Minoritatea macedoneană 2006

 

09-15.01.2006, Moeciu. Tabără de limbă, cultură şi folclor macedonean

A.M.R. a organizat la Moeciu o tabără de limbă, cultură şi folclor macedonean, ocazie cu care cei prezenţi acolo au putut sărbători Crăciunul şi Anul Nou pe stil vechi. La această tabără au participat reprezentanţi din toate filialele şi de toate vârstele.

 

03-05.02.2006, Bucureşti. Cenaclu de dansuri tradiţionale

S-au adunat la Bucureşti reprezentanţii etnicilor macedoneni în vederea participării la primul cenaclu de dansuri tradiţionale. Ei au venit din toate filialele şi au prezentat atât elemente de dans vechi, cât şi noi.

 

24-25.02.2006, Skopje. „Dionisovi Cestvuvania - 2006"

Asociaţia Macedonenilor din România a fost invitată să participe la festivalul de cultură „Dionisovi Cestvuvania - 2006", organizat de fundaţia Skrb i Uteha la Skopje.

 

26-28.02.2006, Bucureşti. Vizită oficială în România

Branko Crvenkovski, preşedintele Republicii Macedonia, a efectuat o vizită oficială în România. Cu această ocazie el s-a întâlnit cu deputatul etniei macedonene în Parlamentul României, Liana Dumitrescu.

 

10-12.03.2006, Băile Herculane. Celebrarea a cinci ani de la înfiinţarea Organizaţiei de femei în cadrul A.M.R.

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat la Băile Herculane sărbătorirea a cinci ani de la înfiinţarea organizaţiei de femei în cadrul Asociaţiei şi a sărbătorit şi Ziua Femeii Macedonene.

 

26-29.03.2006, Skopje. Vizita oficiala a delegaţiei parlamentare

La invitaţia doamnei Cvetle Janeska, preşedinta Grupului parlamentar de prietenie cu România din cadrul Parlamentului Republicii Macedonia, a avut loc vizita oficială la Skopje a unei delegaţii parlamentare, conduse de către deputata Liana Dumitrescu, preşedinta Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia din cadrul Parlamentul României. Scopul vizitei l-a constituit dorinţa comună de continuare şi aprofundare a colaborării de până acum, la toate nivelurile, şi, în special, de intensificare a relaţiilor şi a schimburilor de vizite parlamentare bilaterale dintre cele două ţări, dintre comisiile de specialitate, subliniindu-se voinţa părţii române de a împărtăşi din experienţa acumulată pe durata pregătirilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi rolul deosebit al diplomaţiei parlamentare în promovarea cooperării româno-macedonene în multiple domenii.

 

31.03.-01.04.2006, Craiova. Masă rotundă

A.M.R. a organizat la Craiova masa rotundă cu tema: „Tinerii macedoneni şi participarea la viaţa publică - Legea minorităţilor naţionale".

 

05.05.2006, Bucureşti. Festivalul Filmului European

A avut loc un eveniment cinematografic la Cinematograful Studio, în cadrul Festivalului Filmului European, eveniment care a interesat, în primul rând, comunitatea macedoneană din România. La acest eveniment au participat reprezentanţii Asociaţiei Macedonenilor din România şi ambasadorul Macedoniei în România, împreună cu alţi membri ai ambasadei. Evenimentul a constat într-un proiecţia filmului „Cum am ucis un sfânt", macedonean atât în ceea ce priveşte regia, producţia şi distribuţia, dar şi în ceea ce priveşte subiectul prezentat.

 

05-07.05.2006, Bucureşti. „Mănăstiri şi biserici macedonene din România"

Asociaţia Macedonenilor din România a organizat seminarul cu tema „Mănăstiri şi biserici macedonene din România".

 

Mai - sfârşitul lunii iunie 2006, România. „Ajută din suflet!"

Asociaţia Macedonenilor din România demarează campania „Ajută din suflet!", destinată strângerii de fonduri şi bunuri materiale pentru ajutorarea sinistraţilor inundaţiilor din sudul judeţului Dolj.

 

12-14.06.2006, Craiova, Urzicuţa, Băileşti şi Eforie Sud. Televiziunea română şi minoritatea macedoneană

Televiziunea română a filmat în cadrul comunităţilor macedonene din Craiova, Urzicuţa, Băileşti şi Eforie Sud, în vederea realizării unui documentar.

 

30.06-02.07 şi 19-21.07.2006, Bulgaria. Vizită la comunităţile de macedoneni

Conducerea A.M.R. a efectuat o serie de vizite în Bulgaria la comunităţile de macedoneni din această ţară. Discuţiile au cuprins şi posibilitatea lărgirii colaborării între cele două comunităţi în viitorul apropiat.

 

14-16.07.2006, Buziaş. „Tradiţii macedonene străbune"

Sub egida acţiunii „Tradiţii macedonene străbune - Nunta ca element de bază al familiei macedonene" s-au reunit membrii etniei şi ai organizaţiei pentru a studia pe teren caracteristicele şi etapele unei nunţi în cadrul familiilor macedonene.

 

20-21.08.2006, Sighişoara. Imnul Asociaţiei Macedonenilor din România

Imnul A.M.R. a fost intonat pentru prima dată la Sighişoara cu ocazia festivalului interethnic ProEtnica 2006. Muzica imnului este o adaptare a partiturii cântecului „Biser balcanschi - Perla balcanilor", iar textul a fost compus de preşedintele A.M.R., Constantina Dumitrescu.

 

27.08-03.09.2006, Ohrid. Tabăra de limbă, cultură şi folclor macedonean

Pentru al treilea an consecutiv cei mai merituoşi copii ai comunităţii macedonene din România au participat la tabăra de vară desfăşurată pe malul lacului Ohrid. Zvonco Muţunschi, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Macedonia, a vizitat tabăra.

 

30-31.08.2006, Skopje. Întâlniri la nivel înalt

Deputata minorităţii macedonene din România, Liana Dumitrescu, a avut o serie de întâlniri la nivel înalt cu oficialităţile macedonene, printre alţii cu ministrul de externe Antonio Miloşoschi şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liubişa Gheorghievschi. Cu această ocazie Agenţia Macedoneană de Informaţii - M.I.A. a emis un comunicat de presă.

 

15-17, 23-24 şi 27-28.09.2006, Băileşti, Bucureşti, Craiova. Zilele culturii macedonene

Începând cu mijlocul lunii septembrie, Asociaţia Macedonenilor din România s-a aflat sub semnul manifestărilor „Zilele culturii macedonene în România". Manifestările s-au desfăşurat la sediile din Băileşti, Bucureşti şi Craiova ale Asociaţiei Macedonenilor din România la fiecare sfârşit de săptămână.

 

06-08.10.2006, Bucureşti. „Macedonenii şi multiculturalismul românesc"

S-a desfăşurat masa rotundă cu tema „Macedonenii şi multiculturalismul românesc".

 

20-22.10.2006, Bucureşti. „Etnicii macedoneni din România între Europa şi Balcani"

La sediul central al A.M.R. din Bucureşti s-a desfăşurat seminarul cu tema „Etnicii macedoneni din România între Europa şi Balcani". Manifestarea a trecut în revistă istoria îndelungată a etnicilor macedoneni pe acest pământ şi aspiraţiile lor în prag de aderare la UE.

 

28.10.2006, Bucureşti. Sommet-ul Organizaţiei Internaţionale a Ţărilor Francofone

În cadrul summit-ului de la Bucureşti, Macedonia a devenit membră cu drepturi depline în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Ţărilor Francofone.

 

12-14.11.2006, Bucureşti. Vizita preşedintelui Parlamentului Republicii Macedonia

A avut loc vizita oficială în România a unei delegaţii parlamentare conduse de Excelenţa Sa  domnul Ljubisa Georgievski, preşedintele Adunării Republicii Macedonia. Din partea gazdelor, delegaţia a fost însoţită de doamna deputat Liana Dumitrescu, preşedinta Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia şi reprezentanta minorităţii macedonene din Parlamentul României, precum şi de reprezentanţii Direcţiilor de cooperare parlamentară bilaterală şi protocol din Camera Deputaţilor.

 

09-12.11.2006, Skopje. Festivalul cântecului pentru copii

Asociaţia Macedonenilor din România a participat cu un reprezentant la festivalul cântecului pentru copii „Zlatno Slaveice" de la Skopje, ajuns anul acesta la cea de-a 36-a ediţie. Cântecul prezentat cu această ocazie - „Copii mileniului trei" - are muzica, versurile şi coreografia semnate de Constantina Dumitrescu.

 

24-26.11.2006, Băileşti, Bucureşti, Craiova, Urzicuţa. Zilele Prieteniei Româno-Macedonene

La sediile din ţară ale Asociaţiei Macedonenilor din România s-au desfăşurat Zilele Prieteniei Româno-Macedonene,, ocazie cu care au fost prezentate documentare artistice realizate în Republica Macedonia despre diferite localităţi intrate de mult în conştiinţa umanităţii atât datorită frumuseţilor naturale de care dispun, cât şi datorită încărcăturii istorice pe care o au.