Hetea Estera Roxana

Hetea Estera Roxana

vicepreședinte

Email: e.hetea@ispmn.gov.ro

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca

Nivel diplomă: Program Postuniversitar- Managementul Administrației Publice

Specializare: Științe Administrative

Perioada studiului:  2014 – 2015

 

Instituţia: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca

Nivel diplomă: Master- Etică Profesională

Specializare: Domeniul Filosofie

Perioada studiului:  2011 – 2013

 

Instituţia: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca

Nivel diplomă: Master - Comunicare Publică și Relații Sociale

Specializare: Domeniul Sociologie

Perioada studiului:  2002 – 2003

 

Instituţia: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Cluj-Napoca

Nivel diplomă: Licență în Asistență Socială

Specializare: Asistență Socială

Perioada studiului:  1998 – 2002

 

ALTE FORME DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Program de perfecționare.” Control managerial intern. Implementare, standarde și proceduri”. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP,) Ministerul Administraţiei şi Internelor, 2015

Program de perfecționare.” Elaborarea strategiilor de dezvoltare a instituțiilor publice” Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), Ministerul Administraţiei şi Internelor, 2011

Program de perfecționare.” Manager de proiect”. CRFPS - PROVOCATIE, Bucureşti si Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), 2009

Program de perfecţionare.” Formare de Formatori”. SC. IC Consulting Cluj-Napoca în colaborare cu MMFSE şi MECTS, 2009

Program de Formare. Prevenirea și Rezolvarea Conflictelor Interetnice. Fundația pentru Schimbări Democratice, București și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj-Napoca, 2002

Program de formare.” Formare de formatori”. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, București și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj-Napoca, 2002

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Instituție: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

Localitate: Cluj-Napoca

Țara: România

Statut: vicepreședinte

Perioada: 2007- prezent

 

Instituție: Administrația Fondului Cultural National (AFCN)

Localitate: București

Țara: România

Statut: Evaluator, expert în comisia de evaluare a proiectelor culturale

Perioada: 2014

 

Instituție: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC București) și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR Cluj-Napoca)

Localitate: Cluj-Napoca

Țara: România

Statut: Evaluator, expert în comisia de evaluare a proiectelor

Perioada: 2013-2014

 

Instituție: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

Localitate: Cluj-Napoca

Țara: România

Statut: Consultant Regional, dezvoltare comunitară interetnică

Perioada: 2009 - 2011

 

Instituție: Hulla&Co.Human Dynamics KG Viena, Austria şi Secretariatul General al Guvernului, (SGG) București

Localitate: Cluj-Napoca, Zalău, Bistrița

Țara: România

Statut: Expert, Senior Facilitator

Perioada: 2007 - 2008

 

Instituție: Fundația PAEM Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba

Localitate: Alba-Iulia

Țara: România

Statut: Trainer cadre didactice privind conflictele interetnice din spațiul școlar

Perioada: 2005- 2006

 

Instituție: Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi și Asociația pentru Dezvoltare Comunitară București

Localitate: Biertan, Nemșa, județul Sibiu

Țara: România

Statut: facilitator comunitar

Perioada: 2002- 2003

 

Instituție: Larive România, Ramboll Finnconsult Oy (Finlanda) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Naţionale, Bucureşti

Localitate: Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Arad, Deva și Zalău

Țara: România

Statut: Monitor Regional implementare proiecte în educație

Perioada: 2003- 2007

 

Instituție: WYG international și Ministerul Educației și Cercetării Naționale, București

Localitate: Deva, județul Hunedoara

Țara: România

Statut: consultant în învățământ

Perioada: 2002-2003