Gidó Attila

Gidó Attila

cercetător, șeful Compartimentului de Studii, Analiză, Cercetare

DATE PERSONALE


Data naşterii: 1979.09.29.
Locul naşterii: Odorheiu Secuiesc
Adresă e-mail: gidoattila@yahoo.co.uka.gido@ispmn.gov.ro 
Nr. Telefon mobil:
0742-636575

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Studii Iudaice
Perioada studiului: 2003–2011

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: masterat
Specializare: Studii Iudaice
Perioada studiului: 2002-2003

Instituţia: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, România
Nivel diplomă: licenţă
Specializare: Istorie
Perioada studiului: 1998-2002

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător grad I
Perioada: octombrie, 2007-prezent

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE, 2010-2022

2022.09.22–23, Az erdélyi zsidók 20. századi történetének kutatása [Cercetările referitoare la evreii din Transilvania în secolul 20]. Conferință internațională: A magyar kisebbségek 100 éve [Minorităţile maghiare în ultimii 100 de ani]. Organizator: Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya (Academia Maghiară). Loc: Budapesta

2021.11.25, Archival research in Romania/Transylvania on the antecedents and the evolution of the Hungarian Holocaust. Seminar internațional: Overlapping Collections. Holocaust-era Hungarian Administrative Records in the Neighbouring Countries. Pilot seminar. Organizator: European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Loc: online

2021.10.19–20, Gettók Észak-Erdélyben [Ghetouri în Transilvania de Nord]. Conferință internațională: Elválasztva a társadalomtól. Zsidó gettók Európában és Magyarországon [Despărţiţi de cealaltă parte a societăţii. Ghetourile evreieşti în Europa şi în Ungaria]. Organizator: Holokauszt Emlékközpont (Centrul Memorial al Holocaustului). Loc: Budapesta

2021.09.02, A kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosság észak-erdélyi vonatkozásai [Aspecte din Transilvania de Nord ale masacrului Kamenets-Podolsky]. Conferință internațională: Megemlékező konferencia a kőrösmezői deportálásokról és a kamenyec-podolszkiji tömegmészárlásról [Conferință omagială despre deportările la Frasin și despre mascarul de la Camenița Podoliei]. Organizator: Holokauszt Emlékközpont (Centrul Memorial al Holocaustului). Loc: Budapesta

2020.09.24-25, Romák a IX. hadtestparancsnokság területén 1944-ben [Romii din aria de acoperire a comandamentului corpului militar IX în 1944]. Conferinţă internaţională, desfăşurată online. Titlul conferinţei: „Ellenállni a gonosznak.” Konferencia a 70 éves Karsai László tiszteletére [„A rezista răului”. Conferinţă onorifică cu ocazia împlinirii a 70 de ani de către profesorul László Karsai]. Organizator: Catedra de Istorie Modernă a Universității din Szeged. Loc: Seghedin (Ungaria)

2020.02.02-05, Evreii din Transilvania și loialitatea față de statul român în anii interbelici. Conferință internațională: „Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă”. Organizator: Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca al Academiei Române. Loc: Cluj-Napoca

2018.12.10–11, Counting the Remnants: Northern Transylvanian Jewish Homecomers in 1945/1946. International workshop: “Searching for Each Other: Survivors Attempts in the Post-War Period to Locate Missing Relatives and Friends”. Organizer institution: The Diana and Eli Zborowski Center for the Study of the Aftermath of the Holocaust, Yad Vashem. Location: Jerusalem (Israel)

2018.07.15–19, Jews and Hungarians in Northern Transylvania before the deportations. International Conference: The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies. Organizer institution: European Association for Jewish Studies, Institute of Jewish Studies – Jagiellonian University in Kraków. Location: Kraków (POL)

2018.05.11–12, Transylvanian Jewish Self-Identifications After 1918. International Conference: New Loyalties, Old Dramas: Jewish Community Life in the Aftermath of the Great War in Central and Eastern Europe. Organizer institution: New Europe College. Location: Bucharest (Romania)

2018.05.7-8, Az észak-erdélyi zsidóság és a deportálások (Evreii din Transilvania de Nord şi deportările). Titlul conferinţei: Az erdélyi magyarság 100 éve – I. Az első negyedszázad. Organizatori: Academia „Szacsvay”, UDMR, Asociaţia Muzeului Ardelean. Loc: Cluj-Napoca

2016.12.18–20, Social Profile of Holocaust Survivors in 1946. Case of Northern Transylvanian Jews. Conferinţă internaţională: Association for Jewish Studies 48th Annual Conference. Organizator: Association for Jewish Studies. Loc: San Diego (SUA)

2016.09.02, Az erdélyi társadalmi háttér. [Backgroundul social transilvănean] Conferinţă: György Szabad – O carieră de istoric în context istoriografic. Organizator: Central European University. Loc: Budapesta

2016.05.30–31, „Hungarians” Again? The Northern Transylvanian Jews after the Second Vienna Award. Conferinţă internaţională: „Always Hungarian”. The Jews of Hungary through the Vicissitudes of the Modern Era. Organizatori: Dahan Center, Bar Ilan University (Ramat Gan, Israel), The Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry (Safed, Israel), The Ministry of Social Equality (Israel), Ambasada Ungariei (Tel Aviv, Israel), World Zionist Organization (Ierusalim, Israel), The Leslie and Vera Keller Foundation for Enhancement of the Jewish Heritage (New York, SUA). Loc: Bar Ilan University, Ramat Gan

2015.10.21–22, Mişcarea naţională evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii (1918–1940). Conferinţă: File din istoria evreimii clujene. Ediţia a IV-a. Organizatori: Comunitatea Evreiască Cluj-Napoca, Primăria Cluj-Napoca, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Institutul Cultural Francez din Cluj-Napoca. Localitate: Cluj-Napoca.

2015.05.30—06.01, The Antecedents of Extermination: Jewish Life in Northern Transylvania before the Deportations. – Conferinţă internaţională: Capital ideas. Congress 2015 of the Humanities and Social Sciences. The Conference of the Hungarian Studies Association of Canada. Organizator: Hungarian Studies Association of Canada. Localitate: Ottawa, Canada

2015.03.25, Noi căi de integrare evreieşti în Transilvania de după 1918. – Prezentare. Organizator: Institutul Maghiar din Bucureşti. Localitate: Bucureşti

2014.10.10–11., The Holocaust in Hungary – Schools and Researched Topics in Romania. – Workshop international: Trauma and Rehabilitation: Jews and Jewish Life in Hungary after the Holocaust, 1945–1957. Organizator: The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem. Localitatea: Ierusalim

2014.05.24–26., Boundaries and Ties: Hungarian-Jewish Relations in Change in 20th Century Transylvania. – Conferinţă internaţională: Borders without Boundaries. Congress 2014 of the Humanities and Social Sciences. The Conference of the Hungarian Studies Association of Canada. Organizatori: Hungarian Studies Association of Canada. Localitatea: St. Catharines, Ontario, Canada

2014.05.14–15., Észak- és dél-erdélyi források a holokauszt történetéhez [Surse arhivistice referitoare la Holocaustul din Transilvania de Nord şi Sud]. - Conferinţă internaţionalî: A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából [De la politica naţională până la viaţa cotidiană. Holocaustul din Ungaria după 70 de ani]. Organizatori: University of Szeged, the City of Szeged, MAZSIHISZ, Yad Vashem. Localitatea: Szeged (Hungary)

2013.06.19-21., The 1946 Survey of the World Jewish Congress among the Romanian Holocaust Survivors [Moştenire redobândită. Problema Holocaustului în arhivele evreieşti. O comparaţie internaţională]. – Workshop internaţional: Heritage Recovered: The Holocaust in Jewish Archives. – An International Comparison. Organizatori: Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies [Institutul „Wiesenthal” pentru Studierea Holocaustului, Viena], The Institute for Culture Studies and Theatre History at the Austrian Academy of Sciences [Institutul de Studii Culturale şi de Istoria Teatrului în cadrul Academiei de Ştiinţe Austriece]. Localitatea: Viena

2013.06.01-03., Transylvanian Jewry at the cross-roads. The effect of the 1918 imperial change on the Jewish population of Transylvania [„Evreii din Transilvania la răscruci. Ce a adus Unirea Transilvaniei cu România pentru evreii ardeleni?”]. – Conferinţă internaţională: 28th Annual Conference of the Hungarian Studies Association of Canada [A 28-a Conferinţă anuală a Asociaţiei de Studii de Hungarologie din Canada]. Organizator: The Hungarian Studies Association of Canada. Localitatea: Victoria (British Columbia, Canada).

2012.11.24., Iskolapiac és oktatási intézményrendszer Erdélyben 1918–1948 között [Piaţa educaţională şi sistemul şcolar în Transilvania între 1918—1948] – Conferinţă: Zilele Ştiinţei Maghiare. Organizator: Asociaţia Muzeului Ardelean. Localitatea: Cluj-Napoca.

2012.05.14-15., The Romanian Jewish Community After the Holocaust. The Case of the World Jewish Congress and the Northern Transylvanian Jews [Comunitatea evreiască din România de după Holocaust. Congresul Mondial Evreiesc şi evreii din Transilvania de Nord] – Conferinţă internaţională: To Stay or Go? Jews in Europe in the Immeadiate Aftermath of the Holocaust [A rămâne sau a pleca. Evreii din Europa de după Holocaust]. Organizatori: Jewish Historical Institute (Varşovia), German Historical Institute (Varşovia) şi Nordost-Institut Lüneburg (Lüneburg). Localitatea: Varşovia.

2012.02.23., Zsidó–magyar viszony a 20. századi Erdélyben [Relaţii evreo-maghiare în Transilvania în secolul al 20-lea] – Serii de prelegeri: Asociaţia „Borsos Tamás”. Organizator: Asociaţia „Borsos Tamás”. Localitate: Târgu Mureş.

2011.12.14–16., Zsidó iskolázottság és pályaválasztás a két világháború közötti Kolozsváron [Nivelul de şcolarizare şi tendinţe de alegere a carierei în rândul tinerilor evrei din Cluj în perioada interbelică] – Conferinţă internaţională: Zsidóság – Tradicionalitás és modernitás [Evreii – Tradiţionalitate şi modernitate. Conferinţă internaţională]. Organizatori: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Central European University. Localitatea: Budapesta.

2011.12.07., Zsidó–magyar viszony a 20. századi Erdélyben [Relaţii evreo-maghiare în Transilvania în secolul al 20-lea] – Serii de prelegeri: Szacsvay Akadémia. Organizator: Filiala Bihor a UDMR, ISPMN. Localitate: Oradea.

2011.11.24., Demográfiai folyamatok és zsidó településszerkezet Kolozsváron 1944-ig. [Procese demografice în cadrul populaţiei evreieşti din Cluj până în 1944] – Conferinţă organizată în memoria rabinului Löw Lipót din Szeged. Organizator: Centrul de Cercetare de Studii Iudaice al Institutului pentru Studierea Minorităţilor din cadrul Academiei Ungare. Localitatea: Budapesta.

2011.08.22–27., A rabbi, a gyáros, az ideológus és az ideológiai utas. Erdélyi zsidó társadalomépítő elképzelések az I. világháború után.[„Rabinul, industriaşul, ideologul şi idealistul. Idei privind construirea societăţii evreieşti din Transilvania după primul Război Mondial”] – Conferinţă internaţională: A VII-a ediţie a Congresului de Studii Ungare. Organizatori: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Magyar Tudományos Akadémiai Kolozsvári Akadémiai Bizottsága, Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Localitatea: Cluj-Napoca.

2011.07.4–6., Transylvanian Sources on Holocaust Victims' Names – Conferinţă internaţională: “RECORDING THE NAMES”. Four Million Shoah Victims documented – Impact on the Collection of Holocaust Victims' Names. Organizatori: Yad Vashem, Archives and Hall of Names Division. Localitatea: Ierusalim, Israel.

2011.05.26–29., Viaţa instituţională a comunităţii evreieşti din Cluj – Simpozion ştiinţific: File din istoria evreimii clujene. Organizatori: Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca, Institutul de Iudaistică şi Istorie  Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Localitatea: Cluj-Napoca

2011.05.4–6., Magyarból – zsidó. Viták az erdélyi zsidóság jövőjéről az 1920-as években. [Din maghiar evreu. Discuţii privind viitorul naţional al evreilor din Transilvania în anii '20] – Conferinţă internaţională: „Kisebbség és többség között – A magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt században” [Între minoritate şi majoritate – O experienţă culturală şi etnică comună maghiaro-evreiască în ultimul secol]. Organizator: Institutul „Balassi”, Budapesta

2011.04.01., School market and the educational institutes in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 1948 – International Workshop: „Historical Development of National Systems of Elite Formation in East Central Europe”. Organizatori: Institut européen, Geneva University, Localitatea: Geneva, Elveţia

2011.01.27., Supravieţuitorii evrei din Transilvania de Nord în primii ani postbelici – Ziua Internaţională a Memoriei Holocaustului. Studii privitoare la educaţia despre Holocaust în România şi Israel. Organizatori: Primăria şi consiliul local Şimleu Silvaniei; Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, Şimleu Silvaniei; Asociaţia memorială Hebraica, Nuşfalău; Jewish Arhitectural Heritage Foundation; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România; Comunitatea Evreiască din Oradea; Centrul Cultural Şimleu Silvaniei. Localitatea: Şimleu Silvaniei, România

2010.11.19–20., Ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1946 – o nouă sursă documentară privind situaţia evreilor din Transilvania de Nord de după Holocaust – Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfârşitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945). Organizatori: Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale, Primăria Municipiului Oradea, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Comunitatea Evreilor din Oradea, Universitatea „Babeş-Bolyai”. Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască dr. Moshe Carmilly. Localitatea: Oradea, România

2010.11.11–13., Supravieţuitorii evrei din Cluj, Oradea şi Carei. Ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1946 privind efectele Holocaustului – Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Organizatori: Guvernul României. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Asociaţia „Cercetarea Sibiană“, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Academia Românǎ. Institutul de Cercetǎri SocioUmane Sibiu. Localitatea: Sibiu, România

2010.11.5–6., Történeti támpontok a családfakutatáshoz – A Magyar Tudomány Napja. Organizatori: Hargita Megyei Tanács, Areopolisz Egyesület. Localitatea: Odorheiu Secuiesc, România

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 

LIMBA MATERNĂ: maghiară

 

 

 

Scris

Vorbit

Limba română

Fluent

Fluent

Limba engleză

Intermediar

Intermediar

Limba ebraică modernă

Începător

Începător

 

DOMENII DE INTERES

 

-istoria evreilor din Transilvania de după primul Război Mondial

-mişcarea naţional-sionistă din Transilvania

-istoria evreilor din Cluj

-Holocaustul din Transilvania de Nord şi consecinţele sale 

-istoria romilor din Transilvania în prima parte a secolului 20

-istoria minorităţilor naţionale din România în seculul 20

-cercetări genealogice

 

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

 

Cărţi/ Volume individuale

2020 20.000 de nume. Evidenţa deportaţilor din Transilvania de Nord rămaşi în viaţă. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 635 p.

2016 Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között(Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică) Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 356 p.

2014 Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 287 p.

2013 Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között (Sistemul instituţional educaţional şi şcolărimea din Transilvania între 1918-1948). Erdélyi Tudományos Füzetek 276, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 208 p.

2013 Excluşi şi exploataţi. Munca obligatorie a evreilor din România şi Ungaria în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Working Paper, nr. 48, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. Coautor: Csősz László. 

2011 School Market and the Educational Institutions in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 1948. Working Paper, nr. 39, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. 

2010 The Surviving Jewish Inhabitants of Cluj, Carei and Oradea. The Survey of the World Jewish Congress in 1946. Working Paper, nr. 35, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. Co-autor: Sólyom Zsuzsa

2009 On Transylvanian Jews. An Outline of a Common History. Working Paper, nr. 17, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca.   

2009 Úton. A két világháború közötti erdélyi zsidóság társadalom- és nemzetépítési kísérleteinek dokumentumai (Documente privind evreii din Transilvania interbelică). Editura pro-Print, Miercurea Ciuc, 544 p.

2008 Az erdélyi zsidókról. Közös történeti vázlat. (Despre evreii din Transilvania. Scurt istoric comun) Editura Litera-Veres, Odorheiu Secuiesc, 90 p.

 

Editare volume

2018 Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 279 p., Coeditor: Anca Filipovici

2016 Cronologia minorităţilor naţionale din România. Volumul 3: Italieni, romi, slovaci şi cehi, ucraineni. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 406 p.

2014 Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România: 1989-1990. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2014, 438 p. Coeditori: Bárdi Nándor, Novák Csaba Zoltán.

2014 Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989-1990)(Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România: 1989-1990) Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 406 p. Coeditori: Bárdi Nándor, Novák Csaba Zoltán. 

2013 Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989-2009. Vol. 2: Macedoneni, polonezi, ruşi lipoveni, ruteni, sârbi, tătari şi turci. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 375 p. 

2012 (ediţia I) şi 2016 (ediţia II) Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989-2009. Vol. 1: Albanezi, armeni, bulgari, croaţi, eleni, evrei şi germani. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 404 p. 

2010 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de EstVolum de conferinţă. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca (coeditori: Horváth István, Pál Judit).

2009 Minoritatea maghiară în perioada comunistă. Volum de studii. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale - Kriterion, Cluj-Napoca, 565 p. (co-editor: Olti Ágoston).

  

Articole reviste în cărţi şi reviste

2023 Az erdélyi zsidók jelenkori történetének kutatása [Cercetări privind istoria contemporană a evreilor din Transilvania]. In: Romsics Ignác, összeáll.: A magyar kisebbségek 100 éve. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. [Cele 100 de ani de existență a minorităților maghiare] KOMP-PRESS, Kolozsvár, 2023, 305–313.

2022 Kettős csoporttagság. Valós és színlelt felekezetiség a székely szombatosok körében [Apartenență la două grupuri. Confesionalism real și pretins printre secuii sabatarieni]. In: Filep Tamás Gusztáv, Papp Z. Attila, Szerbhorváth György (szerk.): PALIMPSZESZTUS. Írások Bárdi Nándor 60. szülinapjára [Palimpsest. Scrieri cu ocazia împlinirii a 60 de ani, Nándor Bárdi]. Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Kalligram, Budapest, 2022, 103–111.

2022 Mit tudunk (eddig) az észak-erdélyi cigányok sorsáról (1940-1944)? [Ce se poate şti (până la momentul actual) despre soarta romilor din Transilvania de Nord, 1940-1944?] In: Margittai Linda (szerk.): „Ellenállni a gonosznak.” Tanulmányok a 70 éves Karsai László tiszteletére [„Rezistând răului.” Studii în onoarea lui Karsai László cu ocazia împlinirii a 70 de ani]. SZTE Jelenkortörténeti Tanszék, 2022, 233–249.

2022 Klein Margit holokauszt-túlélő visszaemlékezése [Memoriile supravieţuitoarei Holocaustului Klein Margit]. In: Bányai Réka - László Lóránt - Simon Zsolt (szerk.): CIVIS, SCRIPTOR, HISTORICUS. Tanulmányok a hetvenöt éves Sebestyén-Spielmann Mihály tiszteletére [CIVIS, SCRIPTOR, HISTORICUS. Studii în onoarea lui Sebestyén-Spielmann Mihály cu ocazia împlinirii a 75 de ani]. Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2022, 183–202.

2021 Akik hazatértek. Az 1944-ben deportált 131 639 zsidóból 20 000 tért haza Észak-Erdélybe [Cei care s-au întors. Dintre cei 131.639 evrei deportaţi s-au întors acasă 20.000 în Transilvania de Nord]. In: Transindex.ro, 2021. január 28.

2021 Lista húszezer észak-erdélyi túlélőről [Listă despre douăzeci de mii de supravieţuitori]. In: szombat.org, 2021. január 27.

2021 Hungarians Again? The Northern Transylvanian Jews after the Second Vienna Award. In: Anna Szalai, Guy Miron, and Shlomo Spitzer (eds.): Always Hungarian. Hungarian Jewry through the Vicissitudes of the Modern Era. Bar-Ilan University Press,  Ramat Gan, 39–52.

2021 „20000 de nume” – o carte cu date despre supravieţuitorii Holocaustului din Transilvania de Nord. In: Baabel, január 28.

2021 Transylvanian Jewish loyalties in interwar Romania. In: Jewish Culture and History 3 (22) 237–252.

2021 Archival Sources on the Northern Transylvanian Holocaust. In: Adina Babeş-Fruchter, Ana Bărbulescu (Eds.), The Holocaust in South-Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance. Vernon Press, Wilmington, 29–56.

2019 „Sómérok” a Kárpátokban (Şomrim în Munţii Carpaţi). In: Regio 2. (27) 86–104.

2019 Az észak-erdélyi holokauszt romániai historiográfiája és interpretációja (Istoriografia română a Holocaustului din Transilvania de Nord). In: Regio 1. (27) 134–184.

2018 Román állami levéltári források az észak-erdélyi holokauszt történetéhez (Surse documentare în Arhivele Naţionale din România referitoare la Holocaustul din Transilvania de Nord). In: Levéltári Szemle 4. (68) 5–26.

2017 Mentesítések Észak-Erdélyben 1941-ben (Problema excepţiilor de sub legile antievreieşti maghiare în 1941). In: Regio 1. (25) 109–146.

2016 A magyar bürokrácia és a holokauszt adminisztratív költségei Észak-Erdélyben (Birocraţia maghiară şi costurile administrative ale Holocaustului din Transilvania de Nord). In: Molnár Judit (ed.): A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. Balassi Könyvkiadó, Budapest, 239–260.

2016 „Patrie liberă, cămin paşnic". Mişcarea naţională evreiască din Transilvania şi activitatea pentru construirea noii patrii în Palestina, 1918-1940. In: Ladislau Gyémánt (ed.): File din istoria evreimii Clujene IV. Editura Mega, 37-57. (în limba maghiară: „Szabad haza, békés otthon." Az erdélyi zsidó nemzeti mozgalom Palesztina-munkája, 1918-1940. In: Nagyi Orsolya (szerk.): Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához IV. Mega Könyvkiadó, Kolozsvár, 37-57.)

2016 Identitatea evreilor ardeleni în perioada interbelică. In: Revista de Istorie a Evreilor din România 1. (16-17) 52-64.

2015 The Hungarian Bureaucracy and the Administrative Costs of the Holocaust in Northern Transylvania. In: Hungarian Historical Review 3. (4) 641-672. 

2015 Populaţia evreiască a Clujului. Grad de urbanizare şi tipare rezidenţiale. In: Valentin Ghiţă (ed.): File din istoria evreimii clujene. Vol. III, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 43-60. (în limba maghiară: Schwartz Róbert (ed.): Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. III. kötet, Mega Könyvkiadó, Kolozsvár, 2015, 44-60.)

2015 Az erdélyi magyar történetkutatásról. In: Péntek János - Salat Levente - Szikszai Mária (ed.): Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között. Vol. II, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 39-68. Coautori: Fehér Andrea, Fejér Tamás, Kovács András, Kovács Zsolt, Molnár-Kovács Zsolt, W. Kovács András, Wellmann László

2015 Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban. (Munca obligatorie în statele vecine ale Ungariei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) In: Múltunk 2. (60) 72-145. Coautori: Csősz László, Martina Fiamova, Kunt Gergely, Laszák Ildikó, Nina Paulovicova, Pejin Attila, Vajda Júlia 

2015 Marton Ernő beszámolója az Észak-erdélyi zsidóság helyzetéről 1944 novemberében. (Raportul lui Ernest Marton despre situaţia evreilor din Transilvania de Nord în noiembrie 1944) In: Pro Minoritate 2. (25) 24-44. 

2014 The Institutional Life of the Jewish Community from Cluj. In: Studia Judaica XX. 79-88.

2013 Magyarból zsidó. Viták az erdélyi zsidóság nemzeti jövőjéről az 1920-as években (Din maghiari în evrei. Discuţii privind viitorul naţional al evreilor din Transilvania în anii 1920). In: Hatos Pál - Novák Attila (ed.): Kisebbség és többség között. A magyar és a zsidó/izraeli etnikai és kulturális tapasztalatok az elmúlt századokban. Balassi Intézet, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 89-105.

2013 Társadalomszerkezet és kulturális infrastruktúra Erdélyben az első világháború után (Structură socială şi infrastructură culturală în Transilvania după Primul Război Mondial). In: Egyed Emese - Pakó László - Weisz Attila (ed.): Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 366-381.

2013 Jewish Existence in Transylvania (Existenţă evreiască în Transilvania). In: Csaba K. Zoltani (ed.): Transylvania Today: Diversity at Risk. Osiris, Budapest, 111-127.

2013 A romániai Máramaros zsidósága (Evreii din Maramureşul românesc). In: Bányai Viktória - Fedinec Csilla - Komoróczy Szonja Ráhel (ed.): Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmustól napjainkig. Aposztróf Kiadó, Budapest, 215-219.

2013 From Hungarian to Jew: Debates Concerning the Future of the Jewry of Transylvania in the 1920s. In: Pál Hatos - Attila Novák (ed.):Between Minority and Majority. Hungarian and Jewish/Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries. Balassi Institute, Budapest, 185-199.

2012 Zsidó oktatásügy Kolozsváron a két világháború között (Educaţia evreiască în Cluj în perioada interbelică). In: Bíró Zsuzsanna Hanna - Nagy Péter Tibor (ed.): Zsidóság - tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. WJLF, Budapest, 519-532.

2012 The Transylvanian Jews in Romania, 1918-1940. In: Attila Gábor Hunyadi (ed.):  State and Minority in Transylvania, 1918-1989. Columbia University Press, New York, 127-163.

2012 Az ideológiai utas. Kohn Hillel életpályája (Pasagerul ideologic. Viaţa lui Hillel Kohn). In: Bárdi Nándor-Tóth Ágnes (ed.): Egyén és közösség. Tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012. 127-163.

2012 A kolozsvári zsidó életvilág intézményesülése (Viaţa instituţională a comunităţii evreieşti din Cluj). In: Schwartz Róbert (ed.): Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. Mega Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012. 25-33.

2011 Viaţa instituţională a comunităţii evreieşti din Cluj. In: File din istoria evreimii clujene. Volum îngrijit de Andrea Ghiţă, Dragoş Sdrobiş şi Andrei Zador. Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 23-31.

2011 Ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1946. O nouă sursă documentară privind situaţia evreilor din Transilvania de Nord după Holocaust. In: Antonio Faur, Ladislau Gyémánt (coord.), Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial (1944-1945). Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2011. 264-292.

2011 The Situation of the North Transylvanian Holocaust Survivors Reflected in the 1946 Survey of the World Jewish Congress. In: Transylvanian Review 1. (20) 85-94.

2011 Stratificarea socială a evreilor din Clujul interbelic. In: Ciuciu, Anca - Crăciun, Camelia (ed.): Istorie şi memorie evreiască. Volum omagial dedicat doamnei dr. Lya Benjamin. Editura Hasefer, Bucureşti, 2011. 86-107.

2010 Kiapadó búvópatak. Szombatosok az unitárius egyházban 1944 után (Sabatarieni în Biserica Unitariană după 1944). In: Keresztény Magvető 4. (116) 386-395. Co-autor: Pál János.

2010 A holokauszt mérlege. 1946-os helyzetkép az észak-erdélyi zsidóságról. (Bilanţul Holocaustului. O anchetă asupra evreii din Transilvania de Nord în 1946) In: Regio 3. (21) 116-148. 

2010 Supravieţuitorii evrei din Cluj, Oradea şi Carei. Ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1946 privind efectele Holocaustului, In: Ciobanu, Vasile - Radu, Sorin (ed.): Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. vol. 5, Editura Techno Media, Sibiu, 277-290.

2010 A holokauszt székelyföldi forrásai. Dokumentumok az 1944-es zsidóüldözések székelyudvarhelyi történetéhez. (Surse arhivistice privind Holocaustul din Secuime. Documente referitoare la persecuţiile antievreieşti din Odorheiu Secuiesc din anul 1944) In: Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. X. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 177-190.

2009 Cadrele instituţionale ale reprezentării intereselor politice evreieşti din Transilvania interbelică (Uniunea Naţională a Evreilor din Transilvania şi Partidul Evreiesc), In: Ciobanu, Vasile - Radu, Sorin (red.): Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. vol. 4, Editura Techno Media, Sibiu, 79-93. 

2009 L'enseignement préscolaire et pré-universitaire juif de Cluj à l'époque de l'entre-deux-guerres. In: Transylvanian Review 2. (18) 106-123. 

2008 Clujul evreiesc. In: Cine îi recunoaşte? Tudsz róluk? Missing 1944-2008. Catalog de expoziţie. Fundaţia Tranzit, Cluj, 3-7. 

2007 Die Sozialstruktur der Klausenburger Juden in der Zwischenkriegzeit. In: Gräf, Rudolf-Bürger, Urlich (ed.): Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 159-182.

2006 Jogkorlátozás, kirekesztés és antiszemitizmus Kolozsváron (1918-1940) (Antisemitism şi legislaţie antievreiască în Cluj (1918-1940). In: Braham, Randolph L. (ed.): Tanulmányok a holokausztról IV. Presscon, Budapest, 17-58.

2006 Öt forrás az erdélyi szombatosság 19. és 20. századi történetéhez (Documente privind istoria sabatarienilor din Transilvania în secolele 19-20). In: Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VI. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Odorheiu Secuiesc, 162-181. 

2005 A legfontosabb termelőeszközök 1948-as államosítása Csík- és Udvarhely megyékben (Naţionalizările din 1948 in judeţele Odorhei şi Ciuc). In: Bárdi Nándor-Gagyi József (ed.): Székelyföld változása az 50-es években. Pro Print, Miercurea Ciuc, 112-147. (coautor Ágoston Olti).

2005 A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben (Soarta evreilor Clujeni în anul 1944). In: Rubicon (Budapesta) 2-3. (15) 121-126.

2004 Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között (Rolul instituţiilor evreieşti interbelice în formarea identităţii evreieşti din Transilvania). In: Korunk (Cluj-Napoca) 8. (15) 63-75. 

2004 Zsidó jelen-lét Romániában (Comunitatea evreiască din România de azi). In: Regio (Budapesta) 3. (15) 3-22. 

2004 Székelyudvarhely zsidó közösségének identitásválasztása az impériumváltást követően (Identitatea evreilor din Odorhei de după primul Război Mondial). In: Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok IV, Centrul Cultural Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc-Odorheiu-Secuiesc, 166-180. 

2003 Instituţiile evreieşti interbelice din Transilvania. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia (Cluj-Napoca) nr. 1-2, 175-187. 

2003 A legfontosabb termelőeszközök 1948-as államosítása Udvarhely megyében (Naţionalizările din 1948 în judeţul Odorhei). In: Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III, Editura Litera, Odorheiu-Secuiesc, 239-254. (coautor Ágoston Olti).

2002 Az erdélyi zsidóság önszerveződése és önazonosságtudata az első világháborút követően (Autoorganizarea şi autodefinirea comunităţii evreieşti din Transilvania interbelică). In: Székelyföld (Miercurea Ciuc) nr. 8, 83-109.

2002 Erdélyi zsidó intézmények a két világháború között (Instituţiile evreieşti interbelice din Transilvania). In Korunk (Cluj-Napoca) nr. 4, 44-52. 

 

Recenzii

2022 Évkönyv Erdély oktatástörténeti múltjáról (Lupescu Makó Mária (szerk.): Erdélyi évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve, VI. Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2021, 475 p.) [Anuar despre istoria învățământului din Transilvania]. In: Székelyföld 11. (26) 172–176.

2020 Jakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek. A veszprémi zsidóság társdalom- és gazdaságtörténete. Veszprém, 2020. Veszprémi Zsidó Hitközség. 486 p. In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv, XV. 263–266.

2016 Magyarországi zsidó narratívák és erdélyi párhuzamok (Discursuri evreieşti maghiare şi analogii transilvănene). In Korall 65. (17) 209–214. (Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban. Osiris Kiadó, Budapest, 2014)

2012 Holly Case, Between States. The Transylvanian Question and the European Idea during World War II, Stanford University Press, Stanford, 2009. (în lb. română) In: Analele Banatului, S.N., Arheologie-Istorie 20. (20) 425-427.

2012 Oknyomozás a boriak után (O istorie pragmatică a celor din Bor). In: Korunk 11. (23) 118-120. (Csapody Tamás, Bori munkaszolgálatosok. Vince Kiadó, Budapest, 2011.)

2012 Egyetemi antiszemitizmus Nagy-Romániában (Antisemitism universitar în România Mare). In: Pro Minoritate 1. (22) 132-135. (Nastasă, Lucian (ed.): Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale - Kriterion, Cluj-Napoca, 2011.) 

2008 Prin bibliotecile din Israel (în lb. maghiară). In: Korunk 3. (19) 112-113. (Féder Zoltán, Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia, Eked, Tel-Aviv, 2004.)

2008 Identităţi evreieşti în presă (în lb. maghiară). In: Magyar Kisebbség 1-2. (13) 199-204. (Tibori Szabó Zoltán, Árnyékos oldal, Koinónia, Kolozsvár, 2007.)

2007 Senatori şi deputaţi evrei în Parlamentul României (în lb. engleza). In: Colloquia 1-2. (14) 177-179. (Ursuţiu, Claudia, Senatori şi deputaţi evrei în Parlamentul României (1919-1931). Între reuşită şi eşec, Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006)

2007 Despre istoria evreilor din judeţul Covasna (în lb. maghiară). In: Regio (Budapesta) 1. (18) 153-159. (Féder Zoltán, Zsidók Háromszéken, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2006.)

2006 Israeliţi şi creştini: Clujul evreo-maghiar (în. lb. maghiară). In: Limes (Tatabánya, Ungaria) 2. (19) 143-148. (Lőwy Dániel, A Kálváriától a tragédiáig, Koinónia, Kolozsvár, 2005.)

2004 Entuziastul (în lb. maghiară). In: Látó (Târgu-Mureş) 7. (15) 66-72. (Kovács András, Vallomás a székely szombatosok perében, Kriterion, Bukarest, 1981; Idem, Útfélen fejfa, Balassi - Kriterion, Budapest - Bukarest, 1995; Idem, A hűség csapdái, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1999.)

2003 Shoah in România (în lb. maghiară). In: Korunk (Cluj-Napoca) 1. (14) 150-151. (Iancu, Carol, Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944). Documente franceze inedite, Trad. de Cosmina Ghebaur, Editura Polirom, Iaşi, 2001.)

2002 Istorie subiectivă (în lb. maghiară). In: Látó (Târgu-Mureş) 11. (13) 131-136. (Csaba Csirák, Szatmári zsidó emlékek, Otthonom Szatmár megye 12, Kiadja a Szent - Györgyi Albert Társaság és az EMKE Szatmár Megyei Szervezete, Szatmárnémeti, 2001.)

2002 Evreul imaginar. Cum gândeşte Petru despre Iţhac? (în lb. maghiară) In: Székelyföld (Miercurea Ciuc) 4. (6) 147-153. (Oişteanu, Andrei, Imaginea evreului în cultura română, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001.)

2001 Timpul trecător (în lb. maghiară). In: Látó (Târgu-Mureş) 10. (12) 96-101. (Sebestyén Mihály, Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez. Tanulmányok, esszék, cikkek, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000.)

 

Contribuţii la redactare cărţi, reviste

2009 Magyar Kisebbség 1-2. (14). Co-editori: Judit Pál şi Attila Gidó.

2003 Indice de nume. In: Béla György, Iratok a Romániai Országos Magyar Párt történetéhez. I. A vezető testületek jegyzőkönyvei, Editura Pro Print-Asociaţia Muzeului Ardelenesc, Miercurea-Ciuc-Cluj-Napoca, 421-428.

   

Interviuri

2019 „1918 után a sokat hivatkozott magyar–zsidó asszimilációs szerződés Erdélyben magyar–zsidó lojalitásszerződéssé alakul át” – Gidó Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget. In: Filep Tamás Gusztáv (ed.): „Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt.” Beszélgetések kisebbségkutatókkal. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2019, 145–170.

2015 „1918 után a sokat hivatkozott magyar-zsidó asszimilációs szerződés Erdélyben magyar-zsidó lojalitásszerződéssé alakul át" - Gidó Attilával Filep Tamás Gusztáv beszélget. In: Pro Minoritate 1. (25) 141-161. 

 

Alte publicaţii

2019 Holokauszt Székelyudvarhelyen (Holocaustul în Odorheiu Secuiesc). In: Lustra, 1. (6) 45–49.

2018 Az Új Kelet első két évtizede (Primele două decenii ale ziarului „Új Kelet”). In: Új Kelet, 12. 4–5.

2016 Raport despre situaţia evreilor din Transilvania de Nord. In: Magazin Istoric 4. (49) 38-42 şi 58.

2015 Zsidók Erdélyben. Szócikk (Evreii din Transilvania. Cuvânt-titlu). In: Romániai Magyar Lexikon.

2014 Evreii din Transilvania între emancipare şi excludere. In: Animafori.ro, 26 ianuarie.

2013 Cionizmustól a kommunizmusig. Egy politikusi életpálya Erdélyben: Kohn Hillel (1891-1972) (De la sionism la mişcarea comunistă. Activitatea lui Kohn Hillel). In: Transindex.ro, 19 octombrie şi 26 oktombrie, http://itthon.transindex.ro/?cikk=21531 

2012 Hogyan lettem én zsidó. Interjú Anavi Ádámmal (Cum am devenit evreu. Interviu cu Ádám Anavi). In: Látó 11. (23) 68-72. 

2012 Volt egyszer egy zsidó közösség (A fost odată o comunitate evreiască. Evreii din Odorheiu Secuiesc). In: Hargita Népe Udvarhely 20-20. aprilie, 75. (1) 8.

2011 Újrakezdés. Holokauszt-túlélők Észak-Erdélyben (Un nou început. Supravieţuitorii Holocaustului în Transilvania de Nord). In: Transindex.ro, december 3. és december 10. 

2010 „Új Kelet" (Noul Est). Cuvânt-titlu. In: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, vol. 5/2, Erdélyi Múzeum-Egyesület - Kriterion Könyvkiadó, Bukarest - Kolozsvár, 967-969.

2007 Inventarul manuscriselor lui Demeter János és Takács Lajos

2007 Repertoriul Független Újság (1934-1940, Cluj).

2006 Maghiari şi evrei în Transilvania,Colecţie de studii. 

2006 Erdélyi zsidó közösségek az első világháborút követően. In: Új Magyar Szó augusztus 29.

2006 Interviu cu Zoltán Kappel, Kolozsvár

2005 A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben. In: Rubicon 2-3. (15) 121-126.

2004 Interviu cu Sámuel Izsák, Cluj-Napoca.  (în lb. engleză)

2004 Interviu cu Benjamin Müller, Cluj-Napoca.  (în lb. engleză)

2003 Interviu cu Katalin Kallós, Cluj-Napoca.  (în lb. engleză)