Minoritatea macedoneană 2005

 

04-06.02.2005, Băileşti. Spiritul creator al etnicilor macedoneni"

La Băileşti a fost organizată masa rotundă cu tema „Spiritul creator al etnicilor macedoneni", prilej cu care a fost vernisată o expoziţie de pictură a unui membru al AMR din localitate. Tot cu ocazia acestei manifestări au mai fost discutate modalităţile prin care comunitatea macedoneană şi organizaţia sa reprezentativă pot ajuta oamenii de creaţie şi operele lor pentru a ajunge mai repede la publicul larg.

 

07.02.2005, Bucureşti. 10 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Macedonia

Aceasta a fost data la care Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au desfăşurat, începând cu ora 11:30, o masă rotundă cu tema: „10 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Macedonia - relevanţa cooperării bilaterale în contextul regional existent".

 

17.02.2005, Bucureşti. Consultări privind Legea minorităţilor

Necesitatea realizării unei legi-cadru care să reglementeze statutul minorităţilor naţionale din România a adus laolaltă pentru consultări reprezentanţii Grupului Parlamentar al U.D.M.R. şi reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, în persoana Lianei Dumitrescu, expert în legislaţie, deputat al etniei macedonene, vicepreşedinta Asociaţiei Macedonenilor din România. Prima întrevedere a dorit să traseze conţinutul viitoarei legi.

 

22-27.02.2005, Skopje. Dionisovi Cestvuvania - 2005"

O delegaţie a Asociaţiei Macedonenilor din România condusă de Liana Dumitrescu a vizitat Republica Macedonia şi a participat pentru prima dată la manifestările culturale prilejuite de festivalul „Dionisovi Cestvuvania - 2005". Festivalul a fost organizat de către Centru Cultural „Skrb i Uteha".

 

Februarie 2005, Craiova. Etnicii macedoneni din Dolj"

Manifestarea s-a desfăşurat la Craiova sub forma unor serii de mese rotunde în cadrul cărora au fost discutate condiţiile în care etnicii macedoneni au început să sosească şi să se stabilească în localităţile aflate pe teritoriul judeţului Dolj de astăzi, dar şi cazurile în care ei au întemeiat localităţi în această zonă, localităţi în care mai apoi a venit să trăiască şi o populaţie de origine română sau de alte origini. De asemenea, au mai fost discutate motivele pentru care macedonenii au început să caute refugiu în alte zone decât cele ocupate de populaţie majoritar macedoneană.

 

24-25.03.2005, Bucureşti. Delegaţia Parlamentului macedonean vizitează România

Vizita delegaţiei Parlamentului macedonean la Bucureşti a avut drept scop participarea la întrunirile SEECP (Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est), a cărui preşedinţie era deţinută la momentul respectiv de România . Cu această ocazie deputatul de etnie macedoneană Liana Dumitrescu s-a întâlnit cu doamna Karolina Ristova Asterud, preşedintele Comisiei pentru chestiuni europene din cadrul Camerei Deputaţilor a Republicii Macedonia, conducătorul delegaţiei macedonene în România.

 

15-19.04.2005, Bucureşti. Vizită din Macedonia

Asociaţia Macedonenilor din România a avut drept oaspeţi o delegaţie din partea organizatorilor festivalului de cântece pentru copii „Zlatno Slaveice", „Soiuzot za griji i vospituvania na deţata na grad Skopje" (Republica Macedonia). Delegaţia din Republica Macedonia a fost condusă de către Boban Josifovski, secretarul general al Asociaţiei şi în acelaşi timp directorul renumitului festival. Vizita a avut drept scop principal discutarea modalităţilor de conlucrare şi a liniilor de dezvoltare a legăturilor dintre etnicii macedoneni din România şi organizaţiile cu caracter cultural din Republica Macedonia.

 

20-23.04.2005, Bucureşti. Delegaţie oficială a Ministerului Culturii din Republica Macedonia

O delegaţie a Ministerului Culturii din Republica Macedonia se află în vizită oficială în România. Delegaţia a fost condusă de E. S. Blagoj Stefanovski - ministrul în funcţie. Cu această ocazie domnul ministrul a avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii comunităţii macedonene din România.

 

21.04.2005, Bucureşti. Semnarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi Ministerul Culturii din Republica Macedonia

La sediul din Şoseaua Kiseleff - Bucureşti - al Ministerului Culturii şi Cultelor, s-a semnat Protocolul de colaborare dintre Ministerul Culturii şi Cultelor din România şi Ministerul Culturii din Republica Macedonia. La ceremonia de semnare a Protocolului bilateral a fost invitată să participe şi deputata Asociaţiei Macedonenilor din România, Liana Dumitrescu.

 

Aprile 2005, Bucureşti. Interviu acordat publicaţiei „Makedoneţot - Macedoneanul" de către E.S. Tihomir Ilievski, ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti

Cu ocazia acestui interviu, E.S. Tihomir Ilievski a declarat că Republica Macedonia şi-a afirmat în mod continuu pe continentul european poziţia activă în cadrul colaborării cu ţările vecine, dar şi în cadrul unui context mult mai extins.

 

06-12.05.2005, Bucureşti. „Miracolul Diversităţii"

la invitaţia Muzeului Ţăranului Român şi a Departamentului pentru Relaţii Interetnice,  Asociaţia Macedonenilor din România a participat la manifestarea „Miracolul Diversităţii".

 

09.06.2005, Bucureşti. Vernisajul expoziţiei de pictură „Perlele Micului Montmartre din Bitola"

Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti şi Muzeul Naţional de Artă al României au organizat la sediul muzeului, în sălile din corpul Ştirbei Vodă, vernisajul expoziţiei „Perlele Micului Montmartre din Bitola", în prezenţa E.S. doamna Ilinka Mitreva, ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia. La eveniment a participat şi o delegaţie a Asociaţiei Macedonenilor din România.

 

10-12.06.2005, Craiova. „Elemеnte de port tradiţional macedonean în România"

La Craiova, A.M.R. a organizat manifestarea cu titlul „Elemеnte de port tradiţional macedonean în România".

 

13-14.07.2005, Macedonia. Vizită de lucru în Republica Macedonia

O delegaţie de sşase persoane din partea Asociaţiei Macedonenilor din România a realizat o vizită de lucru în Republica Macedonia. În cadrul acestei vizite au fost discutate modalităţile de punere în aplicare a planului de acţiuni comun dintre A.M.R. şi instituţiile de resort din Republica Macedonia privind perioada august 2005 - august 2006.

 

29-31.07.2005, Craiova. Inugurarea unui nou sediu

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Craiova inaugurarea noului său sediu din această localitate.

 

02-21.08.2005, Ohrid (Republica Macedonia). Cursuri de vară de limba macedoneană

Doi membri ai A.M.R. au participat la Ohrid la cursurile de aprofundare a limbii, culturii şi literaturii macedonene.

 

06-07.08.2005, Skopje (Republica Macedonia). Cel de al 15-lea Congres Mondial Macedonean

Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să participe la lucrările celui de-al 15-lea Congres Mondial Macedonean - C.M.M., lucrări care s-au desfăşurat la Skopje. Delegaţia formată din trei persoane a fost condusă de către deputatul Liana Dumitrescu - vicepreşedinta Asociaţiei. Pe agenda de lucru a congresului au figurat 85 de rezoluţii, propuneri şi hotărâri (dintre care 81 iniţiale), care au fost discutate, analizate şi votate în ordinea din programul de lucru. Cu ocazia acestui congres, Asociaţia Macedonenilor din România a intrat în rândurile organizaţiilor membre ale C.M.M., iar Liana Dumitrescu a devenit senator al C.M.M. Fapt important pentru macedonenii din România, una dintre rezoluţiile congresului, cea cu numărul 13, care propunea ca viaţa şi înfăptuirile Sfântului Nicodim de la Tismana să fie sărbătorite şi consemnate în calendarul ortodox macedonean la dată fixă, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

 

08-09.08.2005, Skopje (Republica Macedonia). Întâlniri la nivel înalt

Deputatul etniei macedonene din România, Liana Dumitrescu, s-a întâlnit la Skopje (Republica Macedonia) cu Preafericitul Stefan - arhiepiscop de Ohrid şi Macedonia, Trifun Kostovski - primarul oraşului Skopje, Jane Teoharevski - director adjunct al Televiziunii Macedonene, şi Tole Belcev - secretarul general al Cursurilor de limbă, cultură şi literatură macedoneană de la Ohrid.

 

19-21.08.2005, Sighişoara. Participarea la Festivalul ProEtnica 2005

Asociaţia Macedonenilor din România, prin reprezentanţii filialelor sale din Băileşti, Craiova, Urzicuţa şi Bucureşti, a participat la Festivalul ProEtnica 2005 (festival aflat deja la cea de a cincea ediţie), desfăşurată în oraşul Sighişoara.

 

26.08-03.09.2005, Ohrid. Tabăra de vară a copiilor de etnie macedoneană

Un grup de 12 copii macedoneni au participat la o tabără organizată de Asociaţia Macedonenilor din România pe malul lacului Ohrid.

 

01.09.2005, Skopje. Întâlnire între deputata Liana Dumitrescu şi Ilinka Mitreva

Makedonska Informativna Aghenţia (MIA) consemna întâlnirea dintre deputata Liana Dumitrescu şi Ilinka Mitreva, ministrul afacerilor externe din Republica Macedonia. Discuţiile au scos la iveală necesitatea strângerii relaţiilor dintre Republica Macedonia şi comunităţile macedonene istorice aflate în afara graniţelor de astăzi ale statului macedonean, precum şi cu organizaţiile reprezentative ale acestora. Printre altele, Liana Dumitrescu a asigurat-o pe doamna ministru de faptul că a susţinut dintotdeauna pe lângă Parlamentul României integrarea Republicii Macedonia în cadrul organizaţiilor UE şi NATO.

 

08.09.2005, Bucureşti. Interviu acordat Radiodifuziunii Macedonene

În data de 8 septembrie 2005, la ora 20:00 ora locală a Republicii Macedonia, Liana Dumitrescu - vicepreşedinta Asociaţiei Macedonenilor din România şi deputat în Parlamentul României din partea etniei - s-a adresat macedonenilor de pretutindeni prin intermediul Radiodifuziunii Macedonene cu ocazia Zilei Naţionale a Macedoniei.

 

16-18.09.2005, Bucureşti. Începutul unui nou an pentru cursurile de duminică de limba macedoneană

Asociaţia Macedonenilor din România a sărbătorit la Bucureşti începerea unui nou an şcolar pentru şcoala de duminică de limbă macedoneană. Pe lângă ceremonia de deschidere a noului an şcolar, cu această ocazie s-a desfăşurat şi o masă rotundă cu tema: „Învăţământul în limba macedoneană, trecut, prezent, viitor".

 

30.09-02.10.2005, Craiova. BALCINET

Primăria Craiova a găzduit cel de al 6-lea summit al primarilor din principalele oraşe balcanice - BALCINET. Printre invitaţii edililor craioveni s-au aflat 60 de primari şi viceprimari ai municipiilor balcanice, reprezentanţi ai Comisiei Europene în România sau trimişi ai Guvernului. Principalele probleme dezbătute cu această ocazie au fost: dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi cooperare între principalele oraşe balcanice în cadrul procesului de lărgire a UE şi modalitatea de accesare a fondurilor UE cu începere din 1 ianuarie 2007, precum şi modalităţi de combatere a crimei organizate şi a traficului de droguri în Peninsula Balcanică. La această manifestare au participat două municipalităţi din Republica Macedonia, prilej cu care o delegaţie a Asociaţiei Macedonenilor din România condusă de deputat Liana Dumitrescu s-a deplasat la Craiova pentru a se întâlni cu primarii şi viceprimarii macedoneni veniţi în vizită în cetatea olteană.

 

10-20.11.2005, Skopje. Vizită în Republica Macedonia

Conducerea Asociaţiei Macedonenilor din România a efectuat o vizită în Republica Macedonia, prilej cu care vicepreşedinta organizaţiei, deputata Liana Dumitrescu, a acordat o serie de interviuri, printre care s-a numărat şi cel apărut în ziarul central „Dnevnic". Tot cu această ocazie deputata Liana Dumitrescu s-a întâlnit cu dr. Liupcio Iordanovski, preşedintele Parlamentului Republicii Macedonia, şi cu prof. dr. Tale Gheramitcioski, secretar de stat în cadrul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei.

 

10-20.11.2005, Skopje. „Zlatno Slaveice"

O delegaţie a Asociaţiei Macedonenilor din România a participat la invitaţia organizaţiei Soiuz za Griji i Vospituvania na Deţata na Grad Skopje la cea de a 35-a ediţie a festivalului de cântece pentru copii „Zlatno Slaveice". La această binecunoscută manifestare culturală A.M.R. a fost reprezentată de către Ştefania şi Ioana Petrişor.

 

25-27.11.2005, Craiova. „Ortodoxia, primul element de legătură între români şi etnicii macedoneni din România"

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la sediul său din localitatea Craiova masa rotundă cu tema: „Ortodoxia, primul element de legătură între români şi etnicii macedoneni din România". Trecând în revistă principalele sărbători bisericeşti ale românilor şi ale etnicilor macedoneni, împreună cu obiceiurile şi ritualistica legate indisolubil de acestea, manifestarea a trasat principalele linii de legătură spiritual-creştină care au existat încă de la început între cele două popoare.

 

29.11.-02.12.2005, Bucureşti. Masă rotundă

La sediul din Bucureşti al A.M.R. s-a desfăşurat seminarul cu tema: „1 Decembrie - Ziua României - rolul minorităţilor naţionale în înfăptuirea Marii Uniri". Pe data de 1 decembrie 2006 ansamblul Sonţe  (Soarele) a primit o invitaţie de a participa la spectacolul organizat de Primăria Generală a capitalei.