Kormos Katalin

Kormos Katalin

cercetător ştiinţific III, șef de compartiment

Data naşterii:17, decembrie, 1980
Locul naşterii: Miercurea Ciuc, Harghita
Adresă e-mail: kormoskati@yahoo.co.uk
Nr. Telefon mobil:
0040 740147080

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie, Cluj Napoca, România
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 2004- prezent

 

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie, Cluj Napoca, România
Nivel diplomă: masterat
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 2003-2004

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie, Cluj Napoca, România
Nivel diplomă: licenţă
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 1999 - 2003

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Instituţie: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice
Localitate: Cluj Napoca
Ţară: România
Statut: coordonator proiect
 Perioada: noiembrie, 2003 - prezent

 

Instituţie: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Sociologie
Localitate: Cluj Napoca
Ţară: România
Statut: Doctorand cu îndatoriri didactice
 Perioada: octombrie, 2003 - octombrie, 2007

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 

LIMBA MATERNĂ: maghiară

 

 

Scris

Vorbit

română

fluent

fluent

engleză

intermediar

fluent

germană

intermediar

intermediar

 

 

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

 

Publicaţii

Articole în cărţi şi reviste

2010 A körösfőiek gazdasági migrációja in Czakó Ágnas, Giczi Johanna, Sik Endre (ed.) Piachely, KGST-piac, Emberpiac, ELTE TáTK, Budapesta, 325-335

2006 Raport de cercetare în format multimedia. Aplicarea legislaţiei cu privire la drepturile minorităţilor naţionale din România. Guvernul României,  Departamentul pentru Relatii Interetnice în colaborare cu Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice.

2006 Lebensqualität in Rumänien während der Ūbergangsperiode. In: KAHL, Thede - METZELTIN, Michael - RAZVAN UNGUREANU, Mihai (ed.):   Forum Rumänien III. LIT, Viena,  693-709.

2005 Migraţia economică a oamenilor din Izvorul Crişului (în limba maghiară). In: HORVÁTH, István (ed.):  Procese migratorii între Transilvania şi Ungaria (Erdély és Magyarország közötti migrációs folyamatok), Editura Sciencia, Cluj Napoca, 173-199.

2005 Transnational Migrants from  Izvorul Crisului. In: Elogiul diversităţii ( A tarkaság dicsérete), Fundaţia Colegiul Erasmus, Budapesta.

2005 Migraţie şi dezvoltare comunitară (în limba maghiară). In: KINDA, István - POZSONY, Ferencz (ed.): Adaptare şi modernizare în satele ceangăieşti din Moldova (Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban), Institutul Etnografic Kriza János, Cluj Napoca.

2004 Modele consumatorii ai emigranţilor din Arini (în limba maghiară). In: Erdélyi Társadalom I/2, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

 

Alte publicaţii

Közigazgatási nyelvhasználat Hargita megyében az önkormányzati és a központi kormányzat megyeszintű intézményeiben.Utilizarea limbii maghiare în administraţia publică locală şi în instituţiile deconcentrate din judeţul Harghita, Studii de Atelier. Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România - Working Papers in Romanian Minority Studies, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca (WP 27/2010)