Minoritatea evreiască 1989

24.12.1989, Bucureşti. Apare numărul „Revistei Cultului Mozaic" care anunţă evenimentele din decembrie 1989

„Revista Cultului Mozaic", publicaţie bilunară în limbile română, engleză, ebraică şi idiş, era publicaţia oficială a comunităţii evreieşti din România ce apărea încă din anii 1950. Primul număr publicat după 22 decembrie a fost o foaie faţă/verso în care se anunţau schimbările din România şi se exprima adeziunea comunităţii la noua structură politică instalată, respectiv Consiliul Frontului Salvării Naţionale. Erau publicate, de asemenea, şi o serie de telegrame de susţinere.

 

24.12.1989, Bucureşti. Telegrama de susţinere a Consiliului Frontului Salvării Naţionale semnată de şef rabinul Moses Rosen

În numele comunităţii evreilor din România, şef rabinul Moses Rosen adresează o telegramă de susţinere Consiliului Frontului Salvării Naţionale.

 

24.12.1989, Bucureşti. Telegrame de susţinere din partea marilor organizaţii evreieşti

„Revista Cultului Mozaic" dă publicităţii telegramele de susţinere din partea Consiliului Mondial Evreiesc şi din partea organizaţiei Joint (SUA) către şef rabinul Moses Rosen.

 

27.12.1989, Bucureşti. Vizita noului ambasador al SUA la şef rabinul Moses Rosen

Noul ambasador al SUA, Allan Green, face o vizită de prezentare şef rabinului Moses Rosen şi se informează asupra situaţiei comunităţii evreieşti din România.

 

Decembrie 1989, Bucureşti. Sosesc primele transporturi cu ajutoare din partea Joint

Sosesc transporturi cu ajutoare pentru populaţie din partea organizaţiei Joint, care sunt distribuite prin Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (FCER). Ajutoarele au fost aduse de către directorul Joint pentru România, Zvi Feine, şi au fost colectate prin intermediul diverselor organizaţii evreieşti mondiale. Zvi Feine este întâmpinat de oficialităţi ale FCER, precum şi de şef rabinul Moses Rosen şi de secretarul general Theodor Blumenfeld.

 

Decembrie 1989, Bucureşti. Telegrame de susţinere din partea Congresului European Evreiesc şi a Consiliului Internaţional al Femeilor Evreice

Se trimit telegrame de susţinere şi solidaritate cu poporul român şi comunitatea evreiască din România din partea Congresului European Evreiesc şi a Consiliului Internaţional al Femeilor Evreice. De asemenea, se ia iniţiativa trimiterii de ajutoare umanitare populaţiei române.