Minoritatea italiană 2007

 

07.01.2007. A trecut în nefiinţă o mare doamnă a teatrului românesc - Sorana Coroamă Stanca

Ministerul Culturii şi Cultelor anunţa cu mare regret trecerea în nefiinţă a Soranei Coroamă Stanca, dramaturg, regizor artistic, scenarist, profesor universitar. Ea a fost declarată preşedinte de onoare al Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. Printre premiile primite de-a lungul vieţii sale se numără: Premiul special pentru întreaga activitate decernat de A.T.M., Premiul pentru întreaga activitate acordat de UNITER, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Artă „George Enescu" din Iaşi, Ordinul „Meritul cultural" şi „Serviciu credincios - în grad de Cavaler". Şi de atunci, în fiecare lună ianuarie, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. organizează un salon cultural în memoria Soranei Coroamă Stanca, momentele de evocare fiind împletite cu momente artistice.

Vezi plic 5 fila 9, Di nuovo insieme.

 

20.02.2007, Bucureşti. Carnavale del martedi grasso

Tradiţionalul Carnaval italian este reînviat la Bucureşti de către Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT., prilej de întâlnire plină de voioşie şi de reluare a unei tradiţii pentru Comunitatea Italienilor din România, ai cărei membri provin, cu precădere, din Veneto, regiunea Friuli Venezia Giulia, unde a luat naştere această atractivă şi spectaculoasă petrecere. Carnavalul s-a organizat înainte de „martedi grasso", ziua intrării în postul Paştelui. Participanţii au venit ingenios costumaţi şi mascaţi, creându-se un spectacol inedit şi o atmosferă specifică de carnaval, întregită de personaje costumate „alla commedia dell'arte" şi prezentate cu talent de copiii de la Şcoala Italiană „Aldo Moro".

 

01.03.2007, Bucureşti. Lansarea cărţii bilingve „Din zori până-n amurg"

În scopul valorificării moştenirii culturale a etnicilor italieni din România, Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a publicat volumul „Din zori până-n amurg" de Mansi Barberis, într-o elegantă ediţie bilingvă. Proiectul a fost sprijinit financiar de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

 

10.04.2007, Bucureşti. Lansarea volumului „Limbă italiană - curs intensiv"

RO.AS.IT. a susţinut  lansarea volumului „Limba italiană - curs intensiv" de Otilia Doroteea Borcia. Manualul este necesar atât pentru cei care studiază limba italiană, cât şi pentru etnicii italieni doritori să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă maternă.

 

Mai 2007, Bucureşti. Expoziţia „Icoana din suflet"

Sediul RO.AS.IT. a găzduit cea de-a 56-a expoziţie personală de icoane pe sticlă şi simboluri cosmogonice a pictoriţei Mihaela Mateescu Profiriu, strănepoata arhitectului veneţian Giovanni Culluri, venit în România la sfârşitul veacului al XIX-lea, pentru a participa la efortul de reconstrucţie al ţării. Printre participanţii la vernisaj s-a aflat şi preotul Costică Popa, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Venezuela, la a cărei decorare a lucrat şi pictoriţa expozantă.

 

Iunie 2007. Lansarea revistei RO.AS.IT. în haine noi

Revista RO.AS.IT. Di nuovo insieme devine Siamo di nuovo insieme, pentru că scopul Asociaţiei de a-i uni pe etnicii italieni din România se consideră o ţintă atinsă, că simţim că suntem într-adevăr împreună şi pornim pe drumul consolidării a ceea ce am realizat până acum. Noua revistă este continuatoarea publicaţiei lui Modesto Gino Ferrarini, dar într-o prezentare grafică cu totul nouă, de excepţie, şi cu un volum mai mare şi mai diversificat de informaţii, urmărind însă aceleaşi obiective ce fac cinste Asociaţiei Italienilor din România -RO.AS.IT., şi anume: valorificarea moştenirii strămoşilor noştri, revigorarea folosirii limbii italiene ca limbă maternă, a tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor ascendenţilor noştri, promovarea etniei şi a eforturilor ei de păstrarea a identităţii, punerea în valoare a demersurilor Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. în slujba etnicilor pe care-i reprezintă, aşa cum sublinia deputatul Mircea Grosaru cu prilejul lansării publicaţiei. Noul director al revistei este doamna Gabriela Tarabega.

 

02.06.2007, Bacău. RO.AS.IT. Bacău organizează „Il giorno d'Italia"

Comunitatea italienilor din Bacău organizează, cu sprijinul financiar al Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT., o adunare festivă dedicată Zilei Naţionale a Italiei. Au participat membri ai comunităţilor din Bacău şi Comăneşti, invitat de onoare fiind domnul Franco Piconese, preşedintele Asociaţiei Europene a Întreprinzătorilor străini din România.

 

02.06.2007, Bucureşti. Demersuri pentru Recensământul etnicilor italieni

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. a început demersurile pentru organizarea unui recensământ al etnicilor italieni. Formularul de înscriere este publicat în revista „Siamo di nuovo insieme". Proiectul s-a dorit a fi un punct de pornire pentru o cercetare mai amănunţită a fenomenului, cu dorinţa explicită de a-i încuraja pe cetăţenii cu origini italiene să-şi declare etnia, având în vedere faptul că după libertăţile obţinute în decembrie 1989, nu au de ce se teme de declararea deschisă a ascendenţei lor italiene.

 

02-10.07.2007, Albeştii de Muscel. Tabără interetnică de cultură şi civilizaţie

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT., cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, a organizat prima tabără interetnică pentru copii în comuna Albeştii de Muscel. Proiectul a avut ca scop schimbul de valori culturale, cunoaşterea directă a tradiţiilor promovate de comunităţile etnice la nivelul tinerilor şi educarea în spiritul respectului reciproc. Participanţii au provenit din familii cu origini etnice variate (români, italieni, macedoneni, sârbi, eleni).

 

19.07.2007, Seul. Preşedintele RO.AS.IT. primeşte titlul de Ambasador al păcii în lume

În perioada 19-24 iulie 2007, la Seul, a avut loc întâlnirea liderilor mondiali ai Universal Peace Federation, prilej cu care Mircea Grosaru, reprezentantul minorităţii italiene în Parlamentul României, a primit titlul de Ambasador al păcii în lume. Astfel, a fost recunoscută activitatea asiduă a preşedintelui RO.AS.IT. în slujba apropierii între popoare şi între etniile din aceeaşi ţară.

Vezi plic 5 fila 8, Siamo di nuovo insieme.

 

28.09.2007, Suceava. Neoumanismul şi dialogul intercultural

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT., cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, a organizat în perioada 28 septembrie - 1 octombrie, la Suceava, Simpozionul internaţional „Neoumanismul şi dialogul intercultural".

Partenerii şi susţinătorii acestui proiect au fost Asociaţia Liga Albanezilor din România, Uniunea Macedonenilor din România şi Uniunea Ucrainenilor din România, precum şi instituţii de învăţământ şi cultură din judeţ, Universitatea  „Ştefan cel Mare" Suceava, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava şi Casa Corpului Didactic a Judeţului Suceava „George Tofan". Din străinătate a fost prezentă o delegaţie de scriitori şi poeţi ai Asociaţiei „Poesia Attiva" din Torino, în calitate de parteneri consacraţi ai RO.AS.IT, printre aceştia numărându-se şi preşedintele asociaţiei - Bruno Labate. A fost a treia ediţie a acestui proiect. În cadrul celei de-a doua ediţii, în anul 2006, a fost prezentată cartea „San Giorgio e il Drago" (Sfântul Gheorghe şi Dragonul), scrisă de membri ai asociaţiei „Poesia attiva".

Vezi plic 5 fila 3, Siamo di nuovo insieme.