Minoritatea evreiască 1999

27-28.01.1999, Suceava. Vandalizarea sinagogii din Suceava

La sinagoga din Suceava se produce furtul a patru Sefer Tora.

 

04.02.1999, Bucureşti. Vizita marelui rabin Menachem Hacohen la arhiepiscopul romano-catolic

Are loc vizita ecumenică a marelui rabin Menachem Hacohen la arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, Ioan Robu.

 

17.02.1999, Bucureşti. Întâlnirea unor lideri ai organizaţiilor evreieşti cu autorităţile române în problema retrocedării proprietăţilor comunitare

La Guvern are loc o întâlnire a premierului Radu Vasile cu lideri ai unor organizaţii evreieşti internaţionale în problema retrocedării proprietăţilor comunitare, în care se afirmă preocuparea Parlamentului de a elabora un proiect legislativ privind retrocedarea proprietăţilor naţionalizate. La întâlnire a participat ambasadorul Naphtali Lavie, vicepreşedintele World Jewish Restitution Organization.

 

Februarie 1999, Alba Iulia. Profanarea cimitirului evreiesc

Sunt profanate cavouri şi sunt sparte plăci funerare şi zidul de cărămidă al cimitirului evreiesc din Alba Iulia.

 

23-25.04.1999, Bucureşti. Seminar B'nei B'rith International

Are loc la Bucureşti un seminar al B'nei B'rith International despre iudaism şi etică iudaică, despre istorie şi spiritualitate, organizat de Forumul „Dr. Moses Rosen" din România.

 

23.06.1999, Bucureşti. Şedinţa şi Declaraţia Consiliului Minorităţilor Naţionale în legătură cu proliferarea atacurilor xenofobe şi antisemite din presă

În cadrul şedinţei Consiliului Minorităţilor Naţionale se discută proliferarea unor publicaţii extremiste şi a unor emisiuni de televiziune în care se cultivă atacurile la persoană, xenofobia, antisemitismul şi şovinismul. Se hotărăşte adoptarea unei Declaraţii de protest a Consiliului Minorităţilor Naţionale care să condamne atacurile xenofobe şi antisemite.

 

29.07-01.08.1999, Bucureşti. Vizita delegaţiei Joint

Are loc vizita delegaţiei comitetului de conducere al Joint de la New York.

 

30.08.1999, Bucureşti. Emiterea Ordonanţei de Urgenţă 105

Ordonanţa de Urgenţă 105 acordă foştilor deportaţi evrei din Transnistria îndreptăţirea legală de a beneficia de aceleaşi drepturi cu celelalte categorii de deportaţi, deja legiferate de un deceniu. Ordonanţa va deveni Lege abia în 2000, când se vor acorda anumite facilităţi şi despăgubiri celor care au suferit persecuţii pe motive etnice şi care au fost deportaţi în lagăre de muncă forţată în perioada 1940-1944.

 

Octombrie 1999, Bucureşti. Înfiinţarea Organizaţiei Tineretului Evreu din România (OTER)

Are loc, în cadrul consfătuirii FCER, înfiinţarea Organizaţiei Tineretului Evreu din România.

 

Noiembrie 1999, Cluj-Napoca. Inaugurarea Bibliotecii de Iudaistică şi Istorie Evreiască din Cluj „Moshe Carmilly"

Are loc inaugurarea Bibliotecii de Iudaistică a Institutului „Moshe Carmilly", deschisă în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga".

 

1999, Bucureşti. Protestul lui Péter Eckstein-Kovács faţă de  hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca de a ridica un monument închinat mareşalului Ion Antonescu

Devine publică reacţia de protest a ministrului delegat pe lângă prim-ministru pentru minorităţile naţionale, Péter Eckstein-Kovács, faţă de hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, adoptată la propunerea primarului acestui municipiu, de a ridica un monument închinat mareşalului Ion Antonescu. Prin acest protest, ministrul solicită Consiliului Local Cluj-Napoca să revină asupra hotărârii luate, cerând în acelaşi timp instituţiilor statului să anuleze această hotărâre ce încalcă legislaţia în vigoare.

 

1999, Bucureşti. Vizita unei delegaţii United Jewish Appeal

Are loc vizita unei delegaţii a organizaţiei United Jewish Appeal din Saint Paul, Minnesota, SUA, condusă de Evelyn Smith, însoţită de dr. Zvi Feine, director al Programului Joint pentru România.