Minoritatea macedoneană 2011

21.02.2011, București. Ziua Internațională a Limbii Materne

În data de 21 februarie 2011, la București, la invitația Uniunii Elene din România, Asociația Macedonenilor din România a participat la celebrarea Zilei Internaționale a Limbii Materne. La această acţiune aniversară au participat reprezentanţii următoarelor comunităţi: Asociaţia Macedonenilor din România, Uniunea Armenilor din România, Asociaţia Liga Albanezilor din România, Uniunea Elenă din România, Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT., Uniunea Democrată Maghiară din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România şi Uniunea Ucrainenilor din România. Cu această ocazie a fost recitată în limba macedoneană prima strofă din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, a fost interpretată în limba macedoneană o veche melodie populară, „Jovano, Jovanke”, şi a fost recitată poezia bine-cunoscutului poet macedonean Koco Racin, intitulată „Denovi”. Începând din anul 2000, prin marcarea Zilei Internaţionale a Limbii Materne, statele membre UNESCO s-au angajat să contribuie la protecţia şi revigorarea diversității culturale prin promovarea limbilor străine ca formă de comunicare, interacţiune şi înțelegere între popoare. În prezent, potrivit statisticilor oficiale ale UNESCO, mai mult de jumătate dintre limbile lumii sunt pe cale de dispariţie.


04-08.05.2011, Timișoara. Cea de-a VII-a ediţie a Târgului Gaudeamus Timişoara

În perioada 4-8 mai 2011, Asociația Macedonenilor din România a participat la cea de-a VII-a ediţie a Târgului Gaudeamus Timişoara, care s-a desfăşurat în Piaţa Victoriei, într-un pavilion expoziţional mobil. Standul Asociaţiei Macedonenilor din România a pus la dispoziția vizitatorilor toate realizările Editurii „Macedoneanul”: publicaţii lunare, cărţii de poezie, cărţi cu reţete tradiţionale macedonene, cărţi cu tradiţiile, cultura şi istoria etnicilor macedoneni din România, dicţionare de cuvinte uzuale, ghid de conversaţie, tipărite atât în limba română, cât şi în limba macedoneană. Nu au lipsit nici CD-urile cu muzică populară macedoneană.


01.06.2011, Craiova, Băilești, Urzicuța. Ziua Internațională a Copilului

În data de 1 iunie 2011, Asociația Macedonenilor din România a celebrat Ziua Internațională a Copilului prin organizarea de evenimente cultural-artistice-educative în localitățile Craiova, Băilești și Urzicuța.


01-06.07.2011, Albania. Întâlnire cu etnicii macedoneni din această țară

În perioada 1-6 iulie 2011, Asociația Macedonenilor din România a efectuat, la invitația etnicilor macedoneni din Albania, o vizită de lucru în această țară. Principalele teme de discuție ale acestei vizite au fost învățământul în limba maternă, publicațiile în limba macedoneană, păstrarea și promovarea tradițiilor într-un mediu ostil minorităților etnice.


07-09.07.2011, Craiova. Sfântul Naum

La Craiova, în perioada 7-9 iulie, s-a organizat masa rotundă cu tema „Sfântul Naum – Întemeietorul universităţii de la Ohrid”. Ucenic al Sfinţilor Kiril și Metodiu – cei care au creat alfabetul chirilic –, a fost unul dintre întemeietorii Școlii de Literatură de la Pliska și inițiatorul Universității din Ohrid.


29-30.07.2011, Craiova, București. „Integrare și toleranță într-o Europă unită”

În zilele de 29 și 30 iulie 2011, la Craiova, respectiv la București a fost organizată masa rotundă cu tema „Dialog multicultural – Integrare și toleranță într-o Europă unită”.


10-15.08.2011, Mamaia. Cea de-a treia ediție a Caravanei Gaudeamus

La Mamaia, în perioada 10-15 august, a fost organizată cea de-a treia ediție a Caravanei Gaudeamus – târg de carte, la care a participat și Asociația Macedonenilor din România cu propriul stand.


02-04.09.2011, Skopje (Republica Macedonia). Vizită de lucru

În perioada 2-4 septembrie 2011, o delegație a Asociației Macedonenilor din România a fost invitată în Republica Macedonia și a participat la o serie de evenimente care au marcat împlinirea a 20 de ani de când Republica Macedonia a devenit un stat de sine stătător.


06-10.09.2011, Mediaș. Salon de carte

În perioada 6-10 septembrie 2011, Asociația Macedonenilor din România a participat la salonul de carte organizat la Mediaș de un ONG și Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret. Evenimentul a avut o largă diversitate a registrului tematic și a reunit edituri, importatori și distribuitori de carte și muzică pentru toate vârstele, precum și artiști populari din diverse zone ale țării.


13.09.2011, Craiova. Cele mai frumoase zicale macedonene

În ziua de 13 septembrie, la Craiova s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Cele mai frumoase zicale macedonene”, ocazie cu care au fost trecute în revistă zicalele în limba macedoneană considerate a fi cele mai reușite.


28-30.09.2011, Craiova, București. „Serile dramaturgiei macedonene”

În perioada 28-30 septembrie, la Craiova și la București s-a desfășurat workshopul „Serile dramaturgiei macedonene”, ocazie cu care au fost lecturate cele mai actuale creații ale dramaturgilor de origine macedoneană.


04.10.2011, Băilești. „Omul, casa și biserica”

În data de 4 octombrie 2011, la Băilești s-a desfășurat colocviul „Omul, casa și biserica – elemente primordiale ale culturii sociale macedonene”. Evenimentul a dorit să sublinieze interrelaţionarea celor trei elemente şi influenţele lor în viaţa de zi cu zi.


07.10.2011, București. Vizita președintelui Republicii Macedonia, George Ivanov

La sediul central al Asociaţiei Macedonenilor din România, în data de 7 octombrie s-a desfăşurat vizita preşedintele Republicii Macedonia, dr. Gheorghe Ivanov. Cu această ocazie deputata Liana Dumitrescu a fost decorată post-mortem cu Ordinul „Pentru Servicii Aduse Macedoniei”.


20-31.10.2011, România. Recensământul populaţiei

După datele recensământului populaţiei din 2011, România avea 1.264 de locuitori de etnie macedoneană. Dintre aceste persoane, 1.016 trăiau în municipii şi oraşe. Judeţele cu cei mai mulţi etnici macedoneni erau: Constanţa (503 persoane), Dolj (134), Ilfov (64), Tulcea (59), Timiş (45) şi municipiul Bucureşti (278).


25.10.2011, București. „Serile poeziei macedonene”

La Bucureşti, în ziua de 25 octombrie, s-a desfăşurat cenaclul „Serile poeziei macedone”. Au fost lecturate creaţii ale poeţilor macedoneni consacraţi şi ale etnicilor macedoneni din România.


04-06.11.2011, București. „Istoria etnicilor macedoneni”

În perioada 4-6 noiembrie 2011, la sediul central din București al Asociației s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Istoria etnicilor macedoneni”. La acest eveniment s-a discutat posibilitatea editării unei cărţi cu acest subiect, carte care să facă referire strict la istoria etnicilor macedoneni pe teritoriul României de astăzi.


12-13.11.2011, București. „Cartea în limba macedoneană”

În perioada 12-13 noiembrie 2011, Asociația Macedonenilor din România a organizat la București masa rotundă cu tema „Cartea în limba macedoneană”. Cu această ocazie au fost prezentate materiale care au adus în atenția celor prezenți istoricul cărților tipărite în limba macedoneană, de la cea mai veche – evident, o carte bisericească – până la cele mai noi, de poezie postmodernistă, și între ele tot ceea ce înseamnă cuvânt tipărit în limba macedoneană.


26.12.2011, București. Sfântul Nicodim

În data de 26 decembrie 2011, la București, Asociația Macedonenilor din România a celebrat Ziua Sfântului Nicodim – întemeietorul monahismului în Muntenia. Născut şi plecat din Prilep, ajuns la Athos, Nicodim a devenit pentru Muntenia întemeietorul vieţii monahale și ca urmare și cel mai cinstit și prețuit isihastru. În veacul al XIV-lea a apărut în sânul Bisericii Ortodoxe, îndeosebi la Muntele Athos, în Grecia de azi, o mişcare de renaştere teologică-spirituală numită isihasm (de la cuvântul grecesc isihia – „linişte”), care cerea retragerea totală a călugărului din lume, meditaţie în tăcere şi rostirea neîncetată a „rugăciunii lui Iisus” sau „a inimii”. De la Muntele Athos, spiritualitatea isihastă s-a răspândit şi în mănăstirile de la sud de Dunăre şi în ţările româneşti. Unul dintre reprezentanţii de frunte ai isihasmului pe pământul românesc a fost Sfânul Nicodim de la Tismana.