Minoritatea ruteană 2012

10.06.2012. Alegeri locale în România

Uniunea Culturală a Rutenilor din România a participat la alegerile locale din anul 2012 cu liste complete pentru consilii locale în comuna Zam – jud. Hunedoara, comuna Bistra – jud. Maramureş, comuna Peregu Mare – jud. Arad, comuna Dărmăneşti – jud. Suceava. În urma alegerilor UCRR a obţinut două locuri de consilieri locali în comuna Bistra, prin domnii Ioan Petreţchi şi prof. Vasile Oniujec, şi un loc în comuna Peregu Mare, doamna Viorica Bojcsuk.


04.11.2012, Tisa (județul Maramureş). Decernarea Premiului „Vasil Turok Hetes”, conferit de Congresul Mondial al Rutenilor doamnei Maria Pipaş

Doamna Maria Pipaş, care continuă activitatea desfăşurată decenii la rând împreună cu soţul său, Nicolae Pipaş, trecut la cele veşnice, este o ruteancă dedicată în totalitate cauzei rutene, afirmării etniei prin promovarea culturii, a tradiţiilor şi a limbii rutene. Tocmai de aceea Consiliul Mondial al Rutenilor a considerat oportună aprecierea acestui devotament. Preşedintele CMR, domnul Djura Papuga (Serbia), şi vicepreşedintele CMR, domnul Mikola Bobineţ (Ucraina), au venit la Tisa pentru a-i înmâna doamnei Maria Pipaş diploma de excelenţă a forului mondial rutean. Oaspeţii au vizitat muzeul şi li s-au prezentat diverse piese ale colecţiei, documente, fotografii şi volume despre ruteni, covoare tradiţionale rutene vopsite în culori vegetale, colecţia de dantele, colecţia de grafică. Delegaţia CMR a fost însoţită de dr. Gheorghe Firczak, preşedinte UCRR, de Francisc Gal, vicepreşedinte UCRR, şi de domnul Ivan Petreţchi din Bistra, preşedintele Filialei Judeţene Maramureş a UCRR.


09.12.2012. Alegeri legislative în România

Uniunea Culturală a Rutenilor din România a participat la alegerile parlamentare din anul 2012 şi a reușit să obțină loc în Camera Deputaţilor prin preşedintele Uniunii, dr. Gheorghe Firczak (5 265 de voturi). Acesta activează în cadrul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, ca secretar în Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, în Comisia de validare şi în Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989. În cadrul grupurilor de prietenie cu alte state, activează în Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria.