Plainer Zsuzsa

Plainer Zsuzsa

cercetător ştiinţific II

DATE PERSONALE

 

Nume, Prenume: Plainer Zsuzsa
Data naşterii: 11.05.1974
Locul naşterii: Oradea, jud. Biho
Adresă e-mail: plainerzsuzsa@gmail.com
Nr. telefon mobil: 00-40745-096788

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene
Nivel diplomă: Doctorat
Specializare: Filologie
Perioada studiului: 2003-2011 

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene
Nivel diplomă: Masterat
Specializare: antropologie culturală
Perioada studiului: 2000-2002

 

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Nivel diplomă: diplomă de licenţă
Specializare: sociologie
Perioada studiului: 1996-2000

 

Instituţia: Universitatea Babeş - Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
Nivel diplomă: diplomă de licenţă
Specializare: maghiară-engleză
Perioada studiului: 1992-1996

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

  

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: Romania
Statut: cercetător ştiinţific III
Perioada: 2008 - prezent

Instituţie: ISPMN - UAB (Universitatea Autonoma de Barcelona)
Localitate: Cluj-Napoca, Barcelona
Ţară: România, Spania
Statut: cercetător în proiectul internaţional: Succesul academic în rândul romilor din România şi Spania. Condiţii, trajectorii, consecinţe (Academic success among the Roma in Romania and Spain. Conditions, Trajectories, Consequences)
Perioada: 2016 martie -2017 martie

Instituţie: Nicolaus Copernicus University.
Localitate: Torun
Ţară: Polonia
Statut: cercetător în (Collective) memory of communism in post-communist Europe - social practices, research, communication Memoria (colectivă) a comunismului în Europa postcomunistă - practici sociale, cercetare, comunicare, în cadrul proiectului POSTCOMER - Laboratory for the Study of Collective Memory in Post-Communist Europe, (POSTCOMER - Laborator pentru Studiile de Memorie Colectivă în Europa Postcomunistă)
Perioada: 2016 mai -2017 mai

Instituţie: Taller ACSA, Taller de Antropologie y Ciencias Soxiales Aplicadas
Localitate: Granada
Ţară: Spania
Statut: cercetător în proiectul internaţional: RedHnet - Romani People and Educational and Housing Policies Key Links to Share' (EU Lifelong Learning Programme 2012)
Perioada: 2013 august - 2014 februarie

Instituţie: Universitatea din Bucureşti -  Facultatea de Sociologie - Colegiul Noua Europă
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: bursier POSDRU
Perioada: 2011 martie-iulie

Instituţie: Colegiul Noua Europă
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: bursier Ştefan Odobleja
Perioada: 2008 octombrie - 2009 iulie

Instituţie: CEU
Localitate: Budapesta
Ţară: Ungaria
Statut: bursier Multi-Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies CEU - Marie Curie Actions Training Programme (Abordări multi disciplinare şi trans-naţionale ale romologiei)
Perioada: 2007 iulie, 2008 februarie, 2008 iulie, 2009 iulie

Instituţie: Academia Maghiară de Ştiinţe
Localitate: Budapesta
Ţară: Ungaria
Statut: bursier bursa Domus
Perioada: 2005, 2006, 2007, 2008 

 

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE

 

În România, fără selecţie:

2006 aprilie: The New Frontiers of Europe, UBB - Facultatea de Studii Europene cu prezentarea: Beyond the Gates-ethnicity, class, gender and local identity in a life-story from Baciu.

2008 noiembrie: The Intercultural Challenge.Contemporary Issues and Perspectives, UBB  - Facultatea de Studii Europene cu prezentarea: Three Rom Groups in Iris, a fragmented ethnography. 

2008 noiembrie: 140 de ani de legislație minoritară, ISPMN, Cluj-Napoca, cu prezentarea: Din piesă de teatru - discurs. Cum se făcea politică în mod simbolic în anii 1980 într-o societate locală din România.  

2009 octombrie:  Două decade de cercetări despre romii din România, ISPMN, Cluj-Napoca cu prezentarea: Este a doua şansă a doua şansă? Politici educaţionale pentru romii din România.

2010 martie: Seminar de cercatare calitativă - Institutul de Folclor-Academia Română, Cluj-Napoca: Romii din Iris cu prezentarea: Aspecte inedite ale unei cercetari de teren. 

2010 iunieZilele Academiei Romane - Institutul de Folclor cu prezentarea: Controlul culturii înalte în perioada comunismului. 

2011 iunie: Metode şi instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspective de valorificare, Institutul de Folclor - Academia Română cu prezentarea: Cenzura în România lui Ceauşescu. Studii de caz. 

2012 mai: Zilele Academiei  Române - Institutul de Folclor cu prezentarea: Proiectorul şi măgarul - convertirea capitalului politic în biografia lui Sütő András. 

2013 iunie: Asociaţia Judaica, Cluj-Napoca  cu prezentarea: Past and Future Forced Urbanization and the Making of a "Roma school" - Educational Performance and Urban Inequalities in Romania. 

2013 octombrie: România sub lupă - 20 de ani de documentar românesc, în cadrul Festivalului de Film Astra, Sibiu cu prezentarea: Case de dans din Sic, buletin maghiar, campioni din Balcani - reprezentarea maghiarimii în 20 de ani de filme documentare proiectate la ASTRA. 

2014 iunie: Zilele Academiei Romane - Institutul de Folclor, cu prezentarea: Probleme metodologice şi repere teoretice în cercetarea cenzurii culturii înalte din România lui Ceauşescu.

 

Conferinţe internaţionale cu selecţie în străinătate sau în ţară:

2005 iunie: Warsaw East European Conference. Polish „Solidarnosc" Opposition in the Communist Countries and the Collapse of Communism cu prezentareaClass Power Lost? The capital-conversion of the Hungarian intellectuals from Romania in the early 1990s.

2009 aprilie: Redefining Modernity and Postmodernity, EGE University 12th International Cultural Studies Symposium, Izmir, Turkey, cu prezentarea: Deconstructing National Myths - putting postmodernity in an East European Place. Duplicity of the 80s cultural resistance in a Romanian town. 

2010 februarie: Romanian Studies Conference 2010, Russian and East European Institute, University of Indiana, Indianapolis, the USA, cu prezentarea: Culture and nation-building at the Hungarian Theater from Oradea during the 80s. 

2010 iulie: Crisis and Representation: European Association of Social Antropologists (EASEA), Maynooth, Ireland, cu prezentarea: What to Give in Return? - suspicion and mistrust in a Roma ghetto from Romania. 

2011 martie: Europe, National and Regional Identity - Universitatea din Oradea, Universitatea din Debreţin, cu prezentarea: From a Working Class Area to a "Gypsy block of flats" - Prejudicies and Territorial Stigma in a Romanian Urban Ghetto. 

2011 aprilie: People Make Places - Ways of Seeing the World. SIEF (International Society of Ethography and Folklore), Lisabona, cu prezentarea: "Ugly Outside but Beautiful when You Come Closer" - territorial stigma in a Roma Urban Ghetto from Romania.

2011 iunie: International Conference on Critical Education, Athens, Greece, cu prezentarea: Is the Second Chance a Second Chance? - Evaluation of a Joining-Up Programme for Roma in Romania. 

Iulie 2012: Royal Anthropological Institute - Anthropology in the World, London, cu prezentarea: What to give in Return? Suspicion in a Roma neighborhood from Romania

2013 aprilie: The UCL - SSEES: 12th Postgradual Conference on Eastern and Central Europe - Landscape and Environment, Cluj-Napoca, cu prezentarea: Forced Urbanization and the Making of a "Roma School".  Educational Performance and Urban Inequalities in Romania. 

2013 iunie-iulie: SIEF (International Association of Folklore and Ethnography) 11th conference Tartu, Estonia, cu prezentarea: Good grades or a fine place to be? - different approaches to the culture of merit  in a Romanian school with Roma students. 

2013 octombrie: Societatea de Antropologie Socială si Culturală din România (SASC), conferința anuală, Sibiu, cu prezentarea: Emergence of a "Roma school" - urban educational inequalities in Romania. 

2014 septembrie: ECER (Asociaţia Europeană a Studiului Educaţiei) The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugalia, cu prezentarea: Discrimination or Bad Management? - educational inequalities of Roma in a Romanian Town. 

2014 septembrie: InASEA (Asociaţia Antropologilor şi Etnologilor din Balcani), ediţia a VII-a, Istanbul cu prezentarea: The crisis of post-1989 educational policies, the crisis of pre-1989 forced urbanisation and the making of a 'Gypsy school' in a Romanina town. 

2014 noiembrie: Conferinţa anuală SASC (Societatea de Antropologie Sociala si Culturala din Romania) Cluj-Napoca cu prezentarea: "It was useless be hired in factories" - state-communist forced urbanization, industralization and informal market position in a one-time Roma colony from Oradea. 

2015 martie: Conferinţa CIES (Comparative and International Education Society) ediţia 2015, Washington D.C. cu prezentarea: Audit Culture and the Implementation of Transnational Educational Policies: Unintended aspects of the making of a "Gypsy School "in a Romanian Town. 

2015 iunie: Conferinţa SIEF (International Association of Folklore and Ethnography) Asociaţia Europeană de Etnografie şi Folclor), Zagreb, ediţia 2015 cu prezentarea: A place of happiness and well-being, or one of poverty and misery? - Roma and non-Roma memories of a Roma colony from Romania during the state socialist times. 

2015 septembrie: ECER (Asociaţia Europeană a Studiului Educaţiei) ediţia 2015 cu prezentarea: School Experiences in the Post-Socialist Transition and Marginalization of the Roma in Romania şi prezentarea Educational Policies for Roma in Romania and the Context of National Education în simpozionul Social Justice and Intercultural Education. 

2015 octombrie: New Perspectives on Censorship in Communism, Oxford University - University College, Oxford cu prezentarea: Our delegates sometimes do not understand what they read" - duplicity and systemic fragility in the Romanian censorship of classical music and theater. 

2016 aprilie: Conferinţa ASN (Association for Studies of Nationalisms) ediţia 2016, New York cu prezentarea: Memories of a Roma Colony in Romania through Roma and Non-Roma representations. 

2016 august: Telciu Summer Conferences - Conferinţele de vară de la Telciu cu prezentarea: "My colleagues were unlearned communists who came from villages" - ethnicity, class, gender and local identity in a female life-story from Baciu". 

2016 septembrie: conferinţa InASEA (Asociaţia Antropologilor din Balcani) ediţia 2016, Sofia cu prezentarea: „This is how I quit school and started to sell sunflower seeds" - experiences with work, living conditions and formal education of Roma from a Romanian Town. 

 

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 

LIMBA MATERNĂ: limba maghiară

 

 

Scris

Vorbit

Limba română

fluent

fluent

Limba engleză

fluent

fluent

Limba germană

începător

începător

 

 

DOMENII DE INTERES 

  • Antropologia etnicităţii, antropologia comunismului.

 

STUDII SAU CAPITOLE ÎN CĂRȚI / REVISTE LA EDITURI B ȘI B+

 

Audit Culture and the Making of a "Gypsy School". Financing Policies, Curricula, Testing and Educational Inequalities in a Romanian Town (Cultura auditării şi crearea unei „şcoli de romi". (Politici de finanţare, curricula, testare şi inegalităţi educaţionale într-­un oraş din România). Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research In Humanities. Volume XIX Nr.2 2014, p. 367-381.

Din piesă de teatru - discurs. Cum se făcea politică în mod simbolic în anii 1980, într-o societate locală maghiară din România? In: Gidó Attila - Horváth István - Pál Judit (editori): 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est, Editura  [140 Years of Minority Legislation in Central and Eastern Europe]ISPMN - Kriterion, 2010, p. 231-247.

În maghiară: Színdarabból diskurzus. Nemzetépítés és szimbolikus politizálás az 1980-as évek egy romániai magyar helyi társadalmában. Korunk: 2009/11, p. 24-33.

Proiectorul si măgarul - biografia lui András Sütő ca reper pentru o analiză culturală a elitei culturale maghiare. In: Alina Branda - Ion Cuceu - Cosmina Timoce Mocan: Antropologie culturală. Repere actuale. Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 73-83.

Three Roma Groups from Iris - a fragmented ethnography [Trei grupuri de romi din iris - o etnografie fragmentată]. Studia Europaea, 2009/4, p. 157-185.

Beyond the Gates-ethnicity, class, gender and local identity in a life-story from Baciu [După poartă - etnicitate, clasă, gen şi identitate locală într-o povestire de viaţă din Baciu]Studia Europaea, 2007/2, p. 127-149.

Class Power Lost? Founding Political Institutions and Converting Social Capital of the Hungarian Intellectuals from Romania in the early 1990s [S-a pierdut puterea de clasă? Înfiinţarea instituţiilor politice şi convertirea capitalului social între intelectualii maghiari din România la începutul anilor 1990]Studia Europaea, 2007/1, p. 33-45.

A területi autonómia igénye két különböző erdélyi városban [Păreri despre necesitatea autonomiei în două orașe transilvănene]. Korunk, 2000/1, p.91-99.

Sörárusok, cukrászok, nemzetépítők - a romániai albánok vázlatos története [Comercializanți de bere, cofetari, constructori ai națiunii. O scurtă istorie a albanezilor din România]Korunk 2009/5.

 

STUDII ÎN REVISTE INDEXATE (BDI)

All Gypsies were living there as sound as a roach". Heydays of a Roma Colony in Oradea, (Romania) and its Wrecking in Socialist and Post-Socialist Times ["Ţiganii trăiau acolo ca peştele în apă" - perioada de glorie a coloniei de romi din Oradea şi destrămarea sa în perioada socialist şi postsocialistă]. In: Klaus Roth, Asker Kartari (eds.): Cultures of Crisis in SouthEastern Europe, Part.1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion and Labour. Ethnologia Balkanica, Vol. 18/2015, Lit Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, p. 269-281.

"They took personal data and some pictures yet they found nothing for us" - misunderstanding and suspicion in a Roma neighborhood from Romania ["Ne-au luat datele personale,  ne-au făcut câteva poze şi nu ne-au găsit nimic" - suspiciune şi neînţelegere într-o comunitate de romi din România]. Compasso Journal of Comparative Research in Sociology and Anthropology (indexed by CEEOL, Pro Quest, Ebsco, Index Copernicus, DOAJ, Scipio, Socio Web)  2012/2, Ways of Understanding, Misunderstanding and not Understanding People. 

"On Ideological Vigilence": controlling daily newspapers in Oradea during the first years of the Ceauşescu system (1966­1970) [Despre „vigilenţa ideologică": controlul cotidienelor locale din Oradea în primii ani ai sistemului Ceauşescu (1966-­1970)]. New Europe College Yearbook, 2011-2012, p. 327-361.

"Irregularly but full of hope" - High culture and minority nation-building in the Hungarian theatre of Oradea during the 1980s [Fără orientare dar plini de speranţă - cultură înaltă şi naţionalism minoritar în teatrul din Oradea în anii 1980]New Europe College Yearbook, 2008-2009, p. 141-165.

1848 emlékezete egy helyi társadalomban. Nagyvárad, 1998 márcus 15 [Comemorarea revoluției din 1848 într-o societate locală - Oradea, 15 martie, 1998]. In.: Regio, 2001/, pp. 92-111.

Második esély-e a Második Esély? - Egy alkalmazott antropológiai kutatás részeredmenyei [Este a Doua Șansă a doua șansă? - rezultatele preliminare ale unei cercetari de antropologie aplicata]. Néprajzi Látóhatár, 2010.

Szent kötelesség vagy lépcsőházi felirat? A Csipkerózsika-vita elemzése [Datorie Sfântă sau un graffity pe perete? - analiza controversei "Frumoasa din pădurea adormită] In: Harbula Hajnalka - Magyari Vincze Enikő (eds.): Anthropo. Lenyomatok-Amprente-Imprints. EFES, Cluj-Napoca, 2008, p. 233-247.

 

STUDII LA EDITURI RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA

Akik felrezzentették a kávénénikéket - a romániai magyar kulturális elit szerepe a kisebbségi társadalom alakításában az 1920-as években [Cei care şi-au trezit doamnele din cafenea - rolul elitei maghiare culturale în crearea societăţii minoritare în anii 1920]. In: RODOSZ-TANULMÁNYOK [The Association of the Hungarian PHD Students from Romania] 2004. Kriterion, Cluj-Napoca, p. 59-66.

Győztes és vesztes identitásképek az 1990 márciusi marosvásárhelyi események narratív reprezentációiban [Imaginea câștigătorilor și perdanților în reprezentările narative ale evenimentelor din Târgu-Mureș, martie 1990]. In: RODOSZ-TANULMÁNYOK 2001, Kriterion, Cluj-Napoca. pp. 63-75.

Az északír kisebbségi nacionalizmus a XX. század második felében [Naționalismul minoritar irlandez în a doua parte a secolului XX] . In: RODOSZ-TANULMÁNYOK 2002. Kriterion, Cluj-Napoca, pp. 67-75.

Az RMDSZ 7. kongresszusának diskurzusai [Discursurile Congresului 7. Al UDMR-ului]. In: RODOSZ-TANULMÁNYOK 2003. Kriterion, Cluj-Napoca, pp. 146-165.

Capturing the Symbol Of „Europe" - Some Aspects Of the Discourses in the HDUR's 7th Congress. [Capturarea simbolului Europei - aspectele discursurilor de la al 7-lea Congres al UDMR] In: L. Gyemant - M. Jucan - C. Rotar (eds.): Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of European Studies in Cluj, EFES, Cluj-Napoca, 2006, p. 467-488.

Sylvania vagy Phoebus? A színházi cenzúra kettős arca a Ceaușescu rendszer utolsó éveiben [Sylvania sau Phoebus? Cele două fețe ale cenzurii teatrale în ultimii ani ai sistemului ceaușist]. Látó Szépirodalmi Folyóirat, 2013 8-9, 83-95. 

 

STUDII DE ATELIER

WHAT TO GIVE IN RETURN? Suspicion in a Roma shantytown from Romania [Ce se poate da înapoi? Suspiciune într-un ghetou urban din romi din România], ISPMN, seria de studii de atelier/ 41, 2011.

Controlul presei locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist. Descriere generală şi aspecte minoritare, ISPMN, seria de studii de atelier/ 44, 2012.

Audit Culture and the Making of a "Gypsy School". Financing Policies, Curricula, Testing and Educational Inequalities in a Romanian Town [Cultura auditului şi crearea unei „şcoli de romi". Politici de finanţare, curiculă, testare şi inegalităţi educaţionale într-un oraş din România], ISPMN seria de studii de atelier/ 55, 2014.

'When Someone Came and Started to Sing, the Others Sang Too, Accompanying Him on the Violin' - Living and Working Conditions in the Onetime Roma Colony in Oradea and Its Liquidation in the 1970s ["Când cineva a început cântecul, cântau şi alţii, acompaniindu-l la vioară - Condiţii de locuire şi muncă în fosta colonie de romi din Oradea şi lichidarea sa în anii 1970], ISPMN, seria de studii de atelier/ 60, 2015.