Anghel Remus Gabriel

Anghel Remus Gabriel

cercetător ştiinţific I

DATE PERSONALE

Nume, Prenume: Remus Gabriel Anghel
Data naşterii: 12 Septembrie 1970
Locul naşterii: Bucureşti
Adresă e-mail: remusgabriel@yahoo.com

 

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 

Instituţia: Universitatea Babeş-Bolyai
Nivel diplomă: abilitare
Specializare: Sociologie
Perioada: 2014

Instituţia: Academia Română, filiala Cluj
Nivel diplomăbursă postdoctorală
Specializare: Migraţia forţei de muncă, migraţie etnică, transnaţionalism
Perioada studiului2010-2012

Instituţia: Universitatea din Bielefeld, Facultatea de Sociologie, International Graduate School in Sociology, & membru al grupului de cercetare doctorală DFG 844, „Societatea Globală: Apariţia şi reprezentarea globalităţii” din cadrul Institutului pentru Studiul Societăţii Globale, Germania.
Nivel diplomă: doctorat
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 2003-2009

Instituţia: FIERI, Turin, reţeaua Marie Curie "Transnationality of Migrants"
Nivel diplomăbursă Marie Curie
Specializare: Migraţie, transnaţionalism
Perioada studiului:  iunie-decembrie 2007

Instituţia: Central European University, Southeast European Studies, Facultatea de Istorie, Hungary.
Nivel diplomă: Masterat
Specializare: Studii Sud Est Europene
Perioada studiului: 1999-2000

Instituţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Masterat de Antropologie Culturală, România.
Nivel diplomă: Masterat
Specializare: Antropologie Culturală
Perioada studiului: 2003-2009

Instituţia: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, România.
Nivel diplomă: licenţă
Specializare: Sociologie
Perioada studiului: 1993-1997

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

Instituţie: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: cercetător
Perioada: prezent

Instituţie: Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai
Localitate: Cluj-Napoca
Ţară: România
Statut: director proiect "Recasting Migrants' Voices. Local perspectives on Migration, development and social change in Romania," CNCS PNII-ID- PNII-ID-PCE-2011-3-0602 
Perioada: 2012-2016

InstituţieAcademia Română
LocalitateCluj-Napoca
ŢarăRomânia
Statut: coordonator echipă ISPMN, program postdoctoral
 “Social Sciences and Humanities in Globalization – developing and implementing post doctoral studies”, POSDRU 89/1.5/S/61104 
Perioada: 2010-2012

Instituţie: Wissenschafteszentrum Berlin für Sozialforschung 
Localitate: Berlin
Ţară: Germania
Statut: membru reţea de cercetare "The Heuristic Potential of the National Models for the Understanding and International Comparison of Migration and Integration Policies"  
Perioada: 2008-2010

Instituţie: Colegiul Noua Europă
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: bursier „Constantin Odobleja”
Perioada: 2008-2009

Instituţie: International Graduate School in Sociology, Doctoral Research Group 844 "World Society: The Emergence and Representation of Globality", University of Bielefeld
Localitate: Bielefeld
Ţară: Germania
Statut: cercetător proiect doctoral
Perioada: 2004-2007

Instituţie: Zentrum für Deutschland - und Europastudien, University of Bielefeld
Localitate: Bielefeld
Ţară: Germania
Statut: colaborator
Perioada: 2004

Instituţie: SNSPA
Localitate: Bucureşti
Ţară: România
Statut: cadru didactic asociat
Perioada: 2002

 

PARTICIPĂRI  LA CONFERINŢE (2008 şi 2009)

 

28-29 Februarie 2009, Workshop al reţelei DFG “The heuristic potential of national models for the understanding and international comparison of migration and integration policies”, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin.

25 Noiembrie 2008. Participant la conferinţa „In cerca di Casa”, ISPMN şi FIERI, Torino.

9-11 Septembrie, 2008. “Migraţia iregulară şi schimbarea statusului la imigranţii români din Italia”, Consecinţele Migraţiei Contemporane în ţările de origine a migranţilor, Universitatea Bucureşti, Sinaia.

17 Iulie 2008, “Irregular Migrations from Romania to Italy”, Come Closer, ISPMN Cluj.

10-11 Iulie 2008, “Freedom of Movement, transnational practices and dynamics of change”, Migration(en) und Entwicklung(en) Transformation von Paradigmen, Organisationen und Geschlechtsordnungen, ZiF Bielefeld.

6-7 Iunie 2008, moderator, „The Effects of International Labor Migration on Political Learning”, Facultatea de Ştiinţe Politice UBB, Cluj.

15 Mai 2008, “Perspective ale incorporării sociale. Studiul de caz în Nürnberg”, Conferinţa anuală a cercetării sociologice, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Bucureşti.

12 Martie 2008, “Changing the Status. Freedom of Movement, Locality and Transnational Practices of Romanian Migrants in Milan”, Informal Meeting with EC Officer and First TOM Young Researchers of “Transnationality of Migrants”, Bruxelles.

5-7 Martie 2008, “Lebenssituation und Wanderungsmuster in verschiedenen Ländern: Beispiel Rumänen”, at the IV. Jahrestagung Illegalität: Irreguläre Migration in europäischer Perspektive, Katholische Akademie Berlin.

15 Februarie 2008, “Cambiare status. Libertà di movimento, località e transnazionalismo dei migranti romeni” Seminario Crocevia di Sguardi, Istituto Gramsci, FIERI, Torino;

 

 COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

LIMBA MATERNĂ: româna

 

 

 

Scris

Vorbit

Engleză

Fluent

Fluent

Germană

Intermediar

Intermediar

Franceză

Intermediar

Intermediar

Italiană

Începător

Începător

 

 

DOMENII DE INTERES 

 

  • Migraţie, etnicitate şi naţionalism, transnaţionalism

 

MEMBRU AL URMĂTOARELOR INSTITUŢII ŞTIINŢIFICE

 

  • IMISCOE - International Migration, Integration and Social Sohesion
  • SACR - Societatea de Antropologie Culturală din România

 

Cărţi/ Volume cu mai mulţi autori

2013. Anghel, Remus Gabriel, Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas and Transnational Connections, Lexington Books.

2009. Anghel, Remus Gabriel; Horváth, István (eds.), Sociologia Migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti, Polirom, Iaşi, 312 pp.

2008. Anghel, Remus Gabriel; Gerharz, Eva; Rescher, Gilberto; Salzbrunn, Monika (eds.) The Making of World Society. Perspectives from Transnational Research. transcript. Bielefeld, 332 pp.

 

Articole în reviste peer-reviewed

Anghel, Remus Gabriel, "Migration in differentiated localities: changing statuses and ethnic relations in a multi-ethnic locality in Transylvania, Romania," Population, Space and Place,  22(4). pp. 356-366, 2016.

Anghel, Remus Gabriel; Pizzolati, Micol, "Visibilità e invisibilità. Posizionamento, Fiducia e Accesso al Campo in Un'etnografia sui Migranti Romeni in Italia," Mondi Migranti, 15 (3), pp. 63-77, 2014.

Anghel, Remus Gabriel, "Insider Research on Irregular Migration. Transnational Methodology and the Possibility of Multiple Roles"ISA e-Symposium, 2014.

Culic, Irina; Anghel, Remus Gabriel, "Ethnicity in Migration. Romanian Immigrants At Home and Abroad," Studia Sociologia 57(2), pp. 3-8, 2012.

Anghel, Remus Gabriel, "The Migration of Romanian Croats: Between Ethnic and Labour Migration," Studia Sociologia 57(2), pp. 9-26, 2012.

Anghel, Remus Gabriel, "On Successfulness. How National Models of Integration Policies Shape Migrants' Incorporation" in, Journal of Immigrant & Refugee Studies 10(3), pp. 319-337, 2012.

Horváth, István; Anghel, Remus Gabriel, "Migration and its Consequences for Romania" Südosteuropa 57 (4), pp. 386-403, 2009.

Anghel, Remus Gabriel, "Changing Statuses. Freedom of Movement, Locality and Transnationality of Irregular Romanian Migrants in Milan" in, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34:5, pp. 787-802, 2008.

Anghel, Remus Gabriel, ,” R.E.C.E.O. Revue d'Études Comparatives Est-Ouest41(4), pp. 73-96.

 

Capitole în cărţi

Anghel, Remus Gabriel, Coșciug, Anatolie (forthcoming), "Patterns and Mechanisms of Return Migration to Romania," in, Hornstein-Tomic, Caroline, Scholl-Schneider, Sarah, Pichler, Robert (eds.) Remigrations and Transformations in Post-socialist European Regions, LiT Verlag.

Anghel, Remus Gabriel, Piracha, Matloob, Ransazzo, Teresa, "Migrants' Remittances. Channeling Globalization," in, Talani, Leila, Simona; McMahon, Simon (eds.) The International Political Economy of Migration, Edward Elgar Publishing, 234-258, 2015. Anghel, Remus Gabriel, Toma Burean, "Patterns of Sociality: Migratory Intentions and Perception of Otherness among Foreign Students in Cluj, Romania," in, Thierry Boulot; Nicolas Combes (eds.) Discriminations, Identités, Altérité, Langues, l'Harmattan: Paris, pp. 117-134, 2012.

Anghel, Remus Gabriel, "From irregular migrants to fellow Europeans: changes in the Romanian migration flows?" in, Bommes, Michael; Sciortino, Giuseppe (eds.): Foggy Social Structures. Irregular Migration, European Labour Markets and the Welfare State, Amsterdam University Press, pp. 23-43, 2011.

Horváth, István; Anghel, Remus Gabriel, "Introducere," in, Anghel, Remus Gabriel; Horváth, István (eds.) Sociologia Migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti, Polirom Iaşi, pp. 13-44, 2009.

Anghel, Remus Gabriel, "Schimbare socială sau dezvoltare? Studiu de caz într-un oraş din România," in, Anghel, Remus Gabriel; Horváth, István (eds.), Sociologia Migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti, Polirom Iaşi, pp. 249-267, 2009.

Anghel, Remus Gabriel; Gerharz, Eva; Rescher, Gilberto; Salzbrunn, Monika, "Introduction: The Making of World Society", in Anghel, Remus Gabriel; Gerharz, Eva; Rescher, Gilberto; Salzbrunn, Monika (eds.) The Making of World Society. Perspectives from the Transnational Research. transcript. Bielefeld, pp. 11-21, 2008.