Minoritatea ruteană 2000

 

27.09.2000, Deva. Înfiinţarea Uniunii Culturale a Rutenilor din România

Ia fiinţă Uniunea Culturală a Rutenilor din România (UCRR), prin sentinţa civilă nr. 13/A/2000 a Judecătoriei Deva, ca o necesitate a organizării minorităţii rutene pentru păstrarea tradiţiilor, a culturii, a limbii şi a spiritualităţii acestei minorităţi. Preşedinte este ales dr. Firczak Gheorghe, iar vicepreşedinte, Francisc Oscar Gal.

 

26.11.2000, România. Uniunea Rutenilor în alegerile parlamentare

În urma alegerilor parlamentare nou înfiinţata Uniune a Rutenilor a obţinut 6942 de voturi (0,06%) pentru Camera Deputaţilor. Cele mai multe voturi au fost numărate în judeţele Prahova (1712), Iaşi (773), Maramureş (525), Mureş (484), Timiş (615), Arad (370) şi Cluj (366). Deputat din partea UCRR a fost ales dr. Firczak Gheorghe, activează în cadrul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, precum şi în: Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (din februarie 2004); Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (în perioada octombrie 2002 - februarie 2004). De asemenea, activează în cadrul Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest domeniu. În cadrul grupurilor de prietenie cu alte state, din iunie 2000 activează în grupul de prietenie cu Ungaria.