Kiss Ágnes

Kiss Ágnes

cercetător ştiinţific III

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Kiss Ágnes
Email: kissagi79@yahoo.com
Telefon: 0774 - 045923

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Instituţia: Central European University, Budapesta, Ungaria
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Științe politice
Perioada studiului: 2007 - 2014

Instituţia: Central European University, Budapesta, Ungaria
Nivel diplomă: Master
Specializare: Studii în naționalism
Perioada studiului: 2006 - 2007

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Master
Specializare: Științe politice, specializarea: „Reprezentarea politică şi calitatea actului de guvernare în societăţi multietnice"
Perioada studiului: 2004 - 2005

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: Licență
Specializare: Științe politice
Perioada studiului: 2000 - 2004

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Instituţie: Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale (ISPMN)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător
Perioada: 2010 - prezent

Instituţie: Fundația „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală" (CRDE)
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cercetător
Perioada: 2014

Instituţie: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: Cadru didactic asociat
Perioada: 2009-2010, 2005-2006

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE
28-30 aprilie 2015 - Ausbildung von Zensoren und Qualitätssicherung prezentat la atelierul științific internațional Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit den Überwachungsakten in Südost- und Mitteleuropa Workshop, organizat de către Institut für deutsche Literatur/Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS), Berlin, Germania
30 mai - 1 iunie 2013 - Primary information sources for studying censorship practices in Romania prezentat în cadrul Întâlnirii anuale a Asociaţiei de Ştiinţe Politice din Ungaria la conferința intitulată Central Europe: Cooperation and Competition [Europa Centrală: cooperare şi competiţie], Cluj-Napoca, România
13-14 mai 2013 - A typology of informal practices prezentat la atelierul științific internațional Formality and Informality from Decoupling to Entanglement. Workshop on the Formal and the Informal in Law, Institutions and Economy, organizat de Asociația Sociologică din Polonia și Universitatea din Varșovia, Facultatea de Drept și Administrație și Institutul pentru Științe Sociale Aplicate, Varșovia, Polonia
Decembrie 2012 - Types of Informal Practices and the Functioning of the Communist Censorship System in Romania prezentat în cadrul Primei conferinţe interdisciplinare anuale destinate doctoranzilor preocupaţi de studiul totalitarismului în Europa Centrală şi de Est, organizat de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (CSCP), în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Fundaţia Konrad Adenauer şi Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", Iași, România.
Iulie 2012 - Comparing the Romanian Communist Censorship Systems Operating With and Without the Censors' Office prezentat la Congresul Internațional al Societăţii de Studii Româneşti, Sibiu, România
28-29 octombrie 2011 - Formális és informális gyakorlatok/intézmények interakcióinak tipológiái [Tipologiile interacţiunilor dintre instituţiile formale şi informale] prezentat la conferința internațională Kihívások és dilemmák Kelet-Közép-Európában [Provocări și dileme în Europa Centrală și de Est] organizat de Institutul de Științe Politice al Facultății de Științe Juridice și ale Statului al Universității Eötvös Loránd (Budapesta), Facultatea de Științe Politice (linia maghiară) a Universității Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca). Budapesta, Ungaria
Mai 2011 - Coordination and control mechanisms within the system of censorship prezentat la The 9. Potsdamer Doktorandenforum zur Zeitgeschichte: Gesellschaften in Diktaturen des 20. Jahrhunderts - Kulturen, Alltagspraxen, Semantiken organizat de Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam. Potsdam, Germania

ATELIERE
6 martie 2015 - Rolul social al bisericilor minoritare din perioada comunistă până în present [The social role of minority churches from the period of state socialism until the present]. Șumuleu Ciuc, Romania
5 martie 2015 - Dosarele CNSAS: sursă pentru studiul minorităţilor naţionale dintr-o noua perspectivă [Securitate files: sources for the study of the history of national minorities. A new perspective], Șumuleu Ciuc, Romania
5 decembrie 2014 - Roundtable discussion at the 45th anniversary of the Kriterion Publishing House. Arcuș, Romania

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
LIMBA MATERNĂ: Maghiară
Scris Vorbit
Română fluent fluent
Engleză fluent fluent
Germană intermediar intermediar

DOMENII DE INTERES:
• istoria minorităților naționale din România în perioada socialismului de stat; cenzura; sociologie organizațională

 

Romániai magyar szamizdat folyóirat a nyolcvanas években. feltételek, megvalósítások, fogadtatás. [Ellenpontok: a Hungarian samizdat in 1980s’ Romania – social conditions, impact, reception]. Regio, 2023/3, 82-115, doi.org/10.17355/rkkpt.v31i3.82.

Volt egyszer egy Dacia Kiadó – Beszélgetés Kerekes György szerkesztővel, műfordítóval. [Once upon a time there was a Dacia Publishing House - Interview with György Kerekes, editor, translator] Helikon, 7/2023, https://www.helikon.ro/bejegyzesek/volt-egyszer-egy-dacia-kiado.

Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben, Romániai példák 1949–1989. [Coordination and control in the soviet type censorship systems. Examples from Romania (1949-1989)] Médiakutató, 1/2023, 7-18, https://doi.org/10.55395/MK.2023.1.1

Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák (1949–1989). [Coordination and control in the soviet type censorship systems. Examples from Romania (1949-1989)] Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület - Kriterion Könyvkiadó, 2022.

Mindennapi értékvilág az államszocializmusban. A lopás és a lopással kapcsolatos önfeloldozási mechanizmusok. [Everyday value system under state socialism. Theft and self-exoneration through selective moral disengagement] Erdélyi Társadalom 2021/1, 3955, https://erdelyitarsadalom.ro/files/et38/et-bbu-38-02.pdf.

Korképek. Regio, 2021/1, 163170, https://doi.org/10.17355/rkkpt.v29i1.163.