Reprezentarea minorităţilor naţionale

00-5

Monitorizarea de presă

Proiectul a fost iniţiat de către Centrul de documentare ISPMN în anul 2007 şi, printre altele, acoperă şi teme legate de reprezentarea minorităţilor naţionale, de exemplu legea minorităţilor naţionale, reprezentarea parlamentară a minorităţilor în contextul schimbării sistemului electoral, autonomie etc.

Baza de date poate fi accesată aici

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-2

Legislaţia electorală şi reprezentarea minorităţilor naţionale în România

Perioada: 2008-2009

Responsabil: István-Gergő Székely

Obiectivele proiectului: analiza cadrului legal românesc care reglementează reprezentarea politică a minorităţilor (atât la nivelul parlamentului cât şi în consiliile locale), plasarea acestor prevederi într-o perspectivă comparată (practici din alte ţări) şi evaluarea rezultatelor la care conduc aceste prevederi printr-o analiză longitudinală a rezultatelor obţinute de organizaţiile minorităţilor la alegeri.

 

REZULTATE

Publicaţii:

Székely, István-Gergő: The representation of national minorities in the local councils - an evaluation of Romanian electoral legislation in light of the results of the 2004 and 2008 local elections/Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local - O evaluare a legislaţiei electorale româneşti pe baza rezultatelor alegerilor locale din 2004 şi 2008. ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr. 11, 2008.

Székely, István-Gergő: Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local - o evaluare a legislaţiei electorale româneşti pe baza rezultatelor alegerilor locale din 2004 şi 2008. In Salat Levente (ed.): Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspectivă comparată. Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca, 2008, 179‑202.

Székely, István-Gergő: A nemzeti kisebbségek képviselete a helyi tanácsokban - a romániai választójogi rendelkezések hatásainak értékelése a 2004-es és 2008-as helyhatósági választások eredményei alapján [Reprezentarea minorităţilor naţionale la nivel local - o evaluare a legislaţiei electorale româneşti pe baza rezultatelor alegerilor locale din 2004 şi 2008]. In Magyar Kisebbség, nr. 3-4, 2008, 232-262.

Székely, István-Gergő: Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România/The political representation of national minorities in Romania. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr. 20, 2009.

Székely, István-Gergő: Reprezentarea minorităţilor în consiliile locale - o analiză a prevederilor legislative speciale referitoare la minorităţi. In Sfera Politicii, nr. 138, 2009, 38-47.

Székely, István-Gergő: Soluţii electorale speciale pentru minorităţi - legislaţia românească în perspectivă comparată. In Gidó, Attila - Horváth, István - Pál, Judit (eds.): 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj-Napoca, 2010, 333-394.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-1

Modele de incluziune şi reprezentare politică a minorităţilor în perspectivă comparată

Perioada: 2008 -

Coordonatori proiect: István-Gergő Székely, István Horváth

Cercetători ISPMN participanţi în proiect: István-Gergő Székely, István Horváth, Kiss Ágnes

Obiectivele proiectului: prezentarea unor soluţii instituţionale şi politici sectoriale privind minorităţile din alte ţări europene (şi nu numai), compararea acestora cu reglementările în vigoare din România şi evaluarea lor critică. În cadrul acestui proiect mai larg sunt abordate atât aranjamente instituţionale complexe care ţin de domeniul macropoliticului (de exemplu arhitecturi instituţionale pentru împărţirea puterii sau sisteme de autonomie personală) cât şi tehnici mai concrete, legate de anumite aspecte minore dar esenţiale ale regimurilor de protecţie a minorităţilor (de exemplu soluţiile speciale menite să asigure reprezentarea minorităţilor). În cadrul acestui proiect a avut loc şi o cercetare de teren în Serbia, despre consiliile naţionale ale minorităţilor.

 

REZULTATE

Publicaţii:

Székely, István-Gergő: Soluţii instituţionale speciale pentru reprezentarea parlamentară a minorităţilor naţionale. Editura ISPMN, Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, nr. 5, 2008.

Székely, István-Gergő: Democraţie consociaţionistă sau împărţirea puterii în societăţi multietnice. Cadru teoretic şi patru studii de caz. Editura ISPMN - Kriterion, Cluj, 2011.

Conferinţă

Horváth, István - Székely, István-Gergő: Systems of Minority Participation in Central and Southeast Europe: A Comparative Perspective [Sisteme de participare politică a minorităţilor în Europa Centrală şi de Sud-Est în perspectivă comparată]. Lucrare prezentată la a şasea Conferinţă Generală a Consorţiului European pentru Cercetare Politică (6th ECPR General Conference), Reykjavik, Islanda, 25-27 august 2011. (O variantă îmbunătăţită se află în pregătire pentru a fi publicată în revista Nationalities Papers.)

Atelier

Consiliile minorităţilor naţionale din Serbia - un model aparte de autonomie culturală, ISPMN, 1 februarie 2011, prezentare susţinută de către Ágnes Kiss şi István-Gergő Székely.

Materiale arhivate: 19 interviuri realizate cu reprezentanţi ai minorităţii maghiare şi a celei româneşti din Voivodina, în perioada 28 noiembrie - 4 decembrie 2010, cu privire la funcţionarea consiliilor minorităţilor naţionale în Serbia. PPT cu prezentarea de la atelier (1 februarie 2011). Materialele sunt arhivate la Centrul de documentare ISPMN. În legătură cu rezultatele cercetării contactaţi: centru.doc@ispmn.gov.ro.