Minoritatea macedoneană 2003

 

07.01.2003, Băileşti şi Bucureşti. Crăciunul pe stil vechi

A fost sărbătorit de către membrii comunităţii macedonene din localitate şi de către membrii Asociaţiei Macedonenilor din România Crăciunul pe stil vechi. Una dintre atracţiile acţiunii a constituit-o şi ceremonia „Vrăjitului" sau aflarea jumătăţii sortite.

 

24-26.01.2003, Sighişoara. Analiza activităţii A.M.R. pe anul 2002

Sighişoara a fost locul de întâlnire al reprezentanţilor etniei macedonene la şedinţa de analiză a activităţii din anul anterior. Cu această ocazie au fost aduse în discuţie gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul trecut, respectiv eficienţa utilizării mijloacelor de care dispune organizaţia.

 

28.01.2003, Bucureşti. Întâlnirea Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale cu preşedintele României

La Palatul Cotroceni a avut loc deja bine-cunoscuta întâlnire a preşedintelui României,  Ion Iliescu, cu reprezentanţi ai Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. Din partea Asociaţiei Macedonenilor din România a participat Liana Dumitrescu.

 

30-31.01.2003, Deva. „Elemente arhitectonice macedonene pe teritoriul României"

Membrii comunităţii macedonene din zonă şi nu numai au putut participa la lucrările mesei rotunde cu tema „Elemente arhitectonice macedonene pe teritoriul României".

 

07-09.02.2003, Aninoasa. „Chiril şi Metodiu"

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat acţiunea dedicată celor doi părinţi ai scrierii cu caractere chirilice (slave, slavone), fraţii întru sânge şi credinţă Chiril şi Metodiu.

 

14-16.02.2003, Saturn. Seminarul „Dame Gruev"

La iniţiativa Asociaţiei Macedonenilor din România, a avut loc la Saturn seminarul pe teme istorice dedicat personalităţii lui Dame Gruev, figură importantă a luptei pentru eliberare naţională a poporului macedonean şi în mod vădit unul dintre apostolii Revoluţiei de la Ilinden.

 

21-23.02.2003, Sighişoara. „Influenţa mişcării paşoptiste asupra mişcării revoluţionare macedonene"

În această perioadă a avut loc la Sighişoara prima întâlnire dintr-o serie de patru, organizată de către Asociaţia Macedonenilor din România şi dedicată trecerii în revistă de către etnicii macedoneni din România a fenomenului de eliberare naţională în contextul şi conjuncturile Europei de Răsărit în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, precum şi a influenţei pe care mişcareа paşoptistă a avut-o asupra acestor mişcări naţionale, în special pe teritoriul actual al Republicii Macedonia.

 

28.02-02.03.2003, Saturn. „Tradiţii macedonene de primăvară"

Seria de manifestări dedicate primăverii şi venirii acesteia, realizate de către Asociaţia Macedonenilor din România, a adunat reprezentanţii minorităţii macedonene din România, care pentru trei zile s-au dedicat în întregime trecerii în revistă a sărbătorilor bisericeşti sau laice, a tradiţiilor şi a obiceiurilor care au un numitor comun, şi anume faptul că ţin de ritualistica trecerii de la anotimpul de iarna la cel primăvăratic.

 

06-08.03.2003, Toate sucursalele A.M.R. Organizaţia de femei împlineşte 2 ani de la înfiinţare - Ziua Femeii

Asociaţia Macedonenilor din România a sărbătorit toate femeile care prin munca, devotamentul şi timpul dedicat acestei organizaţii au făcut ca aceasta să se dezvolte în timp, să crească şi să devină ceea ce este astăzi.

 

10-11.03.2003, Bucureşti. Conferinţa Internaţională „Politică şi mass-media în democraţiile postcomuniste"

A avut loc conferinţa internaţională cu tema „Politică şi mass-media în democraţiile postcomuniste", la care a participat şi o delegaţie din Macedonia. Delegaţia macedoneană a făcut o vizită şi la sediul Asociaţiei Macedonenilor din România.

 

14-16.03.2003, Bucureşti. „Aide site zaedno da igrame! - Hai cu toţii să jucăm!"

În această perioadă a avut loc la Bucureşti acţiunea „Aide site zaedno da igrame! - Hai cu toţii să jucăm!", realizată la propunerea vicepreşedintei Asociaţiei Macedonenilor din România, Liana Dumitrescu, şi care a avut ca scop trecerea în revistă a moştenirii folclorice a etniei macedonene de pe teritoriul României şi a modului şi a condiţiilor în care aceasta s-a păstrat.

 

21-23.03.2003, Bucureşti. „Za sekoi makedoneţ po edno ţveche - Pentru fiecare macedonean o floare"

Prin acţiunea „Za sekoi makedoneţ po edno ţveche - Pentru fiecare macedonean o floare" s-a dorit urmărirea directivelor Consiliului Europei care a decretat ziua de 21 martie Ziua Echinocţiului de Primăvară. Cu această ocazie toţi cei prezenţi la manifestare au plantat flori.

 

30.03.2003, Craiova. „Multiculturalitatea etnică în Oltenia de ieri şi de azi"

Sub genericul „Multiculturalitatea etnică în Oltenia de ieri şi de azi" a avut loc o întâlnire a mai multor formaţii cultural-artistice şi de folclor aparţinând etniilor care trăiesc pe teritoriul României. Etnia macedoneană a fost reprezentată de Asociaţia Macedonenilor din România, care a participat la spectacol cu ansamblul folcloric „Мachedoneţot - Macedoneanul" şi cu o parte a formaţiei cultural-artistice „Мali Маkedoneţot - Micul Macedonean", ai cărei membri nu depăşesc vârsta de 11 ani, amândouă aparţinând filialei din Urzicuţa a A.M.R.

 

04-06.04.2003, Bucureşti. „Tradiţii meşteşugăreşti macedonene"

Asociaţia Macedonenilor din România a realizat la Bucureşti un seminar având ca temă influenţele şi confluenţele în cadrul comunităţii macedonene ale vechiului meşteşug al cioplitului în lemn.

 

11-13.04.2003, Craiova. „Lecţia de încondeiat"

La iniţiativa filialei judeţene Dolj a Asociaţiei Macedonenilor din România au avut loc o serie de prelegeri şi aplicaţii practice privind vopsitul şi încondeiatul ouălor destinate sărbătoririi Sfintelor Paşti. Partea practică a avut drept scop transmiterea unor vechi reţete macedonene, ecologice şi naturale, pentru vopsitul şi încondeiatul ouălor pascale.

 

19-20.04.2003, Bucureşti. ARTFEST

La iniţiativa perenă a Primăriei Sectorului 2 şi a Centrului Cultural „Mihai Eminescu", a fost organizat festivalul ARTFEST. Răspunzând pozitiv invitaţiei organizatorilor, Asociaţia Macedonenilor din România şi-a înscris reprezentanţii la trei dintre secţiunile festivalului: artă dramatică; artă plastică şi design-arhitectură; recital muzică clasică şi contemporană.

 

15-19.04.2003, Iaşi. „Integrare europeană şi interculturalitate"

S-a desfăşurat programul „Integrare europeană şi interculturalitate", realizat la iniţiativa Comunităţii Italiene din România, cu finanţare din partea Ministerului Informaţiilor Publice şi a Ministerului Tineretului şi Sporturilor, program la care a participat şi Asociaţia Macedonenilor din România cu o delegaţie.

 

26-28.04.2003, Bucureşti. Veligden - Paştele

S-au desfăsurat o serie de manifestări dedicate sărbătorilor pascale. Cele trei zile au fost dedicate vopsirii ouălor, trecerii în revistă a obiceiurilor specifice acestei sărbători, precum şi participării la slujba religioasă.

 

04.05.2003, Skopje. Goţe Delcev

La iniţiativa Asociaţiei Macedonenilor din România a fost depusă o coroană de flori la mormântul din Skopje (Mânăstirea Sveti Spas) a marelui revoluţionar Goţe Delcev pentru a comemora 100 de ani de la moartea sa.

 

04-10.05.2003. Timişoara. Masă rotundă „Dezvoltarea sistemelor modulare de învăţământ în şcolile profesionale şi a reconversiei şomerilor"

Delegaţia Asociaţiei Macedonenilor din România a folosit prilejul pentru a se întâlni cu delegaţia venită de la Ministerul Învăţământului din Republica Macedonia.

 

16-18.05.2003, Bucureşti. Republica de la Kruşevo

Seria de manifestări dedicate împlinirii a 100 de ani de la revolta armată de la Ilinden, marea mişcare a poporului macedonean de eliberare naţională şi socială de sub jugul otoman, a continuat cu o acţiune desfăşurată la Bucureşti de către Asociaţia Macedonenilor din România. Această acţiune a fost dedicată Republicii de la Kruşevo, republică a cărei viaţă a fost de scurtă durată, dar de mare însemnătate în cadrul luptei de eliberare naţională.

 

23-25.05. 2003, Craiova. „Migrarea popoarelor slave în sud-vestul Europei"

S-a desfăsşurat seminarul cu tema „Migrarea popoarelor slave în sud-vestul Europei", referitoare la formarea poporului macedonean şi la formarea poporului român.

 

07-08.06.2003, Oltenia. Acţiune socială

La iniţiativa conducerii Asociaţiei Macedonenilor din România şi a sucursalei Craiova a acestei organizaţii, a avut loc un proces de recenzare a etnicilor macedoneni din zona Olteniei care au o situaţie materială dificilă cauzată de  dizabilităţi fizice.

 

13-15.06.2003, Bucureşti. Organizarea unui concurs de interpretare

În vederea participării la Festivalul ProEtnica 2003 Sighişoara, festival dedicat minorităţilor naţionale de pe teritoriul României, Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Bucureşti un concurs de interpretare de melodii în limba macedoneană.

 

20-22.06.2003, Brăila. Constituirea filialei judeţene Evenimentul constituirii filialei judeţene Brăila a Asociaţiei Macedonenilor din România a reprezentat încununarea unei activităţii asidue desfăşurate pe parcursul unui an de către conducerea organizaţiei şi de câţiva descendenţi din familii macedonene.

 

27.06.2003, Bucureşti. Lansări de cărţi editate la Editura Macedoneanul

A avut loc lansarea volumelor de poezie „Primele poezii" - Mihnea Vlădescu şi „Realitatea adevărului presupus"- Marina Vlad Docea, editate de Editura Macedoneanul, editura Asociaţiei Macedonenilor din România. Cele două lansări de carte au avut loc la sediul Bibliotecii Metropolitane din Bucureşti.

 

04-06.07.2003, Constanţa. „Simbolistica artizanală a etnicilor macedoneni"

Etnicii macedoneni s-au adunat la Constanţa pentru a participa la o acţiune dedicată simbolurilor întâlnite în toate creaţiile artizanale specifice etniei macedonene care trăieşte pe teritoriul României. Cruci, spirale, arbori, sori, luni, triunghiuri, octogoane, râuleţe, cercuri, toate acestea şi multe altele au fost analizate şi au fost descifrate în faţa participanţilor de către muzeografi calificaţi, etnografi pasionaţi şi profesori.

 

12-19.07.2003, Mangalia, 2 Mai. Organizarea taberei de vară pentru copii

Pentru cei mai merituoşi dintre copiii aparţinând etniei macedonene din România, Asociaţia Macedonenilor din România a organizat o tabără de vară la mare, la care au participat 24 de copii veniţi din mai multe localităţi, cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani.

 

18-20.07.2003, Bucureşti. Seminarul „Viaţa şi opera lui Alexandru Macedonski"

S-a desfăşurat la sediul central al Asociaţiei Macedonenilor din România seminarul cu tema „Viaţa şi opera lui Alexandru Macedonski".

 

25-27.07.2003, Bucureşti. Selecţie recitatori

În urma manifestării dorinţei Asociaţiei Macedonenilor din România de a participa la secţiunea de recitare a festivalului de poezie de la Struga (Republica Macedonia) şi a invitaţiei primite din partea organizatorilor acestuia, a avut loc la Bucureşti, la sediul central al organizaţiei, în ultimul sfârşit de săptămână al lunii iulie, un concurs de recitare în limba macedoneană pentru desemnarea celor doi participanţi la renumitul eveniment.

 

01-10.08.2003, Craiova, Bucureşti, Uricani. „Centenarul Ilinden"

Anul 2003 este anul în care se sărbătoreşte centenarul revoluţiei armate care a avut loc în Macedonia şi a început la data de 2 august - Ilinden - sărbătoarea Sfântului Ilie pe stil vechi.

 

22-25.08.2003, Sighişoara. ProEtnica 2003

Cu ocazia celei de-a treia ediţii a Festivalului interetnic ProEtnica 2003, Asociaţia Macedonenilor din România a participat la eveniment cu ansamblul instrumental vocal Ilinden 2002 şi cu o expoziţie de pictură. George Irimia, unul dintre membrii delegaţiei etnicilor macedoneni prezenţi la festival, a participat la lucrările simpozionului cu tema „Religie şi identitate etnică". De asemenea, câţiva dintre membrii delegaţiei au activat ca voluntari la ProEtnica 2003.

 

02.09.2003, Bucureşti. Al doilea ambasador al Republicii Macedonia în România

E.S. dl. Tihomir Ilievski devine cel de-al doilea ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Macedonia în România. Misiunea sa se va încheia la data de 8 septembrie 2007.

 

02-07.09.2003, Slătioara. Festivalul Internaţional ,,Eco - Etno - Folk Film"

La Căminul Cultural din localitatea Slătioara, judeţul Vâlcea, Asociaţia Macedonenilor din România a participat la cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional ,,Eco - Etno - Folk Film".

 

19-21.09.2003, Urzicuţa. Filmări realizate de TVR

O echipă a TVR a filmat în comuna Urzicuţa desfăşurarea acţiunii „Păstrătorii de tradiţii în sânul etniei macedonene".

 

30.10-02.11.2003, Constanţa. „Geneza miturilor macedonene"

Asociaţia Macedonenilor din România au desfăşurat acţiunea „Geneza miturilor macedonene" la Constanţa.

 

07-09.11.2003, Craiova. „Cultura panslavă şi manifestările ei în România"

La sfârşitul primei săptămâni a lunii noiembrie s-a desfăşurat la Craiova, la iniţiativa Asociaţiei Macedonenilor din România, acţiunea „Cultura panslavă şi manifestările ei în România". Acţiunea a dorit să sublinieze factorii de continuitate şi de transformare a culturii macedonene, fiind dedicată în exclusivitate discuţiilor legate de modul în care cultura şi limba macedoneană s-au dezvoltat, au evoluat şi au ajuns să se manifeste şi pe teritoriile unde s-au stabilit elementele migratoare ale populaţiei.

 

12.11.2003, Bucureşti. Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia

La Bucureşti este semnat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor.

 

14-16.11.2003, Craiova. „Cenaclul tinerelor talente macedonene"

La iniţiativa vicepreşedintelui Asociaţiei Macedonenilor din România, Liana Dumitrescu, s-a desfăşurat „Cenaclul tinerelor talente macedonene". Acţiunea a adunat laolaltă toţi tinerii talentaţi aparţinând etniei macedonene din România pentru a le oferi o şansă de a se face cunoscuţi şi apreciaţi.

 

15.11.2003, Urzicuţa. Comunitatea macedoneană participă la inaugurarea noilor sedii ale Jandarmeriei şi Consiliului Local

A avut loc inaugurarea unui nou sediu al Jandarmeriei şi al Consiliului Local. La eveniment au participat numeroase personalităţi administrative, politice, culturale şi un sobor de preoţi. Deoarece în această localitate trăiesc alături de români şi un număr mare de etnici macedoneni, la acest eveniment au fost invitaţi să participe membrii comunităţii macedonene şi conducerea Asociaţiei Macedonenilor din România.

 

21-23.11.2003, Bucureşti. „Ortodoxia, element de legătură între etnicii macedoneni şi majoritatea română"

Manifestarea „Ortodoxia, element de legătură între etnicii macedoneni şi majoritatea română" a adus în discuţie unul dintre principalii factori de legătură dintre cultura macedoneană şi cea română.

 

28-30.11.2003, Bucureşti. „Importanţa lui 1 decembrie 1918 pentru etniile din România"

Etnia macedoneană din România a desfăşurat o serie de acţiuni dedicate momentului Marii Uniri şi întregirii naţionale. Despre importanţa acestui eveniment pentru toate etniile care trăiau în Ţările Române, dar în special pentru cea macedoneană, s-a discuta la Bucureşti, unde Asociaţia Macedonenilor din România a realizat manifestarea „Importanţa lui 1 decembrie 1918 pentru etniile din România".

 

05-07.12.2003, Timişoara. Alegerea preşedintelui sucursalei judeţene Timiş a A.M.R.

În municipiul Timişoara au avut loc alegerile pentru desemnarea preşedintelui sucursalei judeţene a Asociaţiei Macedonenilor din România. Singurul candidat pentru această poziţie a fost domnul Victor Ghenea.

 

12-14.12.2003, Craiova. Seminar despre drepturile minorităţilor

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Craiova seminarul intitulat „Drepturile omului - Drepturile minorităţilor", care a avut drept temă, aşa cum sugerează şi titlul, analiza principiilor care au derivat din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

 

26-28.12.2003, Craiova. „Obiceiuri de iarnă la etnicii macedoneni"

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat acţiunea „Obiceiuri de iarnă la etnicii macedoneni", acţiune care s-a prezentat sub forma unor spectacole de colinde şi urături ţinute în faţa publicului craiovean şi a reprezentanţilor unor instituţii de stat şi a unor organizaţii nonguvernamentale cu activitate în domeniul relaţiilor interetnice, drepturilor minorităţilor, drepturilor copiilor şi combaterii discriminării.