Fosztó László - Publicaţii

Cărţi/ Volume individuale

2009 Ritual Revitalisation after Socialism: Community, Personhood, and Conversion among the Roma in a Transylvanian Village, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Volume 21. Münster: LIT Verlang, 2009

2009 Colecţie de studii despre romii din România, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale - Editura Kriterion, Cluj-Napoca.


Editare volume

2009 Kiss Tamás - Fosztó László - Fleck Gábor (editori) Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale - Editura Kriterion, Cluj-Napoca.

2009 Mălina Voicu - László Fosztó - Sorin Gog (editori invitaţi) Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Sociologia: Twenty Years After the Fall of Official Atheism: The Contemporary Romanian Religious Landscape Vol. (LIV) : 2, December 2009


Articole în cărţi şi reviste de specialitate

2009 Mălina Voicu - László Fosztó - Sorin Gog:  Guest Editors’ Foreword: Twenty Years After the Fall of Official Atheism: The Contemporary Romanian Religious Landscape, Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Sociologia, Vol. (LIV): 2, December 2009, p. 3-7.

2009 Fleck Gábor - Fosztó László - Horváth István -Kiss Tamás - Péter László: Comunităţi Fragmentate. Studii de caz asupra romilor din România, In Kiss Tamás - Fosztó László - Fleck Gábor (eds.) Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra romilor din România, Cluj-Napoca Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale - Kriterion, p. 7-37.

2009 De la practici de integrare la o filozofie a integrării romilor, Sfera Politicii 138, vol 27 issue 8. (August 2009), p. 69-73.

2009 Viták és irányzatok a roma-kutatásban: vázlat közpolitikák kidolgozásához, KORUNK 2009/5, p. 22-30.

2009 Dezbateri şi tendinţe în cercetarea romilor. Schiţă pentru elaborarea de politici publice, traducere în limba română a aricolului publicat in Korunk 2009/5.

2008 Conversion narratives, sincere hearts, and other tangible signs: Communicating religious change among the Transylvanian Roma, Transitions, vol. 48-2, p. 109-132

2008 Taking the oath: Religious aspects of moral personhood among the Romungre in Jacobs, Fabian / Ries, Johannes (eds.) Roma/Zigeunerkulturen in neuen Perspektiven // Roma/Gypsy Cultures in new perspectives. Veröffentlichungen des Instituts für Ethnologie der Universität Leipzig/ Reihe: Tsiganologie - Vol 1, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. p. 119-133.

2008 Ritual revitalisation after Socialism: Community, personhood, and conversion among the Roma in a Transylvanian village, In ANTROPO Lenyomatok / Amprente / Imprints, CLUJ-NAPOCA: EDITURA EFES, Coord.: Harbula Hajnalka şi Magyari-Vincze Enikő, 2008, p. 25-29

2007 The Revitalization of Diverging Rituals: the case of Roma and Gadje in a Transylvanian village. The Anthropology of East Europe Review 25 (2): 121-131.

2007 A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért romák kapcsán. Erdélyi Társadalom 5 (1): 23- 49.

2007 Beszéd és moralitás: az eskü egy kalotaszegi magyarcigány közösségben. In: S. Ilyés and F. Pozsony (coord.). Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15.Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, pp. 81-95.

2007 Királyok, papok, újságírók és az angol bárónő: romániai romák a posztszocialista nyilvánosságban. Regio 18 (1): 25-50.

2006 Mono-ethnic Churches, the “Undertaker Parish”, and Rural Civility in Postsocialist Romania. In: C. Hann and the “Civil Religion” Group (eds.).The Postsocialist Religious Question: faith and power in Central Asia and East-Central Europe. Halle Studies in the Anthropology of Eurasia 11. Münster: LIT, pp. 269-292.

2005 Nina Glick Schiller, Boris Nieswand, Günther Schlee, Tsypylma Darieva, Lale Yalcin-Heckmann and László Fosztó: “Pathways of Migrant Incorporation in Germany”, TRANSIT: Vol. 1: No. 1, 2005, Article 50911.

2003 Diaspora and Nationalism: an Anthropological Approach to the International Romani Movement, Regio (English Issue), p. 102-120.

2003 The Tyrant, the Terrorists and Disruptive Elements: Aliens in the Romanian Revolution of December 1989. In Viorel Anăstăsoaie, Csilla Könczei, Enikő. Magyari-Vincze, and Ovidiu Pecican (coord.) Breaking the Wall. Representing Anthropology and Anthropological Representations in Post-Communist Eastern Europe., p. 71-84. Cultural Analysis Series 6. Cluj-Napoca: EFES p. 71-84.

2003 A zsarnok, a terroristák és a rendbontó elemek: Idegenek az 1989 decemberi forradalomban, Korunk 2003/3, p. 58-69.

2003 Szorongás és megbélyegzés: a cigány-magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói, In Bakó Boglárka (coord.), Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. 83-107.

2002 Van-e cigány nemzettudat?, In Fedinec Csilla (coord.) Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában., Teleki László Alapítvány, Budapest p.207-224,

2001 Romania: Representations, Public Policies and Political Projects (coautor Marian-Viorel Anastasoaie), In Guy, Will (coord.) Between past and future. the Roma of Central and Eastern Europe, University of Hertfordshire Press, p. 351-369.

1999 Csíksomlyó és Barát, In Pozsony Ferenc (coord.) Csángósors. Moldvai csángók a változó idõkben, Teleki László Alapítvány, p. 103-111.

1998 Cigány - magyar egymás mellett éles Székelyszáldoboson, In Bari Károly (coord.) Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról, Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő, 1998, p. 91-110.

1997 Nyomtatott folklór. Mass média és népi kultúra, Antropológiai Műhely 1997/3-4, p. 75-84; reeditat in Keszeg Vilmos (coord.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, Vol. 7, 1999, p. 300-309.

1997 Ki a cigány? Az etnikai identitásokról, Keresztény Szó, 1997/4. p. 26-29;

1997 A formalizáció folyamata az interetnikus kapcsolatban. Esetelemzés egy cigány-magyar egymás mellett élés példáján, Antropológiai Műhely 1997/1, p. 75-84.

1996 Interetnikus kapcsolat Székelyszáldoboson. Cigány - magyar egymás mellett élés, In ACTA 1996 (Anuarul Muzeului Naţional Secuiesc).

1995 Egy alkalmi együttműködés elemzése, a blattolás példáján, Antropológiai Műhely 8. (versiunea editată Korunk 1995/8. p. 84-90);

1995 Mindennapi néprajz, Kellék, 1995/2. p. 37-39.

1994 Az eltűnt társadalmi osztály emléke, Korunk 1994/9.


Recenzii

2006 Svinia in Black & White: Slovak Roma and their Neighbours. de David Z. Scheffel. Peterborough, Ontario: Broadview Press, 2005, International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs vol XV, nr. 3-4/2006, p. 113-115

2001 Könyvszemle: Magyar Orientalizmus, Regio 2001/1. p. 250-259.

2000 Civil társadalom. Egy antropológiai perspektíva, Közpolitika 2000/2. p. 22-23.

1997 Fiatal Néprajzkutatók V. Országos Konferenciája: Egészség - Betegség - Kultúra (conferinţă), A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1997/3-4.

1996 Helyzet Könyvek, A Kriza János Néprajzi Táraság Értesítője 1996/3-4.


Alte publicaţii

2009 Sfera Politicii (Nr. 139, p. Şi Nr 140, p. ), coordonarea şi publicarea materialului unei mese rotunde despre: Economie şi moralitate: Factori care influenţează conflictele interetnice din Secuime

2009 Sfera Politicii, Număr tematic (Nr. 138, august 2009) despre Minorităţi, coordonarea publicaţiilor din partea ISPMN

2008 Bibliografie cu studiile şi reprezentările despre romii din România - cu accentul pe perioada 1990-2007. Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, Nr. 3.

2006 Activism and war reparations: notes from the field, prezentare la conferinţa „Representing Gypsies” Plasy, Cehia, (29 iunie - 2 iulie2006).

2005 Charismatic Christianity among the Roma in Romania [Raport cercetare], Max Planck Institute for Social Anthropology Report 2004-2005, pp.166-167

2005 Conversions to Pentecostalism among the Roma in Romania, prezentare la conferinţa Religious Conversion after Socialism” Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Germania (7-9 aprilie 2005)