Minoritatea evreiască 1991

01.01.1991, Israel. Vizita şef rabinului Moses Rosen la prim-ministrul israelian

Prim-ministrul Statului Israel, Yitzhak Shamir, l-a primit în audienţă pe şef rabinul Moses Rosen pentru a discuta diferite aspecte ale vieţii populaţiei evreieşti din România.

 

03.01.1991, Israel. Întrevedere a şef rabinului Moses Rosen cu preşedintele Agenţiei Evreieşti

Are loc o întrevedere a şef rabinului Moses Rosen cu preşedintele Agenţiei Evreieşti, Simha Dinitz, în prezenţa directorului general al acestei organizaţii, Moshe Nativ. Se discută despre înfiinţarea unei secţii a Agenţiei Evreieşti în România, care urmează să fie sprijinită de FCER.

 

10.01.1991, Bucureşti. Vizita unei delegaţii britanice

Şef rabinul Moses Rosen a primit vizita lui John McFall, membru al Parlamentului britanic, şi a lui Marian Pallister, a unor jurnalişti interesaţi de problemele vieţii comunităţii evreieşti din România.

 

18-21.01.1991, Bucureşti. Vizita delegaţiei Organizaţiei Joint Distribution Committee

Are loc vizita delegaţiei Organizaţiei Joint Distribution Committee formată din Linda Levy, Mara Cohen şi Dr. Zvi Feine, care s-a interesat despre diversele programe de asistenţă pe care le oferă FCER cu sprijinul Joint.

 

20-21.01.1991, Bucureşti. Comemorarea victimelor pogromului legionar la Templul Coral

La Bucureşti se comemorează pogromul legionar prin solemnităţi organizate de FCER la Templul Coral şi la Cimitirul din Şoseaua Giurgiului , la care participă oficialităţi ale statului român. Din partea Guvernului, ministrul protecţiei sociale, Ion Aurel Stoica, rosteşte o alocuţiune.

 

21.01.1991, Bucureşti. Prima comemorare oficială a pogromului legionar în Senatul României

Are loc prima comemorare oficială a pogromului legionar din Bucureşti din 21.01.1941. Evenimentul este organizat la iniţiativa birourilor permanente ale parlamentului român. Comemorarea este marcată la sediul Senatului în şedinţă solemnă comună a celor două camere ale Parlamentului, unde şef rabinul Moses Rosen ţine un discurs. Rostesc alocuţiuni preşedintele Senatului, Alexandru Bârlădeanu, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Marţian.

 

21-22.01.1991, Bucureşti, Alba Iulia, Braşov. Profanarea şi vandalizarea unor instituţii de cult

Are loc devastarea Cimitirului Sefard din Şoseaua Giurgiului, unde 19 monumente funerare sunt profanate. Prin deteriorare şi scriere de texte injurioase sunt profanate morminte din Cimitirul Evreiesc din Alba Iulia, iar geamurile sediului Comunităţii Evreilor din Braşov sunt sparte. Şef rabinul Moses Rosen adresează un mesaj către secretarul de stat pentru culte prezentând întreaga situaţie.

 

02.04.1991, Bucureşti. Vizita reprezentantului Secţiei privind Drepturile Omului şi Probleme Umanitare din Departamentul de Stat al SUA

Are loc vizita lui David Burgess, reprezentant al Secţiei privind Drepturile Omului şi Probleme Umanitare din Departamentul de Stat al SUA, la şef rabinul Moses Rosen.

 

06.04.1991, Bucureşti. Inaugurarea biroului SOHNUT în România

La Templul Coral din Bucureşti are loc ceremonia prilejuită de deschiderea biroului din România al Agenţiei Evreieşti pentru Israel JAFI (Jewish Agency for Israel), SOHNUT, în prezenţa preşedintelui Agenţiei, Simha Dinitz, a directorului general, Moshe Nativ, şi a preşedintelui biroului din România, Eli Itzhaki. Agenţia are rolul de a furniza informaţii despre plecările definitive, absorbţia şi îndrumarea pentru studiul limbii ebraice şi pentru obţinerea vizelor consulare, a drepturilor de vamă şi a asigurării de transport pentru cei care urmează să se stabilească în Israel.

 

12-15.04.1991, Bucureşti. Vizita conducerii Joint

O delegaţie a conducerii superioare Joint, condusă de ambasadorul Milton Wolf, a vizitat FCER pentru a se interesa de situaţia economică a instituţiei.

 

15.05.1991, Bucureşti. Şef rabinului Moses Rosen în audienţă la ministrul apărării naţionale

Şef rabinul Moses Rosen este primit în audienţă de ministrul apărării naţionale, Nicolae Spiroiu, în problema apariţiei în revista „Europa" a unor articole ameninţătoare cu caracter fascist semnate de un ofiţer român în rezervă. FCER sesizează Procuratura Generală a României, solicitând printr-o plângere penală deschiderea acţiunii împotriva revistei şi a directorului său, Ilie Neacşu, pentru adresarea frecventă de calomnii şi aţâţarea la ura interconfesională.

 

16.05.1991, Bucureşti. Conferinţa de presă a FCER asupra atacurilor din revista „Europa"

Are loc o conferinţă de presă a FCER în care şef rabinul Moses Rosen expune situaţia creată de publicarea în revista „Europa" a unor materiale virulent antisemite care instigă la pogrom şi la atacuri asupra populaţiei evreieşti din România.

 

20.05.1991, Bucureşti. Luări de poziţie ale Guvernului în cazul revistei „Europa"

Guvernul României, prin purtătorul său de cuvânt Bogdan Baltazar, condamnă atacurile antisemite apărute în revista „Europa". Senatorul Gelu Voican Voiculescu adresează o interpelare Guvernului României în Senat, solicitând să se ia urgent măsuri.

 

28.05.1991, Bucureşti. Declaraţia şef rabinului Moses Rosen în faţa Comisiei Parlamentare pentru Redactarea Constituţiei României

Răspunzând invitaţiei de a-şi prezenta opiniile, adresată de Comisia Parlamentară pentru Redactarea Constituţiei reprezentanţilor cultelor, şef rabinul Moses Rosen susţine o declaraţie prin care solicită ca autorităţile să ia măsuri în faţa valului de atacuri antisemite.

 

05.06.1991, Bucureşti. Întrevederi ale şef rabinului Moses Rosen la Parlamentul României

La Parlamentul României, şef rabinul Moses Rosen are o serie de întrevederi cu vicepreşedintele Adunării Deputaţilor, Ionel Roman, şi cu preşedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele Minorităţilor Naţionale, Ioan Oancea, pentru a discuta diverse aspecte din viaţa comunităţii evreieşti şi despre acţiunile întreprinse pentru comemorarea Holocaustului şi pentru crearea unui climat interetnic lipsit de tensiuni.

 

05.06.1991, Bucureşti. Declaraţia Guvernului României în legătură cu articolele cu caracter antisemit din presă

Guvernul României face publică o declaraţie prin care condamnă orice manifestări cu caracter rasist, dezaprobă acţiunile extremiste din presă şi susţine promovarea drepturilor şi a egalităţii între indivizi fără deosebire de rasă, etnie, sex şi religie. Declaraţia a fost publicată în „România liberă" din 05.06.1991.

 

07.06.1991, Bucureşti. Convorbire între FCER şi Alianţa Civică

La Cancelaria Rabinică are loc o convorbire a conducerii FCER cu membri ai Alianţei Civice din România cu privire la atacurile antisemite şi la situaţia comunităţii evreieşti din România.

 

21.06.1991, Bucureşti. Vizita ministrului israelian al comunicaţiilor la şef rabinul Moses Rosen

Are loc vizita ministrului israelian al comunicaţiilor, Raphael Pinchasi, şi a lui Zvi Mazel, ambasadorul Israelului la Bucureşti, la şef rabinul Moses Rosen.

 

01.07.1991, Bucureşti. Inaugurarea monumentului comemorativ din faţa Templului Coral

Cu ocazia ceremoniei de comemorare a 50 de ani de la începerea deportării evreilor din România şi a Pogromului de la Iaşi are loc inaugurarea monumentului comemorativ din faţa Templului Coral. Participă personalităţi din viaţa politică românească şi internaţională şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat. Sunt rostite alocuţiuni din partea preşedintelui Ion Iliescu şi a Guvernului României. Iau cuvântul şef rabinul Moses Rosen, patriarhul Teoctist, laureatul premiului Nobel, Elie Wiesel, rabinul Arthur Schneier, preşedinte al fundaţiei „Apel la Conştiinţă", ministrul israelian al educaţiei, Zevulun Hammer, academicianul Nicolae Cajal, senatorul Gelu Voican Voiculescu, regele Mihai, preşedintele executiv al FSN, Ion Aurel Stoica, reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti mondiale.

 

02.07.1991, Bucureşti. Vizita laureatului premiului Nobel, Elie Wiesel, la preşedintele României, Ion Iliescu

Are loc vizita scriitorului Elie Wiesel la preşedintele României, Ion Iliescu. Elie Wiesel îşi exprimă preocuparea pentru manifestările de antisemitism apărute în societatea românească.

 

04.07.1991, Bucureşti. Protestul PEN CLUB România împotriva antisemitismului

În „România literară" este publicată declaraţia PEN CLUB-ului român prin care se exprimă îngrijorarea şi protestul în legătură cu înmulţirea atitudinilor extremiste şi antisemite din unele publicaţii româneşti.

 

24.07.1991, Bucureşti. Protestul intelectualilor împotriva atitudinii antisemite şi xenofobe a unor publicaţii

Se redactează un protest al intelectualilor români împotriva atitudinii xenofobe, antisemite şi şovine a unor publicaţii extremiste, care este publicat în 24.07.1991 în presa naţională („România liberă", „Adevărul"). Protestul este semnat de 137 de persoane şi este adresat Parlamentului şi Guvernului României.

 

13.08.1991, Bucureşti. Rezoluţia Plenarei comitetului de conducere al FCER

Cu ocazia plenarei Comitetului de conducere al FCER, se redactează o Rezoluţie publică prin care se constată existenţa unei situaţii grave create de campania antisemită întreţinută de o parte a presei împotriva şef rabinului Moses Rosen şi se exprimă indignarea şi îngrijorarea faţă de consecinţele acesteia. Se solicită Guvernului măsuri.

 

02.10.1991, Bucureşti. Scrisoare de protest către ministrul de interne cu privire la manifestările antisemite

Este trimisă o scrisoare de protest ministrului de interne, Doru Viorel Ursu, cu privire la tolerarea inscripţiilor antisemite apărute în spaţiile publice din centrul Bucureştiului, care incită la ura de rasă.

 

07-14.10.1991, Bucureşti. Primul Festival al Teatrelor de Limbă Idiş din România

La Bucureşti, Teatrul Evreiesc de Stat organizează primul Festival Internaţional „Zilele Teatrului Idiş" cu participarea unor trupe din Bucureşti, Tel Aviv, Moscova, Kiev, Germania, Belgia, SUA, Mexic şi Brazilia. Manifestarea se încheie cu înfiinţarea Fundaţiei Culturale Goldfaden.

 

24.10.1991, Bucureşti. Vizita şef rabinului Moses Rosen la prim-ministru

Are loc vizita şef rabinului Moses Rosen la prim-ministrul Teodor Stolojan pentru a discuta problema antisemitismului din România şi campania de atacuri şi insulte din presă adresate populaţiei evreieşti.

 

29.10.1991, Bucureşti. Vizita şef rabinului Moses Rosen la preşedintele Ion Iliescu

Şef rabinul Moses Rosen îl vizitează pe preşedintele Ion Iliescu. În cadrul vizitei se discută contribuţia acţiunilor FCER în cadrul organizaţiilor mondiale evreieşti şi aportul FCER la o mai bună cunoaştere a României în lume. Se confirmă demersurile statului român de a combate extremismul, antisemitismul şi intoleranţa.

 

06.11.1991, Statele Unite. Întrevederea şef rabinului Moses Rosen cu secretarul de stat al SUA, Lawrence Eagleburger

Are loc o întrevedere a şef rabinului Moses Rosen cu secretarul de stat al SUA, Lawrence Eagleburger, pentru a solicita asistenţă umanitară pentru populaţia României. Se discută problema intensificării manifestărilor antisemite din România.

 

25.11.1991, Cluj-Napoca. Reprezentanţii populaţiei maghiare din România cer iertare pentru crimele comise împotriva evreilor din nordul Transilvaniei

La iniţiativa preşedintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, deputatul Domokos Géza, şi în prezenţa episcopului Bisericii Reformate Maghiare, László Tőkés, şase reprezentanţi în Parlament ai populaţiei maghiare din România cer iertare populaţiei evreieşti, reprezentată de şef rabinul Moses Rosen, pentru crimele comise împotriva evreilor din nordul Transilvaniei în timpul războiului.

 

28.11.1991, Bucureşti. Şef rabinului Moses Rosen în audienţă la preşedintele Ion Iliescu

Are loc audienţa şef rabinului Moses Rosen la preşedintele României, Ion Iliescu, pentru a discuta problema atacurilor antisemite din România şi pentru a prezenta demersurile făcute în timpul vizitei sale în Canada şi în SUA în scopul sprijinirii statului român.

 

1991, Bucureşti. Constituirea Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AERVH)

Se constituie Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului din „necesitatea de a oferi susţinere legislativă, morală şi materială victimelor supravieţuitoare ale Holocaustului, cât şi pentru păstrarea memoriei Holocaustului şi cinstirea martirilor acestuia" (din prezentarea oficială a instituţiei).

 

1991, Bucureşti. Apelul Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi al patriarhul Teoctist la armonie şi la respingerea antisemitismului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Teoctist lansează un apel la armonie şi la respingerea şovinismului, a rasismului şi a antisemitismului către clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române şi către toţi cetăţenii statului.

 

1991, Bucureşti. Reacţia FSN împotriva manifestărilor extremiste

Biroul de presă al FSN dă publicităţii o declaraţie prin care condamnă publicaţiile în care apar articole cu conţinut naţionalist-şovin.