Minoritatea ruteană 2011

06.01.2011, Crăciuneşti, Bistra (județul Maramureş). Sărbătorile rutene pe rit vechi

Membrii UCRR au participat la obiceiurile Crăciunului pe rit vechi, obiceiuri păstrate de rutenii din comunele maramureşene. Părintele Vasile Bojcsuk a oficiat slujba de Crăciun la Biserica Greco-Catolică din Crăciuneşti.


21–22.05.2011, Budapesta (Ungaria). Reuniunea Consiliului Mondial al Rutenilor

Ședinţa CMR a avut umătoarele puncte: 1. Deschiderea şedinţei de către Djura Papuga, preşedintele Consiliului Mondial al Rutenilor; 2. Verificarea îndeplinirii rezoluţiilor celei de-a șaptea şedinţe a CMR – secretarul CMR; 3. Aprobarea programului lucrărilor celui de-al XI-lea Congres Mondial al Rutenilor – Маriana Ljavinec; 4. Confirmarea locaţiei și a orelor de desfăşurare a celui de-al XI-lea Congres Mondial al Rutenilor și a celui de-al V-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean, stabilirea numărului de delegaţi, de invitaţi la aceste acţiuni şі a modului de transmitere a listelor; 5. Aprobarea propunerilor pentru preşedinţii Comisiilor celui de-al XI-lea Congres – Mariana Ljavinec; 6. Aprobarea propunerilor pentru preşedinţii Comisiei de propuneri, de mandatare şi numărare de voturi – Mariana Ljavinec; 7. Dezbaterea pe marginea modificărilor Statutului Congresului Mondial al Rutenilor – secretarul CMR; 8. Propuneri referitoare la Acordul colectiv al organizaţiilor КtnR, Zobf „Gazda” şі NrPR din Ucraina – Мikola Bobineţ; 9. Dezbaterea propunerilor SARO şі ROS privind reprezentarea în CMR – membrii Consiliului MR; 10. Dezbaterea candidaturii organizaţiei rutene din Moscova Asociaţia Rutenilor Carpatici şi a primirii acesteia în CMR СКР – Iozef Glivka; 11. Informaţii cu privire la cele mai importante acţiuni ale organizaţiilor rutene membre ale СMR; 12. Discuţii despre iniţializarea sitului CMR – preşedintele CMR; 13. Adoptarea rezoluţiilor.


16–18.06.2011, Pilisszentkereszt (Ungaria). Al XI-lea Congres Mondial al Rutenilor şi al V-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean

A avut loc congresul mondial al rutenilor şi al tineretului rutean, for internaţional al rutenilor de pretutindeni. Au participat delegaţi din ţările care au reprezentare în acest for, respectiv: Serbia, Croaţia, România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Ucraina, Polonia, SUA şi Canada. S-au analizat activităţile culturale ale organizaţiilor din aceste ţări, s-au stabilit liniile directoare ale activităţii specifice fiecărei ţări, precum şi activităţile comune pentru promovarea tradiţiilor, a spiritualităţii şi a culturii rutene. După prima parte a lucrărilor în plen, s-au desfăşurat şedinţele pe comisii, astfel: Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru cultură, Comisia pentru istorie, Comisia pentru dezvoltare economică, Comisia pentru activitate editorială şi informare, Comisia pentru Statutul CMR. În paralel cu lucrările congresului au avut loc şi lucrările celui de-al V-lea Forum Internaţional al Tineretului Rutean. S-a hotărât ca în anul 2013 congresul să se desfăşoare la Mukacsevo – Ucraina. După alegeri s-a stabilit ca preşedinte CMR să fie Djura Papuga din Serbia, iar vicepreşedinte, Mikola Bobineț din Ucraina. În componenţa Consiliului Mondial al Rutenilor pentru următorii doi ani mai sunt următorii: Ungaria – Stefan Ljavinec, Cehia – Alexander Moskola, România – Gheorghe Firczak, Slovacia – Vladimir Protivneak, Polonia – Andrej Kopcsa, Croaţia – Natalia Hnatko, SUA şi Canada – John Rigetti. Preşedinte de onoare a fost ales acad. Paul Robert Magocsi – Canada.