Minoritatea macedoneană 2009

 

01.02.2009, Bucureşti. Analiza activităţii Organizaţiei de tineret

Organizaţia de tineret din cadrul A.M.R. s-a întâlnit la Bucureşti pentru a analiza activitatea depusă în anul anterior şi pentru a discuta acţiunile ce se vor desfăşura în perioada 2009 - 2010. Concluziile desprinse cu ocazia acestei analize au vizat în special necesitatea unei mai mari implicări a tinerilor în rezolvarea problemelor organizaţiei şi ale comunităţii, precum şi dezvoltarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor de etnie macedoneană.

 

11.02.2009, Bucureşti. Acţiune de coeziune

La sediul din Bucureşti al A.M.R. s-a desfăşurat acţiunea „Împreună macedoneni de pretutindeni", având drept scop mărirea coeziunii intraetnice şi interetnice.

 

13-24.03.2009, Craiova. „Cât mai multe zone verzi"

Filiala din Craiova a A.M.R. a continuat manifestările dedicate ridicării nivelului de conştientizare şi soluţionare a problemelor de ecologie urbană atât în sânul comunităţii macedonene locale, cât şi la nivelul populaţiei întregii localităţi. Astfel, au fost curăţate, plantate, amenajate şi date în folosinţă noi suprafeţe verzi. Acţiunile s-au desfăşurat sub egida manifestării „Cât mai multe zone verzi", pe care etnicii macedoneni doresc să o desfăşoare pe durata întregului an 2009.

 

17-24.03.2009, Craiova. „Unitate interetnică - voluntariat"

La sediul din Craiova al A.M.R. s-a desfăşurat acţiunea „Unitate interetnică - voluntariat". Scopul acestei acţiuni a fost dezvoltarea unui înalt grad de conştiinţă civică şi socială în rândul tinerilor de etnie macedoneană.

 

03.04.2009, Piteşti. „A opta minune a lumii"

La Biblioteca oraşului Piteşti s-a desfăşurat lansarea cărţii „A opta minune a lumii" a autorului Iordan Plevneş, cunoscut scriitor şi dramaturg, fost ambasador al Republicii Macedonia la Paris. O delegaţie a A.M.R. condusă de deputata Liana Dumitrescu a participat la evenimentele culturale generate de lansarea acestei cărţi.

 

30-31.05.2009, Craiova. Salonul Regional de Turism

A.M.R. a participat cu un stand la cea de-a doua ediţie a Salonului Regional de Turism „Oltenia Travel & Business", eveniment organizat de Asociaţia de Turism din Oltenia şi de Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia, cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova.

 

10-20.06.2009, Washington. Prima Conferinţă a organizaţiei Diaspora Macedoneană Unită

În Statele Unite ale Americii s-a derulat un eveniment important pentrucomunitatea macedoneană din întreaga lume, cu ocazia desfăşurării primei Conferinţe Mondiale a Diasporei Macedonene Unite. Evenimentul a strâns laolaltă macedoneni de pe toate continentele, care s-au adunat pentru a împărtăşi lumii spiritul macedonean, precum şi istoria, limba, cultura şi tradiţiile care îi definesc şi unesc. Delegaţia A.M.R. a avut o serie de întâlniri cu celelalte delegaţii, precum şi cu membri marcanţi ai comunităţii macedonene din SUA şi Canada. Delegaţia a fost condusă de deputata Liana Dumitrescu.

 

12-14.06.2009, Bucureşti. Expoziţie de desene şi picturi

La Bucureşti, la sediul central al A.M.R., s-a organizat o expoziţie cu cele mai bune desene şi picturi ale copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani aparţinând comunităţii macedonene din România.

 

29.06-01.07.2009, Bucureşti. Întâlniri la nivel înalt

Cu ocazia vizitei oficiale realizate de către Comisia de Politică Externă din cadrul Parlamentului Republicii Macedonia (C.P.E.P.R.M.) în România au avut loc şi o serie de întâlniri între aceasta şi conducerea centrală a A.M.R. Delegaţia oficială a C.P.E.P.R.M. a fost compusă din: Vlado Bucikovski - deputat şi şeful Comisiei, Pavle Traianov - deputat şi membru al Comisiei, şi Lilia Târpovska - consilier al Comisiei şi secretar al delegaţiei. Din delagaţie a mai făcut parte şi E. S. Liupcio Arsovski, ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti.

 

18.07.2009, Urzicuţa. Lansarea monografiei localităţii

În sala Căminului Cultural din comuna Urzicuţa, localitate remarcată prin cea mai puternică filială a A.M.R., a fost lansată monografia localităţii. Cartea a fost scrisă de către  profesor Gheorghe M. Ioncea şi profesor Mihaela Ermina Mare şi cuprinde informaţii extinse despre comunitatea macedoneană prezentă în această localitate.

 

06-09.08.2009, Sinaia. Târgul de Carte, Publicaţii şi Muzică"

A.M.R. a participat cu un stand al Editurii Macedoneanul la Târgul de Carte, Publicaţii şi Muzică desfăşurat la Sinaia, la Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Cazinoului. Evenimentul a fost organizat de Amplus Internaţional şi D.R.I.

 

08.08.2009, Skopje (Republica Macedonia). A 19-a Adunare Generală a Congresului Mondial Macedonean

Se desfăşoară lucrările celei de-a 19-a Adunări Generale a Congresului Mondial Macedonean. Evenimentul a adunat laolaltă etnicii macedoneni din întreaga lume pe tărâmul strămoşilor lor şi s-a dorit a fi o punte de legătură pentru toţi macedonenii din lume, oriunde ar trăi ei. Anul acesta principala temă de discuţie pe agendă a fost redactarea unei declaraţii care să apere numele constituţional al Republicii Macedonia. A.M.R. a participat şi ea la lucrările acestui congres.

 

10-27.08.2009, Ohrid. Şcoala de vară de limbă şi cultură macedoneană

A.M.R. a avut un reprezentant la şcoala de vară de limbă şi cultură macedoneană, şcoală organizată la Ohrid de către Universitatea „Kiril şi Metodiu" din Skopje.

 

08.09.2009, Bucureşti. Ziua Naţională a Republicii Macedonia

A.M.R. a celebrat împlinirea a 18 ani de la dobândirea independenţei de către Republica Macedonia.

 

11-12.08.2009, Craiova. Sărbătoarrea Ilinden

La sediul A.M.R. s-au celebrat 100 de ani de la revoluţia de la Ilinden.

 

14-19.08.2009, Ohrid. Tabăra de limbă, cultură şi dansuri macedonene

A.M.R. a organizat pe malul lacului Ohrid deja tradiţionala tabără de limbă, cultură şi dansuri macedonene.

 

18.09.2009, Bucureşti. „Diversitatea etnică în cultura română"

La Bucureşti, la sediul central al A.M.R., s-a desfăşurat masa rotundă cu tema „Diversitatea etnică în cultura română". Manifestarea a avut drept scop identificarea şi urmărirea influenţelor şi interferenţelor pe care culturile grupurilor etnice din România le-au avut asupra culturii populaţiei majoritare.

 

29-30.09.2009, Craiova. Zilele Culturii Macedonene

În cadrul Zilelor Culturii Macedonene, filiala din Craiova a A.M.R. a găzduit proiecţii de filme artistice şi documentare macedonene. S-au urmărit identificarea noilor curente în cinematografia macedoneană şi prezentarea acestora publicului român cinefil.

 

18.10.2009, Băileşti. Festivalul Zaibărului

Dând curs invitaţiei Primăriei Băileşti, A.M.R. a participat la Festivalul Zaibărului cu un stand plin de produse culinare. Nu a lipsit nici expoziţia cu publicaţii şi cărţi ale A.M.R., cărţi de tradiţii, de poezie, proză şi CD-uri cu muzica interpretată de etnici macedoneni. Standul de prezentare al A.M.R. a luat cu această ocazie diploma pentru cel mai reuşit stand.

 

23-25.10.2009, Bucureşti. Târgul de Sfântul Dumitru

Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să participe la Târgul de Sfântul Dumitru organizat de către Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. La acest eveniment organizaţia a participat cu un stand în care au fost expuse publicaţiile Editurii Macedoneanul, frumoşii şi viu coloraţii ciorapi macedoneni, opincile macedonene şi nelipsitele produse culinare specifice etniei. La eveniment a fost prezent şi ansamblul artistic Sonţe, care a prezentat un program cuprinzând nouă dansuri caracteristice.

 

30.10-01.11.2009, Bucureşti. „Folclorul macedonean"

La sediul din Bucureşti al A.M.R. s-a desfăşurat în cadrul manifestării „Folclorul macedonean" premierea celor care în anul 2009 şi-au adus aportul în păstrarea, răspândirea şi conservarea folclorului etniei.

 

12.11.2009, Ploieşti. Consulatul Onorific al Republicii Macedonia

La această dată s-a deschis oficial Consulatul Onorific al Republicii Macedonia la Ploieşti.

 

13.11.2009, Bucureşti. Întâlnire informală la nivel înalt

S-a desfăşurat o întâlnire informală a unei delegaţii A.M.R. cu ministrul de externe al Republicii Macedonia, Antonio Miloşoski. Cu această ocazie au fost aduse în discuţie drepturile de care se bucură minorităţile naţionale pe teritoriul Românie, legislaţia şi organismele administrative care se ocupă cu problematica comunităţilor etnice în România.

 

25.11.2009, Bucureşti. Publicaţia „Macedoneanul" numără 100 de ediţii

Publicaţia „Macedoneanul" a ajuns la cea de-a 100-a ediţie a sa.

 

Decembrie 2009, Bucureşti. Christmas Bazar

A.M.R. a participat la Christmas Bazar organizat de către International Women Association, ocazie cu care ansamblul Sonţe - Soarele a prezentat un program care a cuprins 5 dansuri tradiţionale macedonene.