Minoritatea italiană 1997

 

01.10.1997, Timişoara. Ia fiinţă Secţia de Limba Italiană la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara

Secţia de Limbă Italiană ia fiinţă din anul academic 1997-1998, fiind coordonată de conf. univ. dr. Viorica Bălteanu. Cadrele didactice prof. univ. dr. Ileana Oancea, lector univ. drd. Daniele Pantaleoni şi lector univ. drd. Maria Luisa Lombardo desfăşoară o activitate didactică şi ştiinţifică susţinută pentru a asigura buna pregătire a celor 80 de studenţi care au optat pentru limba italiană ca specialitate B şi a celor peste 300 de studenţi de la diversele facultăţi ale Universităţii de Vest Timişoara, care au optat pentru limba italiană ca disciplină facultativă.

Sursa: www.litere.uvt.ro.

 

1997, Bucureşti. Prima expoziţie de pictură a unui etnic italian - Dante Grechi

În anul 1997 este consemnată prima expoziţie a unui pictor italian din România, în vârstă de 92 de ani. Născut în România, în comuna Buhalniţa, la 30 martie 1905, Dante Grechi pictează, o mare parte a vieţii sale, biserici (Eroilor din Olteniţa, bisericile din comunele Mireni, Căţelu, Lipia, Limoteşti, Sf. Alexandru, Colentina, Bălăceanca etc.). La propunerea descendentei Antoneta Grechi, o primă expoziţie personală de pictură completă i se organizează post-mortem de către Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT.

Vezi plic 1, fila 3, fotocopie din „Istorioare din viaţa etnicilor italieni în România".