Home >> Despre institut >> Conducere / departamente >> Centrul de documentare
  Centrul de documentare

  Cine suntem noi?

  Bokor Zsuzsa - cercetător ştiinţific II
  Filipovici Anca- cercetător ştiinţific III
  Hossu Iulia Elena - cercetător ştiinţific III, şef compartiment
  Kiss Ágnes- cercetător ştiinţific III 
  Plainer Zsuzsa - cercetător ştiinţific III
  Virginás Péter - cercetător ştiinţific III
  Kormos Katalin - cercetător ştiinţific III - C.I.C.

   

  Centrul de documentare ISPMN este menit să promoveze şi să consolideze cercetarea minorităţilor naţionale din România. În cadrul centrului activează o echipă de tineri cercetători, care prin formarea lor profesională acoperă mai multe domenii de specializare (sociologie,antropologie, politologie şi filologie), coordonând diversele proiecte desfăşurate în cadrul centrului.


  Ce vă oferă Centrul de documentare?


  Acces la literatură de specialitate şi date primare

  Editura ISPMN, acreditată de către CNCS, publică rezultatele cercetărilor derulate în cadrul institutului, precum şi lucrările unor cercetători externi. Volumele şi Studiile de atelier apărute în limbile română, maghiară şi engleză sunt parţial accesibile publicului larg pe pagina web ISPMN.

  Biblioteca ISPMN oferă acces la literatura curentă de specialitate, cca. 4000 de cărţi şi mai multe reviste de ştiinţe sociale, care tratează diferitele aspecte ale etnicităţii. Catalogul bibliotecii poate fi consultat pe pagina web ISPMN. Biblioteca este deschisă zilnic publicului larg, utilizatorii având la dispoziţie o sală de lectură, precum şi acces la colecţia online JSTOR.

  Bazele de date şi statisticile Centrului de documentare sunt concepute pentru a fi accesibile online prin intermediul unor proiecte precum Monitorizarea presei privind minorităţile naţionale, Colecţii tematice de texte, Banca de date ISPMN, Cadastrul online şi Hărţile etnice.

  Colecţia multimedia conţine peste 100 de filme documentare care pot vizionate de către utilizatorii centrului. Lista filmelor poate fi consultată pe pagina web ISPMN. Lunar, sub egida centrului se desfăşoară Seminariile de film pe problematica minorităţilor naţionale.

  Informaţii în privinţa activităţilor ştiinţifice curente

  Buletinele informative editate de către ISPMN, Noutăţi în cercetarea minorităţilor naţionale şi ISPMN Newsletter, servesc la creterea vizibilităţii lucrărilor ştiinţifice din domeniul cercetării minorităţilor naţionale şi intensificarea fluxului de informaţii între instituţiile interesate,respectiv autorii lucrărilor. Buletinele informative cu apariie lunară pot fi primite la cerere sau accesate pe pagina web ISPMN.

  Formare profesională - programe de practică profesională, voluntariat

  Prin intermediul unor programe de practică desfăşurate în colaborare cu instituţii de învăţământ superior,studenţii pot beneficia de asistenţa cercetătorilor din cadrul centrului, în vederea formării lor profesionale. În acelaşi timp, studenţii, masteranzii, pot alege să-şi continue activitatea sub forma unor stagii de voluntariat.La cerere, studenţii pot beneficia de consultanţă oferită de către cercetătorii ISPMN în pregătirea şi derularea propriilor cercetări.