Cercetarea istoriei minorităţilor naţionale

Până în anii 1990 cercetările referitoare la minorităţile etnice din România au fost limitate la câteva comunităţi mai importante şi au fost marcate de o puternică ideologizare caracteristică perioadei dictaturii comuniste. O analiză sintetică bazată pe noi metode de lucru a situaţiei minorităţilor naţionale în a doua parte a secolului XX, care să includă şi prezentarea diferitelor forme de violenţă statală împotriva lor, a devenit necesară. Astfel, în ultimii ani a crescut interesul faţă de cercetările istorice de acest gen, care poate fi surprins şi în Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România din 2006.

După câteva decenii fără cadre instituţionale proprii, minorităţile etnice tradiţionale din România şi-au înfiinţat organizaţii de reprezentare politică în 1989 şi 1990. Documentarea noului proces de autoorganizare al minorităţilor şi al diferitelor mecanisme de păstrare a identităţii în ultimii 20 de ani reprezintă o altă, nouă provocare în cercetarea minorităţilor.

Conform acestor necesităţi ştiinţifice, proiectele ISPMN privind istoria minorităţilor naţionale sunt axate pe una dintre cele două tematici mari:

1. Documentarea schimbărilor intervenite în autoorganizarea minorităţilor naţionale din România după 1989

ISPMN a iniţiat două cercetări ample pe această temă (în 2009 şi 2010), care sunt în derulare şi în momentul actual. Ambele proiecte au ca scop realizarea de cronologii (cronologia minorităţilor naţionale între 1989-2009 în România, respectiv cronologia evenimentelor din 1989 şi 1990 în reşedinţe de judeţ şi în oraşe din Transilvania locuite de minorităţi) şi colectarea de materiale documentare, respectiv realizarea unor studii de caz. Rezultatele celor două proiecte sunt obţinute prin utilizarea şi implicarea directă a resurselor umane ale organizaţiilor minorităţilor naţionale. Prin intermediul acestor cercetări, ISPMN şi Guvernul român vor avea şansa de a obţine informaţii precise despre istoricul minorităţilor şi vor avea o privire de ansamblu asupra evenimentelor celor 20 de ani.

2. Cercetări istorice despre violenţa statală în secolul 20

Din acest domeniu fac parte mai multe cercetări de grup şi cercetări individuale. Au fost iniţiate cercetări despre situaţia minorităţii evreieşti în timpul şi după Holocaust (2008, 2012), despre autoorganizarea minorităţilor etnice după cel de al Doilea Război Mondial şi despre desfiinţarea sistemului instituţional al acestora în anii comunismului (2011). Alte proiecte se axează pe cercetarea controlului în domeniului culturii, mecanismele cenzurii (2009 şi 2010) şi elitele culturale minoritare în perioada comunistă (2009 şi 2011).

 

Funcţia acestor cercetări - pe lângă lărgirea cunoaşterii istorice referitoare la minorităţile naţionale din a doua jumătate a secolului XX - este furnizarea unor materiale auxiliare şi studii de bază pentru diferitele cercetări/anchete sociologice, antropologice şi de ştiinţe politice derulate în cadrul ISPMN. Noutatea lor constă în faptul că ating probleme care nu au fost cercetate sistematic până la momentul actual (de exemplu, istoria minoritaţilor între 1989-2009 sau organizaţiile minorităţilor din anii 1945-1950), iar prin implicarea unor cercetători care aparţin minorităţilor naţionale, apare şi o nouă viziune (una proprie) asupra acestor chestiuni.

 

Principalele activităţi 

Dată fiind aria largă pe care o acoperă aceste cercetări istorice, metodologia de lucru şi modalităţile de diseminare ale rezultatelor sunt complexe. Au fost elaborate metodologii pentru cercetări empirice şi au fost construite baze de date pentru valorificarea rezultatelor. Din materialele documentare colectate în cadrul proiectelor de cronologii am înfiinţat o arhivă de documente (originale, xerocopii, documente scanate) accesibilă pentru cercetătorii interesaţi în această temă. Sunt organizate numeroase conferinţe şi mese rotunde pe tema violenţei statale împotriva minorităţilor din perspectivă istorică şi pe tema schimbărilor intervenite în autoorganizarea minorităţilor după 1989. Rezultatele cercetărilor au fost publicate fie la Editura ISPMN sub formă de cărţi sau studii de atelier, fie la alte edituri şi reviste recunoscute din ţară (lucrările le vedeţi listate la rezultatele proiectelor). Acordăm o deosebită atenţie faptului ca rezultatele cercetărilor să apară şi în format electronic. Astfel, o parte dintre cronologiile minorităţilor obţinute în cadrul direcţiei de cercetare privind documentarea schimbărilor intervenite în autoorganizarea minorităţilor naţionale pot fi accesate şi pe site-ul ISPMN.

Prin valorificarea diversificată a rezultatelor cercetărilor istorice ale ISPMN aceste cercetări tind să aibă un impact tot mai mare în discursul şitiinţific românesc şi central-european. Acest fapt poate fi surprins prin recenziile de carte apărute în diverse reviste (de exemplu în The Slavic Review nr. 2, 2011) şi prin numărul în creştere al publicaţiilor româneşti şi străine care folosesc ca referinţe publicaţiile semnate de către cercetătorii Institutului.

 

Cercetători participanţi

Cercetările istorice sunt coordonate de către membrii Institutului, dar, dată fiind aria largă acoperită, în foarte multe cazuri au fost/sunt implicaţi şi cercetători externi, precum şi studenţi şi masteranzi ai Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Aici amintim doar acele persoane care au făcut sau fac parte şi acum din staff-ul ISPMN: Attila Gidó, Ágoston Olti (cercetător ISPMN între 2008-2009), Ágnes Kiss, Tamás Kiss, Zsuzsa Plainer, Zsuzsa Sólyom, Csongor Könzcei şi Stefánia Toma.

 

Publicaţii în domeniu

Bottoni, Stefano: Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944-1965. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2010.
Gidó, Attila - Horváth, István - Pál, Judit (eds.): 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2010.
Nastasă, Lucian (ed.): Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2011.
Seres, Attila - Egry, Gábor: Magyar levéltári források az 1930. évi romániai népszámlálás nemzetiségi adatsorainak értékeléséhez [Surse arhivistice maghiare pentru evaluarea datelor etnice ale recensământului din România din 1930]. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2011.
Nagy, Mihály Zoltán - Olti, Ágoston (eds.): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez, 1944-1953 [Reprezentarea intereselor sau politică de partid? Documente la istoria Uniunii Poulare Maghiare, 1944-1953]. Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2009.
Gidó, Attila (ed.): Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek (1918-1940) [Pe drum. Viaţa comunităţii evreieşti din Transilvania şi încercările de edificare a naţiunii (1918-1940)]. Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2009.