Kiss Tamás

Kiss Tamás

researcher

DATE PERSONALE


Data naşterii: 12 09 1977
Locul naşterii: Târgu Mureş
Adresă e-mail: t_kiss77@yahoo.com
Nr. telefon mobil: 0040-748-876080

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Pécsi Tudományegyetem - Bölcsésztudományi Doktori Iskola (Universitatea din Pécs, Şcoala de Doctorat la Litere)
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Studii culturale
Perioada studiului: 2004-2009

Instituţia: Századvég Politikai Iskola (Şcoala de ştiinţe politice Századvég) - Universitatea Corvinus
Nivel diplomă: Masterat
Specializare: Științe politice - politici publice
Perioada studiului: 2000-2002

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Istorie şi Filosofie, specializarea Sociologie
Nivel diplomă: Licenţă
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 1996-2000

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cercetător 
Perioada: 2012- prezent

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cercetător, șeful compartimentului de studii, analize şi cercetări
Perioada: 2007-2012

Instituţie: UDMR - Prezidiul Executiv
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Referent
Perioada: 2002-2007

 

Alte activităţi profesionale

Instituţie: The Tom Lantos Institute Yearbook of Human Rights and Identity, Brill (publicaţie anuală)
Localitate: Haga
Ţară: Olanda
Statut: Redactor
Perioada: 2016 - prezent

Instituţie: Kvantum Research srl. (firmă de cercetări sociale, metode calitative și cantitative)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Administrator şi co-proprietar al firmei 
Perioada: 2008 - prezent

Instituţie: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Membru al consiliului de directori 
Perioada: 2011 - prezent

Instituţie: Magyar Kisebbség [Minoritatea Maghiară] (revistă de specialitate în domeniul etno-politicii)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: redactor 
Perioada: 2012 - 2015

Instituţie: Erdélyi Társadalom [Societatea Transilvană] (revistă de specialitate în domeniul sociologiei)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: redactor 
Perioada: 2004 - 2008

 

Membru în asociaţii profesionale

Association for the Study of Nationalities

Karl Polanyi Center for Global Social Studies at the Corvinus University of Budapest

Developmental Idealism Studies Research Group

[Asociația de Științe Politice Maghiare] Magyar Politikatudományi Társaság

[Secția de Științe Politice - Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinte] Kolozsvári Akadémiai Bizottság - Politikatudományi Szekció

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: maghiara

 

Scris

Vorbit

Limba română

fluent

fluent

Limba engleză

fluent

fluent

Limba germană intermediar intermediar

                                                                              

Publicaţii

Volume

Barna Gergő - Kapitány Balázs - Kiss Tamás - Márton János - Toró Tibor: [Școli în pericol. Situația educației în limba maghiară] Iskolák veszélyben. A Székelyföldön kívüli magyar oktatás helyzete. ISPMN, Cluj-Napoca, 2016.

Kiss Tamás - Barna Gergő - Deák Attila: [Secuimea, regiune turistică? Anchetă sociologică, cercetare focus grup, analiză statistică a turismului din Secuime] Székelyföldi turisztikai régió? Kérdőíves, fókuszcsoportos és statisztikai vizsgálat a székelyföldi turizmusról. ISPMN, Cluj-Napoca, 2013. 16,7

Barna Gergő - Kiss Tamás: [Tinerii maghiari din Transilvania 2013. Raport de cercetare] Erdélyi magyar fiatalok 2013. Kutatási jelentés. Hungarian Youth of Transylvania 2013. Research Report. ISPMN, Cluj-Napoca, 2013. 25

[Perspectiva administrativă. Analiza comparativă a discului demografic maghiar din Transilvania. Despre construcția statistică a populației maghiare din Transilvania] Adminisztratív tekintet. Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez. Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról. Kriterion - ISPMN, Cluj-Napoca, 2010.

Gyurgyík László - Kiss Tamás: [Paralelism și diferențe. Analiza comparativă a proceselor demografice ale populațiilor maghiare din Transilvania și Slovacia după al doilea război mondial.] Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése. EÖKIK, Budapest, 2010. 17,5

Perspectiva administrativăAnaliza comparativă a discursului demografic maghiar din România. Kriterion - ISPMN, Cluj-Napoca, 2009. 50

Csata István - Kiss Tamás: [Perspective demografice. Proiectarea regională a populației maghiare din Transilvania până la 2022 și 2032] Népesedési perspektívák. Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt népesség-előreszámítása 2022-ig és 2032-ig. Kriterion, Cluj-Napoca, 2007. 25

 

Volume editate

Kiss Tamás - Barna Gergő - Kozák Gyula (ed.): Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative.  ISPMN, Cluj-Napoca, 2010, 7-31.

Kiss Tamás - Barna Gergő (ed.): [Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative] Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. ISPMN, Cluj-Napoca, 2010, 7 - 29.

Kiss Tamás - Fosztó László - Fleck Gábor (ed.): Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. ISPMN- Kriterion, Cluj-Napoca, 2009.

Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion, Cluj-Napoca, 2004.

 

Capitole în cărţi

Unrelieved ethnic hegemony but increasing transnationalism? Romanian public perceptions of Transylvanian Hungarian ethno-political claims and Hungarian kinstate policies, The Tom Lantos Institute Yearbook of Human Rights and Identity 2016. Brill, Hague (forthcomig)

[Asimilare și întărirea granițelor eltnice. Căsătorii mixte și socializare etnică în familii mixte în Transilvania] Asszimiláció és határmegerősítés. Vegyes házasságok és a vegyes családokon belüli etnikai szocializáció Erdélyben. In. Apró István (ed.) Média és identitás 2. Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016, 47-89. 

The 2011 Census in Romania: Results and Impacts on the Hungarian Community in Transylvania. Dácz, Enikő (ed.): Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarländern im 20. und 21. Jahrhundert. NomosBaden-Baden, 2013, 263-285.

[În favoarea perspectivei macro. Comentarii la studiul lui Gábor Biczó] A makroperspektíva védelmében. Hozzászólás Biczó Gábor „Az asszimiláció fogalmának műveleti értéke a szociokulturális hasonulási folyamatok értelmezésében" című vitaindítójához. In. Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (ed.) Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. MTA - Kisebbségkutató Intézet - Gondolat, Budapest, 2011, 39-49.

Gyurgyík László - Horváth István - Kiss Tamás: Etno-kulturális és társadalmi reprodukció.  In. Ablonczy Balázs - Bitskey Botond (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században : konferencia-sorozat a Sándor-palotában, 2006-2008 : tanulmánykötet, Köztársasági Elnöki Hivatal, Budapest, 2010.

Kiss Tamás - Barna Gergő: Tinerii maghiari din Transilvania 2008. Despre cercetare și volum. In. Kiss Tamás - Barna Gergő - Kozák Gyula (ed.): Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative.  ISPMN, Cluj-Napoca, 2010, 7-31.

Kiss Tamás - Barna Gergő: [Tinerii maghiari din Transilvania 2008. Despre cercetare și volum]. Erdélyi magyar fiatalok 2008. A kutatásról és a kötetről. In. Kiss Tamás - Barna Gergő (ed.): Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. ISPMN, Cluj-Napoca, 2010, 7 - 29.

Kiss Tamás - Kapitány Balázs: [Maghiarii în Transilvania: eșantionare și culegerea datelor] Magyarok Erdélyben: a minta kialakítása és az adatfelvétel. In. Spéder Zsolt (ed.): Párhuzamok: anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI (Instititul Central de Statitsică), Budapest, 2009, 31-55.

Spéder Zsolt - Kiss Tamás: [Schimbarea reproducerii. Diferențe de cohortă a formării familiei și a fertilității] A családalapítás változó gyakorlata. Párkapcsolatok és gyermekvállalás kohorszspecifikus metszetben. In. Spéder Zsolt (ed.): Párhuzamok: anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI (Instititul Central de Statitsică), Budapest, 2009, 56-71.

Gödri Irén - Kiss Tamás: [Potențial migrator, planuri și atitudini în rândul maghiarilor din Transilvaniak körében]. Migrációs készség, tervek és attitűdök az erdélyi magyarok körében  In. Spéder Zsolt (ed.): Párhuzamok: anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI (Institutul Central de Statistică), Budapest, 2009, 183-219.

Kapitány Balázs - Kiss Tamás: [Comunități rome vorbitoare de limbă maghiară] Magyar nyelvű roma közösségek Magyarországon és Erdélyben. In. Spéder Zsolt (ed.): Párhuzamok: anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI (Instititul Central de Statistică), Budapest, 2009, 297-309.

Fleck Gábor - Fosztó László - Horváth István - Kiss Tamás - Péter László: Comunităţi fragmentate : studii de caz asupra romilor din România. In. Kiss Tamás - Fosztó László - Fleck Gábor (ed.): Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2009.

Categorizare etnică şi statut social la Valea Crişului, judeţul Covasna. In. Kiss Tamás - Fosztó László - Fleck Gábor (ed.): Incluziune şi excluziune. Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România. ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2009.

 [Căsătorii mixte și asimilare în modelele demografice] Vegyes házasságok és asszimiláció az erdélyi demográfiai modellekben. In. Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (ed.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus, Budapest, 2007.

Interethnic marriages and assimilation in demographic models. In Balogh Balázs - Ilyés Zoltán (eds.): Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Diasporas in the Carpathian Basin. Historical and Current Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethnic Minority Protection. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 107-139.

[Relații interetnice și reprezentări spațiale în narativele antreprenorilor transilvăneni] Az etnikumközi viszonyok mintázatai, térreprezentációk erdélyi vállalkozók önéletrajz i elbeszéléseiben. In. Feischmidt Margit (ed.): Erdély-(de) konstrukciók : tanulmányok. Tabula Kiadó: Budapest, 2005.

[Identitea narativă în cercetări empirice] Narratív identitás az empirikus vizsgálatokban. In. Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla (ed.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a 20. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2005, 429- 449.

 [Narative antreprenoriale în Transilvania] Vállalkozástörténetek Erdélyben In. Kovács Éva (szerk.): A gazdasági átalakulás etnikai tájképei. Teleki László Alapítvány - PTE Kommunikációs Tanszék: Budapest, 2004, 23-131.

Kiss Tamás - Csata Zsombor: [Investigații privind potențialul migrator] Migrációs potenciálvizsgálatok Erdélyben. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion, Cluj-Napoca, 2004.

 [Procese demografice afectând populația maghairă din Transilvania: 1992-2002] Az erdélyi magyar népességet érintő természetes népmozgalmi folyamatok: 1992-2002. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion, Cluj-Napoca, 2004.

[Maghiarii din România prin prisma recensămintelor din 1992 și 2002] A romániai magyarság az 1992-es és 2002-es népszámlálások tükrében. In. Gyurgyík László - Sebők László (ed.): Népszámlálási körkép Közép-Európából. Teleki László Alapítvány: Budapest, 2003, 97-118.

Kiss Tamás - Sólyom Andrea: [Sociologia Românescă în anii 1990 A román szociológia a kilencvenes években] In. Kovács Éva (ed.): Mi újság a Kelet-Európai Szociológiában. Teleki László Alapítvány:,Budapest, 2002, 118-160.

[Consumul mass-media a comunităților minoritare maghiare ] A határon túli magyarok médiafogyasztása, In. Dobos Ferenc (szerk.): Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. Osiris - Books in Print: Budapest, 2001, 284-335.

[Caracterul adolescentei, punctele de orientare a tinerilor din patru orașe din Transilvania] Az ifjúsági életszakasz jellemzői, a fiatalok orientációs pontjai Erdély négy nagyvárosában In. Veres Valér (szerk.) Nemzeti vagy nemzedéki integráció - Erdélyi fiatalok átalakulásban. Új Mandátum - Limes: Kolozsvár - Budapest, 2000, 109-143.

Caracterul adolescenţei, punctele de orientare a tinerilor din patru orașe din Transilvania. In. Veres Valér (coord.) Tineri Liceeni in Tranzitie, Limes, Cluj-Napoca, 2000.

 

Studii şi articole

Balkanizing" gaze? Perceptions of global and internal developmental hierarchies in Romania. East European Politics and Societies. (forthcoming, minor revisions) 

Attila Melegh - Tamás Kiss - Szabina Csánóova -- Linda Young-DeMarco - Arland Thornton: The perception of global hierarchies: Eastern European patterns in comparative perspective. Chinese Journal of Sociology. (forthcoming)

Kiss Tamás - Székely István: Shifting linkages in ethnic mobilization: the case of RMDSZ and the Hungarians in Transylvania. Nationalities Papers, published online March 10, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2016.1149157

Filep Tamás Gusztáv - Kiss Tamás: [Nu pot să fac inginerie socială pentru-că nu am partener politic. Discuția lui Filep Tamás Gusztáv cu Kiss Tamás] „Nem tudok a társadalom mérnöke lenni, mert ehhez nincs politikai partner" - Kiss Tamással Filep Tamás Gusztáv beszélget. Pro Minoritate 2016/2.

Increasing Marginality, Ethnic Parallelism and Asymmetric Accommodation. Social and Political Processes Concerning the Hungarian Community of Transylvania. Minority Studies 15 (2015), 33-69.

Horváth István - Kiss Tamás: Depopulating Semi- periphery? Longer Term Dynamics of Migration and Socioeconomic Development in Romania. Demográfia English Edition Vol. 58 (No. 5), 2015, 91-132.

[Hegemonie etnică și transnaționalism? Atitudinea românilor fața de politici de cetățenie maghiară și a programului politic a elitelor maghiare din Transilvania] Etnikai hegemónia és transznacionalizmus? A román közvélemény viszonya az erdélyi magyar etno-politikai célkitűzésekhez és a magyar nemzetpolitikához. Pro Minoritate 2015/4, 3-35.

[Marginalizare, paralelism etnic, acomodare asimetrică] Marginalizáció, etnikai párhuzamosság és aszimmetrikus akkomodáció. Az erdélyi magyar közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok , Magyar Kisebbség 2015/1-2, 30-64.

[Sistemul stratificării etnice din România. Pozițiile sociale ale maghiarilor] Etnikai rétegződési rendszer Erdélyben és Romániában. A magyarok társadalmi pozíciói. Regio 2014/2, 187-245.

[Ce înseamnă votul etnic? Comportamentul electoral al maghiarilor din Transilvania] Mi van az etnikai szavazat mögött? Az erdélyi magyarok választói magatartását meghatározó tényezők. Pro Minoritate 2014/3, 3-39.

Kiss Tamás - Barna Gergő: Landscape after census. Hungarian population in Transylvania in the first decade of 21st century. Minority Studies 15, (2013), 27-53.

[De la societatea paralelă la clientelism: schimbarea relației dintre UDMR și electoratul maghiar] Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárság-politika, mint a magyar nemzetre vonatkozó klasszifikációs küzdelem epizódja és eszköze, Magyar Kisebbség, 2013/3-4, 9-95.

[Peisaj demografic. Situația demografică a minoritățiilor maghiare din Bazinul Carpatic] Demográfiai körkép. A kisebbségi magyar közösségek demográfiai helyzete a Kárpát Medencében. Educatio, 2012/1, 27-49.

[Clujul ca centru. Iluzie sau posibilitate] Kolozsvár mint központ. Illúzió, vagy lehetőség? Korunk, 2012/3, 105-110.

[Consecințele recensământului din 2011] A 2011-es népszámlálás következményei. Pro Minoritate 2012/2, 10-26.

Kiss Tamás; Barna Gergő; Székely István Gergő: [De la societatea paralelă la clientelism: schimbarea relației dintre UDMR și electoratul maghiar] A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása. Magyar Kisebbség, 2012/4, 7-40.

[Recensământul din 2011: procese și politici publice necesare] Népszámlálás 2011: folyamatok és (köz)politikai irányok. Magyar Kisebbség, 2011/1, 7-38.

[Mozaic etnic în Baranja. Inegalități etnice și strategii minoritare în localitățile populate de maghiari în Croația] Drávaszögi mozaik. Nemzetiségi egyenlőtlenségek és kisebbségi stratégiák Horvátország magyarlakta településein. Regio 2010/4, 109-163.

[Considerații privind sistemul stratificării etnice în Transilvania. Considerații istorice.] Támpontok az erdélyi etnikai rétegződési rendszer vizsgálatához I. Történeti támpontok. Pro Minoritate 2010/3, 3-26.

[Considerații privind sistemul stratificării etnice în Transilvania. Considerații empirice: inegalități etnice prin prisma recensămintelor din 1977, 1992 și 2002] Támpontok az erdélyi etnikai rétegződési rendszer vizsgálatához II. Empirikus támpontok: az etnikai egyenlőtlenségek alakulása az 1977-es, 1992-es és 2002-es népszámlálások alapján, Pro Minoritate 2010/3, 3-42.

[UDMR și electoratul maghiar] Az RMDSZ és választói. Pro Minoritate 2009/3, 34-57.

[Modernizare și demografie. Discursuri demografice românești după anii 1960] Modernizáció és népesedés. Román népesedési diskurzusok a hatvanas évektől az ezredfordulóig. Erdélyi Társadalom 2008/1, 9-36.

[Modele demografice și migrație: procesele migratoare a maghiarilor din Transilvania în ultimele decenii a secolului XX.] Demográfiai modellek és a migráció: az erdélyi magyarok vándormozgalma a 20. század utolsó negyedében Regio. 2007/2, 160-187.

Kiss Tamás - Csata István: [Posibilitățile proiectării populației maghiare] A magyar népesség előreszámításának lehetőségei Erdélyben. Demográfia, Vol. 50, No. 4 (2007), 360-391.

[De la „maghiarime" la „societatea maghiară din România". Construcțiile schimbătoare ale textelor demografice] Erdélyi Társadalom 2006/2, 135-164.

[Perspective despre Ceangăi] Csángók és perspektívák. Erdélyi Társadalom 2005/1, 229-235.

[Mișcarea naturală a populației maghiare din Transilvania] Természetes népmozgalmi folyamatok az erdélyi magyarság körében. Erdélyi Társadalom 2004/1, 9-36.

Csata Zsombor - Kiss Tamás: [Potențial migrator în Transilvania] Migrációs potenciál Erdélyben. Erdélyi Társadalom 2003/2, 7-38.

[Note despre o dezbatere] Jegyzetek egy vitáról. Regio 2003/2, 242-250.

[Modernizarea socialistă și antreprenorii adventiști de ziua a șaptea] A szocialista típusú modernizáció és hetednapot ünneplő adventista vállalkozók. Magyar Kisebbség, 2003/1.

[Democrație? Elementele culturii politice a studenților Clujeni] Demokrácia?! A kolozsvári egyetemisták politikai kultúrájának elemei. Regio 2002/4, 264-296.

[Contextul declinului demografic - replică la studiul lui Varga E. Arpad] A népességfogyás "kontextusa" - válasz Varga E. Árpád vitaindító tanulmányára. Magyar Kisebbség, 2002/4.

[Valori și habitus-uri în strategiile adolescenților transilvăneni] Értékek és habitusok az erdélyi középiskolások jövőstratégiáiban. Educatio 2001/4, 730-748.