Minoritatea macedoneană 2002

 

06-08.01.2002, Bucureşti. Bojik - Crăciunul pe stil vechi

Crăciunul pe stil vechi, obicei aproape pierdut în sânul comunităţii macedonene în vremea comunismului, a fost readus la viaţă cu această ocazie. Mâncărurile tradiţionale caracteristice evenimentului au fost pregătite de către cele mai în vârstă dintre etnicele macedonene prezente la acţiune.

 

13-15.01.2002, Bucureşti. Nova godina - Anul Nou pe stil vechi

Deşi orotodocşi, macedonenii se caracterizează prin faptul că urmează pravila străbună bisericească după calendarul gregorian, adică pe stil vechi. Celebrarea Anului Nou după ritul vechi a fost încă o ocazie ca etnicii macedoneni din România să se reunească pentru a celebra împreună obiceiurile şi tradiţiile specifice momentului.

 

17-19.01.2002, Bucureşti. Bogoiavlenie vodiţi - Boboteaza

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat acţiunea „Bogoiavlenie vodiţi" în ideea restabilirii şi transmiterii vechilor tradiţii bisericeşti ale comunităţii macedonene care trăieşte pe teritoriul României, ştiut fiind faptul că unul dintre elementele de coeziune a poporului macedonean a fost credinţa.

 

26-27.01.2002, Bucureşti. Prima şedinţă de analiză a activităţii

A avut loc prima şedinţă de analiză a activităţii din istoria Asociaţiei Macedonenilor din România. În cadrul ei s-au analizat realizările organizaţiei din anul 2001, care a fost, dealtfel, şi primul an în care aceasta a avut activitate în mod oficial.

 

05-07.02.2002, Bucureşti. Goţe Delcev - Erou al Revoluţiei de la Ilinden

La împlinirea a 130 de ani de la naşterea marelui erou s-a desfăşurat acţiunea „Goţe Delcev - Erou al Revoluţiei de la Ilinden", care a cuprins un program cultural-artistic şi un seminar în cadrul căruia a fost discutată viaţa fondatorului marii mişcări revoluţionare, de la naştere şi până la moartea sa prematură.

 

23-24.02.2002, Craiova. Obiceiuri de primăvară la macedoneni

Acţiunea organizată la Craiova a dorit să trezească interesul tinerei generaţii de etnici macedoneni care trăiesc în România pentru obiceiurile şi tradiţiile specifice comunităţii la trecerea de la iarnă la primăvară.

 

15-17.03.2002, Bucureşti. Un an de la înfiinţarea Organizaţiei de femei

În cadrul acestei acţiuni a fost sărbătorit un an de la înfiinţarea Organizaţiei de femei în cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România, ocazie cu care a fost făcută şi o analiză a realizărilor acesteia.

 

18-27.03.2002, România. Etnia macedoneană în recensământul populaţiei şi al locuinţelor

La acest recensământ este prezentă pentru prima dată şi etnia macedoneană pe formularele de recenzare, alături de celelalte etnii care trăiesc în România. Tot pentru prima dată, în spiritul respectării drepturilor etnicilor, la propunerea Consiliului Minorităţilor Naţionale au fost acceptaţi drept recenzori membri ai comunităţilor entice. În datele publicate ale recensământului numărul etnicilor macedoneni nu este menţionat, ci este asimilat în categoria „Altă etnie".

 

22-24.03.2002, Braşov. Sărbătoarea Mladeniţii - Mucenicii

Sărbătoare religioasă de o mare importanţă pentru comunitatea macedoneană din România, Mladeniţii au fost sărbătoriţi în cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România, aducând încă o dată mai aproape de membrii săi încărcătura spirituală a obiceiurilor şi a tradiţiilor care o acompaniază.

 

28-30.03.2002, Craiova. Analiza participării etniei macedonene la recensământ

Cu ocazia şedinţelor de analiză a situaţiei etniei macedonene la recensământul desfăşurat în perioada 18-27 martie, recensământ la care comunitatea macedoneană a participat pentru prima dată în istoria modernă a României atât în calitate de etnie recenzată, cât şi în calitate de recenzor (prin intermediul membrilor săi), au fost trase concluzii privind procesul de colectare a unor date statistice.

 

13-14.04.2002, Craiova. Alexandru Macedonski - poezia sufletului macedonean

Sub egida „Descoperirea rădăcinilor macedonene", la Craiova se desfăşoară manifestarea cultural-artistică  „Alexandru Macedonski - poezia sufletului macedonean". Locul a fost ales ţinându-se cont de faptul că poetul s-a născut, a crescut şi şi-a petrecut o mare parte a vieţii pe plaiurile oltene. Poet provenind dintr-o familie cu origini macedonene care începând cu anul 1820 a jucat un rol important în istoria Ţării Româneşti, Alexandru Macedonski a jucat la rândul său un rol important în literatura scrisă în limba română, care a fost analizat de literaţii prezenţi la acestă acţiune.

 

19-21.04.2002, Sibiu. Comisia pentru învăţământ din cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale

În perioada 19-21 aprilie 2002 s-a desfăşurat la Sibiu şedinţa Comisiei pentru învăţământ a Consiliului Minorităţilor Naţionale, la care au participat majoritatea comunităţilor etnice din România prin reprezentanţii lor. Această şedinţă a Comisiei pentru învăţământ a fost prima de acest gen la care a participat Asociaţia Macedonenilor din România. La Sibiu a fost făcută o propunere interesantă şi de viitor, privind crearea unui centru de excelenţă pentru copiii cu rezultate şcolare deosebite. S-a preconizat că acest centru ar stimula tineretul în obţinerea de rezultate deosebite în procesul de învăţământ. Finanţarea ar proveni din domeniul privat, centrul devenind astfel o adevărată pepinieră de tineri talentaţi şi bine pregătiţi profesional. Concluzia trasă la întâlnirea de la Sibiu a fost aceea că învăţământul românesc nu trebuie să facă rabat de la calitate.

 

20.04-01.05.2002, Copenhaga. Vizită de lucru a preşedintelui Asociaţia Macedonenilor din România

Constantina Dumitrescu a efectuat o vizită de lucru în Danemarca la invitaţia comunităţii macedonene din acea ţară. Dânsa a avut o serie de întâlniri cu oficialităţi daneze activând în domeniul minorităţilor. La Consulatul Republicii România de la Copenhaga Constantina Dumitrescu a avut o întrevedere şi cu Majestăţile Lor regele Mihai, regina Anna, prinţesa Maria şi prinţul Duda, oameni de cultură români, ziarişti, reprezentanţi ai televiziunilor daneză şi română. Constantina Dumitrescu a vorbit despre modalitatea în care este organizată Asociaţia Macedonenilor din România, despre managementul programelor derulate de aceasta, despre modul în care sunt strânse fondurile în beneficiul organizaţiei şi despre rezultatele avute în scurta perioadă de când a fost înfiinţată şi, de asemenea, a făcut cunoscută publicaţia lunară „Makedoneţot - Macedoneanul" editată în cadrul Editurii Macedoneanul.

 

27-28.04.2002, Constanţa. Traditia Ţvetniţi

Sub egida „Păstrători şi continuatori ai vechilor tradiţii" a avut loc în această perioadă la Constanţa acţiunea Ţvetniţi. Veche tradiţie macedoneană legată de sărbătorile Paştelui ortodox de rit vechi, acest eveniment a prilejuit întâlnirea dintre generaţiile mai tinere şi cele aflate la a doua tinereţe, moment în care au fost făcute cunoscute obiceiurile şi ritualurile legate de acest eveniment.

 

Aprilie 2002, Skopje. Radio Macedonia se recepţionează în România

Începând din această lună Radio Macedonia a putut fi recepţionat şi pe teritoriul României. Instalarea unui emiţător de frecvenţe a fost de o importanţă strategică atât pentru statul macedonean, cât şi pentru etnicii macedoneni din România, pentru faptul că au putut să înceapă să asculte programe radio în limba străbunilor lor.

 

15-26.05.2002, Petroşani. Acţiunea „Tineretul macedonean, punte peste generaţii"

Localitatea Petroşani a fost gazdă primitoare a seriilor de acţiuni desfăşurate de către Asociaţia Macedonenilor din România sub egida „Tineretul macedonean, punte peste generaţii". Având drept iniţiator Organizaţia de tineret şi copii, manifestarea a adunat participanţi veniţi din toate colţurile României. Principalele centre de polarizare a atenţiei s-au arătat a fi „Şcoala de primăvară a tinerilor ziarişti macedoneni", „Cenaclul literar de proză şi poezie - Alexandru Macedonski", expoziţia de pictură a talentatei membre a A.M.R. - Delia Mihai, acţiuni de consolidare a grupului de tineri etnici macedoneni. În calitate de iniţiator al acestei manifestări, Organizaţia de tineret şi copii a dorit să se acorde o foarte mare atenţie activităţilor care să aibă drept rezultat consolidarea legăturilor în grupul de tineri participanţi. Astfel a luat naştere seminarul „Consolidarea legăturilor în cadrul grupurilor de tineri etnici macedoneni".

 

31.05-02.06.2002, Bucureşti. Evenimentul Copilăria, drum presărat cu safire"

Cu ocazia sărbătoririi unui an de la înfiinţarea Organizaţiei de tineret şi copii în cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România, au fost organizate pe grupe de vârstă concursuri de desen pe asfalt, de cunoştiinţe generale şi de recitare.

 

12-14.06.2002, Urzicuţa. Sărbătorirea Înălţării -Spasovden"

La Urzicuţa a fost sărbătorită, pentru prima dată de la înfiinţarea Asociaţiei Macedonenilor din România, Înălţarea - Ziua Naţională a Eroilor. Manifestarea a cuprins, printre altele, şi discursurile conducerii organizaţiei.

 

15-24.06.2002, Constanţa, Mamaia. Organizarea primei tabere de vară

S-a desfaşurat, pentru prima dată de la înfiinţarea Organizaţiei de tineret, tabăra pentru tineret „Vacanţă la mare, vacanţă la soare". Tinerii prezenţi în această tabără au avut vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani.

 

03-05.07.2002, Uricani. Lideri ai minorităţii macedonene

În perioada 3-5 iulie 2002  s-au desfăşurat la Uricani alegeri în vederea numirii unui preşedinte al sucursalei din localitate a Asociaţiei Macedonenilor din România. Noul preşedinte, Costel Palaghiu, a intrat în atribuţiile sale începând cu data de 5 iulie 2002.

 

05-23.07.2002, Munţii Retezat şi Munţii Vâlcan. „Cunoscându-ne strămoşii"

Începând cu data de 5 iulie 2002, s-a desfăşurat o acţiune cu caracter istoric având titlul „Cunoscându-ne strămoşii", acţiune care a strâns laolaltă profesori şi arheologi, alături de preşedintele filialei Uricani, Costel Palaghiu, şi membrii acesteia, precum şi membrii sucursalei Aninoasa. Acţiunea are loc în zona Munţilor Retezat şi Munţilor Vâlcan şi încearcă să parcurgă traseele istorice străbătute de străbunii neamului român şi macedonean care au venit pe acest pământ în căutarea unui trai mai bun.

 

19-20.07.2002. Bucureşti. Lansarea volumului de poezii „Fructul suprem"

La sediul central al Asociaţiei Macedonenilor din România a fost lansat volumul „Fructul suprem", care cuprinde 40 de poezii. Lansarea acestui volum al poetului Sandru Pantia reprezintă o avanpremieră pentru Asociaţie, fiind prima lansare de carte organizată de aceasta.

 

01.08.2002, Bucureşti. Înfiinţarea grupului vocal-instrumental Ilinden 2002

La această dată a fost înfiinţat grupul vocal-instrumental Ilinden 2002, format din trei membri ai comunităţii macedonene, doi din Craiova şi unul din Urzicuţa.

 

02-04.08.2002, Bucureşti. Macedonenii din România au sărbătorit Ilinde-ul

Asociaţia Macedonenilor din România a programat cu această ocazie o serie de manifestări sub egida „ILINDEN - de la 1903 până astăzi", care au început cu depunerea de către un membru al organizaţiei,  în data de 30 iulie, a unei coroane de flori la mormântul lui Goţe Delcev, aflat la Biserica Sfântul Mântuitor din Skopje, şi s-au terminat duminică, 4 august, la biserica cu hramul Sfântul Ilie, unde a fost ţinută o slujbă de pomenire pentru toţi aceia care, începând cu anul 1903, s-au jertfit în valuri succesive pentru ideea unei naţiuni macedonene libere şi suverane.

 

05-24.08.2002, Ohrid (Republica Macedonia). Participarea primului etnic macedonean la „Cursurile de vară de limbă, cultură şi folclor macedonean"

Pentru prima dată de la înfiinţarea organizaţiei reprezentative a etnicilor macedoneni din România, un membru al comunităţii a participat timp de o lună la cursurile organizate de către Universitatea „Sfinţii Chiril şi Metodiu" din Skopje la Ohrid, pe malul lacului cu acelaşi nume.

 

10-11.08.2002, Bucureşti. „Macedonenii şi românii - două popoare"

În cadrul acestui seminar, la care au fost invitaţi şi istorici români, s-a încercat a se da răspunsuri la întrebările: Cine sunt străbunii celor două popoare? Când şi ce anume a determinat naşterea celor două popoare? şi Care sunt elementele comune celor două popoare?

 

15-18.08.2002, Cabana Rusu (Munţii Parâng).Şcoala de vară a tinerilor ziarişti macedoneni"

S-a desfăşurat cea de-a doua întâlnire a tinerilor ziarişti macedoneni, având denumirea „Şcoala de vară a tinerilor ziarişti macedoneni".

 

20.08.2002, Bucureşti. Primul material de prezentare a Asociaţiei Macedonenilor din România

Asociaţia Macedonenilor din România a realizat primul fluturaş de prezentare, ce cuprinde descrierea succintă a organizaţiei, a scopurilor sale, a realizărilor sale şi a planurilor sale de viitor. Fluturaşul a fost distribuit gratuit pentru prima dată cu ocazia Festivalului ProEtnica.

 

22-25.08.2002, Sighişoara. Festivalul ProEtnica

În această perioadă membrii comunităţii macedonene din România şi membrii Asociaţiei Macedonenilor din România au participat pentru prima dată la Festivalul interetnic ProEtnica.

 

25.08.2002, Bucureşti. Publicaţia „Macedoneanul" împlineşte un an

Publicaţia bilingvă „Macedoneanul" a împlinit un an de la prima apariţie.

 

06-09.09.2002, Bucureşti. „Macedonia şi etnia macedoneană din România"

Comunitatea macedoneană din România a aniversat 11 ani de la îndeplinirea dezideratului de independenţă a poporului macedonean, ziua de 8 septembrie 1991 - Ziua Naţională a Republicii Macedonia. Celebrarea evenimentului s-a făcut sub forma unei serii de manifestări reunite sub titlul „Macedonia şi etnia macedoneană din România".

 

14-15.09.2002, Bucureşti. Prima şedinţă de analiză a activităţii Asociaţiei Macedonenilor din România

A fost organizată prima şedinţă de analiză a rezultatelor obţinute de Asociaţia Macedonenilor din România în prima jumătate a anului 2002.

 

21-22.09.2002, Craiova. Expoziţie de costume populare macedonene

În zilele de 21 şi 22 septembrie a avut loc la sediul din Craiova al A.M.S.R. o expoziţie de costume macedonene din diferite zone. Pe lângă exponate, vizitatorii au mai putut primi şi informaţii despre modul în care au fost confecţionate aceste costume, despre tipul de croi, de material, de cusături, de finisaj, precum şi despre ocazia cu care fiecare dintre ele este purtat.

 

27-29.09.2002, Bucureşti. Expoziţie fotografică

Desfăşurata la sediul central din Bucureşti al Asociaţiei Macedonenilor din România, expoziţia de fotografie cu titlul „De pe malurile Dâmboviţei, pe malurile Ohridului" aparţine unuia dintre membrii filialei Bucureşti.

 

04-06.10.2002, Mangalia. Importanţa şedintei Comisiei pentru învăţământ a C.M.N. pentru elaborarea manualelor în limba maternă

S-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru învăţământ a C.M.N. Pentru minoritatea macedoneană, caracterul practic al lucrărilor acestei Comisii a reprezentat o experienţă valoroasă, care a conturat primele linii ale problematicii ce trebuie rezolvată odată ce o etnie are învăţământ în propria limbă. Învăţând din experienţa îndelungată a altora, în cadrul minorităţii macedonene s-a cristalizat ideea dezvoltării manualelor în propria limbă.

 

04-06.10.2002, Bucureşti. „Praznik na site makedonski svetiteli - Sărbătoarea tuturor sfinţilor macedoneni"

Praznik na site makedonski svetiteli este una dintre sărbătorile de suflet ale minorităţii macedonene, care aduce aminte tuturor de valorile conştiinţei etnice. Este o sărbătoare care subliniază elementele de diversitate şi similitudinile credinţei ortodoxe române cu cea a etnicilor macedoneni stabiliţi în România.

 

11-13.10.2002, Câmpul lui Neag. Sărbătoarea mărului

Tradiţionala sărbătoare a mărului,  Iabolko, aflată la prima ediţie anul acesta, s-a desfăşurat în satul Câmpul lui Neag, situat la poalele munţilor Retezat.

 

18-20.10.2002, Bucureşti. Campionat de şah pentru tineri

La sugestia Lianei Dumitrescu, preşedinta Organizaţiei de tineret a Asociaţiei Macedonenilor din România, a avut loc la sediul din Bucureşti al organizaţiei un campionat de şah pentru tinerii aparţinând etniei macedonene din România.

 

20.10.2002, Bucureşti. Liana Dumitrescu devine vicepreşedinta Asociaţiei Macedonenilor din România

În cadrul Adunării Generale extraordinare a Asociaţiei Macedonenilor din România desfăşurată la data de 20 octombrie 2002, cu majoritate de voturi, Liana Dumitrescu a devenit vicepreşedinta organizaţiei.

 

21.10.2002, Craiova. „O călătorie spre o lume a binelui"

Luni, 21 octombrie 2002, în foaierul Teatrului Naţional din Craiova s-a desfăşurat acţiunea „O călătorie spre o lume a binelui", realizată de organizaţia Master Forum şi aflată sub patronatul Consiliului Copiilor Dolj şi a Primăriei Craiova. La acţiune a participat şi Asociaţia Macedonenilor din România cu un stand propriu.

 

25.10-25.11.2002, Bucureşti. Expoziţie de icoane pe sticlă

Amatorii de icoane pe sticlă au putut viziona la sediul din Bucureşti al Asociaţiei Macedonenilor din România o expoziţie de icoane pe sticlă, autor Mihaela Diaconu

 

01-03.11.2002, Craiova. Alegeri pentru preşedinţia sucursalei Dolj a Asociaţiei Macedonenilor din România

A avut loc la Craiova acţiunea de alegere a preşedintelui sucursalei Dolj a organizaţiei. Noul preşedinte, Cristian Răileanu, a fost ales cu majoritate de voturi.

 

07-08.11.2002, Skopje. Vizita oficială a preşedintelui Ion Iliescu în Republica Macedonia

Cu ocazia primei sale vizite oficiale în Macedonia, în cadrul discuţiilor cu omologul său din Macedonia, Boris Trajkovski, preşedintele Ion Iliescu a rostit următoarele: „Relaţiile dintre Macedonia şi România pot să fie un exemplu în Balcani şi există toate posibilităţile ca acestea să se îmbunătăţească şi mai mult, în special pe plan economic". Cu această ocazie, reprezentanţii Macedoniei şi României au semnat o înţelegere-memorandum înaintea semnării unui acord privind comerţul liber între cele două ţări, ultimul pe care Macedonia l-a semnat cu ţările din regiune. Cele două ţări au mai semnat şi convenţii consulare în vederea ratificării acordului pentru prietenie şi colaborare. Cu această ocazie, şeful statului român, Ion Iliescu, s-a întâlnit cu preşedintele Adunării Legislative a Republicii Macedonia, Nicola Popovski. Tot în această perioadă s-a desăşurat la Skopje şi Forumul Economic al oamenilor de afaceri români şi macedoneni, la care au luat cuvântul şi preşedinţii Macedoniei şi României, Boris Trajkovski şi Ion Iliescu.

 

08-10.11.2002, Lupeni. Alegerea preşedintelui sucursalei locale

A avut loc acţiunea de alegere a preşedintelui sucursalei locale în persoana domnului Vicenţiu Pinko.

 

15-17.11.2002, Craiova. Seminarul „Tradiţii transmise din străbuni"

A avut loc sub egida „Tradiţii transmise din străbuni" un seminar pe tema tradiţiilor de iarnă ale etniei macedonene.

 

24.11.2002, Bucureşti. Adunarea extraordinară a conducerii Asociaţiei Macedonenilor din România

A fost convocată adunarea extraordinară a conducerii Asociaţiei Macedonenilor Slavi din România, cu ocazia invitării României să adere la Alianţa Nord-Atlantică. Momentul a prilejuit discutarea modalităţii prin care etnia macedoneană de pe teritoriul României a contribuit în mod activ la realizarea acestui deziderat.

 

02-05.12.2002, Cheile Buţii. „Care este viitorul culturii macedonene ca cultură aparţinând unei minorităţi?"

La cabana de la Cheile Buţii, Asociaţia Macedonenilor din România a desfăşurat o serie de manifestări dedicate culturii macedonene pe teritoriul României de astăzi. Cu această ocazie tinerii ziarişti aparţinând etniei au avut o ultimă întâlnire în acest an, întâlnire care s-a sfârşit cu o analiză critică a activităţii desfăşurate în 2002. Seria de manifestări a continuat cu o masă rotundă cu tema: „Care este viitorul culturii macedonene ca cultură aparţinând unei minorităţi?"

 

13-15.12.2002, Craiova. Masă rotundă „Asociaţia Macedonenilor din România şi Ziua Minorităţilor Naţionale"

Asociaţia Macedonenilor din România a luat decizia realizării unei mese rotunde cu subiectul: „Asociaţia Macedonenilor din România şi Ziua Minorităţilor Naţionale", reunind specialişti, invitaţi şi membri ai organizaţiei care au discutat despre poziţia pe care o ocupă etnia macedoneană în sânul marii familii a minorităţilor naţionale din România şi despre rolul pe care A.M.R. îl joacă în ocuparea acestei poziţii.

 

17-18.12.2002, Craiova. Ziua Minorităţilor Naţionale din România

Având ca organizatori Forumul Interetnic Dolj, Prefectura Judeţului Dolj, Consiliul Judeţean Dolj, Primăria Craiova, Direcţia Judeţeană Dolj pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu", în capitala de fapt şi de suflet a Olteniei, Craiova, s-au desfăşurat o  serie de manifestări dedicate Zilei Minorităţilor Naţionale din România. La aceste manifestări a participat şi minoritatea macedoneană prin delegaţiile Asociaţiei Macedonenilor din România din filialele Băileşti, Urzicuţa şi Craiova.

 

23-24.12.2002, Băileşti. Tradiţii de iarnă păstrate în Câmpia Băileştilor

Pentru două zile, 23 şi 24 decembrie 2002, localitatea Băileşti a fost gazdă primitoare pentru membrii Asociaţiei Macedonenilor din România sosiţi din întreaga ţară, pentru a participa la o demonstraţie pe viu a modului în care au fost păstrate tradiţiile macedonene legate de sărbătoarea Crăciunului în Câmpia Băileştilor.