Minoritatea evreiască 1997

11.04.1997, Bucureşti. Emiterea Ordonanţei guvernamentale privind retrocedarea unor proprietăţi comunitare evreieşti

Se emite Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prin care se stabileşte restituirea unor proprietăţi comunitare evreieşti, dintre care prima este clădirea Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti. Se hotărăşte ca bunurile comunitare evreieşti restituite să fie administrate de o fundaţie în regim non-profit, iar avantajele materiale dobândite să fie folosite în scopuri umanitare.

 

27.08.1997, Bucureşti. Vizita preşedintelui FCER, academician Nicolae Cajal, la Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale

Preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal, şi Iulian Sorin, secretar general adjunct al FCER, au avut o întrevedere cu György Tokay, ministru delegat pe lângă prim-ministru, reprezentantul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Subiectul discuţiilor a fost reprezentat de problema recunoaşterii drepturilor foştilor deportaţi, dar şi de manifestările legionare şi antisemite nesancţionate de autorităţi.

 

12.09.1997, Bucureşti. Muzeul de Istorie a Obştii Evreilor din România primeşte numele fostului şef rabin

Muzeul de Istorie a Obştii Evreilor din România a primit numele de Muzeul de Istorie a Evreilor din România „Dr. Moses Rosen"; sunt dezvelite două plăci de marmură cu respectivele inscripţii în română şi ebraică.

 

Septembrie 1997, Bucureşti. Rabinul Menahem Hacohen devine mare rabin al comunităţilor evreieşti din România

Rabinul Menahem Hacohen din Israel acceptă să preia temporar păstorirea religioasă şi spirituală a comunităţii evreilor din România.

 

30.09.1997, Bucureşti. Vizita de prezentare a rabinului Menachem Hacohen la secretarul general de stat pentru culte

Preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal, şi avocatul Iulian Sorin, secretar general adjunct al FCER, i-au făcut o vizită dr. Gheorghe Anghelescu, secretar general de stat pentru culte, prezentându-l pe rabinul Menachem Hacohen, noul îndrumător religios al comunităţilor evreieşti din România.

 

Septembrie 1997, Bucureşti. Se înfiinţează prima organizaţie evreiască de tineret din România

Este înfiinţată prima organizaţie evreiască de tineret din România, cu susţinerea FCER şi a AJDC, prin directorul său pentru România, Zvi Feine.

 

12.11.1997, Bucureşti. Declaraţiile Consiliului Minorităţilor Naţionale referitoare la manifestările xenofobe şi antisemite

În cadrul plenarei Consiliului Minorităţilor Naţionale desfăşurată la Guvernul României se fac publice patru declaraţii cu privire la ordonanţa de urgenţă privind modificarea Legii învăţământului, restituirea bunurilor comunitare şi Legea administraţiei publice locale. Una dintre declaraţii condamnă xenofobia şi antisemitismul din partea reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi denunţă apariţia mişcării legionare.

 

Decembrie 1997, Bucureşti. Inaugurarea grădiniţei-şcoală „Lauder-Reut"

Are loc inaugurarea grădiniţei-şcoală „Lauder-Reut" înfiinţată de Ronald S. Lauder, fost ambasador al SUA la Viena, vicepreşedinte al concernului multinaţional Estée Lauder, întemeietor al Fundaţiei „Ronald S. Lauder România" şi promotorul mişcării de revigorare a educaţiei iudaice în Europa de Est, în colaborare cu Tova Ben Nun, director general al filialei SOHNUT din România.

 

1997, Bucureşti. Academicianul Nicolae Cajal este numit ambasador al României cu însărcinări speciale

Alături de parlamentarii Ion Raţiu şi Radu Budeanu, academicianul Nicolae Cajal a fost numit, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, ambasador al României cu însărcinări speciale pe linia promovării obiectivului integrării euroatlantice a României, susţinând demersurile realizate la nivel parlamentar şi diplomatic.

 

1997, Bucureşti. Vizita delegaţiei Joint în România

O delegaţie a organizaţiei Joint, însoţită de Zvi Feine, director al programului Joint pentru România, vizitează comunitatea evreilor din România şi are întrevederi cu conducerea FCER cu privire la problemele comunităţii, abordând problema păstoririi religioase.

 

1997, Bucureşti. Constituirea unui grup de consultanţă politică împotriva manifestărilor antisemite

Datorită manifestărilor legionare apărute în spaţiul public (construirea unui monument legionar la Eforie, însemne naziste pe stadionul Giuleşti), comitetul director al FCER creează un grup de consultanţă politică în scopul realizării unui material documentar de informare destinat Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale în vederea luării de măsuri.

 

1997, Bucureşti. Scrisori de protest împotriva fenomenului legionar adresate autorităţilor

Membrii secţiei Anti-Defamation League din cadrul Forumului B'nai B'rith „Dr. Moses Rosen" din România au hotărât trimiterea către Preşedinţie, Guvern şi Parlament a unor scrisori de protest ale populaţiei evreieşti faţă de manifestările de rasism, recrudescenţa mişcărilor de dreapta şi a legionarismului.

 

1997, Bucureşti. Constituirea filialei WJRO (Organizaţia Mondială Evreiască pentru Restituire) în România

Filială a organizaţiei internaţionale WJRO creată în 1992, Fundaţia „Caritatea" are ca scop deţinerea, protejarea, administrarea şi valorificarea bunurilor comunitare evreieşti.