Minoritatea evreiască 2002

28.01.2002, Bucureşti. Înfiinţarea Asociaţiei Culturale a Femeilor Evreice „Berthina Cajal"

La Biblioteca Templului Coral se înfiinţează Asociaţia Culturală a Femeilor Evreice din România, care va purta numele „Berthina Cajal" în memoria soţiei academicianului Nicolae Cajal, preşedintele FCER.

 

07.03.2002, Bucureşti. Întâlnire a conducerii FCER cu ambasadorul SUA

Ambasadorul SUA în România, Michael Guest, s-a întâlnit cu conducerea FCER pentru a se informa asupra problemelor comunităţii.

 

13.03.2002, Bucureşti. Aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/13.03.2002

Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă nr. 31/13.03.2002 privind interzicerea organizaţiilor şi a simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

 

18.03.2002, Bucureşti. Deschiderea cursului de istorie a Holocaustului

La Cercul Militar Naţional a avut loc deschiderea oficială a cursului de istorie a Holocaustului la iniţiativa Ministerului Apărării Naţionale. Rostesc alocuţiuni prim-ministrul Adrian Năstase, miniştrii apărării naţionale, Ioan Mircea Paşcu, şi al culturii şi cultelor, Răzvan Theodorescu, ambasadorul SUA în România, Michael Guest, şi preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal.

 

18-31.03.2002, România. Recensământul populaţiei

În urma recensământului din martie 2002, conform Institutului Naţional de Statistică, populaţia evreiască din România este de 5.785 de persoane; dintre aceştia, 4.016 au declarat ca limbă maternă limba română, 861 idiş, 630 limba maghiară şi 124 germana. Judeţele cu cea mai mare populaţie sunt sectorul agricol Ilfov (inclusiv Bucureşti, 2.473), Timiş (441), Iaşi (437), Cluj (250), Bihor (224), Arad (178), Neamţ (150), Mureş (150), Braşov (138), Bacău (137), Galaţi (133), Suceava (131), Botoşani (115) şi Hunedoara (104); se remarcă faptul că populaţia urbană predomină (5.631 de locuitori în municipii şi oraşe, faţă de cea din comune, de doar 154 de locuitori) .

 

24.03.2002, Bucureşti. Vizita directorului organizaţiei American Jewish Committee

Cu ocazia participării la manifestările „Primăvara noilor aliaţi" de la Bucureşti, delegaţia organizaţiei American Jewish Committee, condusă de directorul său, rabinul Andrew Baker, are întrevederi cu conducerea FCER.

 

28.04.2002, Timişoara. Adunarea Generală a Asociaţiei Sioniste din România

La Timişoara are loc prima Adunare Generală a Asociaţiei Sioniste din România şi prezentarea Statutului Asociaţiei Sioniste, după ce în 1949 regimul comunist interzisese această mişcare. Preşedinte al acestei asociaţii este ales Tiberiu Roth.

 

17-18.05.2002, Fălticeni. Profanarea sinagogii din Fălticeni

Are loc spargerea şi profanarea sinagogii din Fălticeni, de unde este furat un sul de Sefer Tora. De asemenea, pe pereţii sinagogii sunt scrise sloganuri antisemite.

 

29.05.2002, Bucureşti. Manifestare de solidaritate cu Israelul

La Templul Coral are loc o manifestare de solidaritate cu Israelul în lupta împotriva antisemitismului şi a terorismului; simultan, în aproape toate comunităţile din ţară au loc astfel de acţiuni de solidarizare, în concordanţă cu marea demonstraţie internaţională de la Bruxelles şi din alte 35 de ţări.

 

28.06.2002, Vatra Dornei. Profanarea Templului

Are loc spargerea şi profanarea Templului din Vatra Dornei, monument istoric.

 

30.07.2002, Bucureşti. Discursul de recepţie al lui Elie Wiesel la Academia Română

Elie Wiesel participă la ceremonia înmânării însemnelor de Membru de Onoare al Academiei Române şi prezintă discursul său de recepţie.

 

17.09.2002, Bucureşti. Deschiderea Gimnaziului Lauder-Reut

Are loc deschiderea Gimnaziului Lauder-Reut, care continuă activitatea iniţiată deja de şcoala primară şi de grădiniţa înfiinţate anterior.

 

08.10.2002, Cluj-Napoca. Inaugurarea noului sediu al Institutului „Dr. Moshe Carmilly"

Are loc inaugurarea noului sediu al Institutului de Iudaistică şi Istorie a Evreilor „Dr. Moshe Carmilly" în fosta Sinagogă „Shash Chevra".

 

15-18.10.2002, Iaşi. Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Avram Goldfaden"

La Iaşi, locul unde s-a înfiinţat primul teatru idiş din lume, are loc prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Avram Goldfaden" organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri". Sunt prezentate spectacole ale unor trupe din Germania, Israel şi România. Cu această ocazie se dezveleşte un monument dedicat lui Avram Goldfaden pe locul unde a fost întemeiat primul teatru.

 

01.11.2002, Bucureşti. Vizita delegaţiei FCER la Guvern

O delegaţie FCER condusă de preşedintele acesteia, academicianul Nicolae Cajal, a vizitat sediul Guvernului României, unde a avut discuţii cu prim-ministrul Adrian Năstase şi cu ministrul culturii, Răzvan Theodorescu. Vizita a evidenţiat relaţiile bune dintre conducerea FCER şi autorităţile statului.

 

03-06.11.2002, Iaşi, Bucureşti. Vizita lui Arthur Schneier

Rabinul Arthur Schneier, preşedintele Fundaţiei „Appeal for Conscience" din New York, primeşte titlul de doctor honoris causa al Universităţii din Iaşi şi are întâlniri cu membri FCER.

 

04-06.11.2002, Bucureşti. Vizita vicepreşedintelui B'nei B'rith International

Vicepreşedintele executiv al organizaţiei B'nei B'rith International din SUA, Daniel Mariashin, vizitează România şi are întrevederi cu secretarul de stat MAE, Cristian Diaconescu, în problema restituirii proprietăţilor comunitare evreieşti şi a punerii în circuit european a patrimoniului cultural evreiesc. Au avut loc întâlniri cu lideri ai FCER în problema reactivării Forumului B'nei B'rith din România şi a iniţierii unor proiecte de colaborare.

 

13-14.11.2002, Bucureşti. Vizita unei delegaţii din Republica Moldova

O delegaţie a Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova condusă de preşedintele acesteia, arh. Simion Soihet, vizitează comunitatea din Bucureşti şi iniţiază o colaborare cu Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Editura Hasefer, revista „Realitatea evreiască" şi cu Centrul Pedagogic.