Horváth István

Horváth István

preşedinte – ISPMN

Informaţii personale

E-mail: ihorvath66@yahoo.com, i.horvath@ispmn.gov.ro

Experienţă profesională

din 2007 - octombrie preşedintele Institutului pentru Studierea problemelor Minorităţilor Naţionale

2003 până în prezent conferenţiar universitar în cadrul Catedrei de Sociologie a UBB Cluj (membru  al catedrei din 1991)

2003 până în prezent redactor şef al revistei de sociologia Erdélyi Társadalom

2003 până în septembrie 2007 director al Centrului de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (colaborator şi director adjunct al instituţiei din 1993)

2001 până în prezent cancelar (prodecan) al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Social a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj

Educaţie şi formare

2002 doctor în Filosofia Istoriei la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj - Titlul tezei Limbă, identitate etnicitate conducători prof. dr. Gáll Ernő, prof. dr. Vasile Muscă

2000-2001 bursier al New Europe College - Bucureşti

1987-1991 licenţiat în  filosofie-sociologie la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj.

1998 Bursier al Academiei Maghiare de Ştiinţa (Domus)

1996 bursă de documentare în SUA finanţat de United States Information Agency

1994 bursier al Berghof Center for Peacefoul Conflict Resolution Berlin

Participări la conferinţe la nivel internaţionale (selectiv ultimii 5 ani)

2006 Rouen-Paris  Travail social, ethnicité et lutte contre les discriminations en Europe. L’intervention sociale face au racisme »  organizator Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales, Institut du Développement Social

2005 Hamburg New Patterns of East-West Migration in Europe organizator Hamburg Institute of International Economics.

2005 Hamburg New Patterns of East-West Migration in Europe organizator Hamburg Institute of International Economics.

2005 Pécs Későmodern etnicitások – diskurzusok, elbeszélések, performanszok organizator  MTA Etnikai- és Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

2005 Budapest - III Erasmus Conference

2003 Warsaw (Polonia) Past, Present and Future of European East-West Migrations: Old Predicaments and New Challenges organizator Humboldt Universität Berlin

2003 Baltimore (SUA), The twenty-eighth annual meeting of the Social Science History Association, organizat de Social Science History Association

2002 Budapesta Demographic evolutions in Central and Eastern Europe in the light of the censuses held at the beginning of the new millennium organized by Teleki Institute.

Programe de cercetare (selective ultimii 5 ani)

2005-2006 Analiza implementării legislaţiei privind drepturile minorităţilor din România director Beneficiar Departamentul pentru Relaţii Interetnice a Guvernului României

2006 Intoleranta, xenofobie si relaţii interetnice in prag de integrare european. Director. Beneficiar Departamentul pentru Relaţii Interetnice a Guvernului României

2006 Analiza potenţialului migrator in cadrul populaţiei adulte din judeţele Transilvaniei director Beneficiar Institutul de analize sociale TARKI (Ungaria)

2005-2007 Analiza bilingvismului maghiarilor din România proiect individual finanţat de Academia de Ştiinţe a Ungariei

2005-2007 Community Force director pentru România - proiect internaţional de cercetare şi elaborare de politici în domeniul integrării populaţiilor minoritare marginale

2007 in curs colaborator în cadrul proiectului de cercetare CEEX Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Pattern-uri şi cauze socio-economice finanţat de VIASAN şi desfăşurat de Universitatea “Babeş-Bolyai”în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT) Cluj (director: prof. dr. Livia Popescu

1998-2006 seria de cercetări - Radiografia opiniei publice maghiare din România CCRIT coordonator de proiect (peste 8 sondaje pe eşantioane reprezentative)

2001-2005 Ethnic Migration and the Representation of Ethnic Interests- Humboldt Universität Berlin, program internaţional de cercetare. Membru în echipa internaţională de cercetare coordonată de prof dr. Rainer Münz.

 

Studii publicate în ţară (în reviste de specialitate sau în volume colective)

1. (1990) ‘Filozófiai optimizmus és pesszimizmus’ [Optimism şi pesimism filosofic] in Tárlat  Eszék, tanulmányok [Vernisaj. Eseuri şi studii] Bucureşti: Editura Kriterion, pp. 68-86.

2. (1990) ‘Telemanipuláció’ [Televiziune şi manipulare] in Korunk nr.5, pp. 532 - 537.

3. (1994) ‘A kapcsolat és viszonyrendszer alapjai a döntéshozatalban’ [Analiza atitudinilor etnice şi a potenţialului de emigrare a tineretului maghiar din România] in Hitel 1994 Septemberie-Decembrie, pp. 82 - 95.

4. (1995) ‘Az 1992-es népszámlálás kisebbségi adatai’ [Datele referitoare la minorităţile naţionale ale recensământului din 1992] in Korunk nr. 7, pp. 98-103.

5. (1995) ‘Conceptia lui Max Weber despre etnicitate’ in Traian Rotaru, Rudolf Poledna şi Andrei Roth (ed.) Studii weberiene Cluj Napoca:Clusium, pp. 230-241.

6. (1995) ‘A romániai magyar egyesületek és alapítványok szociológiai leírása’ [O descriere sociologică a associaţiilor şi fundaţiilor ce minorităţii maghiare din România] in Korunk nr. 11, pp. 24-57 (co-autor cu Deák Sala Zsolt).

7. (1996) ‘Relaţii inter-etnice’ in Traian Rotaru şi Petre Iluţ (ed.) Sociologie Cluj-Napoca: Editura Mesagerul, pp. 346-364.

8. (1996) ‘Önkorlátozó sajtónyilvánosság’ [Neuroza minoritară şi limitele sferei publice minoritare] in Korunk nr.1, pp. 39-43.

9. (1996) ‘Sociological Description of the Hungarian Unions and Foundations in Romania’ in Render nr. 1, pp. 218-241 (co-autor cu Deák Sala Zsolt).

10. (1998)’Geography, language and nationalism’ in Vintilă Mihăilescu şi Corina Iosif (ed) Year book of the Romanian Soociety of Cultural Anthropology, pp. 39-54.

11. (1999) ‘Manualul de istorie si minorităţile. Probleme principale si propuneri de reconsiderare in Lucian Nasatasă (ed.) Studii Istorice Româno-Maghiare. Iaşi: Fundatia Academică “A.D. Xenopol”, pp. 265 - 272 (co-autor cu Marius Lazăr).

12. (2000) ’Modelul românesc al relaţiilor interetnice reflectat în “Etnobarometru” ’ In Nastasă, Lucian, Salat Levente (ed) Relaţii interetnice în România postcomunistă Cluj–Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, pp. 253–259.

13. (1999) ‘Multiculturalismul în România: alternativã sau eschivã’ in Culic Irina, Horváth István, Stan Cristian (ed) Reflecţii asupra diferenţei Cluj: Limes, pp. 1-11.

14. (1999) ‘Reinventarea localului şi relaţiile interetnice’ in Irina Culic, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflecţii asupra diferenţei Cluj: Limes, pp. 167-187, (co-autor cu Marius Lazãr)

15. (2001) ‘Dinamica relaţiilor interetnice din ultimul deceniu’ in Altera nr. 16, pp. 120-138.

16. (2002) ‘A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása’ [Migraţia etnicilor maghiari din România către Ungaria] in Korunk nr. 2, pp. 31-47.

17. (2002) ‘Percepţii asupra multiculturalismului’ in Rudolf Poledna, François Ruegg, Călin Rus (ed.) Interculturalitatea. Cercetări şi perspective româneşti, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, pp. 137-156.

18. (2002) ‘A migráció hatása a népesség előszámítására’ [Impactul migraţiei asupra antecalculaţiilor privind numărul populaţiei maghiare din România] in Magyar Kisebbség, nr. 4, pp. 24-35.

19. (2003) ‘State, Minority and Identity. Aspects related to Romania’s Hungarian Minority’ in Baumgarten, Alexander et. alii. New Europe College Yearbook 2000-20015 Bucureşti: New Europe College, pp. 273-316.

20. (2003) ‘Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között?’ [Bilingvismul maghiarilor din Ardeal: între salvarea de la eroziune lingvistică şi integrare?] in Erdélyi Társadalom vol. 1, nr. 1, pp. 7-24.

21. (2003) ’A vendégmunka’ [Migraţia forţei de muncă] in Korunk no 6/2003, pp. 3-11.

22. (2003) ‘Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében – 2003 október’ [Potenţialul migrator al populaţiei maghiare din Transilvania – octombrie 2003] in Erdélyi Társadalom vol 1, nr. 2, pp. 39-53.

23. (2004) ’Az erdélyi magyarság vándorlási vesztessége vesztesége 1987-2001 között’ [Balanţa migratorie a populaţiei maghiare din Transilvania în perioada 1987-2000] in Kiss Tamás (szerk.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben [Procese demografice la turnura mileniului în Transilvania] Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, pp. 61-90

24. (2004) ’Az etnikailag vegyes házasságok az erélyi magyar lakosság körében: 1992-2002’ [Căsătorii mixte din punct de vedere etnic contractate de maghiarii din Transilvania 1992-2002] in Kiss Tamás (szerk.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben [Procese demografice la turnura mileniului în Transilvania Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, pp. 235-256.

25. (2004) ’Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja 1990-2000’ [Migraţia educaţională a tineretului maghiar din Transilvnaia către Ungaria 1990-2000] in Erdélyi Társadalom vol 2. nr.2, pp. 59-84.

26. (2005) ’A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések’  [Bilingvismul maghiarilor din România: competenţă lingvistică şi comunicativă, dominanţă lingvistică] in Erdélyi Társadalom Vol. 3, nr.1, pp. 171-200.

27. (2005) Căsătorii mixte româno-maghiare în Transilvania, în perioada 1992-2002 In Padurean, Corneliu şi  Bolovan Ioan (red.) Căsătorii mixte in Transilvania (sec. XIX-incep. sec. XX) Arad: Editura Universitatii “Aurel Vlaicu”, pp. 273-289.

Studii publicate în străinătate (în reviste de specialitate sau în volume colective)

1. (1994) ‘The Sense of Multiculturality in Eastern Europe’ in Europe on the Move Fusion or Fission Jyväskylä: SIETAR-Europa, pp. 85-91.

2. (1995) ‘Milyenek a románok? - irodalom és sztereotípiák’ [Cum sunt Românii? - literatura maghiară şi stereotipiile] in Iskolakultúra nr 1-2, pp. 123-127.

3. (1995) ‘Ethnic Tensions and Conflicts in Romania’ In Gerhard Seewan (ed.) Minderheiten als Konfliktpotential in Ostmittel- und Südosteuropa München: R.Oldenburg Verlag, pp. 231-242.

4. (1999) ‘Multiculturalism in Romania: Alternative or Evasion’ in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 1-12.

5. (1999) ‘The History Textbook and the Minorities’ in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 55-65 (co-autor cu Marius Lazăr).

6. (1999)’ Reinventing the Local and its Impact on Interethnic Relations’ in Culic Irina, Horváth István, Cristian Stan (ed.) Reflections on Differences. Focus on Romania Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, pp. 177-198 (co-autor cu Marius Lazăr).

7. (2001) ‘From the Unitary to the Pluralistic: Fine-tuning Minority Policy in Romania’ in Bíró Annamária. Kovács Petra (ed.) Diversity in Action. Local Public Management of Multi-Ethnic Communities in Central and Eastern Europe Budapest: Open Society Institute, pp. 241 - 272 (co-autor cu Alexandra Scacco).

8. (2003) ‚A 2002-es népszámlálás előzetes eredményeinek ismertetése és elemzése’ [Prezentarea şi analiza rezultatelor preliminare ale recensământului din România, din 2002] in Gyurgyík László, Sebők László [red.] Népszámlálási körkép Közép-Európából. 1989-2002 [Privire de ansamblu asupra recensămintelor din Europa Centrală. 1989-2002] Budapest: Teleki László Alapítvány, pp. 80-96

9. (2004) ’Perceptions of Multiculturalism’ in International Journal for Education Law and Policy Special Issue: Romania, pp. 55-84.

10. (2005) ’Migration research: an exchange between Hungarian and Rumanian perspectives’ In Bárány Tibor (szerk.): A tarkaság dicsérete. Az Erasmus Kollégium diákjainak tanulmányai, Budapest: Erasmus Kollegium Alapitvany, pp. 293-299

11. (2007) ’Country Profile: Romania’ in Focus Migration Country Profiles (Hamburg Institute of International Economics) Vol 9 (September 2007), pp. 1-10

12. Acceptat pentru publicare în curs de apariţie: The Culture of migration of the rural Romanian young people in Journal of Ethnic and Migration Study

Cursuri, rapoarte de cercetare publicate în formă de carte

1. (1998) Românii şi maghiarii în tranziţia postcomunistă. Imagini mentale şi relaţii interetnice în Transilvania Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, p. 60 (coautor cu Irina Culic, Marius Lazăr, Magyari Nándor László).

2. (2000) Ethobarometer Cluj-Napoca: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, p. 72 (coautor cu Irina Culic şi Marius Lazăr).

3. (2001) Sociologia relaţiilor etnice UBB Cluj, Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, p. 66.

4. (2006) Relaţii interetnice în pragul integrării Europene. Raport de cercetare CCRIT. Publicat on line

5. (2006) Aplicarea legislaţiei cu privire la drepturile minorităţilor naţionale în România. CCRIT Raport de cercetare în format multimedia

Cărţi: coordinator, couator sau volume individuale

1. (1999) coordonator împreună cu Irina Culic, Stan Cristian. Reflecţii asupra diferenţei, Cluj: Limes, p. 215.

2. (1999) coordonator împreună cu Irina Culic, Stan Cristian Reflections on Differences. Focus on Romania. Bruxelles: IPIS/ Cluj: Limes, p. 227.

3. (1999) Minorităţile din România. Aspecte politice Cluj: Limes, p. 52.

4. (2002) Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Romania, 1993-2001 Hamburg: CORE, p. 154.

5. (2005) Erdély és Magyarország közötti migrácios folyamatok Cluj: Editura Sciencia, p. 202

6. (2007) ‘Intermariajul şi familiile mixte etnic în Transilvania. O analiză a stocului perechilor heterogame si a incidenteţei intermariajului etnic în perioada 1992-2005’ in Ilut Petru , Rotariu Traian, Horváth István, Tîrhaş Cristina, Nistor Laura, Hărăguş Paul Teodor Dimensiuni ale familiei actuale in Romania, Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană. pp. 67-109.

7. (2007) Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, p. 182

Traduceri

1. (1994) Constantin Stere: Szociáldemokrácia vagy poporanizmus? [Socialdemocraţie sau poporanism?] in Pászka Imre ed. Román eszmetörténet 1866-1945 [Istoria ideilor politice în România. 1866-1945] Szeged: Aetas - Századvég, pp. 125-145.