.

 

27-29.11.2008, Craiova şi Bucureşti. „Zilele lui Goţe Delcev"

A.M.R. a organizat împreună cu Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti manifestarea culturală „Goţevi Denovi - Zilele lui Goţe Delcev". Manifestarea s-a desfăşurat sub patronajul Ambasadei Republicii Macedonia la Bucureşti, al Ministerului Culturii şi Cultelor din România şi al Ministerului Culturii din Republica Macedonia. Evenimentul s-a desfăşurat sub egida „2008 - Anul imbii macedonene". Cu ocazia acestei manifestări, românii au avut posibilitatea să afle mai multe informaţii despre Republica Macedonia prin intermediul prelegerilor ştiinţifice pe tema legăturilor culturale româno-macedonene, tribuna ştiinţifică fiind deschisă de către discursurile preşedintelui Academiei Române - academician Ion Haiduc, al preşedintelui Consiliului Director al manifestaţiei - profesor Stoian Stoicov, şi al ambasadorului Republicii Macedonia la Bucureşti - Excelenţa Sa Liupcio Arsovski.

 

30.11.2008, România. Alegeri parlamentare

S-au desfăşurat în România alegeri parlamentare în vederea desemnării componenţei Camerei Deputaţilor şi a Senatului României. Cu 11.814 voturi, deputata Liana Dumitrescu a fost desemnată candidat al A.M.R. la aceste alegeri.

 

19.12.2008, Bucureşti. Ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti în vizită la sediul A.M.R.

Excelenţa Sa Liupcio Arsovski, ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti, a devenit Dedo Mraz - Moş Crăciun şi a adus cadouri pentru copii etnicilor macedoneni din localitaţile Băileşti, Craiova şi Urzicuţa. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul central din Bucureşti al A.M.R.