Novák Csaba-Zoltán

Novák Csaba-Zoltán

președinte

Nume, Prenume: Novák Csaba-Zoltán

Email: cs.z.novak@ispmn.gov.ro; novakzoltan1984@gmail.com

Studii

2011- susţinerea tezei de doctorat la Institutul „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti, cu titlul „Politica PCR faţă de minorităţile naţionale din România 1948-1975”

2006-2011 studii de doctorat, Academia Română, Institutul „Nicolae Iorga”, Bucureşti

2002-2003 Masterat, Oral history şi istorie contemporană, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Secţia Istorie

1998-2002 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Secţia Istorie

1991-1996 Liceul Pedagogic „Benedek Elek”, Odorheiu Secuiesc

 

Locuri de muncă

2022-prezent, preşedinte,  Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

2017-prezent, CS II., Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia, UAT Târgu-Mureș

2016-2022, senator, Senatul României

2014-2016 colaborator, Radio România, Târgu-Mureș

2014-prezent, profesor universitar cu plata la oră, Universitatea de Artă, Târgu-Mureș (istoria civilizației și a culturii)

2004-2016 cercetător științific Academia Română, Institutul de cercetări Socio-Umane Gheorghe Șincai, Târgu Mureș

2007-2010 profesor cu plata la ora la Universitatea „Babeş-Bolyai”, (istoria și teoria diplomației)

2002-2003 profesor, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureş

1996-1998 învăţător, Şcoala generală Miercurea Nirajului

 

Activitate științifică, premii

2002-2004: am participat în proiectului de cercetare al Regiunii Autonome Maghiare în colaborare cu Academia Ungară (realizarea de interviuri, studii și articole)

2004: Traducere de manual pentru elevii români din Ungaria.: Feladatgyűjtemény az új történelem írásbeli érettségihez 12. évfolyam (Culegere de probleme pentru bacalaureat). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005.

Ca preşedinte al Asociaţiei „Borsos Tamaş” din Târgu Mureş am organizat sesiunea de comunicări „Din istoria Târgu Mureşului-conferinţă de istorie locală”, 2005

2006  Am participat la realizarea Raportului Tismăneanu, coautor al capitolului despre maghiari

2006-2007 Bursa „Institutului Istoriei Politice” de la Budapesta, colaborare ştiinţifică privind studierea istoriei elitelor de stânga

2007-2010 profesor cu plata la ora la Universitatea „Babeş-Bolyai”, am predat cursul Diplomaţie, teorie şi practică în sec. 20.

2008 Colaborare ştiinţifică cu Institutul Revoluţiei Române din Decembrie privind tema Evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 în judeţele Harghita, Mureş şi Covasna, colaborare în realizarea Dicţionarului revoluţiei din decembrie 1989

2008 Colaborare ştiinţifică cu Institutul Studierii Totalitarismului din România privind realizarea lexiconului comunismului din România

2008 Colaborare ştiinţifică cu CNSAS privind realizarea unui studiu de caz despre preotul romano-catolic Géza Pálfi

2008: Colaborare ştiinţifică cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor din România Colaborare ştiinţifică ci Institutul Cercetării Minorităţilor din Cluj-Napoca privind organizarea metodologică şi realizarea a unei cercetări de istorie orală privind elitele minoritare în regimul comunist

Începând din 2008 fac parte din proiectul de cercetare al Institutului de cercetăro socio-umane „Gheorghe Şincai”, Dicţionarul personalităţilor din Transilvania

2010-2014 Colaborare ştiinţifică cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor din România, Cluj-Napoca, privind Revoluţia română din decembrie 1989 şi minorităţile naţionale/coordonator de proiect

2012 premiul Academiei Științifice Maghiare  „Cel mai bun tânăr cercetător„

2013 În colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş şi revista Zi de Zi am făcut parte din grupul de redacţie al revistei ERA, revistă (în limba română şi maghiară) de istorie pentru liceeni.

2012-2014: Bursa de studii postdoctorale Bolyai al Academiei de Științe Maghiare

2020 Am condus proiectul FDI ”Teatarul român și maghiar la Târgu-Mureș în perioada Ceaușescu, 1965-1989”

 

Participări la conferinţe și sesiuni de comunicări

2004, 20-22 iunie, Sibiu, Conferinţă internaţională: Minorităţi în România şi Ungaria stalinistă, prezentare: Înfiinţarea structurii de putere al PCR din judeţul Mureş 1944-1948

2004, 18-19 Septembrie Budapesta, Ungaria, Institutul Central European „Teleki László”, Conferinţă internaţională Naţiunea în societate, prezentare: Formarea şi organizarea elitei politice în Regiunea Autonomă Maghiară

2004, 23-24 octombrie, Cluj Napoca, Sesiune de comunicări: Posibilităţi de interpretare a surselor istorice, prezentare:  Istoria orală ca sursă

iulie, Tuşnad, Universitatea de vară, prezentare: Nomenclatura în Secuime în anii 1950

2004, mai, Sovata, Sesiune de comunicare organizată de Arhivele Naţionale Direcţia Mureş, prezentare: Elite politice în Regiunea Autonomă Maghiară

2004, 28 mai, Sesiune de comunicare, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”: Identitate naţionala şi spirit european, prezentare: Manifestarea identităţii naţionale în perioada instaurării comunismului în România

2005, mai, Sovata, Sesiune de comunicare organizată de Arhivele Naţionale Direcţia Mureş, prezentare: Activitatea Comitetului Democratic Evreiesc în Secuime 1945-1952

2005, 28 mai, Sesiune de comunicare, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, prezentare: Intelectuali maghiari în conflict cu noile autorităţi comuniste

2005, iunie, Samorin, Slovacia, Conferinţă internaţională Minoritatea maghiară în Bazinul Carpatic, prezentare: Reforma administrativă din 1968 şi problema minoritară în România

-Politica PCR faţă de minorităţi în anii 1960, conferinţa Minorităţi şi strategii, Satu Mare, martie 2006.

Momentul 1956 în Secuime, Sesiunea de comunicări organizată de Muzeul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, 21 octombrie 2006

Represiunile după momentul 1956 în România, Sesiunea de comunicări organizată de Muzeul Orăşenesc Gheorgheni, 22 octombrie 2006-11-07

2006 Efectele revoluţiei maghiare din 1956 asupra politicii PMR faţă de minorităţi, Sesiunea de comunicări organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2006

Elita maghiară din Transilvania şi momentul 1956, Sesiunea de comunicări organizată de EME din Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2006.

Maghiari în PCR. Perioada 1945-1948. Al VI-lea congres de hungarologie, Debreţin, 21-26 august 2006

Momentul 1956 şi activiştii de partid, Sesiunea de comunicări organizată de Institutul Istoriei Politice din Budapesta, 5 octombrie, 2006

Efectele revoluţiei maghiare din 1956 în România, Sesiunea de comunicări organizată de Muzeul Judeţean Zala din Zalaegerszeg, Ungaria, 15 noiembrie 2006

2007, martie, participare la discuţiile de masă rotundă despre Raportul Tismăneanu organizată de Universitatea „Ovidius” de la Constanţa

2007, mai Sovata, Sesiune de comunicare organizată de Arhivele Naţionale Direcţia Mureş, prezentare: Vizita conducerii de partid în regiunea Mureş Autonomă Maghiară în 1966

2007, 25-26 mai, Conferinţă internaţională organizată de Universitatea „Petru Maior” şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Continuitate şi discontinuitate în relaţiile Occident-Răsărit, prezentare: Imaginea Occidentului în propaganda anilor 1950.

2007, august, Târgu Mureş, A IV-a Conferinţă Internaţională privind istoria minorităţii maghiare din Bazinul Carpatic, prezentare: Elita maghiară în PCR şi interesele minorităţii maghiare. Cazul Janos Fazekas

2008, noiembrie, Piteşti, conferinţă internaţională Criza regimurilor comuniste din Europa de Est, comunicarea Criza regimului comunist din România văzută de diplomaţia maghiară

2008, decembrie, Cluj-Napoca, sesiune de comunicări,  Comunismul în România. O încercare de periodizare.

2009, Sibiu, Partide politice şi minorităţile naţionale din România în secolul XX. 4. Comunicarea: Anul posibilităţilor? 1968 în România şi problema naţională.

2009, Cluj- Napoca, sesiune de comunicări,  comunicarea: Politica PCR faţă de bisericile din România

2009, Budapesta, sesiune de comunicări Din istoria oraşelor din Bazinul carpatic, comunicarea: Sistematizarea în România în anii 70-’80

2010, Sibiu, Partide politice şi minorităţile naţionale din România în secolul XX. 5. În slujba naţiunii şi  apartidului. Dubla identitate a unui activist maghiar. Exemplul lui Janos Fazekas.

2011, Sibiu, Partide politice şi minorităţile naţionale din România în secolul XX. 6. Sub protecţia partidului. Minoritari în P.C.R. la începutul instaurării comunismului în România.  

2011, Cluj-Napoca, Congresul de Hungarologie VI., „Forradalomra ítélve.” Silviu Brucan életpályája emlékiratainak tükrében (Condamnat la revoluţie. Activitatea politică a lui Silviu Brucan) 

2011, Miercurea-Niraj, Sesiunea de comunicări organizată de Muzeul Ardelenesc de Istorie, Reforma administrativă din 1968 şi ţinutul secuiuesc.

2012, Frontiere deschise: translaţii dincolo de culturi, discipline şi identităţi, Târgu-Mureş, manifestare inclusă în cadrul Zilelor Academice Clujene, 25 mai 2012, ICSU – 2012, Târgu Mureş.  Între identitate politică şi identitate naţională. Minoritari în PCR în perioada instaurării comunismului în România.

Márton Áron élete és Kora (Viaţa şi epoca lui Marton Aron), Sândominic, 2012, 24. august, Muzeul Marton Aron. Kisebbségpolitika, egyházpolitika Ceauşescu Romániájában (Politica faţă di minorităţi şi de biserică în România lui Ceauşescu)

De-Stalinization and Reforms in Central-Eastern Europe, Budapest, 2012, 10 februarie, Institutul Istoriei  Politice, A román desztalinizáció sajátosságai (caracteristicile destalinizării în România)

Kádár és a 20. századi magyar történelem (Kadar Janos şi istoria maghiară în sec. 20.),  Budapest, 2012, 23-24 mai, Institutul Istoriei  Politice. „Barátságra ítélve.” Kádár János és Nicolae Ceauşescu (Condamnaţi la prietenie Kadar Janos şi Nicolaea Ceauşescu)

A kollaboráció és az ügynökkérdés tudományos kutatása  (Colaborarea şi problema informatorilor în cercetarea ştiinţifică), Budapest, 2012, 9. octombrie, Institutl de Istorie al Academiei Ştiinţifice Maghiare. Pálfi Géza élete a Securitate irataiban és a magyar vonatkozású romániai állambiztonsági iratok kutathatósága (Viaţa lui Palfi Geza în documentele CNSAS, posibilităţile cerctării documentelor referitoare la comunitatea maghiară din România).

Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane.  Ţinutul Secuiesc şi reformele administrative din România în a doua parte a secolului al XX-lea. Iaşi, 2013. 30-31 mai.

Arhivele şi cercetarea istorică. În nuanţe cenuşii. Recrutarea şi educarea elitelor în „Ţinutul Secuiesc” după 1945. Tîrgu Mureş, 11 ocotmbrie 2013.

Memory of Everyday Collaboration with the Communist Regimes in Eastern Europe. October 23-26, 2013 in Budapest. We Serve and We Collaborate. The Issue of Agent-Type Collaboration in Respect to the Relations Between Church and State in Romania. Case Study of the Pálfi Géza Files

Discursul politic în Transilvania si Secuime după cel de al doilea război mondial.  Sesiunea Ţinutul Secuiesc în secolul al 20-lea, organizat de Akademia Ştiinţiifică Maghiară, Odorheiu Secuiesc, 21 martie, 2014.

Crossroads.The Development of Andras Suto's Role in Public Life While Under Surveillance Noi, atât/cât de bogaţi? Conferinţă atelir Sütő András. Universitatea de Arta.

Teme abordate în cercetarea istoriei minorităţii maghiare din România din perspectiva documentelor fostei Securităţi. Dosarele CNSAS: sursă pentru studiul minorităţilor naţionale dintr-o noua perspectivă. Sumuleu Ciuc, ISPMN Cluj-Napoca, 5-6 martie

Comunismul Romanesc, CNSAS-Academia Română, Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Politica PCR față de minoritatea maghiară 1945-1989. 26-27 martie, 2015

A nómenklatúra színrelépése. Rendszer- és politikai elitváltás a Székelyföldön a második világháború után (Apariția noii nomenclature. Schimbare de regim și de elite în secuime după cel de al doilea război mondial). A társadalom szovjetizálása (Sovietizarea societatii). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Stiinte Ungare), 2015, 10-11 noiembrie

https://btk.mta.hu/videktorteneti-temacsoport/muhelyvitak-tanacskozasok-konferenciak/860-beszamolo-a-videkkutato-temacsoport-a-tarsadalom-szovjetizalasa-cimu-konferenciajarol.html

„Szocialista” nemzetépítés Romániában 1956 után (Națiunea socialistă în România după 1956)1956 és a szocializmus: válság és újragondolás (1956 și socialismul: criză și reorientare) konferencia, Eger 2016. szeptember 8–10.

https://1956-konferencia.webnode.hu/_files/200000064-1e7231f697/programfuzet_teljes-7.pdf

Elita intelectuală maghiară în perioada Ceaușescu. Comunismul Romanesc, CNSAS-Academia Română, Institutul de Istorie Nicolae Iorga, 30-31 martie 2017

http://www.cnsas.ro/documente/cncr/PROGRAM%20CNCR%20VII%2030-31%20martie%202017.pdf

Az erdélyi magyar szellemi elit politikai arculata 1965 és 1995 között (Înfățișarea politică a elitei intelectuale maghiare din Transilvania între 1956-1995). Budapest, Politikatörténeti Intézet, A KISEBBSÉGI LÉT POLITIKÁJA, SZELLEME ÉS ETIKÁJA -Konferencia Gáll Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából, 17 aprilie 2017

https://www.academia.edu/32160662/A_KISEBBS%C3%89GI_L%C3%89T_POLITIK%C3%81JA_SZELLEME_%C3%89S_ETIK%C3%81JA_-Konferencia_G%C3%A1ll_Ern%C5%91_sz%C3%BClet%C3%A9s%C3%A9nek_100._%C3%A9vfordul%C3%B3ja_alkalm%C3%A1b%C3%B3l

The Hungarian minority in Romania in the interwar period. International conference Potsdam, 2018, 8-9 octombrie

https://www.intereg.org/%C3%BCber-uns/veranstaltungen-2018/formen-kollektiver-selbstbestimmung/

Politica față de minoritățile naționale 1945-1989- Nemzetiségpolitika Romániában 1945-1989. Kisebbségek Romániában 1945 után. (Minoritățiile naționale din România după 1945). ISPMN –Muzeul Județean Mureș, 26-27 octombrie, 2018

http://ezer100.ro/kisebbsegek-romaniaban-1945-utan-konferencia/

Schimbarea de regim în România și minoritatea maghiară. 30 de ani de la revoluția din 89 decembrie. ICSU Gheorghe Șincai Târgu Mureș, 6 decembrie 2019

http://www.icsumures.ro/manifestari-stiintifice/2019/Program-conferinta-final.pdf

Historical Documents and Theatre History. Document and performance, international conference, Târgu Mureș, 2019, 13-14 decembrie

http://www.uat.ro/news-detail?tx_ttnews%5Btt_news%5D=543&cHash=47677ed68f6d13f648f986b03ec72023

Teatrul politicii. Evoluția cadrului ideologic și politic  referitor la cultură și teatru în primele decenii ale perioadei Ceaușescu. „Teatrul în perioada dictaturii comuniste“. ICTM-UAT Târgu- Mureș, 8-9 noiembrie, 2020

https://www.uat.ro/news detail?tx_ttnews%5Btt_news%5D=605&cHash=67c330617e8f6251374faccedae22aae

A magyar kisebbségek 100 éve. Budapest, MTA. A szocialista nemzetépítés és integráció között. Az RKP magyarságpolitikája 1948-198

https://mta.hu/esemenynaptar/2022-09-22-a-magyar-kisebbsegek-100-eve-4418

 

 

Cărţi, volume redactate

 Revoluţia din 1956 şi maghiarii din România, Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc,      2006. coredactor

Din istoria oraşului Târgu Mureş, articole, Editura Mentor, Târgu Mureş, 2007. coredactor

Raport Final. Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Humanitas, Bucureşti, 2007. coautor capitolul referitor la maghiari

Kincses képeskönyv. Marosvásárhely. Koinonia-Projectograph, Cluj Napoca, 2008. Coautor-expert istoric

Aranykorszak? A Ceauseșcu-rendszer magyarságpolitikája 1965-1974. (Epoca de aur? Politica PCR faţă de minoritatea maghiară. Prima parte a regimului Ceauşescu 1965-1974. Documente.), 2011, Pro-Print, Miercurea Ciuc, autor

Clopotul amuţit. Supravegherea preotului Pálfi Géza. Pro-Print-CNSAS, Miercurea-Ciuc, 2011. coautor cu Denisa Bodeanu

Az elnémult harang. Egy megfigyelés története. Pro-Print-CNSAS, Csikszereda, 2001. coautor cu Denisa Bodeanu

A szabadság terhe, Marosvásárhely 1990. március 16-21 (Povara libertăţii, Târgu Mureş 16-21 martie, 1990).  Pro-Print, Csíkszereda, 2012. Coautor cu Laszlo Marton.

Újjászületés. Kovászna megye megszervezése és intézményesülése 1968-1972. (Renaştere. Organizarea instituţională a judeţului Covasna). Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2013. coautor

Együtt és külön. A romániai magyarság önszerveződése 1989-1990. ISPMN, Cluj-Napoca, 2014. coredactor

Primele forme de autoorganzire a maghiarilor din România 1989-1990. ISPMN, Cluj-Napoca, 2014. coredactor

Provocarea libertăţii. Târgu-Mureş,16-21 martie 1990. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor. Cluj-Napoca, 2016. coautor

Székelyföld története III. (Istoria Secuimii vol III.) EME-MTA, Kolozsvár-Budapest, 2016. autor de capitol

Holtvágányon. A Ceausescu rendszer magyarságolitikája II. (1975-1989). Pro-Print, Csíkszereda, 2017. autor

100 év száz kiemelkedő magyar személyiség. Editura Fundației pentru Școală, Cluj-Napoca, 2019. redactor

100 de ani o sută de personalități maghiare reprezentative din România. Editura Fundației pentru Școală, Cluj-Napoca, 2019. redactor

Epoca de aur? Ceaușescu și maghiarii. Politica Partidului Comunist Român față de minoritatea maghiară în perioada regimului Ceaușescu. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2020. autor

Articole, studii şi recenzii

Lucian Boia: România: Ţară de frontieră a Europei, Regio”, 2/2003, recenzie

Înfiinţarea structurii de putere al PCR din judeţul Mureş 1944-1948. Anuarul Arhivelor Naţionale Direcţia Mureş, 2004

Formarea şi organizarea elitei politice în Regiunea Autonomă Maghiară, Anuarul Instituţiei „Teleki László”, Budapest, 2004.

Így kezdődött: Pártszervezés a Székelyföldön, în. Hargita Kalendárium, Miercurea Ciuc, 2003.

Consideraţii privind manifestarea identităţii naţionale în perioada instaurării comunismului în România, Anuarul Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, 2004

recenzie:Mioara Anton, Ioan Chiper, Instaurarea regimului Ceauşescu. Continuitate şi ruptură în relaţiile româno-sovietice, Anuarul Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, 2004

Fejezetek a Román Kommunista Párt történetéből I-III. (Pagini din istoria PCR), A Hét 2004.

Intelectuali maghiari în conflict cu noile autorităţi comuniste, Anuarul Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, 2005-2006.

Reforma administrativă din 1968 şi problema minoritară în România, Anuarul Institutului „Forum” din Slovacia, 2005.

Kisebbségpolitika az 1960-as évek Romániájában (Politica PCR faţă de minorităţi în anii 1960) în volumul conferinţei Minorităţi şi strategii, Satu Mare, 2006.

Szocialista nemzet és kisebbség a Román Kommunista Párt vezetőségének diskurzusában a ceauşescui hatalomátvétel után (Naţiunea socialistă şi minorităţile în discursul conducerii PCR după preluarea puterii de către Nicolae Ceauşescu), în. Korunk, Cluj-Napoca, 2005.

Szocialista nemzet és kisebbség a Román Kommunista Párt  vezetőségének diskurzusában a ceauşescui hatalomátvétel után (Naţiunea socialistă şi minorităţile în discursul conducerii PCR după preluarea puterii de către Nicolae Ceauşescu) în volumul: Történelmünk a Kárpát-Medencében (Istoria noastră în Bazinul Carpatic), ed. Komp-Press, Cluj-Napoca, 2006.

RKP-káderek 1956-os megéléstörténetei (Momentul 1956 şi activiştii de partid), în. „Múltunk”, Budapesta, 2006

1956 Romániában: egy irat a politikai megtorlás előkészítéséről (1956 în România: un document privind pregătirea represiunii politice) în. Leveltari Szemle, Budapest, 2006. 10.

Maghiari în PCR 1944-1948, Pro Minoritate, Budapesta, 2007/1.

Tranziţie şi schimbări politice în Târgu Mureş 1944-1948, în. Din istoria oraşului Târgu Mureş, articole, coredactor, Editura mentor, Târgu Mureş, 2007

Pregătirea reformei administrative din 1968 şi problema naţională în România, în Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani,  Curtea Veche, Bucureşti, 2006.

„A nyitás éve”, 1968. A romániai magyar értelmiségiek találkozója Nicolae Ceausescuval. Múltunk 2008/2.

A román külpolitikai gondolkodás magyarságképe 1956 után. Limes, 3-4/2008.

A romániai magyar kisebbség helyzete. Petru Groza politikájának magyar támogatása. In. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, 2008

A Brezsnyev doktrína és a szovjet nemzetiségpolitikai fordulat kelet-közép-európai következményei. In. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, 2008.

„Revoluţia din decembrie 1989 în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş.” Clio 1989, 2008/2. Bucureşti.

Anul posibilităţilor? 1968 în România şi problema naţională. In: Partide politice şi minorităţile naţionale din România în secolul XX. 4. Techno Media, Sibiu, 2009.

Politica naţională a PCR la sfârşitul anilor ’60 şi începutul deceniulul următor, în, Minoritatea Maghiară în  perioada comunistă.” Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţii Naţionale, Cluj-Napoca, 2009.

Impactul reformei administrative don 1968 asupra politicii faţă de minoritatea maghiară, În, Minoritatea Maghiară în  perioada comunistă.” Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţii Naţionale, Cluj-Napoca, 2009.

„Faţă în faţă.”  Întâlnirea dintre conducerea de partid şi elita intelectuală maghiară din România la 28 iunie 1968, Anuarul Institului de Istorie „Nicolae Iorga”.

A „sztálini kismagyarország” és az ötvenes évek. („Mica Ungarie stalinistă” şi anii 50). Recenzie despre cartea lui Stefano Bottoni, Sztálin a székelyeknél (Stalin la secui). Pro Minoritate, Budapest, 2009. nr. 1.

”Székelyföld és az 1968-as közigazgatási reform”, în, Székelyföld, nr. 8, 2010, pp. 91-111.

 „În slujba naţiunii şi  a partidului. Dubla identitate a unui activist maghiar. Exemplul lui Janos Fazekas”, în, Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX., Techno Media, Sibiu, 2010, pp. 316-329.

recenzie: A vesztes oldalon, în Pro-Minoritate, nr. 3., 2010, pp. 161-166.

Under Party Protection. Ethno-Political Borders and Minorities in the PCR (Romanian Communist Party) at the Beginning of Communism in Romania. In: Itineraries beyond Borders of Culturres, Identities and Disciplines. Ed. Carmen Andras, Cornel Sigmirean, Corina Teodor. Editura Astra Museum, 2012..

Barátságra ítélve.” Kádár János és Nicolae Ceauşescu (Condamnaţi la prietenie Kadar Janos şi Nicolaea Ceauşescu). În. Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Szerkesztette: Földes György – Mitrovits Miklós. Budapest, Napvilág Kiadó, 147-167. p.

Modelul comitetelor democratice şi „Rezoluţia privind problema naţională.” Anul 1948, moment de cotitură privind politica PCR faţă de minorităţile naţionale. În. A történetíró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012. 227-238. p.

Sub protecţia partidului. Minoritari în P.C.R. la începutul instaurării comunismului în România. In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Editura ISPMN-Kriterion, Cluj-Napoca, 2011. 117-129.

From the End of World War II to the Communist Takeover 1944-1948. Case Studies. Romania. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Edited by: Nándor Bárdi, Csilla Fedinec, László Szarka. Columbia University Press, New York, 2011.

In the Eastern European Single-Party States  1948-1989. The Models for Communist Minority Policy. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Edited by: Nándor Bárdi, Csilla Fedinec, László Szarka. Columbia University Press, New York, 2011. (with Stefano Bottoni)

In the Eastern European Single-Party States  1948-1989. Case Studies. Romania. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Edited by: Nándor Bárdi, Csilla Fedinec, László Szarka. Columbia University Press, New York, 2011. (with Stefano Bottoni)

Under Party Protection. Ethno-Political Borders and Minorities in the PCR (Romanian Communist Party) at the Beginning of Communism in Romania. In: Itineraries beyond Borders of Culturres, Identities and Disciplines. Ed. Carmen Andras, Cornel Sigmirean, Corina Teodor. Editura Astra Museum, 2012.

Eltékozolt nemzedék? Silviu Brucan és a rövid 20. század (Generaţia irosită? Silviu Brucan şi secolul 20. ) Ún, Emlékezet és történetírás. szerk. Pritz Pál, Budapest, 2012.

Pártszolgálat és kisebbségi érdekérvényesítés a hatvanas-hetvenes évek Romániájában. Fazekas János példája. In, Egyén és közösség. Tanulmányok. szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012.

Intelectuali la răscrucea istoriei. Turnowsky Sándor. In. Universitate, intelectuali şi cultură în Transilvania secolului al XIX-lea. Coord. Cornel Sigmirean. Editura Astra Museum, Tîrgu-Mureş, 2013. pp. 175-191.

Márton Áron Pálfi Géza megfigyelési dossziéjában. In. Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről. Verbum-Szent István Társulat, Kolozsvár, 2013.

Fade to Grey. Recruitment and Education of the Elites in the “Szeklerland” after 1945. In.  In-Between Difference and Diversity: studies of Cultural and Intelectual History. Coord. Carmen Andras, Cornel Sigmirean. Editura “Astra Museum”, Sibiu, 2013.

The Year of the „Liberalization.” The impact of 1968 on The Hungarian Policy of the Romanian Communist Party. In: State an Minority in Transilvania 1918-1989. Studies on the History of the Hungarian Community. Edited by Attila Gabor Hunyadi. Columbia University Press, New York, 2012. pp. 612-647.

Relaţiile româno-maghiare şi schimbarea de regim din 1989, Anuarul ICSU, Târgu-Mureş, 2013.  43-63. p.

Forradalom és rendszerváltás Marosvásárhelyen. In, A romániai magyarság és az 1989-es rendszerváltás. ISPMN, Cluj-Napoca, 2014.

Szolgálunk és kollaborálunk. Az ügynök-típusú kollaboráció kérdése az egyház és hatalom közötti viszonyrendszerben Romániában. Esettanulmány a Pálfi Géza-dossziéról. In. Az ügynök arcai. Szerk. Horváth Sándor, Libri, Budapest, 2014. 409-429. p.

Discourses on Collective Integration versus Individual integration. The national Problem and the Organizations for Ethnic Minorities in the Policies of the P.C.R. after World Warr II. In. Discourse and Counter-discurse in Cultural an Intellectual History. Coordonators: Carmen Andras, Cornel Sigmirean. Editura “Astra Museum”, Sibiu, 2014.  292-314. p.

Ideologie și politică: elitele intelectuale ale minorităților naționale și Regimul Ceaușescu între anii 1968-1971. În, Intelectualii. Ideologii și destin politic. Coord. Cornel Sigmiurean. Arhipelag XXI, Tîrgu-Mureș, 2015. 345-371. p. 

Revoluție și schimbare de regim la Tîrgu-Mureș. În, Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România 1989-1990. Editori: Nándor Bárdi, Attila Gidó, Csaba Zoltán Novák. ISPMN, Cluj-Napoca, 2014. 215-263. p.

SOCIALISTICKÝ EXPERIMENT. Sedmohradsko  | HISTORICKÁ REVUE  11|2015 ročník XXVI  | 71 HISTORICKÁ REVUE. Etnické a spoločenské zmeny v Sedmohradsku v 2. polovici 20. storočia 71-75. pp.

A határon túli románok és a romániai nemzeti kisebbségek a romániai tudományosságban. A nemzet mint tudományos közösség: Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (1996–2016). 191 p. 
Budapest: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2016.
(ISBN:978-963-508-818-8)

Ethnic Romanians abroad and Romanian national Minorities in Romanian Sciences. Hungary's Neighbors as Kin-States: Political, Scholarly and Scientific Relations Between Hungary's Neighbors and Their Respective Minorities. 101 p. 
Budapest: Hungarian Science Abroad Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences, 2016. (ISBN:978-963-508-821-8)

 A nómenklatúra színrelépése Rendszer- és politikai elitváltás a Székelyföldön a második világháború után. VIDÉKTÖRTÉNET 1. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Budapest, 2017 Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században MTA, Budapest, 2016. 339-363. pp. ISBN 978-963-416-048-9

Ceaușescu-korszak magyarságpolitikája 1965-1989. (Politica lui Ceaușescu față de minoritatea maghiară). Pro-Minoritate, 2016, nyár.

Az 1968-as év a román nemzetiségpolitikában. (1968 și politica națională).  Korunk nr. 5. 2018 mai. 112-122. pp.  ISSN: 1222-8338

A romániai rendszerváltás és a nemzetiségi kérdés megjelenése. (Schimbarea de regim și apariția problemei naționale în România). Korunk, 2019. 107-115. pp.  ISSN: 1222-8338

The Intellectuals of Politics and the Policies of Intellectuals. The Role of the Ethnic Hungarian Workers’ Council in the Political Integration of the Ethnic Hungarian Cultural Elite during the Ceauoescu Regime. Transylvanian Review/Revue de Transylvanie, Vol. XXIX No. 3. Autumn 2020. pp. 90-116. ISSN 1221-1249

Considerații privind cadrul politic și ideologic în primul deceniu al regimului Ceaușescu din perspectiva vieții teatrale. Cercetări Teatrale, 2/2020. pp. 35-57. http://uartpress.ro/journals/index.php/cercetariteatrale/article/view/191

Periods of Romanian Communism from the Perspective of Policy towards Minorities. Europäisches Journal für Minderheitenfragen. July 2020, Issue 1-2, pp. 16-24. ISSN 1865-1097

The Roman Catholic Church during and after the Communist Regime. in: Church Reckoning in Communism in post-1989 Romania. Edited by. Lucian Turcescu and Lavinia Stan. Lexington Books, Lanham-Boulder-New-York-London, 2021.

A kuturális életre és a színházra vonatkozó politkai-ideológiai keret alakulása a Ceausescu-rendszer első évtizedében. In. Test, hatalom, intézmény. A színházi nyilvánosság szerkezetváltozásai Erdélyben. Red, Ungvári Zrínyi Ildikó, Kricsfalusi Beatrix. Eikon-UartPress, 2021. 226-249. p, ISBN 978-606-49-0509-3

Oktatás, kultúra, közművelődés a Székelyföldön az államszocializmus időszakában (Education, Culture, Public Education in Szeklerland during the Period of State Socialism). In. Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig. Red. Lupescu Makó Mária. Egyetemi Műhely Kiadó Kolozsvár, 2016. pp. 191-215. ISBN: 978-606-8886-73-2