Kiss Ágnes

Kiss Ágnes

cercetător ştiinţific III

DATE PERSONALE Nume, Prenume: Kiss Ágnes Data naşterii: 14 ianuarie 1979 Locul naşterii: Zalău, Sălaj Email: kissagi79@yahoo.com Nr. Telefon mobil: 0774 - 045923

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Instituţia: Central European University, Budapesta, Ungaria Nivel diplomă: Doctorat Specializare: Științe politice Perioada studiului: 2007 - 2014 Instituţia: Central European University, Budapesta, Ungaria Nivel diplomă: Master Specializare: Studii în naționalism Perioada studiului: 2006 - 2007 Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Cluj-Napoca, România Nivel diplomă: Master Specializare: Științe politice, specializarea: „Reprezentarea politică şi calitatea actului de guvernare în societăţi multietnice" Perioada studiului: 2004 - 2005 Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Cluj-Napoca, România Nivel diplomă: Licență Specializare: Științe politice Perioada studiului: 2000 - 2004 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Instituţie: Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale (ISPMN) Localitate: Cluj-Napoca Ţară: România Statut: cercetător Perioada: 2010 - prezent Instituţie: Fundația „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală" (CRDE) Localitate: Cluj-Napoca Ţară: România Statut: Cercetător Perioada: 2014 Instituţie: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative Localitate: Cluj-Napoca Ţară: România Statut: Cadru didactic asociat Perioada: 2009-2010, 2005-2006 PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE 28-30 aprilie 2015 - Ausbildung von Zensoren und Qualitätssicherung prezentat la atelierul științific internațional Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit den Überwachungsakten in Südost- und Mitteleuropa Workshop, organizat de către Institut für deutsche Literatur/Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS), Berlin, Germania 30 mai - 1 iunie 2013 - Primary information sources for studying censorship practices in Romania prezentat în cadrul Întâlnirii anuale a Asociaţiei de Ştiinţe Politice din Ungaria la conferința intitulată Central Europe: Cooperation and Competition [Europa Centrală: cooperare şi competiţie], Cluj-Napoca, România 13-14 mai 2013 - A typology of informal practices prezentat la atelierul științific internațional Formality and Informality from Decoupling to Entanglement. Workshop on the Formal and the Informal in Law, Institutions and Economy, organizat de Asociația Sociologică din Polonia și Universitatea din Varșovia, Facultatea de Drept și Administrație și Institutul pentru Științe Sociale Aplicate, Varșovia, Polonia Decembrie 2012 - Types of Informal Practices and the Functioning of the Communist Censorship System in Romania prezentat în cadrul Primei conferinţe interdisciplinare anuale destinate doctoranzilor preocupaţi de studiul totalitarismului în Europa Centrală şi de Est, organizat de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (CSCP), în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Fundaţia Konrad Adenauer şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", Iași, România. Iulie 2012 - Comparing the Romanian Communist Censorship Systems Operating With and Without the Censors' Office prezentat la Congresul Internațional al Societăţii de Studii Româneşti, Sibiu, România 28-29 octombrie 2011 - Formális és informális gyakorlatok/intézmények interakcióinak tipológiái [Tipologiile interacţiunilor dintre instituţiile formale şi informale] prezentat la conferința internațională Kihívások és dilemmák Kelet-Közép-Európában [Provocări și dileme în Europa Centrală și de Est] organizat de Institutul de Științe Politice al Facultății de Științe Juridice și ale Statului al Universității Eötvös Loránd (Budapesta), Facultatea de Științe Politice (linia maghiară) a Universității Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca). Budapesta, Ungaria Mai 2011 - Coordination and control mechanisms within the system of censorship prezentat la The 9. Potsdamer Doktorandenforum zur Zeitgeschichte: Gesellschaften in Diktaturen des 20. Jahrhunderts - Kulturen, Alltagspraxen, Semantiken organizat de Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam. Potsdam, Germania ATELIERE 6 martie 2015 - Rolul social al bisericilor minoritare din perioada comunistă până în present [The social role of minority churches from the period of state socialism until the present]. Șumuleu Ciuc, Romania 5 martie 2015 - Dosarele CNSAS: sursă pentru studiul minorităţilor naţionale dintr-o noua perspectivă [Securitate files: sources for the study of the history of national minorities. A new perspective], Șumuleu Ciuc, Romania 5 decembrie 2014 - Roundtable discussion at the 45th anniversary of the Kriterion Publishing House. Arcuș, Romania COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ LIMBA MATERNĂ: Maghiară Scris Vorbit Română fluent fluent Engleză fluent fluent Germană intermediar intermediar DOMENII DE INTERES: • istoria minorităților naționale din România în perioada socialismului de stat; cenzura; sociologie organizațională