Minoritatea macedoneană 2007

 

04-11.01.2007, Moneasa. Tabăra de cultură macedoneană

S-a desfăşurat cea de-a treia ediţie a taberei de cultură macedoneană, eveniment patronat de conducerea A.M.R.

 

12-15.01.2007, Urzicuţa. Masă rotundă

La Urzicuţa a avut loc masa rotundă cu tema „Şcoala în limba macedoneană - utopie sau realitate?", consacrată debutului predării limbii macedonene ca limbă maternă în şcolile româneşti.

 

25-27.01.2007, Băileşti. Comunitatea macedonenilor din Băileşti

S-a desfăşurat acţiunea „Macedonenii din Băileşti - prezenţă continuă de mai bine de 150 de ani".

 

31.01.2007, Bucureşti. O echipă TVR filmează tradiţiile culinare macedonene

Este o dată de referinţă pentru tradiţiile culinare macedonene păstrate şi transmise pe teritoriul României de astăzi, şi o echipă a televiziunii naţionale a venit la sediul central din Bucureşti al A.M.R. pentru a realiza o emisiune despre cuina macedoneană.

 

16-18.02.2007, Bucureşti. Seminar despre minorităţi

La sediul din Bucureşti al A.M.R. s-a desfăşurat seminarul „Perspective europene prin prisma calităţii de minoritar".

 

23-25.02.2007, Bucureşti. Masă rotundă

La Bucureşti s-a desfăşurat masa rotundă „Tinerii macedoneni - prezent, trecut, viitor".

 

02-04.03.2007, Bran. Organizaţia de femei din cadrul A.M.R

Sub egida „Femeia macedoneană - nucleul comunităţii", A.M.R. a sărbătorit la Bran şase ani de la înfiinţarea Organizaţiei de femei din cadrul A.M.R.

 

25.03.2007, Bucureşti. Presă A.M.R.

Publicaţiile locale trimestriale „Macedoneanul de Urzicuţa", „Macedoneanul de Craiova" şi „Macedoneanul de Băileşti" au sărbătorit apariţia primului număr.

 

13-15.04.2007, Timişoara. Inaugurarea noului sediu

La Timişoara s-a celebrat inaugurarea noului sediu al A.M.R. din această localitate şi din zona Banatului. La eveniment au fost prezenţi membri din toate celelalte sucursale şi conducerea centrală a organizaţiei. Cu această ocazie au fost organizate şi o serie de spectacole la sala „Lira" din localitate.

 

19.04.2007, Bitola (Republica Macedonia). Inaugurarea Consulatului Onorific al României

În oraşul Bitola din sud-vestul Macedoniei a fost inaugurat Consulatul Onorific al României.

 

04-06.05.2007, Uzicuţa. Culegere de folclor

La Urzicuţa, Asociaţia Macedonenilor din România a organizat o acţiune dedicată colectării de folclor macedonean de pe teren. Manifestarea a fost dedicată în special culegerii, păstrării şi transmiterii elemementelor de folclor folosite în practicile casnice de terapie homeopată, precum şi în riturile casnice cu caracter magic.

 

07-10.05.2007, Timişoara, Craiova, Urzicuţa, Băileşti şi Bucureşti. Manifestări dedicate Zilei Europei

La sediile din ţară ale A.M.R. s-au desfăşurat manifestări dedicate Zilei Europei. De asemenea a fost organizat seminarul cu tema „Europa şi etnicii macedoneni - perspective ale societăţii multietnice".

 

18-21.05.2007. Bucureşti. Înregistrarea în studio a unor cântece pentru copii

A început înregistrarea unor cântece pentru copii în vederea realizării primului CD audio dedicat copiilor macedoneni.

 

22-24.06.2007, Craiova şi Bucureşti. Seminar despre minoritatea macedoneană

Filialele din Craiova şi Bucureşti ale Asociaţiei Macedonenilor din România au fost gazdele seminarului cu tema „Ce înseamnă să fii etnic macedonean în Uniunea Europeană". Tema amplă a seminarului a adus laolaltă la masa discuţiilor de la simpli membri ai etniei macedonene până la reprezentanţi ai organismelor statului şi ai socieţăţii civile.

 

02-11.07.2007, Albeşti de Muscel. Tabăra interetnică de cultură şi civilizaţie

S-a desfăşurat tabăra interetnică de cultură şi civilizaţie, organizată de RO.AS.IT în colaborare cu Asociaţia Macedonenilor din România.

 

06-08.07.2007, Urzicuţa şi Bucureşti. „Tinerii macedoneni împotriva discriminării"

A.M.R. a organizat la Urzicuţa şi la Bucureşti acţiunea „Tinerii macedoneni împotriva discriminării".

 

13-15.07.2007, Urzicuţa şi Bucureşti. „Vechi ctitori macedoneni de biserici"

A.M.R. a organizat seminarul cu tema „Vechi ctitori macedoneni de biserici". Cu această ocazie au fost prezentate o serie de fotografii cu biserici ctitorite de către meşteri macedoneni pe întreg teritoriul României.

 

20-22.07.2007, Bucureşti. Expoziţie de fotografii

La sediul din Bucureşti al A.M.R. s-a desfăşurat expoziţia de fotografii „Activitatea A.M.R. răsfrântă în imagini - 7 ani de la înfiinţare".

 

10-12.08.2007, Aluniş. Eveniment multietnic şi pluricultural

Asociaţia Macedeonenilor din România a fost invitată să participe la un eveniment multietnic şi pluricultural desfăşurat la Aluniş sub auspiciile Societăţii Creştinilor Nouapostolici din România. La acest eveniment emisarii culturii etnicilor macedoneni din România au interpretat melodii din folclorul vechi (având peste 120 de ani), dar şi melodii din folclorul nou al comunităţii macedonene.

 

02-09.09.2007, Doiran (Republica Macedonia). „Rădăcini 2007"

A.M.R. a participat cu echipa sa de fotbal la Cupa Diasporei Macedonene. Evenimentul, denumit „Rădăcini 2007", a fost organizat de către guvernul macedonean.

 

02-10.09.2007, Grecia şi Macedonia. „Pe urmele lui Alexandru Macedon"

Tabăra de cultură şi civilizaţie macedoneană „Pe urmele lui Alexandru Macedon" s-a desfăşurat în Macedonia Egeană şi în Macedonia.

 

05.10.2007, Urzicuţa. Cursuri de limbă macedoneană

A avut loc la Urzicuţa, în judeţul Dolj, deschiderea oficială a cursurilor de limbă macedoneană în cadrul învăţământului de stat, cursuri care au debutat în premieră naţională şi care sunt rodul strădaniilor Constantinei Dumitrescu şi ale Lianei Dumitrescu, reprezentanta A.M.R. în Camera Deputaţilor. În urma cererilor făcute de către părinţi şi a ajutorului acordat de conducerea Asociaţiei Macedonenilor din România, 30 de copii cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani au început să studieze de trei ori pe săptămână limba macedoneană. La deschidere au participat deputatul etniei macedonene în Parlamentul României, Liana Dumitrescu, reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cultelor, secretar de stat Gabriella Pásztor, preşedintele Asociaţiei Macedonenilor din România, Constantina Dumitrescu, ambasadorul interimar al Ambasadei Republicii Macedonia la Bucureşti, Aneta Miovska, reprezentanţi ai S.G.G., ai Prefecturii judeţului Dolj, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai partidelor politice, conducerea locală şi judeţeană a A.M.R., reprezentanţi ai celorlalte etnii prezente în judeţul Dolj.

 

09-11.10.2007, Bucureşti. Masă rotundă

S-a desfăşurat masa rotundă cu tema „Învăţământul în limba macedoneană - planuri de viitor şi expectative", eveniment care a dorit să aducă în atenţia şi în conştiinţa comunităţii macedonene din România problematica şi obligaţiile asociate învăţământului de stat în limba maternă.

 

22-26.10.2007, Skopje. Adunarea Parlamentară a Francofoniei

Secţiunea Adunării Parlamentare a Francofoniei, A.P.F. a Macedoniei, a găzduit cea de-a XX-a Adunare Regională Europeană a A.P.F. la Skopje. Delegaţia Parlamentului României la A.P.F. a fost condusă de deputata Liana Dumitrescu, vicepreşedinta A.M.R.

 

02-04.11.2007, Bucureşti. Masă rotundă

A.M.R. a organizat masa rotundă cu tema „Situaţia comunităţilor macedonene din România - perspective balcanice, perspective europene". La discuţii au participat lideri ai comunităţilor locale macedonene, istorici şi sociologi.

 

09-11.11.2007, Bucureşti. Seminar

La Bucureşti s-a desfăşurat seminarul „Relaţiile istorice dintre Macedonia şi România văzute prin prisma minorităţii macedonene".

 

22.11.2007, Craiova. „Spiritualitate etnică în Oltenia"

Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să participe la manifestarea „Spiritualitate etnică în Oltenia", organizată de Centrul Regional de Formare pentru Administraţia Publică Locală Craiova. Asociaţia a fost prezentă cu un stand propriu care a adus la cunoştinţa publicului craiovean tradiţii culinare, portul popular şi elemente ale culturii şi continuităţii etniei macedonene pe acest teritoriu. De asemenea au fost prezente la standul asociaţiei şi cele mai noi publicaţii pe care Editura Macedoneanul le-a pus la dispoziţia publicului cititor în ultimele luni.

 

23.11.2007, Craiova. Anul Egalităţii de Şanse în Europa

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a iniţiat un eveniment menit să celebreze încheierea anului 2007, Anul Egalităţii de Şanse în Europa. La eveniment - o gală a minorităţilor naţionale - a participat şi A.M.R.