Minoritatea evreiască 2011

 

10.01.2011, Bucureşti. Lansarea postului de radio Shalom România

A început să emită pe internet postul de radio comunitar Radio Shalom România, destinat ascultătorilor din ţară şi din străinătate. Sunt transmise emisiuni de muzică, talk-show-uri, dezbateri, transmisii directe de la evenimente etc. (Raport de activitate JCC 2010-2016, p. 2)

 

24.01.2011, Bucureşti. Vizita delegaţiei Holocaust Task Force

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a primit vizita delegaţiei olandeze Holocaust Task Force, înainte ca Olanda să preia preşedinţia organizaţiei The Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF). Delegaţia a urmărit să stabilească impactul pe care activitatea organizaţieiîl are în România. ITF, la care România a aderat în 2004, a fost creată în anul 1998, iar în prezent numără 28 de state membre din toată lumea. (Realitatea evreiască, 1-31 ianuarie 2011, p. 6)

 

30.03.2011, Bucureşti. Protocol de colaborare pentru combaterea antisemitismului

Reprezentanţii a şase organizaţii evreieşti au semnat un protocol de colaborare în vederea combaterii antisemitismului. Parteneriatul s-a realizat între Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului în România, B'nai Brith România, Asociaţia Sionistă din România, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului şi Casa de Avocaţi Vlădoiu şi Asociaţii. (Realitatea evreiască, 1-30 aprilie 2011, p. 2)

 

02-03.04.2011, Budapesta. Participarea FCER la Congresul Evreiesc European

A avut loc Adunarea Generală a Congresului Evreiesc European, la care a participat şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, în calitate de membră, prin preşedintele Aurel Vainer. (Realitatea evreiască, 1-30 aprilie 2011, p. 2)

 

04.04.2011, Păcurari, Iaşi. Reînhumarea rămăşiţelor umane în cimitirul evreiesc

În cimitirul evreiesc din Păcurari a avut loc ceremonia de reînhumare a osemintelor victimelor masacrului din pădurea Vulturi, comuna Popricani. Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa mai multor rabini din Londra, New York şi Oradea. De asemenea, a fost ridicat un monument comemorativ. Groapa comună de la Popricani a fost descoperită în octombrie 2010 de o echipă coordonată de istoricul Adrian Cioflâncă de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" din Iaşi. (Vezi link-uri 2011, link nr. 1)

 

06.04.2011, Timişoara. Inaugurarea Centrului Comunitar Evreiesc (JCC)

A avut loc deschiderea festivă a Centrului Comunitar Evreiesc din Timişoara. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui Comitetului pentru Europa al organizaţiei Joint Distribution Committee (JDC), Jerry Spitzer, a preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, a primarului municipiului Timişoara, Gheorghe Ciuhandru, şi a altor reprezentanţi ai FCER şi ai Comunităţii Evreilor din Timişoara. Israel Sharli Sabag, director JDC pentru România, a aşezat mezuza, simbol al casei evreieşti, pe tocul uşii de la intrarea în noul sediu al JCC. (Realitatea evreiască, 1-30 aprilie 2011, p. 12)  

 

28.04.2011, Botoşani. Vizita ambasadorului SUA

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Mark Gitenstein, a vizitat Sinagoga şi Cimitirul Evreiesc din localitate. S-a întâlnit cu membrii comunităţii evreieşti şi a găsit documente legate de familia sa, originară din Botoşani. (Vezi link-uri 2011, link nr. 2)

 

29.04-01.05.2011, Sinaia. Bereshit în afara Capitalei

Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti a organizat pentru prima dată programul Bereshit - Universitatea Comunităţii Evreieşti Europene - în afara Bucureştiului. Acest proiect de anvergură din cadrul programului centrelor comunitare evreieşti din Europa constă în cicluri de cursuri de istorie şi cultură evreiască. (Raport de activitate JCC 2010-2016, p. 2)

 

08-11.05.2011, Bruxelles. Convenţie B'nai Brith Europa

În cadrul celei de-a VI-a Convenţii au avut loc alegeri pentru conducerea B'nai Brith Europa. Preşedintele B'nai Brith România, Jose Iacobescu, a primit un nou mandat în Comitetul executiv. (Realitatea evreiască, 1-30 iunie 2011, p. 6)  

 

26-27.05.2011, Cluj. Simpozion ştiinţific internaţional

S-a desfăşurat prima ediţie a simpozionului ştiinţific internaţional „File din istoria evreimii clujene", la iniţiativa Comunităţii Evreilor din Cluj. Manifestarea a fost realizată cu sprijinul FCER şi al Institutului de Iudaistică şi Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly" din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" şi a fost concepută în cadrul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. (Rapoarte Comunităţi 2010-2016, p. 65)

 

14.06.2011, Bucureşti. Crearea Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică

A fost anunţată înfiinţarea Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică (CIEP) din cadrul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. CIEP este compus din două structuri: revista „Realitatea evreiască" şi Editura Hasefer, sub conducerea unui director unic, Alexandru Marinescu. (Raport FCER 2010-2016, p. 56)

 

20-26.06.2011, Bucureşti. Festivalul Filmului Evreiesc

A avut loc prima ediţie a Festivalului Filmului Evreiesc Bucureşti. Programul a cuprins proiecţii de film, dezbateri, expoziţii de fotografie şi concerte. Evenimentul a avut ca scop promovarea culturii ebraice, precum şi educarea tinerilor în spiritul toleranţei interetnice şi religioase. (Realitatea evreiască, 1-31 iulie 2011, p. 12)

 

24.06.2011, Roman. Reinaugurarea Sinagogii „Leiptziger"

A avut loc ceremonia de reinaugurare a Sinagogii „Leiptziger", în prezenţa ambasadorului României în Israel, Mariana Stoica, a preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti, Sorin Dimitriu, a directorului JDC pentru România, Israel Sharli Sabag, dar şi a conducerii FCER. Rabinul Abraham Ehrenfeld a fixat mezuza pe tocul uşii, iar în incinta sinagogii a fost înfiinţat un punct muzeal despre istoria Comunităţii Evreilor din Roman. (Realitatea evreiască, 1-31 iulie 2011, p. 4)

 

27-28.06.2011, Iaşi. Evenimente comemorative ale Pogromului

În şirul evenimentelor de comemorare a 70 de ani de la Pogromul de la Iaşi, supravieţuitorii Trenurilor Morţii, Andrei Călăraşu, Iancu Țucărman, Constantin Benone, Marcel Fischer, Leizer Finkelstein şi Leonard Zăicescu, au primit titlul de cetăţeni de onoare ai oraşului Iaşi, în cadrul unei festivităţi organizate de Primăria locală. A avut loc o ceremonie de dezvelire a noului obelisc în memoria victimelor pogromului, ridicat în faţa Sinagogii Mari. De asemenea, au fost dezvelite două plăci memoriale, una amplasată pe faţada fostei Chesturi, iar alta la gara din Iaşi, de unde au plecat cele două Trenuri ale Morţii. La evenimente au participat autorităţi centrale şi locale, reprezentanţi ai cultelor, ambasadori şi reprezentanţi ai ambasadelor, conducerea FCER, conducerea Institutului pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", o delegaţie de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington DC etc. (Realitatea evreiască, 1-31 iulie 2011, p. 13-16)

 

Iulie 2011, Bucureşti. Apel de susţinere pentru aderarea României la Spaţiul Schengen

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a lansat un apel de susţinere a aderării României la Spaţiul Schengen. Apelul a fost adresat ambasadelor din Bucureşti ale statelor membre ale Uniunii Europene, organizaţiilor evreieşti din Europa şi Congresului Mondial Evreiesc. (Realitatea evreiască, 1-31 iulie 2011, p. 6)

 

31.08.2011, Bucureşti. Încheierea misiunii marelui rabin Menachem Hacohen

A avut loc festivitatea de încheiere a mandatului marelui rabin Menachem Hacohen, la Sinagoga Mare. A fost un eveniment de anvergură, care a început prin întrevederea marelui rabin cu preşedintele României, Traian Băsescu, cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, şi cu arhiepiscopul şi mitropolitul de Bucureşti al Bisericii Romano-Catolice, ÎPS Ioan Robu. Marele rabin Menachem Hacohen a slujit comunitatea evreiască din România începând cu anul 1997. (Realitatea evreiască, 1-30 septembrie 2011, p. 13-17)

 

01.09.2011, Bucureşti. Program de compensaţii pentru victimele Holocaustului

Organizaţia Conference on Jewish Material Claims against Germany a deschis un nou Fond de Compensaţii pentru Victimele Holocaustului. Programul constă într-o singură compensaţie acordată supravieţuitorilor Holocaustului care trăiesc astăzi permanent în România şi în alte state foste comuniste, în prezent membre ale Uniunii Europene. De compensaţie beneficiază evreii care au suferit persecuţii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi care nu primesc compensaţii lunare, iar în trecut nu au primit alte compensaţii de la Claims Conference. (Realitatea evreiască, 1-30 septembrie 2011, p. 3)

 

12.10.2011, Bucureşti. Sesiune de comemorare a Zilei Holocaustului

La iniţiativa Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" (INSHR-EW), Camera Deputaţilor a organizat o sesiune solemnă dedicată comemorării Zilei Naţionale a Holocaustului. Au rostit alocuţiuni directorul INSHR-EW, Alexandru Florian, preşedintele FCER, Aurel Vainer, ambasadorul statului Israel la Bucureşti, ES Dan Ben-Eliezer, preşedintele Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Liviu Beris, precum şi liderii grupurilor parlamentare. (Raport INSHR-EW 2011, p. 11)

 

16-17.10.2011, Bucureşti. Zilele Culturii Evreieşti în România

Au avut loc Zilele Culturii Evreieşti în România, eveniment organizat de Comunitatea Evreilor din Bucureşti, Centrul Comunitar Evreiesc şi Cancelaria Rabinică. În cadrul programului s-au ţinut o serie de manifestări culturale şi artistice: teatru, film, muzică, simpozioane şi lansări de carte. (Realitatea evreiască, 1-31 octombrie 2011, p. 14)

 

20-31.10.2011, Bucureşti. Recensământul populaţiei

În urma efectuării Recensământului populaţiei şi al locuinţelor, conform rezultatelor finale ale Institutului Naţional de Statistică, numărul evreilor s-a diminuat, ajungând la 3.153 de persoane (3.519 de religie mozaică), faţă de 6.057 la Recensământul din 2002, rezultând practic, potrivit acestor date, o reducere la jumătate a populaţiei evreieşti din România.(Raport FCER 2010-2016, p. 9)

 

30.10.2011, Buhuşi. Renovarea sinagogii de către hasizii din B'nei Brak

A avut loc reinaugurarea Sinagogii Admorilor din Buhuşi, la a cărei renovare au contribuit admorul Yacov Mendel Friedman, din dinastia rabinilor din Buhuşi, şi Curtea Rabinică de la B'nei Brak. La eveniment a participat o delegaţie formată din o sută de rabini din B'nei Brak, condusă de marele hasid, Asher Koenig. În acest context, preşedintele FCER, Aurel Vainer, le-a acordat marelui hasid şi admorului Friedman medalii şi diplome de onoare „Prieten al Comunităţii Evreieşti din România". (Realitatea evreiască, 1-30 noiembrie 2011, p. 8)

 

11.11.2011, Ierusalim. Vernisajul expoziţiei avangardei evreieşti din România

A avut loc vernisajul expoziţiei cu titlul „Davka Artiştii avangardei evreieşti din România",la Muzeul Israel, avându-i drept curatori pe Radu Stern şi Adina Kamien-Kazhdan. Au fost expuse peste 90 de lucrări ale marilor artişti evrei din România, printre care Marcel Iancu, M. H. Maxy sau Victor Brauner, multe dintre ele provenind de la Muzeul Naţional de Artă al României. (Vezi link-uri 2011, link nr. 3)

 

01.12.2011, Ierusalim. Decesul istoricului şi omului de cultură Leon Volovici

Născut în anul 1938 la Iaşi, Leon Volovici a fost un reputat istoric şi om de litere. A fost cercetător la secţia de istorie literară a Institutului de Filologie „Alexandru Philippide" din Iaşi, apoi, după ce a emigrat în Israel, în 1984, la Institutul Yad Vashem şi la Universitatea Ebraică din Ierusalim, unde a fost, de asemenea, profesor. Împreună cu criticul de film Costel Safirman, a condus Cercul Cultural de la Ierusalim, a fost unul dintre iniţiatorii Societăţii de Studii „Benjamin Fondane" (Paris şi Ierusalim) şi membru în comitetul de redacţie al revistei „Cahiers Benjamin Fondane". A publicat studii şi volume privitoare la istoria vieţii intelectuale evreieşti din România, evoluţia antisemitismului în România şi în ţările est-europene, interferenţe culturale şi literare româno-evreieşti, eseuri despre scriitori români. Este autorul volumelor „Apariţia scriitorului în cultura română", „Ideologia naţionalistă şi «problema evreiască»", „De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi". A editat, printre altele, „Jurnalul"lui Mihail Sebastian. (Realitatea evreiască, 1-31 decembrie 2011, p. 17)