Minoritatea macedoneană 2001

 

08.03.2001, Bucureşti. Înfiintarea Organizaţiei de femei din cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România

Cu ocazia Adunării Generale ordinare desfăşurate la această dată, cu majoritate de voturi a fost aprobată înfiinţarea Organizaţiei de femei din cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România. Tot cu majoritate de voturi a fost numit primul preşedinte al acestei organizaţii în persoana Lianei Dumitrescu.

 

03.04.2001, Bucureşti. Ratificarea acordului dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean

Prin Legea nr. 146 se ratifică Acordul dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti în data de 12 iunie 2000.

 

30.04.2001, Bucureşti. Tratat de prietenie între România şi Republica Macedonia

Se semneaza Tratatul de prietenie şi colaborare între România şi Republica Macedonia. Este momentul în care România recunoaşte noul stat european cu numele său constituţional de Republica Macedonia. În realizarea acestui mare deziderat pentru etnicii macedoneni din România un rol important l-a avut şi Liana Dumitrescu, care, alături de comunitatea macedoneană din această ţară, a întreprins o intensă activitate de susţinere şi promovare a relaţiilor româno-macedonene.

 

02.05.2001, Bucureşti. Organizaţia de tineret şi copii din cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România

Cu ocazia Adunării Generale ordinare a fost aprobată, cu majoritate de voturi, înfiinţarea Organizaţiei de tineret şi copii din cadrul Asociaţiei Macedonenilor din România. Cu majoritate de voturi a fost ales primul Preşedinte al acestei organizaţii în persoana Lianei Dumitrescu.

 

29-31.07.2001, Constanţa. Acţiune social-culturală

Acţiunea social-culturală desfăşurată la Constanţa a purtat numele de „Minoritatea macedoneană - prezenţă şi continuitate în Dobrogea".

 

01.08.2001, Bucureşti. Înfiinţarea Editurii Macedoneanul

Consiliul de conducere al Asociaţiei Macedonenilor din România a luat decizia înfiinţării propriei edituri care, în urma votului, a fost denumită „Macedoneanul". Odată luată această decizie, a fost votat şi un plan editorial pentru următoarele şase luni, editura a fost înscrisă la Biblioteca Naţională a României şi au fost obţinute ISBN-uri şi ISSN-uri pentru publicaţiile şi periodicele acesteia.

 

25.08.2001, Bucureşti. Primul număr al publicaţiei lunare „Makedoneţot - Macedoneanul"

A văzut lumina tiparului primul număr al publicaţiei „Makedoneţot - Macedoneanul". Consiliul de conducere al Asociaţiei Macedonenilor din România a luat decizia numirii Lianei Dumitrescu în poziţia de director al Editurii Macedoneanul şi al publicaţiei „Makedoneţot - Macedoneanul". În poziţia de redactor-şef al publicaţiei a fost numită Constantina Dumitrescu.

 

31.08-09.09.2001, Mangalia. Tabără de copii şi tineret

Prima tabără pentru copii şi tineri aparţinând comunităţii macedonene a fost organizată în localitatea Mangalia în perioada 31 august - 9 septembrie 2001. Încă de la început copiii şi tinerii au participat la lucrările diverselor ateliere de creaţie organizate cu această ocazie.

 

22-25.09.2001, Bucureşti. „Căutând tradiţia"

Este prima acţiune organizată de Asociaţia Macedonenilor din România având drept scop conservarea şi transmiterea tradiţiilor şi a obiceiurilor caracteristice comunităţii macedonene care trăieşte în România.

 

22-25.10.2001, Aninoasa. Participarea la un seminar privind multiculturalismul

Asociaţia Macedonenilor din România, în calitate de coorganizator al seminarului „Minortăţile naţionale - factor de echilibru", a adus în discuţie cu această ocazie pluriculturalismul şi multilingvismul care au caracterizat România încă din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.

 

02-04.11.2001, Craiova. „Cultura - factor de dezvoltare civică"

Discuţiile ce au avut loc la masa rotundă au privit modalităţile prin care Asociaţia Macedonenilor din România, folosind vectorii socioculturali obişnuiţi, poate canaliza dezvoltarea şi cunoaşterea culturii etnicilor macedoneni pe plan naţional şi  internaţional.

 

19.11.2001, Bucureşti. Ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia
Decretul Prezidenţial nr. 929 priveşte promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la data de 30 aprilie 2001.

 

20.11.2001, Bucureşti. Tratatul de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia

Prin Legea nr. 660 se ratifică Tratatul de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001.

 

23-25.11.2001, Bucureşti. „Dimensiunea unei moşteniri - Bucătăria macedoneană"

Această manifestare s-a născut din ideea că unul dintre reperele vieţii de zi cu zi, reper ce are un rol special în păstrarea şi conservarea identităţii etnice, trebuie să constituie obiectul unei acţiuni la scară naţională, şi astfel s-a născut o acţiune dedicată bucătăriei macedonene.

 

04.12.2001, Bucureşti. Publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 771 a Tratatului de prietenie dintre România şi Republica Macedonia

Cele două părţi au convenit să dezvolte relaţiile bilaterale pe baza prieteniei, încrederii, colaborării şi respectului reciproc, să se oblige să aplice cu bună-credinţă cele mai înalte standarde internaţionale referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind minorităţile naţionale (1995), ale Documentului Conferinţei de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1990), ale Declaraţiei Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase sau lingvistice (1992), precum şi în conformitate cu alte documente relevante adoptate în cadrul organizaţiilor menţionate mai sus.

 

11.12.2001, Bucureşti. Găzduirea Comisiei pentru probleme financiare a Consilului Minorităţilor Naţionale

Lucrările din decembrie 2001 a Comisiei pentru probleme financiare din cadrul Consiliului Minorităţilor Naţionale s-au desfăşurat la sediul central al Asociaţiei Macedonenilor din România. Evenimentul a putut fi considerat un botez interetnic al acestuia, deoarece a fost prima întâlnire a reprezentanţilor tuturor minorităţilor organizată în noul sediu central al comunităţii macedonene.

 

21-23.12.2001, Bucureşti. „Sărbători de iarnă la macedoneni". „Sărbătorirea Sfântului Nicodim de la Tismana"

Prima acţiune a trecut în revistă tradiţiile şi obiceiurile specifice comunităţii macedonene din România, iar cea de-a doua şi-a propus să-l aducă în prim-planul conştiinţei comunităţii pe acela care a fost primul macedonean sosit pe teritoriul de astăzi al României şi atestat documentar în mod individual.