Minoritatea ruteană 2013

15.01.2013, Peregu Mare (județul Arad). Cumpăna dintre ani pe rit vechi

Membrii UCRR au participat la obiceiurile trecerii la noul an pe rit vechi cu obiceiuri păstrate de rutenii din Peregu Mare, județul Arad. Preotul paroh Vasile Bojcsuk a oficiat slujba de Crăciun la Biserica Greco-Catolică din localitate.


01–03.03.2013, Deva. Ziua Rutenilor din România. Reuniunea Consiliului Mondial al Rutenilor

Punctul central al reuniunii a fost definitivarea statutului Congresului Mondial al Rutenilor şi pregătirea lucrărilor congresului care va avea loc în iunie-iulie în Podkarpatska Rus – Ucraina, la Munkacevo şi Ujgorod. Au fost prezenţi reprezentanţii organizaţiilor rutene din Serbia, Croaţia, Ungaria, Slovacia, SUA/Canada şi, evident, România. Lucrările reuniunii au fost conduse de Djura Papuga, preşedintele Consiliului Mondial al Rutenilor. Pentru prima dată acestea s-au desfăşurat în sistem teleconferinţă, pentru că domnul Mikola Bobineţ, reprezentantul rutenilor din Ucraina, nu a făcut deplasarea din cauza unui accident. Prezenţa oaspeţilor noştri este legată de sărbătorirea Zilei Rutenilor – 3 Martie. Ne-am deplasat cu toţii la rutenii din Pojoga, județul Hunedoara, pentru a marca acest eveniment. Am fost salutaţi de primarul comunei Zam, domnul Sorin Nistor. Gazdele, avându-i în frunte pe Vasile şi Maria Bocicor, şi-au manifestat bucuria de a-i primi pe reprezentanţii rutenilor de pretutindeni. Au pregătit un program folcloric rutean. Surpriza a venit din partea rutenilor din Croaţia. Domnişoara Yvona Hnatko a prezentat câteva cântece ale rutenilor din ţara sa.


10–12.05.2013, Mukacsevo (Ucraina). Reuniunea Consiliului Mondial al Rutenilor

În cadrul şedinţei s-au atins următoarele puncte: 1. Discutarea propunerilor şi a observaţiilor la Statutul Congresului Mondial al Rutenilor, completat de membrii CMR la şedinţa a 6-a, adoptat în 2 martie 2013 la Deva, România; 2. Discutarea propunerii pentru Programul celui de-al XII-lea Congres al Rutenilor/Rusnacilor/Lemkilor, care se va desfăşura în zilele de 12-14 iulie 2013 la Mukacevo şi Svaleava din Podkarpatie, Ucraina; 3. Discutarea propunerilor în vederea aprobării numărului de delegaţi şi de invitaţi la al XII-lea Congres Mondial al RRL şi de delegați la şedinţa a VI-a a Forumului Mondial al Tineretului Rutean din partea organizaţiilor membre ale CM RRL, din partea candidatului la calitatea de membru al CM RRL, a invitaţilor preşedintelui Consiliului Mondial al RRL şi a invitaţilor din partea administraţiei locale, regionale şi centrale a ţării-gazdă; 4. Discutarea condiţiilor tehnice de desfăşurare a Congresului Mondial al Rutenilor/Rusnacilor/Lemkilor; 5. Discutarea rapoartelor preşedinţilor comisiilor Congresului Mondial al Rutenilor pentru perioada dintre congrese, de la Congresul al XI-lea până la Congresul al XII-lea al Rutenilor/Rusnacilor/Lemkilor; 6. Discutarea propunerilor pentru aprobarea domeniilor de desfăşurare a lucrărilor comisiilor Congresului Mondial al Rutenilor/Rusnacilor/Lemkilor; 7. Discutarea propunerilor pentru alegerea şi numirea comisiilor Congresului pentru lucrările de specialitate la Congresul Mondial al Rutenilor/Rusnacilor/Lemkilor; 8. Numirea redactorilor-corespondenţi din organizaţiile membre ale Congresului Mondial al RRL, care nu au fost numiţi la şedinţa a 6-a a Consiliului Mondial al Rutenilor (Polonia, Cehia, FMTR), şi a redactorului-şef al revistei Holos Rusina; cele mai importante acţiuni ale organizaţiilor membre ale Congresului Mondial al Rutenilor/Rusnacilor/Lemkilor în prima jumătate a anului 2013. Au fost discuţii constructive, fiecare membru al Consiliului Mondial al Rutenilor asigurând sprijinul, prin tot ceea ce e necesar, pentru buna desfăşurare a congresului. În încheierea reuniunii s-a organizat o depunere de coroane la statuile Sfinţilor Chiril şi Metodiu, precum şi la statuia marelui om de cultură rutean Aleksander Dukhnovici, de la a cărui naştere se celebrează în acest an 210 ani.


14.05.2013, Bucureşti. Ședinţa Comisiei de învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale

Doamna prof. Viorica Igelsky, reprezentantul UCRR în Comisia de Învăţământ şi Tineret a CMN, a participat la un schimb de experienţă la Liceul „Ady Endre” din Bucureşti privind unele aspecte specifice legate de organizarea şi funcţionarea acestei instituţii. Prezentarea şi discuţiile au fost conduse de doamna director Bejan Ibolya.


17–19.05.2013, Bucureşti. A IV-a ediţie a ONG Fest – Târgul Economiei Sociale

Pe fondul dialogului intercultural, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a fost reprezentată în cadrul ONG Fest printr-o delegaţie formată din patru membri, printre care s-a numărat şi preşedinta forului tineretului rutean, Mariana Svetlana Petreţchi. Misiunea noastră a fost de a promova cultura, tradiţia ruteană şi de a face cunoscută activitatea noastră în direcţia multiculturalismului şi a dialogului social. În cadrul festivalului, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a distribuit în mod gratuit materiale tipărite şi publicaţii cu rol de a informa participanţii la festival despre istoria, cultura, tradiţiile şi obiectivele UCRR. Vizitatorii standului nostru au putut să îşi satisfacă dorinţa de cunoaştere a culturii rutene cu ajutorul reprezentanţilor, adresându-le întrebări despre originile rutenilor şi cum au reuşit aceştia să îşi păstreze şi să își promoveze identitatea, nu numai în România, ci şi în restul Europei. Pe lângă asistenţa acordată vizitatorilor, reprezentanţii UCRR au participat la dezbateri pe teme culturale şi economico-sociale, cu scopul de a promova înţelegerea şi prietenia între toate etniile din România, sub egida toleranţei şi a respectului reciproc.


07.06.2013, Bucureşti. Expoziţie de fotografii: „Rutenii din Maramureş. Tradiţii şi istorie...”

La Palatul Parlamentului, la nivelul P1, în faţa sălii de plen a Camerei Deputaţilor, a fost vernisată expoziţia de fotografii Rutenii din Maramureş. Tradiţii şi istorie... Expoziţia prezintă fotografii vechi de peste un secol cu costume tradiţionale din zonele locuite de ruteni în Maramureş. Moderator a fost dr. Gheorghe Firczak, deputat UCRR, iar prezentarea istorică şi tematică a fost făcută de doamna Maria Pipaş, din Tisa, județul Maramureş, fondatoare a Muzeului Pipaş. Au participat parlamentari, membri UCRR din filialele Uniunii şi invitaţi din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice.


12–14.07.2013, Mukacevo şi Svaleava (Ucraina). Al XII-lea Congres Mondial al Rutenilor şi al VI-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean

La congres au participat delegaţi din ţările care au reprezentare în acest for, respectiv: Serbia, Croaţia, România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Ucraina, Polonia, SUA şi Canada. S-au prezentat rapoartele ţărilor membre ale acestui for. Preotul Vasile Bojcsuk a prezentat activitatea UCRR de la congresul din anul 2011 până în prezent. După rapoartele prezentate în plen s-au desfăşurat şedinţele pe comisii, astfel: Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru cultură, Comisia pentru istorie, Comisia pentru dezvoltare economică, Comisia pentru activitate editorială şi informare, Comisia pentru Statutul CMR. În paralel cu lucrările congresului au avut loc şi lucrările celui de-al VI-lea Forum Internaţional al Tineretului Rutean. S-a stabilit ca în anul 2015 congresul să se desfășoare la Deva, în România. După alegeri dl Djura Papuga, din Serbia, a fost numit președinte, iar dl Iulius Firczak, vicepreședinte. În componenţa Consiliului Mondial al Rutenilor pentru următorii doi ani mai sunt: Alexander Moskola (Cehia), Martin Karaş (Slovacia), Andrej Kopcsa (Polonia), Stefan Lavinec (Ungaria), Mijo Šaitoš (Croaţia), John Rigetti (SUA şi Canada). Preşedinte de onoare al CMR a fost ales acad. Paul Robert Magocsi (Canada).


25–27.07.2013, Sinaia. Simpozion cu tema: „Reţeaua femeilor care aparţin minorităţilor naţionale”

În organizarea Partidei Romilor Pro Europa şi a Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, a avut loc simpozionul cu tema Reţeaua femeilor care aparţin minorităţilor naţionale, la care au participat, alături de reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale, reprezentanţi ai societăţii civile şi invitaţi. Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei reţele naţionale a femeilor care aparțin minorităţilor naţionale, femei care să contribuie la promovarea dialogului intercultural dintre comunităţile rome şi comunităţile alături de care trăiesc. Simpozionul a inclus o expoziţie de costume tradiţionale ale minorităţii rome, precum şi spectacolul de teatru One woman show – Del Duma, susținut de actriţa Mihaela Drăgan. La sfârşit au fost înmânate diplome tuturor participanţilor. UCRR a fost reprezentată la această activitate de doamna prof. Viorica Igelsky.


25–31.07.2013, Deva – Cabana Căprioara. Tabăra pentru Copii şi Tineret a Uniunii Culturale a Rutenilor din România

În organizarea UCRR s-a desfăşurat tabăra cu tema: Locul şi rolul minorităţilor naţionale în general şi al minorităţii rutene în special în spaţiul cultural românesc. La activitate au participat copii şi tineri din cadrul filialelor uniunii. În acest decor superb, pe perioada acestei acţiuni, copiii din filialele din Peregu Mare, judeţul Arad, Dărmăneşti, judeţul Suceava, Pojoga, judeţul Hunedoara, Alba Iulia, precum şi reprezentanţi ai majorităţii române din mai multe locuri din ţară au avut ocazia de a cunoaşte sau de a recunoaşte particularităţile minorităţii rutene din diferite zone ale ţării, precum şi aspecte ale istoriei uneia dintre cele mai încărcate de semnificaţii zone din ţară: judeţul Hunedoara. În perioada desfășurării taberei, copiii au participat la activităţi specifice: desene pe asfalt, pictură, concursuri sportive şi de dans, activităţi culturale, activităţi de dezvoltare interpersonală şi colectivă, prin care s-a dorit crearea unor adevărate punţi de legătură între participanţii din diferitele zone ale ţării. La sfârşitul taberei s-a organizat un spectacol de muzică tradiţională ruteană, având ca protagonişti grupurile folclorice „Cervona Ruja” din Dărmăneşti şi „Holubok” din Peregu Mare, care vor reprezenta Uniunea noastră la Festivalul Proetnica din Sighişoara de la sfârşitul lunii august.


13–16.08.2013, Sinaia. Salonul de carte, Presă şi Muzică

Această activitate de promovare a istoriei, a culturii, a tradiţiilor şi a folclorului minorităţilor naţionale din România a fost organizată de Amplus Internaţional şi Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României. UCRR a fost reprezentată de doamna prof. Viorica Igelsky, cu o expoziţie de cărţi, CD-uri, DVD-uri editate de UCRR. Evenimentul a cuprins şi lansări şi prezentări de cărţi, publicaţii, proiecte, recitaluri, concursuri literare, evocări, expoziţii de pictură, dezbateri literare, interviuri. În data de 16 august 2013 a avut loc lansarea Strategiei sectoriale în domeniul culturii şi patrimoniului naţional pentru perioada 2014-2020. În încheiere au fost oferite premiile Salonului. Şi Uniunea Culturală a Rutenilor din România, prin reprezentanţii prezenţi, s-a bucurat pentru premiul acordat.


29.08–01.09.2013, Sighişoara. Festivalul Intercultural PROETNICA

În organizarea Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara şi cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României, manifestarea a ajuns la cea de-a XI-a ediţie. Uniunea Culturală a Rutenilor din România a participat la manifestări prin ansamblul folcloric „Cervona Ruja” („Bujorul Roşu”) din Bistra, județul Maramureş, coordonat de doamna Mariana Petreţchi, şi prin ansamblul folcloric „Holubok” („Porumbelul”) al comunităţii rutene din Peregu Mare, județul Arad, condus de doamna Viorica Bojcsuk. Ambele ansambluri au prezentat spectatorilor din cetate tradiţiile, cultura, spiritualitatea şi limba ruteană, cu credinţa că păstrarea vie a identităţii unei minorităţi se poate face numai prin cultură şi spiritualitate.


26–29.09.2013, Ploieşti. Festivalul Alfabetul Convieţuirii

Festivalul a fost organizat de Comunitatea Elenă din România, cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României. La această acţiune au participat majoritatea minorităţilor naţionale din România membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale. Uniunea noastră a participat cu ansamblul folcloric „Cervona Ruja” din Bistra, Maramureş, sub conducerea doamnei Mariana Petreţchi. La discuţiile cu ofialităţile locale şi centrale am fost reprezentaţi de domnul deputat dr. Gheorghe Firczak. În aceste zile s-au desfăşurat o suită de manifestări de prezentare a minorităţilor participante, dar şi de promovare a tradiţiilor acestora în rândul majorităţii române. În deschidere, în data de 26 septembrie a avut loc o conferinţă de presă cu participarea mass-mediei locale şi naţionale la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, pentru prezentarea cadrului general al minorităţilor naţionale din România. Ziua a continuat cu defilarea ansamblurilor participante în zona centrală a oraşului, între Hotelul Central şi Casa de Cultură a Sindicatelor, cu trecere prin faţa Primăriei Municipiului Ploieşti, urmată de deschiderea oficială a Festivalului la sala Casei de Cultură a Sindicatelor, cu intonarea imnului Uniunii Europene şi al României, ca ţară-gazdă a evenimentului, moment urmat de alocuţiuni ale oficialităţilor şi ale reprezentanţilor minorităţilor etnice participante. Ziua s-a încheiat cu seara participanţilor și cu un spectacol organizat de invitaţi. Spectacolele organizate au întregit frumusețea zilei, ansambul folcloric „Cervona Ruja” al Uniunii noastre fiind foarte apreciat. După încheierea oficială a manifestărilor s-au acordarea diplome de participare tuturor minorităţilor şi ansamblurilor artistice, apoi a urmat o cină festivă oferită invitaților de oficialitățile locale. Un moment important al manifestărilor a fost întâlnirea de lucru a reprezentanţilor minorităţilor etnice din România cu delegaţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, cu membri ai Departamentului pentru Relaţii Interetnice, cu reprezentanţi ai Primăriei Ploieşti şi ai Ministerului Culturii, pentru analiza modului de desfăşurare a festivalului, concluzii şi măsuri de îmbunătăţire a acestei activităţi în viitor.


15.10.2013, Bucureşti. Expoziţie de artă plastică – Irina Firczak

Uniunea Culturală a Rutenilor din România, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României şi cu Ambasada Ungariei la Bucureşti, a organizat la Palatul Parlamentului, Clubul Parlamentarilor, vernisajul unei expoziţii de artă plastică a artistei rutence Irina Firczak, originară din Podkarpatska Rus. Au participat la acest act de cultură membri ai Uniunii din diferite zone ale ţării, invitaţi deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, membri ai Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Mediatorul activităţii a fost deputat dr. Gheorghe Firczak, reprezentantul rutenilor în Camera Deputaţilor. În cadrul evenimentului au avut intervenţii domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, doamna secretar de stat Laczikó Enikő Katalin din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Szabó Ödön, preşedintele Grupului de prietenie cu Ungaria, drd. Iulius Firczak, preşedintele UCRR. La final artista plastică Irina Firczak şi-a prezentat viaţa şi activitatea în acest domeniu al artei, mărturisind emoţiile ce au copleşit-o aici, în România, alături atât de coetnicii ei, cât şi de minunatele gazde.


16–17.11.2013, Presov (Slovacia). Festivalul Rusin-Fest 2013

Ediţia I a manifestării a fost organizată de Consiliul Mondial al Rutenilor şi de organizaţia ruteană din Slovacia (ROS). Uniunea Culturală a Rutenilor din România a participat la acest festival cu membri ai grupului folcloric „Holubok” din Peregu Mare, județul Arad, sub conducerea doamnei Viorica Bojcsuk. Prestaţia grupului folcloric a fost deosebit de apreciată. Alături de rutenii din România au urcat pe scenă şi formaţii şi interpreţi de diferite genuri muzicale din Serbia, Ucraina şi Slovacia.


17.11.2013, Presov (Slovacia). Ședinţa Consiliului Mondial al Rutenilor

În organizarea Consiliului Mondial al Rutenilor s-a desfaşurat ultima şedinţă a forului mondial din anul 2013. La această şedinţă au participat vicepreşedintele Uniunii, Francisc Gal, şi domnul Ioan Petreţchi, preşedintele Comisiei de revizie a acestui organism. S-au discutat rezultatele activităţilor din anul trecut, precum şi planul de activitate al fiecărei ţări şi modalitatea de cooperare pentru anul 2014 între organizaţii din cadrul Congresului Mondial al Rutenilor.


20–24.11.2013, Bucureşti. Târgul Internaţional de carte Gaudeamus – Carte de învăţătură

Organizaţiile minorităţilor naţionale din România, beneficiind de sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, au fost prezente cu standuri cu cărţi, reviste, ziare, CD-uri, dar şi obiecte tradiţionale. Publicul a avut ocazia să cunoască activitatea editorială şi publicistică a organizaţiilor minorităţilor, exprimată în diferite limbi, să vizioneze filme și documentare. Uniunea Culturală a Rutenilor din România a prezentat noutatea editorială O ruteancă la înalta poartă, din colegiul editorial făcând parte: Iulius Firczak, Maria Saghin, Francisc Gal. Cartea a fost prezentată de prof. Viorica Igelsky. Duminică, 24 noiembrie 2013, Comisia de cultură, culte şi mass-media şi a organizat prezentări de film şi carte ale minorităților germană, sârbă, bulgară, romă.


15.12.2013, Suceava. Spectacol cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Uniunea Culturală a Rutenilor din România a oferit cu prilejul sărbătorilor de iarnă cadouri copiilor clasei de pian a d-nei Dana Crăciun, profesoară la Școala Populară de Artă „Ion Irimescu” din Suceava, în cadrul unui spectacol prezentat în faţa părinţilor, a fraţilor şi a profesorilor şcolii. Spectacolul, desfăşurat sub egida Uniunii Culturale a Rutenilor din România şi a Centrului Cultural „Bucovina”, a încântat şi a emoţionat asistenţa, iar dulciurile primite au produs multă bucurie.