Peti Lehel

   

   

   

   

  PERSONAL DATA

  Nume: Lehel Peti
  Date of birth: 30th December 1981
  E-mail: petilehel@yahoo.com

   

   

  EDUCATION AND TRAINING

  Name of institution: Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
  Title of qualification awarded: PhD in the field of Philology
  Period: 2005-2010

  Name of institution: Babeş-Bolyai University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Language and Culture, Cluj-Napoca, Romania
  Title of qualification awarded: MA
  Period: 2004-2005

  Name of institution: Babeş-Bolyai University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Language and Culture, Cluj-Napoca, Romania
  Title of qualification awarded: Ethnology-BA in Hungarian Language and Literature
  Period: 2000-2004

  Name of institution: Research Institute of Sapientia Foundation, College of Social Sciences; Cluj-Napoca, Romania
  Title of qualification awarded: Ethnology
  Period: 2002-2004

   

  PROFESSIONAL EXPERIENCE

  Name and type of organization providing qualification and/or training: The Romanian Institute for Research on National Minorities
  Locality: Cluj-Napoca
  Country: Romania
  Position held: researcher
  Period: November 2007- present

  Name and type of organization providing qualification and/or training: Babeş-Bolyai University, Faculty of Arts, Hungarian Department of Ethnography and Anthropology
  Locality: Cluj-Napoca
  Country: Romania
  Position held: associate teacher
  Period: 2006 - present

  Name and type of organization providing qualification and/or training: University of Szeged, Department of Ethnology and Anthropology
  Locality: Szeged
  Country: Hungary
  Position held: assistant
  Period: 2006-2008

  Name and type of organization providing qualification and/or training: Editorship of Korunk
  Locality: Cluj-Napoca
  Country: Romania
  Position held: editor
  Period: 2004-2006

  PRIZES
  2010 Debut Prize (Transylvanian Museum Society)
  2010 Nívó Preze of Keresztény Szó cultural journal
  2016 „Jankó János" Prize (Hungarian Ethnographic Society)

   

  PARTICIPATION AT CONFERENCES

  2016, October 14-15, [Migration and Pentecostalism in a Beggar Roma Community] Migráció és pünkösdizmus egy kolduló roma közösségben. The title of the conference: Az archívumok használatának változó kontextusai - A KJNT Vándorkonferenciája. [The Changing Contexts of Archives] The organizer institution: Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca), The Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest, Hungary) - Exhibit House of Otomani (Romania). Location: Otomani (jud. Bihor);

  2016, September 7-11, Ethnicity and Language Use in a Moldavian Csángó Village. [Etnicitatea și utilizarea limbii într-un sat de ceangăi din Moldova] The title of the conference: Language, Individual and Society. 10th International Conference. The organizer institutions: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation, Bulgaria, New Education Foundation, Poland, VUZF University, Bulgaria. Location: Elenite, Bulgaria;

  2016, August 22-27, [Religious Conversion and Charismatic Rituals in Moldavian Pentecostal Communities] Vallási megtérés és karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségében. The title of the conference: [The 8th International Congress in Hungarology] VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. The organizer institutions: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Pécsi Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága (MTA PAB). Location: Pécs;

  2016, May 26-27, [The Situation of Roma in the Labour Market in Agrișteu] A romák munkaerőpiaci helyzete Egrestőn. The title of the conference: [The meeting of institutes for research on national minorities from Budapest and Cluj-Napoca] A budapesti és a Cluj-Napocai kisebbségkutató intézetek találkozója. The organizer institutions: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Cluj-Napoca, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest. Location: Cluj-Napoca (with Kiss Tamás);

  2015, October 16-18, [Authentic and Fake Gifts of the Holy Spirit in Moldavian Pentecostal Communities] Autentikus és hamis ajándékok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségeiben. The title of the conference: [Belief and Doubt. Conference in Anthropology of Religion] Hit és kétség. Vallásantropológiai konferencia. The organizer institutions: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék -„Kelet-Nyugat" Kutatócsoport. Location: Pécs;

  2015, September 1-6, Modernization and religious changes in Eastern Romania. The role of Pentecostalism in the contact zones of Orthodoxy and Catholicity. The title of the conference: Interim Conference of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). The organizer institution: International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) - Hacettepe University, Department of Comparative Turkish Folklore. Location: Ankara, Safranbolu-Karabük;

  2015, May 30 - June 1, [Religious Conversion and Modernization in the Moldavian Csángó Villages] Vallási megtérés és modernizáció a moldvai csángó falvakban/Religious Conversion and Modernization in Moldovan Csángó Villages című előadás megtartása. (Hungarian lecture with English PowerPoint presentation.) The title of the conference: 2015 Congress of the Humanities and Social Sciences. The organizer institution: Hungarian Studies Association of Canada - University of Ottawa, Canada, Ottawa.

  2014, December 12-14, Leadership authority, divination and the messages of the Holy Spirit in a Moldavian Pentecostal network. The title of the conference: Sacrifice, ordeal, divination. International conference. The organizer institution: PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, MTA Pécsi Területi Bizottság, „Kelet-Nyugat" Vallásetnológiai Kutatóközpont. Helyszín. Pécs;

  2014, November 13, Religion, Social Change and the Moldavian Csángós. The title of the conference: Eurasian Alterities: Comparative perspectives on Indigenous and Minority Worldviews. The organizer institution: Marginalised and Endangered Worldviews Study Centre (MEWSC). Location: Cork, Írország;

  2014, September 18-21. Crisis and conversion. Coping with crisis in new religious communities in the contact zones of Catholicism and Orthodoxy in Romania. The title of the conference: Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe. 7th InASEA Congress in Istanbul The organizer institution: International Association for Southeast European Anthropology (InASEA). Location: Isztanbul, Törökország;

  2014, May 20-23, [New Religious Communities in Moldavia] Új vallási közösségek Moldvában. The title of the conference:[Religious Culture and Lifestyle in the Carpathian Basin X.] Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. X. tudományos konferencia. The organizer institution: Laczkó Dezső Múzeum. Location: Veszprém;

  2014, April 24-26, Religious conversion and modernization in Eastern Romania: the case of the Moldavian Csángós. The title of the conference: Religious Diversification Worldwide and in Central and Eastern Europe. The organizer institution: International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA). Location: Kaunas, Litvánia;

  2013, September 5-6, Politics, religion and the use of cultural memory in a Catholic region from Romania. The title of the conference: Annual Conference 2013: "Cultural Memory". The organizer institution: The Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS) - The Balkan Network for Culture and Culture Studies (BNCCS). Location: Skopje, Macedónia;

  2013, July 29 - August 1, Socio-economic changes and adaptation strategies in Transylvanian multiethnic rural communities. The title of the conference: Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in time of crisis. 25th ESRS Congress. The organizer institution: European Society for Rural Sociology (ESRS). Location: Firenze, Olaszország;

  2013, June 30 - July 4, Rebuilding Localities: Economic Transformation and Socio-cultural Practices in Transylvania. The title of the conference: SIEF 2013 Congress. The organizer institution: International Society for Ethnology and Folklore. Location: Tartu, Észtország;

  2013, April 19-20, [Changes in the Rural Farming of a Transilvanian Village] A falusi gazdálkodás változásai két erdélyi településen. The title of the conference: [Cultural Practices and Representations] Kulturális gyakorlat és reprezentáció - a KJNT vándorkonferenciája. The organizer institution: Kriza János Ethnographic Society. Location: Székelyudvarhely;

  2013, March 12, [The Manifestation of Ethnicity in Minority Communities in Romania] Az etnicitás megnyilvánulása romániai kisebbségi közösségekben. The title of the workshop: [Research Project of The Romanian Institute for research on National Minorities - Cluj-Napoca] A Cluj-Napocai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatási programjainak bemutatója. The organizer institution: MTA Társadalomtudományi Központ Kisebbségkutató Intézet. Location: Budapest;

  2012, December 6-7, The Functions of a Religious Movement during Socialism. The title of the conference: To whom does Tradition belong? What do we do with it? Tradition between Culture, User and Entrepreneur. The organizer institution: Babeş-Bolyai Tudományegyetem-F.E.R. - EURETHNO of the Council of Europe, Location: Cluj-Napoca;

  2012, July 29 - August 4, Economic Strategies and Ethnicity in an Agrarian Village in Romania. The title of the conference: 13th World Congress of Rural Sociology. The organizer institution: International Rural Sociology Association. Location: Lisbon;

  2012, May 11-12, [Ethnicity in a Moldavian Csángó Village] Etnicitás egy moldvai csángó településen. The title of the conference: [Endangered Heritage - Endangered Cultures. The Moldavian Csángós X.] Veszélyeztetett örökség - veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók VI. The organizer institution: Teleki László Alapítvány. Location: Budapest;

  2012, March 6-7, Studies on the Moldavian Csángós in Romania and their impact on the local population. The title of the conference: Csángó seminar. The organizer institutions: University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology, Department of Art and Culture Studies. Location: Jyväskylä;

  2012, March 6-7, "Wearied respondents": Fieldwork among the Csángós. The title of the conference: Csángó seminar. The organizer institutions: University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology, Department of Art and Culture Studies. Location: Jyväskylä;

  2011, October 20, [Economic Transformation and Interethnic Relations in a Locality on Târnava Mică Valley] Gazdasági átalakulás és interetnikus viszonyok egy Kis-Küküllő menti településen. The title of the workshop: [Interconnections between Ethnicity and Economy] Az etnicitás és a gazdaság kapcsolatai. The organizer institution: Romanian Institute for Research on National Minorities. Location: Cluj-Napoca;

  2011, October 7-9, [New Religious Communities in the Moldavian Csángó Villages] Új vallási mozgalmak a moldvai csángó falvakban. The title of the conference: [Minorities in the Carpathian Basin] Kisebbségek a Kárpát-medencében. The organizer institutions: Szatmár Megye Tanácsa, Szatmár Megyei Múzeum, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága. Location: Szatmárnémeti;

  2011, September 9, [Local Religion, Popular Religion. The Domestication of Religion during Socialism and in Period of Transition in Romania] Helyi vallás, népi vallásosság. A vallásosság domesztikációja a szocializmus és az átmenet korszakában Romániában. The organizer institution: Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz-Kulturális Antropológia Tudományok Programja. Location: Pécs;

  2011, August 22-27, [Transnationalism and New Religious Communities in the Moldavian Csángó Villages] Transznacionalizmus és új vallási mozgalmak a moldvai csángó falvakban. The title of the conference:[Language and Culture in a Changing Region. The 7th International Congress in Hungarology. New Results in Researching the Moldavian Csángós] Nyelv és kultúra a változó régióban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. A moldvai csángók kutatásának újabb eredményei. The organizer institutions: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Magyar Tudományos Akadémia Cluj-Napocai Akadémiai Bizottsága, apientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Location: Cluj-Napoca;

  2011, July 7-10, [Imagistic Rituals and Religion in Post-socialist Romania] Imagisztikus rítusok és vallásosság a posztszocializmusban Romániában. The title of the conference: [Ethnography and Museology in an Interdisciplinary Approach] Néprajztudomány és néprajzi muzeológia interdiszciplináris megközelítésben. The organizer institution: Kriza János Ethnographic Society. Location: Sepsiárkos;

  2010, December 15, [Imagistic Religious Elements at the Marian Apparition in Seuca] Imagisztikus vallási elemek a szőkefalvi Mária-jelenéseken. The title of the conference: [Popular Religion, Popular Belief and Religious Folklore, 16-21th Century] Népi vallás, néphit és vallásos folklór, 16-21. század. The organizer institution: Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztály. Location: Budapest;

  2010, October 22, [Imagistic Rituals and Religion during Socialism an in the Period of Transition in Romania] Imagisztikus rítusok és vallásosság a szocializmus és az átmenet korszakában Romániában. The title of the conference: [Conference on History of Science] Tudománytörténeti konferencia. The organizer of the Conference: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Cluj-Napocai Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság, Kriza János Ethnographic Society. Location: Cluj-Napoca;

  2010, October 6-8, [Transnationalism and New Religious Communities in the Moldavian Csángó Villages] Transznacionalizmus és új vallási mozgalmak a moldvai csángó falvakban. The title of the conference: [Religions, Borders, Interactions] Vallások, határok, kölcsönhatások. A konferencia szervezője: Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a GFHF - SZTE Bálint Sándor Valláskutató Intézete és a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya. Location: Szeged;

  2009, October 9-10, Adaptation and Segregation: The Communication of the Cultural Differences in Hungarian-Gypsy Coexistence in a Transylvanian Village. The title of the conference: Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania. International Conference. A konferencia szervezője: Nemzeti Ksebbségkutató Intézet (ISPMN), Location: Cluj-Napoca;

  2009, September 29, Rescuing Csángós in Moldavia - through the Eyes of the Locals. The title of the conference: Minorities and Traditional Communities in Transition. Strategies of Revitalization, Preservation and Political Use of Ethnic Identities. The organizer institution: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Location: Cluj-Napoca;

  2009, September 4-6, [The Role of Healing Practices in a Moldavian Csángó Religious Movement] A gyógyító technikák szerepe egy moldvai csángó vallási mozgalomban. The title of the conference: [Magic and Sacral Medicine] Mágikus és szakrális medicina. A konferencia szervezője: Pécsi Tudományegyetem Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszéke, A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Bizottsága, Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya. Location: Pécs;

  2009, July 22-25, The Ritual and Emotional Conditions of the Moldavian Csángó's Visions. A konferenica címe: Feeling the Divine: Emotions in Religious Practice. Historical and Cross-Cultural Approaches. The Organizer of the Conference: Max Planck Institute for Human Development, Berlin;

  2009, June 25-26, [The Ritual Reactions in Transylvanian Public after the Fail of Double Citizenship.] A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói az erdélyi nyilvánosságban. The title of the conference: [Locality, Collective Memory, History] Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban. Lokalitás, Emlékezet, Történelem (Satu Mare, Romania). The organizer institutions: Muzeul Judeţean Satu Mare - Józsa András Történettudományi Intézet.(with Jakab Albert Zsolt);

  2009, May 8, The Ritual Reactions in Transylvanian Public after the Abort of Double Citizenship.] A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói az erdélyi nyilvánosságban. The title of the conference: [1st Conference on Hungarian Studies] I. Magyarságtudományi konferencia (Veszprém, Hungary). The organizer institutions: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága - Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. (with Jakab Albert Zsolt)

  2009, March 27-30, The Articulation of Crisis Situations in Religious Dreams in a Moldavian Csángó Community. The title of the conference: Moments of Crisis. Decision, Transformation, Catharsis, Critique. Joint Biennial Conference. The organizer institutions: The Society for the Anthropology of Religion - The Society for Psychological Anthropology, Asilomar (Pacific Grove), California, USA;

  2009, February 18-20, [Adaptation and Segregation. Cultural Differences of Cohabitation of Roma and Hungarian in a Locality on Târnava Mică Valley] Adaptálódás és szegregáció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen. The title of the conference: [Ethnological and Historical Researches of The Roma in Carpathian basin] A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatása a Kárpát-medencében. Konferencia Bódi Zsuzsanna emlékére. The organizers of the conference: Magyar Néprajzi Társaság-Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő (Hungary);

  2008, November 12-13, [Twin Settlements as Scenes of Rural Tourism and Identity-building] A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. The title of the conference: [Ethnic - National - European Identity] Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. The organizer of the conference: Szegedi Tudományegyetem JGYPK Felnőttképzési Intézet - Identitáskutató Műhely, Szeged (Hungary);

  2008, July 30, Collective Visions in the Moldavian Csángó Villages. The title of the event: The "Vision Thing" - Studying Divine Intervention. Stanford-Budapest Summer Institute sponsored by SIAS. Collegium Budapest. Location: Budapest;

  2008, June 20, [Religious and Ethnic Interferences in the Formation of an Apparition Site] Vallási és etnikai interferenciák egy látomás-alapú kegyhely formálódásában. The title of the conference: [Revivalist Movements and the Churches] Megújulási mozgalmak és az egyházak. The organizer institution: Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszék. Location: Cluj-Napoca;

  2008, June 11-12, [Religious and Ethnic Interferences in Eastern and Central Europe. Csángós at the Apparition in Seuca] Vallási és etnikai interferenciák Kelet-Közép Európában. Csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen. The title of the conference: [The Dilemmas of Empiric Researches on Ethnicity] Az etnicitás empirikus kutatásának dilemmái. The organizer institution: MTA Kisebbségkutató Intézet. Location: Budapest;

  2008, May 21-23, [Adaptation and Segregation. Cultural Differences of Cohabitation of Roma and Hungarian in a Locality on Târnava Mică Valley] Adaptálódás és szegráció. A kulturális különbségek kommunikálása a cigány-magyar együttélésben egy Kis-Küküllő menti településen. The title of the conference: [Integration, Autonomy and Intercultural Dialogue. The 10th International Conference in Cultural Anthropology] Integrare, autonomie şi dialog intercultural. Al X-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală. The organizer institutions: Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Arad, Complexul Muzeal Arad. Location: Arad;

  2008, April 16-19, [Atomisation and Rivalry. The Reorganization of Local Society in an Agrarian Locality on Târnava Mică Valley] In: Toma Stefánia-Fosztó László (ed.): Spectrum. Cercetări]Atomizálódás és versengés. A lokális társadalom újjászerveződése egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen. The title of conference: [16th Ethnological Seminar] XVI. Néprajzi Szeminárium. The organizer institutions: Magyar Néprajzi Társaság, Móra Ferenc Múzeum, SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Location: Domaszék - Szeged (Hungary);

  2008, March 20, [The Segments of Religious Mentalities' Changes: Secularization and the emergence of Sects in Moldavian Csángó Villages] Segmentele schimbării mentalităţii religioase: secularizarea si apariţia sectelor în satele ceangăieşti. The organizer institution: ISPMN - Romanian Institute for Research on National Minorities. Location: Cluj-Napoca;

  2007, December 18, Religious Movements in the Moldavian Csángó Villages. The organizer institution: Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences. Location: Bratislava;

  2007, December 4, Etnikai revitalizáció és a kutatók - a csángó „kutatók", a csángó „mentők" és a kolonizáció. [Ethnic Revitalization and the Researchers - the Csángó „researchers", the Csángó „savers" and the Colonization]. The title of the conference: [Changing Ethnic Discourses: about Congenialities and Differences in the Relation of Hungarian Citizens and Hungarian Minorities] Változó nemzet-diskurzusok: az azonosságról és a különbségekről magyar állampolgárok és kisebbségben élő magyarok viszonyában. The organizer institution: MTA - Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Location: Budapest;

  2007, November 22, [Religion and Modernity in the Moldavian Csángó Villages] Vallás és modernitás a moldvai csángó falvakban. The title of the conference: [Young Researchers' Conference] Fiatal néprajzkutatók konferenciája. The organizer institution: Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB). Location: Szeged;

  2007, November 2-4, A kulturális emlékezet egyházi monopolizálása egy moldvai csángó településen. The title of the conference: [Historical Consciousness - Cultural Memory] Történelmi tudat - kulturális emlékezet. The organizer institution: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta) - MTA Kisebbségkutató Intézet. Location: Zenta (Serbia);

  2007, May 23-25, A testvérfalu kapcsolatok mint a falusi turizmus és a lokális identitásteremtés színterei. The title of the conference: Europa identităţii. [The 9th International Symposium of Cultural Anthropology: Regions, the Europe of Identities] Al IX-lea simpozion internaţional de antropologie culturală. The organizer institution: Ministerul Culturii şi Cultelor, Serviciul Cultură-Minorităţi. Consiliul Judeţean Arad, Complexul Muzeal Arad. Location: Arad;

  2007, April 18, [Collective Visions in the Moldavian Csángó Villages] Kollektív látomások a moldvai csángó falvakban. The title of the conference: [Scientific Day of Faculty of Arts] Bölcsészkari Tudományos Nap. The organizer institution: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészkar. Location: Szeged;

  2007, April13-15, [Secularization tendencies in the Moldavian Csángó Villages] Szekularizációs tendenciák a moldvai csángó falvakban. The title of the conference: Csángók, magyarok, nemzetiségek az Európai Unióban. The organizer institution: Híd-Európáért Nemzetiségi Civil Egyeztető Fórum. Location: Cluj-Napoca;

  2007, March 27, Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban. Pécsi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Location: Pécs; 

   

  LANGUAGE SKILLS

  Mother Tongue: Hungarian

   

  Writing

  Speaking

  English

  intermediary

  intermediary

  Romanian

  fluent

  fluent

   

  Publications