Minoritatea evreiască 1998

17-19.02.1998, Bucureşti. marele rabin Menachem Hacohen are întrevederi cu personalităţi ale vieţii publice

Marele rabin Menachem Hacohen a avut întrevederi cu personalităţi ale vieţii publice din România, între care preşedintele Senatului, Petre Roman, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ion Diaconescu, prim-ministrul Victor Ciorbea şi patriarhul Teoctist.

 

Martie 1998, Bucureşti. Înfiinţarea Fundaţiei „Dr. Moses Rosen"

Are loc înfiinţarea unei Fundaţii „Dr. Moses Rosen" având ca scop acordarea unor burse de studii în străinătate tinerilor merituoşi, în special muzicieni, din România şi Israel, indiferent cărei etnii şi confesiuni îi aparţin.

 

01.04.1998, Bucureşti. Aprobarea proiectului de lege referitor la restituirea bunurilor comunitare aparţinând minorităţilor naţionale

La Palatul Victoria, în cadrul plenarei Consiliului Minorităţilor Naţionale, a fost aprobat proiectul de lege referitor la restituirea bunurilor comunitare aparţinând minorităţilor naţionale.

 

01-04.04.1998, Bucureşti. Seminar internaţional al directorilor de programe Joint

Are loc un seminar internaţional al directorilor de programe Joint din peste 15 ţări.

 

Aprilie 1998, Bucureşti. Declaraţia de condamnare a manifestărilor naţionalist-şovine a ministrului György Tokay

Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, prin intermediul ministrului György Tokay, dă publicităţii o declaraţie de condamnare a manifestărilor cu caracter naţionalist-şovin şi rasist, publicată în primul număr din aprilie al „Buletinului informativ" al Guvernului României.

 

09-10.05.1998, Târgu Mureş. Apariţia de inscripţii antisemite la Cimitirul Evreiesc

Sunt descoperite inscripţionate zvastica fascistă şi lozinci antisemite pe gardul Cimitirului Evreiesc din Târgu Mureş.

 

05-06.1998, Vaslui. Vandalizarea Cimitirului Evreiesc

La Vaslui, 17 morminte din cimitirul evreiesc au fost prădate de plăcile lor de marmură, care au fost ulterior utilizate ca mese de biliard pentru o sală de jocuri.

 

21.05.1998, Târgu Mureş. Protestul Ligii Pro Europa faţă de actele extremiste, xenofobe şi antisemite

„România liberă" publică protestul Ligii Pro Europa cu privire la actele rasiste, xenofobe şi antisemite manifestate în spaţiul public şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de intensificarea acestora.

 

19.06.1998, Oradea. Jefuirea şi profanarea Sinagogii Neologe

Are loc jefuirea şi profanarea Sinagogii Neologe „Sion" din Oradea.

 

20-22.07.1998, Durău. Simpozionul Internaţional Iudeo-Creştin

La Centrul „Daniil Sihastru" de la Mănăstirea Durău are loc Simpozionul Internaţional Iudeo-Creştin, cu participarea mai multor personalităţi din viaţa religioasă. Evenimentul a fost organizat de Secretariatul de Stat pentru Culte, de Ambasada Statului Israel, de FCER şi de Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei.

 

Iulie 1998, Washington, SUA. Vizita preşedintelui Emil Constantinescu la Muzeul Holocaustului

Cu ocazia vizitei preşedintelui ţării, Emil Constantinescu, la Washington, la invitaţia preşedintelui SUA, Bill Clinton, preşedintele României a susţinut o alocuţiune la Muzeul Holocaustului. Cu această ocazie au avut loc discuţii între conducerea muzeului şi membrii delegaţiei şi s-a semnat un acord între conducerea Muzeului Holocaustului, conducerea Institutului Yad Vashem şi Arhivele Naţionale ale României privind accesul cercetătorilor la documentele de arhivă.

 

29.08.1998, Bucureşti. Vizita unei delegaţii a Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova

Are loc vizita unei delegaţii a Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova, condusă de directorul său, Theodor Magder, în cadrul căreia s-a semnat un acord de colaborare.

 

30.08-01.09.1998, Bucureşti. Reuniunea reprezentanţilor iudaismului din întreaga lume

La Templul Coral are loc întâlnirea reprezentanţilor iudaismului din întreaga lume, veniţi la a 12-a Reuniune Ecumenică Mondială „Pacea este numele lui Dumnezeu", care are loc la Bucureşti. Au participat marele rabin Emerit al Franţei, Rene Samuel Sirat, şi fostul şef rabin Emerit al Irlandei, David Rosen.

 

08.10.1998, Craiova. Inaugurarea Centrului de Studii şi Cercetare a Istoriei, Culturii şi Civilizaţiei Iudaice din Sud-Estul Europei

Are loc inaugurarea Centrului de Studii şi Cercetare a Istoriei, Culturii şi Civilizaţiei Iudaice din Sud-Estul Europei la Universitatea din Craiova, în cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Geografie. Secţia, care are specializarea principală în istorie generală şi specializarea secundară în cultura şi limba ebraică, a fost înfiinţată în anul 1997, iar Centrul - un an mai târziu.

 

Octombrie 1998, Bucureşti. Apelul către Parchet lansat de Consiliul Minorităţilor Naţionale de sancţionare a rasismului şi xenofobiei

În cadrul plenarei Consiliului Minorităţilor Naţionale se adoptă un Apel către Parchetul General pentru sancţionarea rasismului şi a xenofobiei.

 

06.11.1998, Bucureşti. Inaugurarea Centrului de Studii Ebraice Goldstein Goren al Universităţii Bucureşti

Are loc inaugurarea Centrului de Studii Ebraice Goldstein Goren al Universităţii Bucureşti, înfiinţat la iniţiativa decanului Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti, Dan Horia Mazilu, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi al Ambasadei Israelului la Bucureşti. Susţinerea financiară este asigurată de Fundaţia Goldstein Goren din Israel.

 

Noiembrie 1998, Bucureşti. Dezvelirea unei plăci comemorative la Cimitirul Evreiesc

La Cimitirul Evreiesc din Şoseaua Giurgiului are loc dezvelirea unei plăci comemorative dedicate unor mari personalităţi din istoria ştiinţei româneşti, precum profesorul Ernest Abason, inginerul Martin Bercovici, academicianul Marcu Cajal. De asemenea, este dedicată şcolilor evreieşti, unice în Europa de Est în perioada Holocaustului.

 

08.12.1998, Bucureşti. Cuvântarea preşedintelui României cu ocazia Zilei Constituţiei

Are loc cuvântarea preşedintelui României, Emil Constantinescu, ocazionată de Ziua Constituţiei, în care acesta condamnă atacurile rasiste şi xenofobe.

 

1998, Bucureşti. Mesajul de protest al marelui rabin Menachem Hacohen împotriva manifestărilor antisemite

Este publicat mesajul de protest adresat de marele rabin Menachem Hacohen secretarului de stat, dr. Gheorghe Anghelescu, ca reacţie la profanarea cimitirului evreiesc de la Târgu Mureş.

 

1998, Bucureşti. Comunicatul Comisiei pentru Cultură, Culte şi Mass Media a Consiliului Minorităţilor Naţionale cu privire la manifestările antisemite şi xenofobe

Comisia pentru Cultură, Culte şi Mass Media a Consiliului Minorităţilor Naţionale din România protestează împotriva manifestărilor xenofobe şi antisemite, solicitând luarea de măsuri legale şi combaterea fenomenului în presă.

 

1998, Bucureşti. Comunicatul de presă al Secretariatului de Stat pentru Culte de condamnare a profanării cimitirului de la Târgu Mureş

Este dat publicităţii comunicatul de presă al Secretariatului de Stat pentru Culte prin care se condamnă acţiunea de profanare a cimitirului de la Târgu Mureş.