Minoritatea evreiască 1995

16.03.1995, Bucureşti. „Revista Cultului Mozaic" devine „Realitatea evreiască"

În al 40-lea an de apariţie, „Revista Cultului Mozaic" îşi schimbă numele în „Realitatea evreiască".

 

27-29.03.1995, Bucureşti. Vizita marelui rabin al Genevei, dr. Alexandru Şafran

La invitaţia Senatului României are loc vizita marelui rabin al Genevei, dr. Alexandru Şafran, fost şef rabin al României între 1940-1947. Acesta are întrevederi cu preşedintele Senatului, Oliviu Gherman, cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, şi cu conducerea FCER. A susţinut o alocuţiune în Senatul României şi la Templul Coral.

 

26-29.04.1995, Bucureşti. Vizita unei delegaţii parlamentare israeliene

O delegaţie parlamentară israeliană a vizitat România la invitaţia Grupului Parlamentar de Prietenie România-Israel. Delegaţia a fost condusă de Avraham Poraz, preşedintele Grupului de Prietenie Israel-România din Knesset, şi au avut loc întrevederi cu conducerea FCER, cu membri ai Grupului Parlamentar România-Israel, cu membri ai comisiilor de politică externă şi cultură, arte şi mass-media ale celor două camere ale Parlamentului, dar şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, cu vicepreşedintele Senatului, Ion Solcanu, cu secretarul de stat de la Ministerul de Externe, Marcel Dinu.

 

28.05.1995, Bucureşti. Alegerea noului prim rabin al Comunităţii Evreieşti din Bucureşti

În urma Adunării Generale a FCER, a avut loc alegerea noului prim-pabin al Comunităţii Evreieşti din Bucureşti în persoana rabinului dr. Yehezkel Mark. prim-rabinul nou ales va avea competenţă jurisdicţională şi în celelalte comunităţi evreieşti din România.

 

09-11.06.1995, Bucureşti. Are loc şedinţa Comitetului Executiv al Consiliului European al Comunităţilor Evreieşti

Şedinţa anuală a Comitetului Executiv al Consiliului European al Comunităţilor Evreieşti pentru anul 1995 s-a desfăşurat la Bucureşti cu scopul de a discuta cu liderii comunităţilor locale asupra posibilităţilor de a înfiinţa o Regiune de Cooperare Sud-Est Europeană incluzând Belgrad, Sofia, Bucureşti şi comunităţile învecinate. O delegaţie a Consiliului European a vizitat FCER, având întrevederi cu preşedintele Federaţiei, academicianul Nicolae Cajal.

 

13.06.1995, Bucureşti. Vizita delegaţiei Ministerului de Externe israelian

Are loc vizita delegaţiei Ministerului de Externe din Israel, însoţită de ambasadorul israelian la Bucureşti, Avshalom Meghidon, la preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal.

 

29.06.1995, Bucureşti. Declaraţia Consiliului de Conducere al FCER privind profanarea Cimitirului Evreiesc din Bucureşti

Se face publică declaraţia Consiliului de Conducere al FCER privind profanarea Cimitirului Evreiesc din Bucureşti, Şoseaua Giurgiului 162. Se exprimă indignarea şi îngrijorarea comunităţii evreieşti şi se solicită luarea de măsuri.

 

Iunie 1995, Bucureşti. Profanarea Cimitirului Evreiesc din Şoseaua Giurgiului

Are loc profanarea câtorva zeci de monumente funerare şi scrierea de inscripţii pe fragmentele din piatră în Cimitirul Evreiesc din Bucureşti, Şoseaua Giurgiului 162. De asemenea, în 23-24.06.1995 a fost profanată şi camera mortuară, iar birourile administraţiei cimitirului au fost sparte. Sunt sesizate Parchetul General, Inspectoratul General al Poliţiei şi  Secretariatul de Stat pentru Culte.

 

26.07.1995, Bucureşti. Vizita unei delegaţii B'nei B'rith

Preşedintele FCER, academicianul Nicolae Cajal, şi conducerea Federaţiei au primit vizita unei delegaţii a Organizaţiei Mondiale B'nei B'rith, alcătuită din Tommy P. Bayer, preşedintele internaţional al organizaţiei, şi George L. Spectre, director asociat. Au avut loc discuţii despre obiectivele Organizaţiei B'nei B'rith privind drepturile omului şi situaţia populaţiei evreieşti în lume.

 

31.08.1995, Bucureşti. Audienţa rabinului Yehezkiel Mark la Secretariatul de Stat pentru Culte

Rabinul Yehezkiel Mark a fost primit în vizită protocolară de Ilie Fonta, secretar de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte, împreună cu preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal.

 

06-07.09.1995, Bucureşti. Vizita unei delegaţii israeliene la autorităţile române

La invitaţia Guvernului României, o delegaţie din Israel compusă din generalul (r.) Moshe Nativ şi ambasadorul Naphtali Lavy, însoţiţi de preşedintele FCER, academicianul Nicolae Cajal, a făcut o vizită în România şi a avut întâlniri cu Viorel Hrebenciuc, secretar general al Guvernului României, coordonator al Consiliului pentru Minorităţile Naţionale din România, Oliviu Gherman, preşedintele PDSR, şi Adrian Năstase, preşedintele executiv al PDSR. Delegaţia a fost primită şi de preşedintele României, Ion Iliescu. În final, a fost semnată o convenţie între Consiliul pentru Minorităţile Naţionale din România, Organizaţia Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

 

08.11.1995, Bucureşti. Reactivarea filialei din România a Forumului B'nai B'rith „Dr. Moses Rosen"

Are loc reactivarea filialei din România a Forumului B'nai B'rith, după 50 de ani de întrerupere, în prezenţa conducerii FCER, CEB şi a reprezentantului B'nai B'rith pentru Europa Centrală şi de Est, Friedrich Scheiber. Preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal, este ales preşedintele Forumului.

 

Decembrie 1995, Bucureşti. Constituirea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Evreieşti din România

La sediul FCER are loc constituirea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Evreieşti din România, care intenţionează să inventarieze şi să clasifice monumentele evreieşti, să elaboreze un program de măsuri pentru restaurarea şi conservarea monumentelor şi să le valorifice ştiinţific, cultural şi turistic. În funcţia de preşedinte al Comisiei este ales preşedintele FCER, academician Nicolae Cajal.